4028-evacuare

Sentinţă civilă 3760 din 14.12.2015


INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei deduse judecăţii, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de ………. sub nr. …… reclamanta ……… a solicitat instanţei să dispună evacuarea pârâta ……….., din imobilul situat în mun. …………., pe care îl ocupă fără drept, precum şi obligarea cheltuielilor de judecată.

În motivarea în fapt a acţiunii, reclamanta a arătat că este proprietara situat în mun. …………., str. …………, conform titlului de proprietate nr…………... Totodată, precizează reclamanta că pârâta s-a instalat în locuinţă fără drept, fiind vizitată zilnic de un număr mare de persoane de etnie romă, cu care petrece gălăgios deranjând vecinii.

Cererea nu a fost motivată în drept, iar în susţinerea acţiunii a solicitat încuviinţarea probei cu interogatoriu pârâtei, martori şi înscrisuri.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 10 lei.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat instanţei să dispună respingerea acţiunii, invocând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, motivat de faptul că reclamanta solicită evacuarea unei persoane care locuieşte la nr………, iar pârâta locuieşte la nr……….., astfel că se solicită evacuarea dintr-o locuinţă unde reclamanta nu are nici un drept.

La termenul de judecată din data de …………. reclamanta a solicitat introducerea în cauză în calitate de moştenitori ai defunctului său soţ ………. şi de reclamanţi ai numiţilor: …………..

Prin precizările depuse la dosar la data de ……….., pârâta arată că moştenitorii lui ………. sunt: ……….. în calitate de soţie, iar în calitate de fii ……….., precizând totodată că există două imobile separate, unul situat la ……. unde locuiesc reclamanţii şi altul la …….. unde locuieşte pârâta.

La termenul de judecată din data de ………….., instanţa a dispus introducerea în cauză în calitate de intervenient a numitului ………..

La termenul de judecată din data de …………, apărătorul reclamantei a învederat instanţei faptul că pârâta a părăsit imobilul, astfel că acţiunea a rămas fără obiect.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Având în vedere că pe parcursul procesului, pârâta a părăsit imobilul, instanţa constată că cererea reclamantei a rămas fără obiect şi drept consecinţă, urmează să respingă cererea reclamantei ca fiind rămasă fără obiect.

.