Stabilirea unei alte unitati administrative in vederea prestarii muncii in folosul comunitatii

Sentinţă penală 110/2016 din 28.06.2016


Obiect –contestatie la executare.

Materia- stabilirea unei alte unitati administrative in vederea prestarii muncii in folosul comunitatii

Prin adresa  Serviciul de Probaţiune a solicitat  judecatorului delegat , a se stabili  Mănăstirea .....  între instituţiile din comunitate ce vor fi avute în vedere pentru executarea de către inculpatul HI a obligaţiei de a presta muncă în folosul comunităţii, având în vedere atât situaţia locativă, cât şi pe cea de sănătate cu care se confruntă persoana supravegheată, precum şi disponibilitatea acesteia de a executa muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Având în vedere aceste aspecte, precum şi starea de sanatate a inculpatului HI, atestata prin documente medicale,  si intrucat persoana supravegheată şi-a exprimat dorinţa de a executa munca neremunerată în folosul comunităţii în cadrul  Manastirii  , instanta va considera cererea oportuna.

Dosar nr…./111/2016

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BIHOR

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢĂ PENALĂ NR.110/2016

Şedinţă publică din data de 28 iunie 2016

Instanţă constituită din:

.

Ministerul Public este reprezentat de DIICOT-Serviciul Teritorial O, procuror M D.

Şedinţa de judecată este înregistrată cu mijloace tehnice audio potrivit dispoziţiilor art. 369 Cod procedură penală.

Pe rol soluţionarea contestaţiei la executare prevăzută de art.598 alin.1 lit.c teza a II Cod procedură penală privind executarea de către inculpatul HI  a obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii aplicată prin sentinţa penală nr.193/2015 al Tribunalului B, definitivă la data de 27.04.2016 prin decizia nr./A/2016 a Curţii de Apel O potrivit sesizării Biroului de executări penale din cadrul Tribunalului B la solicitarea Serviciului de Probaţiune B prin adresa nr…..S/2016.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică nu se prezintă condamnatul HI, fiind reprezentat de avocat din oficiu OA potrivit delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr.2602/31.05.2016.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Grefierul de şedinţă face apelul părţilor, menţionând că la dosar există o împuternicire avocaţială a doamnei avocat B L.

Instanţa, raportat la faptul că procedura de citare este legal îndeplinită, asistenţa juridică a condamnatului este asigurată de avocat din oficiu OA,  nefiind invocate cereri sau excepţii, acordă cuvântul asupra sesizării Tribunalului B de către Biroul de executări penale din cadrul Tribunalului B privind solicitarea Serviciului de Probaţiune referitor la stabilirea instituţiei Mănăstirii ..... între instituţiile din comunitate ce vor fi avute în vedere pentru executarea de către inculpatul HI a obligaţiei de a presta muncă în folosul comunităţii.

Reprezentantul Ministerului Public, procuror MD, solicită admiterea sesizării Biroului de executări penale din cadrul Tribunalului B la solicitarea Serviciului de Probaţiune şi, în consecinţă, instanţa să dispună ca cele 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii la care a fost obligat condamnatul să fie prestate la Mănăstirea ......

Avocatul din oficiu al condamnatului HI, OA pune concluzii de admitere a sesizării Biroului de executări penale din cadrul Tribunalului B la solicitarea Serviciului de probaţiune. Arată că din actele medicale se impune schimbarea instituţiei în vederea efectuării muncii în folosul comunităţii, fiind munci uşoare pe care condamnatul le-ar putea presta.

TRIBUNALUL

DELIBERÂND,

 La data de  ….2016 , judecătorul delegat din cadrul Biroului Executări penale a Tribunalului B.. în baza art. 554 alin. Cod procedură penală, raportat la art. 15 lit. e din Legea 253/2013,  a sesizat  instanţa de executare pentru a se verifica incidenţa cazului de contestaţia la executare prev. de art. 598 alin. 1 lit. c teza II Cod procedură penală ( când se iveşte vreo împiedicare la executare)  privind executarea de către  inculpatul-condamnat  HI, a obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii aplicată prin sentinţa penală nr. …/2015 pronunţată la data de ...2015 în dosarul nr. ../111/2015 al Tribunalului Bihor,  definitivă  la data de  ….2016  prin decizia penală nr. ../A/2016 a Curţii de Apel O..

 La baza sesizarii sta adresa serviciului de probatiune .  Se atesta ca inculpatul a fost obligat ca prin sentinţa penală  nr. ../2015 pronunţată la data de 1...2015 în dosarul nr. ../111/2015 al Tribunalului ,  definitivă  la data de  ...2016  prin decizia penală nr. ../A/2016 a Curţii de Apel ca  pe parcursul termenului de supraveghere să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei pentru o perioada de 60 de zile lucrătoare.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele

Prin sentinţa penală  nr. /2015 pronunţată la data de ….2015 în dosarul nr. …/111/2015 al Tribunalului,  definitivă  la data de  ...2016  prin decizia penală nr. ../A/2016 a Curţii de Apel, inculpatul, a fost obligat ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primariei pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

Prin adresa  Serviciul de Probaţiune a solicitat  judecatorului delegat , a se stabili  Mănăstirea .....  între instituţiile din comunitate ce vor fi avute în vedere pentru executarea de către inculpatul HI a obligaţiei de a presta muncă în folosul comunităţii, având în vedere atât situaţia locativă, cât şi pe cea de sănătate cu care se confruntă persoana supravegheată, precum şi disponibilitatea acesteia de a executa muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Având în vedere aceste aspecte, precum şi starea de sanatate a inculpatului HI, atestata prin documente medicale,  si intrucat persoana supravegheată şi-a exprimat dorinţa de a executa munca neremunerată în folosul comunităţii în cadrul  Manastirii  , instanta va considera cererea oportuna.

In baza art 598 lit c teza  2 cod procedura penala  raportat la art. 15 lit. e din Legea 253/2013, instanta va  admite sesizarea Biroului Executari penale a Tribunalului si va dispune ca ,intimatul  HI sa presteze munca neremunerata in folosul comunitatii  stabilita prin sentinţa penală nr.  …2015 pronunţată la data de ….2015 în dosarul nr. …/111/2015 al Tribunalului,  definitivă  la data de  ...2016  prin decizia penală nr. ..1/A/2016 a Curţii de Apel in cadrul Minastirii ......

Cheltuielile de judecata  vor ramane in sarcina statului.

In baza art 272 cod procedura penala, din fondurile Ministerului Justitiei se va achita onorariul in cuantum de  130 lei in favoarea aparatorului OA potrivit delegatiei nr 2602/ 31,05,2016.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂREŞTE

In baza art 598 lit c ) teza  2 cod procedura penala  raportat la art. 15 lit. e din Legea 253/2013,  admite sesizarea Biroului Executari penale a Tribunalului

 Dispune ca , numitul HI  sa presteze munca neremunerata in folosul comunitatii  stabilita prin sentinţa nr.  …/2015 pronunţată la data de ….2015 în dosarul nr. …/111/2015 al Tribunalului,  definitivă  la data de  ….2016  prin decizia penală nr. ../A/2016 a Curţii de Apel in cadrul Minastirii ......

Cheltuielile de judecata raman in sarcina statului.

In baza art 272 cod procedura penala, din fondurile Ministerului Justitiei se va achita onorariul in cuantum de  130 lei in favoarea aparatorului OA potrivit delegatiei nr ../ 31,05,2016.

Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica din data de 28,06,2016.

Preşedinte, Grefier,