Oug 195 2002

Hotărâre 607 din 06.04.2009


Dosar nr.668/302/2009

Sentinţa penală nr.607

Şedinţa publică de la 06.04.2009

Ministerul Public este reprezentat de procuror I B, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.

Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul T I, având ca obiect săvârşirea infr. prev. de art.87 alin.1 din OUG nr.195/2002 .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns inculpatul prin apărător din oficiu, G A, cu împuternicire avocaţială la dosarul cauzei.

Procedura legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care invedereaza instantei ca s-au depus relatiile de la Consiliul Local Rm.Vilcea.

Ascultând concluziile procurorului şi ale apărătorului din oficiu în acest sens, instanţa constată epuizate mijloacele procedurale pentru aducerea inculpatului.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa , în baza art. 339 şi urm. c.p.p., constată terminată  cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentantul Ministerului Public, după expunerea situaţiei de fapt, reţinută prin rechizitoriu, solicită condamnarea inculpatului în baza art.87 alin.1 din OUG 195/2002 la pedeapsa cu închisoarea, cu suspendarea condiţionată a acesteia conform art.81,82 C.Pen, instanta să atragă atentia inculpatului asupra disp.art.83 C.Pen. şi obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Apărătorul inculpatului, arată că inculpatul, nu are antecedente penale, recunoaste si regretă fapta, solicită aplicarea unei pedepse sub minimul special prevazut de lege, cu suspendarea condiţionată

INSTANŢA

Prin rechizitoriul emis la data de 22.01.2009 de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti în dosarul nr.1573/P/2006, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 23.01.2009 sub nr.668/302/2009, a fost trimis în judecată, în stare de liberate, inculpatul T I pentru săvârşirea infr. prev. de art.87 al.1 din OUG nr.195/2002 .

S-a reţinut prin actul de sesizare a instanţei următoarea situaţie de fapt :

La data de 14.02.2006 orele 19,55 lucratori din cadrul Brigazii de Politie Rutiera aflati in exercitarea atributiilor de serviciu au oprit pe sos.Antiaeriana din sectorul 5 al municipiului Bucuresti autoturismul marca Peugeot cu nr.de inmatriculare B 19, condus de invinuitul T I.

Lucratorii de politie i-au solicitat conducatorului auto sa sufle in aparatul etilotest pentru stabilirea nivelului concentratiei de alcool in aerul expirat , rezultatul fiind de 0,78 mg/l alcool in aerul expirat, conform testului nr.5 din data de 14.02.2006, orele 20.01.

In continuare invinuitul a fost condus de catre organele de politie la INML Mina Minovici Bucuresti, unde la interval de o ora i s-au recoltat cele doua probe biologice de sînge in vederea stabilirii alcoolemiei, rezultatele fiind de 1,60 grame la mie ( orele 21.10) , respectiv 1,30 grame la mie (orele 22,10) conform buletinului de analiza toxicologica-alcoolemie nr.448 eliberat la data de 14.02.2006.

In cauza a fost dispusa o expertiza medico legala privind interpretarea retroactiva a alcoolemiei, din concluziile raportului de expertiza medico legala nr.378/I/08 eliberat la data de 25.04.2008 reiesind ca la momentul depistarii acesta ar fi putut avea o alcoolemie teoretica in crestere de circa 1,70 grame la mie.

In declaratia data in calitate de invinuit P I C nu a contestat acest rezultat şi a recunoscut ca anterior depistarii a consumat bauturi alcoolice, respectiv aproximativ 3 l de bere.

Avind in vedere valoarea alcoolemiei invinuitului, care se incadreaza in faza betiei propriu zise (faza medico legala sau infractogena, considerata in literatura de specialitate ca fiind „anticamera delicventei „) apreciem ca fapta numitului T I prezinta un pericol social ridicat, impunindu-se fara dubiu trimiterea sa in judecata şi condamnarea sa penala ( a se vedea conf.dr.V I –Medicina legala, editie revazuita si adaugita , Editura Stiintelor Medicale , Bucuresti, 2006)

În cursul urmăririi penale şi a cercetării judecătoreşti s-au administrat următoarele mijloace de probă: proces-verbal de constatare incheiat de organele de politie rutiera, rezultatul alcooltest, buletinul de analiza toxicologica alcoolemie emis de INML Mina Minocivic Bucuresti, buletinul de examinare clinica insotitor al prelevarii probelor biologice in vederea determinarii gradului de intoxicatie etilica, raportul de expertiza medico legală nr.378/i/08 eliberat la data de 25.04.2008 de catre INML privind interpretarea retroactiva a alcoolemiei, declaratia martorului C C, declaratia inculpatului T I, fişa de cazier a inculpatului, relaţii de la Direcţia Evidenţa Populaţiei şi de la Consiliul Local Râmnicu Vâlcea.

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi a cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 14.02.2006 orele 19,55 lucratori din cadrul Brigazii de Politie Rutiera aflati in exercitarea atributiilor de serviciu au oprit pe sos.Antiaeriana din sectorul 5 al municipiului Bucuresti autoturismul marca Peugeot cu nr.de inmatriculare B 19, condus de inculpatul T I.

Lucratorii de politie i-au solicitat conducatorului auto sa sufle in aparatul etilotest pentru stabilirea nivelului concentratiei de alcool in aerul expirat , rezultatul fiind de 0,78 mg/l alcool in aerul expirat, conform testului nr.5 din data de 14.02.2006, orele 20.01.

In continuare inculpatul a fost condus de catre organele de politie la INML Mina Minovici Bucuresti, unde la interval de o ora i s-au recoltat cele doua probe biologice de sînge in vederea stabilirii alcoolemiei, rezultatele fiind de 1,60 grame la mie ( orele 21.10) , respectiv 1,30 grame la mie (orele 22,10) conform buletinului de analiza toxicologica-alcoolemie nr.448 eliberat la data de 14.02.2006.

In cauza a fost dispusa o expertiza medico legala privind interpretarea retroactiva a alcoolemiei, din concluziile raportului de expertiza medico legala nr.378/I/08 eliberat la data de 25.04.2008 reiesind ca la momentul depistarii acesta ar fi putut avea o alcoolemie teoretica in crestere de circa 1,70 grame la mie.

In declaratia data in cursul urmăririi penale inculpatul T I a recunoscut ca anterior depistarii a consumat bauturi alcoolice, regretând comiterea faptei.

În drept, fapta inculpatului T I, care în data de 14.02.2006 orele 19,55 a condus pe sos.A din sectorul 5 al municipiului Bucuresti autoturismul marca Peugeot cu nr.de inmatriculare B 19 BDC, având o îmbibaţie alcoolică ce depăşea limita legală,  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de .87 alin.1 OUG nr.195/2002, pentru care instanţa urmează să îl condamne la o pedeapsa cu închisoarea.

La individualizarea pedepsei instanţa va ţine seama de gradul de pericol social concret al faptei, de modalitatea de săvârşire, de persoana inculpatului care nu este cunoscut cu antecedente penale, a avut o atitudine sinceră, recunoscând şi regretând fapta, a avut o conduită bună anterior săvârşirii infracţiunii, fiind încadrat în muncă – aspecte ce vor fi reţinute ca şi circumstanţe atenuante în cauză, prev. de art. 74 lit. a, c C.p, 76 lit.d Cp. instanţa urmând să îl condamne la o pedeapsă sub minimul special prevăzut de lege, astfel

În baza art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002 rep. cu apl. art. 74 lit. a, c c.p. , art. 76 lit. d c.p. va condamna pe inculpatul T I la 6 luni închisoare.

Va face apl. art. 71, 64 lit. a, b c.p.

Faţă de persoana inculpatului, care nu este cunoscut cu antecedente penale, era încadrat în muncă, instanţa apreciază că scopul educativ, preventiv, sancţionator al pedepsei poate fi atins fără privarea acestuia de libertate, astfel că în baza art. 81, 82 c.p. va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a celei accesorii pe un termen de încercare de 2 ani 6 luni.

În baza art. 359 c.p.p. va atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 c.p. şi urm.

În baza art. 191 c.p.p. va obliga pe inculpat la 850 lei cheltuieli judiciare către stat, onorariul avocat oficiu 200 lei se va avansa din fondul Ministerului Justitiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002 rep. cu apl. art. 74 lit. a, c c.p. , art. 76 lit. d c.p.  condamna pe inculpatul T I ( fiul lui A si A, ns in, domiciliat in Bucuresti,  cetatenia româna, studii 12 clase, ocupatia mecanic utilaje, necunocut cu antecedente penale , CNP)  la 6 luni închisoare.

Face apl. art. 71, 64 lit. a, b c.p.

În baza art. 81, 82 c.p. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a celei accesorii pe un termen de încercare de 2 ani 6 luni.

În baza art. 359 c.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 c.p. şi urm.

În baza art. 191 c.p.p. obliga pe inculpat la 850 lei cheltuieli judiciare către stat, , ( se vor achita la oficiile poştale in contul RO16TREZ7035032XXX005227, cod fiscal 434063323, deschis la Trezoreria sectorului 3 ),  onorariul avocat oficiu 200 lei se va avansa din fondul Ministerului Justitiei.

Cu apel.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 06.04.2009.