Nulitate act juridic – nedovedirea condiţiilor de nulitate absolută a contractului de vânzare - cumpărare

Hotărâre 18176 din 23.10.2014


La data de  30.01.2014 a fost inregistrata  pe rolul acestei instante sub nr. 3702/299/2014 cererea formulata de  reclamanta S.C. D.I. S.R.L. in contradictoriu cu  paratii S.M.J. şi S.M.O. prin care  reclamanta a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna constatarea nulitatii absolute a constactului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 108/28.01.1998 de BNP N.B.M. avand ca obiect imobilul compus din teren intravilan de 1787,78 mp situat in Bucuresti, sector 1, inscris in CF.

In  motivarea cererii, reclamanta a aratat ca anterior incheierii contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 108/28.01.1998 de BNP N.B.M. intre reprezentantii subscrisei si paratul S.M.J. au existat intelegeri in sensul dezvoltarii in comun a unui proiect imobiliar. A mai invederat reclamanta ca pretul contractului nu a fost niciodata platit, iar chiar daca ar fi fost platit, rezulta vaditul dezechilibru al contraprestatiilor. A mai invederat reclamanta ca un alt motiv de nulitate care afecteaza contractul de vanzare cumparare contestat este acela ca imobilul in legatura cu care se pretinde ca s-ar fi tranzactionat dreptul de proprietate apartine proprietatii publice, fiind un parc public.

In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art.966-969 C. Civ, art. 5 Legea nr. 18/1991, art. 120 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, art. 194 CCPC.

Prin intampinarea formulata in cauza la data de 4.09.2014 paratii au solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.

Sub aspectul probatoriului a fost administrata in cauza proba cu inscrisuri.

Prin contractul de vazare-cumparare autentificat sub nr.108/28.01.1998 de Biroul Noatrului Public N.B.M., paratul S.M.J., in calitate de vanzator,  a vandut paratei C.M.O., in calitate de cumparator, suprafata de teren intravilan de 1787,78 mp din Bucuresti, sector 1, pretul vanzarii fiind de 100.000.000 lei.

Instanta retine, sub un prim aspect, ca reclamanta a solicitat constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare, invocand, pe de o parte, caracterul derizoriu al pretului, iar pe de alta parte, ca acesta nu ar fi fost platit.

Instanta constata ca pretul, ca obiect al prestatiei cumparatorului, trebuie sa fie fixat in bani, determinat sau determinabil, sincer si serios, in caz contrar contractul fiind nul absolut pentru lipsa acestui element esential.

In cauza de fata, pretul a fost de 100.000.000 lei, instanta apreciind ca aceasta suma nu este una derizorie, prin raportare  atat  la anul in care a fost incheiat actul juridic, 1998, cat si la situatia terenului, acesta fiind afectat de gurile de aerisire ale metroului, pe teren existand si o priza de aerisire a carei mutare nu este posibila, astfel cum rezulta din adresa emisa de SC Metroul SA nr.4959/11.01.1999.

Totodata, instanta retine ca reclamanta nu a facut nicio dovada ca pretul nu ar fi fost platit de catre parata, astfel incat acesta are caracterul unui pret real, in contractul de vanzare cumparare existand mentiunea expresa ca vanzatorul a primit pretul in intregime de la cumparatoare la data autentificarii actului.

Referitor la celalalt motiv de nulitate invocat de catre reclamanta, respectiv lipsa cauzei si caracterul sau ilicit prin fraudarea drepturilor reclamantei, se constata ca reclamanta nu a facut nicio dovada in acest sens, desi avea aceasta obligatie conform dispozitiilor art.967 alin.2 Cpc, intrucat persoana care invoca lipsa sau nevalabilitatea cauzei are sarcina probei. In acelasi sens, se constata ca, desi reclamanta a sustinut ca terenul ar fi parc public,  nu a probat aceasta sustinere cu niciun mijloc de proba.

Fata de aceste considerente, instanta va respinge actiunea ca neintemeiata.