Art. 215, 290, 291 cp

Sentinţă penală 302 din 01.11.2007


Dosar nr. 1811/223/2007

Operator de date cu caracter personal nr.5696

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DRĂGĂŞANI

--

Sentinţa penală nr.302

Şedinţa publică din 1 noiembrie 2007

Completul constituit din:

PREŞEDINTE C. C.-judecător

Grefier C. E. U.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgăşani

reprezentat prin procuror: A. C-tin C.

?

Pe rol este pronunţarea asupra cauzei Penal privind pe inculpaţii M. D., M. R, şi  O. I., trimişi în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgăşani pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art.215, 290 şi 291 C.p.

Dezbaterile asupra cauzei au fost înregistrate audio, în conformitate cu disp.art.304 C.pr.pen.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din 25 octombrie 2007, fiind consemnate detaliat în încheierea de şedinţă din acea zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

I N S T A N Ţ A:

Deliberând, constată următoarele:

La data de 4 mai 2007 s-a înregistrat sub nr. 1811, rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgăşani, nr. 449/P/2006 din data de 2 mai 2007, prin care s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpaţilor M. D., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 215 alin. 1, 2 şi 3 cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 cod penal, art. 290 cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 şi art. 33 lit. a  cod penal, M. R., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 215 alin. 1 şi 3 cod penal şi art. 291 cod penal cu aplic. art. 33 lit. a cod penal şi O. I., pentru săvârşirea infracţiunilor prev şi ped. de art. 215 alin. 1, 2 şi 3 cod penal şi art. 291 cod penal cu aplic. art. 33 lit. a cod penal.

Se reţine din actul de sesizare, că la data de 4 aprilie 2006, la Poliţia municipiului Drăgăşani s-a prezentat inculpatul O. I., care a sesizat faptul că în luna octombrie 2005, inculpatul M. D. din municipiul Drăgăşani i-a promis că-l angajează la SC x SRL Drăgăşani unde este administrator şi l-a pus să semneze nişte documente pentru ridicarea de produse electrocasnice cu plata în rate, de la magazinul SC x SRL din Rm. Vâlcea.

De asemenea, la data de 1 iunie 2006, lucrători din cadrul Poliţiei municipiului Drăgăşani s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în luna noiembrie 2005, inculpaţii M. D. şi M. R., concubini, au înşelat BRD Finance – Credite SA cu suma de cca. 9.000 lei, prin achiziţionarea de bunuri cu plata în rate de la magazinul SC Daniel Expert SRL din Rm. Vâlcea, cei doi folosind la săvârşirea infracţiunii adeverinţe false, care atestau că sunt angajaţi ai  SC Promar SRL din municipiul Drăgăşani.

La dosarul cauzei au fost audiaţi inculpaţii(filele23, 24, 31 dosar), administrată proba cu martori(filele 25, 26, 43, 44 dosar) şi acte.

Din probatoriul administrat în cauză, se reţine următoarea situaţie de fapt:

Inculpaţii M. D. şi O. I. se cunosc de mai mult timp, iar la data de 7 decembrie 2005 în timp ce se aflau într-un bar de pe raza municipiului Drăgăşani , inculpatul M. D., cunoscând că celălalt inculpat nu are serviciu, i-a propus să-l angajeze la firma SC Promar SRL, ce aparţine tatălui său, spunându-i însă că el este administratorul firmei şi că îl va angaja cu carte de muncă.

După ce inculpatul O. I. a fost de acord cu propunerea privind angajarea sa, inculpatul M. D. i-a cerut  să ridice pe numele lui produse electrocasnice cu plata în rate, de la un magazin din Rm. Vâlcea, precizând că el – inc. M. D., va achita ratele.

Inculpatul O. I. a fost de acord şi cu această propunere, cei doi inculpaţi  deplasându-se la Rm. Vâlcea şi într-un bar, inculpatul M. D. a completat un formular” adeverinţă de salariu”- nr. 12/7.12.2005, prin care atesta că inculpatul O., este angajat al  SC Promar SRL Drăgăşani, ca lăcătuş mecanic şi pe care a trecut salariul acestuia pe ultimele trei luni, după care a  semnat la poziţiile „Director General” , „ Director Economic” şi a aplicat ştampila societăţii.

După completarea formularului, cei doi inculpaţi au mers la magazinul SC Daniel Expert SRL, unde au prezentat actul întocmit, în baza căruia a fost încheiat contractul de credit nr. 502491348/7.12.2005 pe numele inculpatului O. I., pe care l-a semnat.

