Furt calificat

Sentinţă penală 217 din 20.09.2015


Cuprins pe materii: Drept penal. Drept procesual penal. Furt. Infracţiune continuată.

Criteriile generale de individualizare judiciară a pedepsei sunt: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale al infractorului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială, conform disp. art. 74 C.  pen.

Judecătoria Târgu Bujor, secţia penală, sentinţa penală nr. 217/20.09.2015

Prin rechizitoriul nr. …../249/P/2012, din data de 30.04.2015, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tîrgu Bujor a dispus trimiterea în judecată a inculpatului TEC pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată prev. de art. 228 alin. 1 – 229 alin. 1 lit. b, d  Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi clasarea cauzei cu privire la inculpatul GR, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire prev. de art. 270 alin. 1 Cod penal.

În fapt, s-a reţinut că, în perioada aprilie 2012 – ianuarie 2013, inculpatul  TEC a sustras, pe timp de noapte şi prin efracţie, săvârşind trei acte materiale în executarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, mai multe bunuri din incinta Şcolii Gimnaziale „Sf. Ierarh Nicolae” din comuna Vlădeşti,  judeţul Galaţi.

La termenul de judecată din data de 23.09.2015, anterior începerii cercetării judecătoreşti, inculpatul TEC a declarat  că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa prin actul de sesizare a instanţei şi a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale.

Analizând în mod coroborat mijloacele de probă administrate în prezenta cauză, instanţa reţine că fapta inculpatului TEC, comisă în executarea unei rezoluţii infracţionale unice, de a sustrage, pe timp de noapte şi prin efracţie, prin trei acte materiale, mai multe bunuri din incinta Şcolii Gimnaziale „Sf. Ierarh Nicolae” din comuna Vlădeşti, judeţul Galaţi, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat în formă continuată, prev. de art. 228, alin. 1 – 229, alin. 1, lit. b, d Cod penal, cu aplicarea art. 35, alin. 1 Cod penal.

Elementul materiale al infracţiunii de furt calificat este realizat prin acţiunea inculpatului de luare, fără consimţământul persoanei vătămate şi în scopul însuşirii pe nedrept, a mai multor bunuri din interiorul Şcolii Gimnaziale „Sf. Ierarh Nicolae” din comuna Vlădeşti, unde a pătruns pe timp de noapte şi prin efracţie.

Urmarea imediată constă în producerea unui prejudiciu în patrimoniul persoanei vătămate.

În ceea ce priveşte latura subiectivă a infracţiunii, aceasta a fost comisă cu intenţie directă, inculpatul prevăzând rezultatul faptelor comise şi urmărind producerea acestuia.

Conform fişei de cazier judiciar, inculpatul nu are antecedente penale.

La individualizarea pedepsei pe care instanţa o va aplica inculpatului TEC, vor fi avute în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de textul incriminator în partea specială a Codului penal, astfel cum vor fi reduse ca efect al aplicării dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi criteriile generale prevăzute de art. 74 alin. 1 Cod penal, respectiv : împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale al infractorului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Având în vedere gradul de pericol social concret al faptelor raportat la gradul generic de pericol social stabilit de legiuitor, valoarea prejudiciului care a fost, în parte, acoperit prin restituire, circumstanţele personale ale inculpatului (lipsa antecedentelor penale şi conduita procesuală), instanţa apreciază că pronunţarea condamnării constituie un serios avertisment pentru inculpat şi chiar fără executarea efectivă a pedepsei într-un loc de detenţie, inculpatul nu va mai săvârşi pe viitor noi fapte penale.

Instanţa mai apreciază şi că scopul educativ preventiv al pedepsei ce urmează a i se aplica inculpatului este mai bine relevat prin suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Faţă de natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite, de împrejurările cauzei şi persoana inculpatului, instanţa, în baza dispoziţiilor art. 67 alin. 1 Cod penal, va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţilor de stat), pe o perioadă de 2 ani.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie prevăzută de Codul penal aplicabilă persoanelor fizice condamnate la pedeapsa detenţiunii pe viaţă  sau a închisorii, în literatura de specialitate se precizează că „Nu se vor aplica pedepse accesorii în cazul în care instanţa a dispus condamnarea cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, chiar dacă a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi”.

În baza disp. art. 91 şi 92 Cod penal, instanţa va dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere pe un termen de 2 (doi) ani.

Conform disp. art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere : să se prezinte la Serviciul de probaţiune Galaţi, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul disp. art. 93 alin. 2 Cod penal,va impune inculpatului să urmeze un curs de calificare profesională pe durata termenului de supraveghere.

Conform disp. art. 93 alin. 3 Cod penal, va dispune ca pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 zile în cadrul Primăriei Şendreni, judeţul Galaţi.

Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal.

În ceea ce priveşte latura civilă, instanţa constată că persoana vătămată Şcoala Gimnazială „Sf.Ierarh Nicolae” Vlădeşti s-a constituit parte civilă cu suma de 37.491 lei reprezentând c/valoarea prejudiciului nerecuperat.

În cauză fiind îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, văzând achiesarea inculpatului la pretenţiile părţii civile, conform principiului disponibilităţii în procesul civil, instanţa urmează a-l obliga la plata sumei de 37.491 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă.