Contestatie la executare.competenta materiala

Sentinţă penală 863 din 26.03.2015


Dosar nr. 1045/256/2015

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA MEDGIDIA

Medgidia, str.Independenţei nr.14, judeţul Constanţa

 Înregistrată în evidenţa A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 4140

SENTINŢA PENALĂ NR. 863

Şedinţa publică din data de 26.03.2015

Instanţa constituită din :

Preşedinte – O.E.

Grefier – S.E.

 Ministerul Public a fost reprezentat prin procuror A.V. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia.

Pe rol soluţionarea cauzei penale, având ca obiect contestaţie la executare, formulată de petentul condamnat A.A., fiul lui … şi …., născut la data de …, deţinut în Penitenciarul Giurgiu.

  La apelul nominal făcut în şedinţă publică, potrivit dispoziţiilor art. 358 Cod procedură penală, a răspuns pentru petent apărător din oficiu, avocat R.L.

Procedura de citare este legal îndeplinită, cu respectarea dispoziţiilor art. 257 şi următoarele din Codul de procedură penală.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează părţile, obiectul cauzei, stadiul procesual al acestuia, modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare şi faptul că s-au înaintat la dosar înscrisuri din partea Penitenciarului Giurgiu.

Instanţa acordă cuvântul părţilor pentru formularea altor cereri în cauză.

Atât reprezentantul Ministerului Public, cât şi apărătorul petentului declară că nu mai au alte cereri de formulat în cauză.

Instanţa din oficiu invocă excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Medgidia, având în vedere că petentul condamnat execută pedeapsa în Penitenciarul Giurgiu, după care o pune în discuţia părţilor.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, pune concluzii de admitere a excepţiei invocate din oficiu, având în vedere că petentul condamnat a formulat cererea la Penitenciarul Giurgiu şi declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea instanţei competente.

Apărătorul petentului, având cuvântul, pune concluzii de admitere a excepţiei invocate din oficiu şi declinarea cauzei în favoarea instanţei competente.

Instanţa rămâne în pronunţare asupra excepţiei necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Medgidia.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată:

Prin cererea adresată instanţei de judecată şi înregistrată la data de 30.01.2015 cu numărul de dosar 1045/256/2015, petentul condamnat A. A., fiul lui … şi …, născut la data de …, în prezent deţinut în Penitenciarul Giurgiu, a formulat contestaţie la executarea pedepsei închisorii, arătând că faptele pentru care a fost condamnat nu au fost săvârşite de el.

În vederea soluţionării cererii, instanţa a solicitat relaţii privind mandatele de executare a pedepselor şi hotărârile judecătoreşti definitive privind condamnările petentului.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

Petentul a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. … din 10.03.2014 a Judecătoriei Medgidia la pedeapsa de 3 ani şi 7 luni închisoare pentru care s-a emis Mandatul de executare nr. …/19.03.2014.

Instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia de necompetenţă teritorială în raport de dispoziţiile art.585 alin.2 C.P.P.

Potrivit acestui text instanţa competentă să dispună asupra modificării pedepsei este instanţa de executare a ultimei hotărâri sau, în cazul în care persoana condamnată se află în stare de deţinere, instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere.

Din actele şi lucrările dosarului rezultă că petentul execută pedeapsa în Penitenciarul Giurgiu iar hotărârea de condamnare este pronunţată de către Judecătoria Medgidia.

 Având în vedere că instanţa de executare este Judecătoria Medgidia, iar instanţa  corespunzătoare în grad în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere este Judecătoria Giurgiu, instanţa urmează ca în temeiul art.50 raportat la art.585 alin.2 C.P.P. să decline competenţa soluţionării cererii de contestaţie la executare în favoarea Judecătoriei Giurgiu.

Instanţa apreciază că această soluţie se impune şi din raţiuni ce ţin de eficienţa actului de justiţie. Astfel, soluţionarea cauzei de către instanţa în raza căreia se află locul de deţinere în care petentul a fost repartizat să execute pedeapsa în mod efectiv, conduce la reducerea costurilor impuse de transferul/transportul persoanei deţinute la un alt penitenciar/instanţă, cât şi la soluţionarea cu celeritate a cauzei.

Potrivit art.275 alin.3 C.P.P. cheltuielile cu asistenţa juridică din oficiu a petentului – 100 lei rămân în sarcina statului.

Văzând şi dispoziţiile art.50 alin.4 C.P.P.,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

 În temeiul art.50 Cod procedură penală, raportat la art.598 alin.2 Cod procedură penală, declină competenţa de soluţionare a cauzei de contestaţie la executare formulată de petentul condamnat A.A., fiul lui …. şi …, născut la data de …, deţinut în Penitenciarul Giurgiu – în favoarea Judecătoriei Giurgiu, judeţul Giurgiu.

Dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei a onorariului avocatului desemnat din oficiu pentru condamnat, av. R.M., în cuantum de 100 lei -  del. seria AV nr. …/10.02.2015.

Fără cale de atac.

Face aplicarea art.407 alin.1 Cod procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26.03.2015.

Preşedinte, Grefier,

 O.E. S. E.