Imposibilitatea obligării fondului de protecție a victimelor străzii, în calitate de parte responsabilă civilmente, la plata către unităţile sanitare a cheltuielilor efectuate cu asistenţa medicală acordată victimei unui accident de circulație.

Decizie 524 din 25.05.2016


Prin sentința penală nr.31 din data de 01.02.2016 pronunțată de Judecătoria Suceava în dosar nr.134/314/2015, în baza art. 129 alin. 1 Cod penal rap. la art. 114 alin. 2 lit. b Cod penal, art. 125 şi art. 134 Cod penal, s-a aplicat inculpatului minor A. măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o perioadă de 2 ani pentru săvârşirea infracţiunilor concurente de punere în circulaţie sau conducerea, pe drumurile publice, a unui autovehicul neînmatriculat, prev. de art. 334 alin. 1 Cod penal şi conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal, respectiv ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. 1 şi 2 Cod penal, instigare la fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 47 rap. la art. 320 alin. 1 Cod penal şi uz de fals, prev. de art. 323 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 5 Cod penal, art. 38 alin. 1  Cod penal şi art. 113 alin. 3 Cod penal.

În baza art. 19, art. 25 alin. 1 şi art. 397 Cod procedură penală rap. la art. 1349, 1357 şi art. 1381 Cod civil rap. la art. 3 din Ordinul CSA nr. 1/2008 rap. la art. 313 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, s-a admis acţiunea civilă formulată de partea civilă Serviciul Judeţean de Ambulanţă C. şi, în consecinţă, a fost obligată partea responsabilă civilmente Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii la plata către partea civilă a sumei de 590,25 lei reprezentând contravaloarea serviciilor medicale de urgenţă prespitalicească acordate victimei B.

În fapt, s-a reţinut în sarcina inculpatului că în data de 10.08.2012, orele 15.30, a condus pe drumurile publice motocicleta marca Aprilia, cu seria de şasiu ZD….83 şi capacitate cilindrică de 151 cmc, fără a fi înmatriculată şi fără a deţine permis de conducere, şi, pe fondul nerespectării dispoziţiilor legale privind circulaţia pe drumurile publice, a fost implicat într-un accident rutier soldat decesul numitei B. Întrucât avea cunoştinţă de faptul că motocicleta marca Aprilia trebuia înmatriculată, pentru a evita îndeplinirea formalităţilor şi a o putea conduce pe drumurile publice fără permis, inculpatul a instigat, cu intenţie, o persoană necunoscută să falsifice certificatul de înmatriculare nr. C/084…., eliberat de autorităţile italiene la data de 20.05.1999 pentru autovehiculul marca Aprilia Leonardo tipul MZL1, cu seria de şasiu ZD4….83 şi, cunoscând că este fals, l-a folosit la Primăria Oraşului XX pentru a înregistra motocicleta drept scuter, obţinând numărul XX - xxx - 01234.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel partea responsabilă civilmente Fondul de Protecție a Victimelor Străzii și inculpatul A.

În motivele scrise depuse la dosar, partea responsabilă civilmente a solicitat înlăturarea dispoziției prin care a fost obligat la plata de despăgubiri către Serviciul Județean de Ambulanță C. și obligarea inculpatului la plata lor.

Prin decizia penală nr. 524 din data de 25.05.2016 pronunţată de Curtea de Apel Suceava, în temeiul art.421 pct.2 lit.a Cod procedură penală, s-au admis apelurile declarate de partea responsabilă civilmente Fondul de Protecție a Victimelor Străzii și inculpatul A. împotriva sentinței penale, care a fost desfiinţată în parte.

În rejudecare, printre altele, s-a înlăturat din sentință dispoziția de obligare a părții responsabile civilmente Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii la plata către partea civilă Serviciul Judeţean de Ambulanţă C. a sumei de 590,25 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor medicale de urgenţă prespitalicească acordate victimei B.

În baza art. 19, art. 25 alin. 1 şi art. 397 Cod procedură penală rap. la art. 1349, 1357 şi art. 1381 Cod civil rap. la art. 313 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (în forma în vigoare la data comiterii faptei), s-a admis acţiunea civilă formulată de partea civilă Serviciul Judeţean de Ambulanţă C. şi, în consecinţă, a fost obligat inculpatul la plata către partea civilă a sumei de 590,25 lei reprezentând contravaloarea serviciilor medicale de urgenţă prespitalicească acordate victimei B.

Pentru a decide astfel, a reţinut curtea, printre altele, că „Potrivit art. 25^1 alin.19 din Legea nr. 2 din 3 aprilie 2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, modul de constituire, de utilizare şi de plasament al sumelor băneşti la dispoziţia Fondului, precum şi persoanele îndreptăţite a fi despăgubite se stabilesc prin norme emise în aplicarea prezentei legi de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Conform art.5 alin.4 din Normele puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui comisiei de supraveghere a asigurărilor nr. 1/2008, nicio entitate care a compensat în orice fel persoanele păgubite sau a oferit acestora servicii în legătură cu prejudiciile suferite, în baza unor contracte încheiate ori în baza legii, nu are dreptul să solicite de la Fond recuperarea cheltuielilor efectuate.

În concluzie, față de dispozițiile de mai sus, despăgubirile materiale reprezentând cheltuieli de spitalizare trebuie excluse din categoria celor la care fondul poate fi obligat.

În consecință, în baza art. 19, art. 25 alin. 1 şi art. 397 Cod procedură penală rap. la art. 1349, 1357 şi art. 1381 Cod civil rap. la art. 313 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (în forma în vigoare la data comiterii faptei), curtea va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Serviciul Judeţean de Ambulanţă C. şi va obliga inculpatul la plata către partea civilă a sumei de 590,25 lei reprezentând contravaloarea serviciilor medicale de urgenţă prespitalicească acordate victimei B.”