Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 437 din 09.05.2016


Prin procesul-verbal seria PSVX nr.16021 încheiat la 06.10.2015 de IPJ Suceava – Serviciul Rutier a fost sancţionat contravenientul AL cu 6 puncte amendă = 630 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.147 alin.1 din HG 1391/2006 şi sancţionate de art.101 alin.1 pct.18 din OUG 195/2002, reţinându-se că la data de 06.10.2015 ora 10,25 în Gura Humorului a condus autoturismul cu număr de înmatriculare BZ-01-AMO pe B-dul Bucovina şi nu avea asupra sa permisul de conducere şi cartea de identitate. Procesul-verbal a fost semnat de contravenient, cu consemnarea obiecţiunii că a uitat actele la avocat la Iaşi.

Împotriva acestui proces-verbal a formulat plângere petentul AL, înregistrată cu nr.292/193/2016 din 17.02.2016 la Judecătoria Gura Humorului. Petentul a solicitat anularea procesului-verbal, motivând că nu se face vinovat de săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa, fapta fiind săvârşită de o altă persoană respectiv DP care a dat datele petentului, la data săvârşirii faptei petentul aflându-se în judeţul Buzău. A arătat că a luat la cunoştinţă despre procesul-verbal atacat abia la data de 21.01.2016 când s-a prezentat la Direcţia Locală de Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei Buzău în vederea achitării impozitului aferent imobilului în care locuieşte.

Prin întâmpinarea depusă la 16.03.2016 intimatul Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava – Serviciul Rutier a arătat că la data săvârşirii faptei contravenientul nu a prezentat nici un document pe baza cărora să poată fi identificat, agentul constatator luând în considerare şi verificând doar datele furnizate de contravenient, motiv pentru care lasă la aprecierea instanţei să hotărască asupra legalităţii procesului-verbal atacat.

Examinând materialul probator, instanţa constată că din probatoriul administrat nu rezultă cu certitudine că persoana care a săvârşit contravenţia se identifică cu persoana petentului, existând îndoieli cu privire la identitatea autorului contravenţiei, îndoieli ce profită petentului, motiv pentru care instanţa constată că petentul nu este autorul contravenţiei şi nu se face vinovat de săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa prin procesul-verbal atacat. În consecinţă în baza art.34 din OG nr.2/2001 instanţa constată că plângerea este întemeiată, o va admite şi va anula procesul-verbal atacat.