În aceeaşi zi, au fost ridicate de la magazin o maşină de spălat rufe şi un frigider (factura fiscală nr. 03393494/7.12.2005), bunuri ce au fost însuşite de inculpatul M. D., care le-a vândut imediat în municipiul Rm. Vâlcea, unei persoane rămasă neidentificată.

Pentru a stabili cu certitudine persoana care a completat adeverinţa de salariu, în cauză s-a dispus efectuarea unei expertize grafologice, care a concluzionat că scrisul de completare în litigiu în adeverinţa de salariu şi semnăturile au fost executate de inculpatul M. D.( filele 47–52 dos. urm. pen.).

S-a solicitat de asemenea la ITM Vâlcea să comunice dacă SC Promar SRL are ca angajaţi pe inculpaţii M. D. şi O. I., prin adresa nr. 7598/8.08.2006, instituţia comunicând că cei doi nu figurează ca angajaţi ai firmei de mai sus, cu contract individual de muncă.

Valoarea prejudiciului cauzat SC BRD- FINANCE IFN SA BUCUREŞTI este de 3389 lei, cu care societatea se constituie parte civilă.

Anterior săvârşirii acestei fapte,  inculpatul M. D. a mai procedat în acest mod, atât singur cât şi împreună cu  concubina sa M. R., cu care s-a deplasat în nenumărate rânduri la Rm. Vâlcea, pentru a testa modalitatea în care putea să inducă în eroare, pe reprezentanţii firmei SC Daniel Expert SRL Rm. Vâlcea.

Astfel, în ziua de 11 noiembrie 2005, în urma unei discuţii prealabile cu concubina sa, inculpatul M. D. s-a deplasat la Rm. Vâlcea, oprindu-se la un bar situat în apropierea magazinului arătat mai sus.

Aici, inculpatul M D.  a rugat o persoană necunoscută să completeze un formular” adeverinţă de salariu” cu datele concubinei sale M. R. şi celelalte menţiuni ce atestau că aceasta este angajată la SC Promar SRL Drăgăşani.

După completarea formularului, înregistrat sub nr. 18( fila 81 dosar urm. pen.),  inculpatul a semnat la poziţiile „Director General” şi „ Director Economic”, aplicând ştampila societăţii, pe care o luase de la domiciliu fără a-i spune tatălui său, adeverinţă cu care împreună cu concubina sa, au mers la magazinul SC Daniel Expert SRL , unde au prezentat actul şi au încheiat contractul de credit cu nr. 502171360/11.11.2005 pe numele inculpatei M. R., care l-a semnat. În aceeaşi zi, cei doi inculpaţi au ridicat bunurile electrocasnice menţionate în factura fiscală 09046763/11.11.2005( fila 83 dos. urm. pen.), în valoare de 3648 lei, care au fost transportate la domiciliul acestora.

În acelaşi mod a procedat inculpatul M. D. şi în zilele de 15 şi 21 noiembrie 2005, când singur, s-a prezentat la acelaşi magazin unde, în baza unor adeverinţe de salariu falsificate - nr. 19 şi 23( filele 85, 88 dosar urm. pen), a ridicat aparatură  electronică şi electrocasnică, în valoare de 2489 lei şi respectiv 3520 lei (contractele de credit nr. 502197448/15.11.2005 şi 502281113/21.11.2005), bunurile fiind vândute unor persoane din municipiul Rm. Vâlcea, rămase  neidentificate( a se vedea în acest sens şi facturile fiscale nr. 09046768/15.11.2005 şi 03393453/21.11.2005).

S-a solicitat din nou ITM Vâlcea, să comunice dacă inculpaţii M. D. şi M. R., figurează ca angajaţi ai SC Promar SRL Drăgăşani, din adresa nr. 7158/26.06. 2006 a ITM Vâlcea, rezultând că cei doi inculpaţi nu figurează ca angajaţi cu contracte individuale de muncă la societatea menţionată mai sus.

Valoarea prejudiciului creat de cei doi inculpaţi SC BRD- FINANCE IFN SA BUCUREŞTI este de 6009 lei, nerecuperat.

Faptele inculpaţilor, aşa cum au fost dovedite prin probatoriul administrat în cauză, respectiv adeverinţe de salariu, raport de expertiză grafologică, adrese ITM Vâlcea, declaraţii martori şi declaraţii inculpaţi, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. şi ped. de art. 215 alin. 1, 2 şi 3 cod penal şi art. 291 cod penal - pentru inculpatul M. D.; de art. 215 alin. 1, 2 şi 3 cod penal şi art. 291 cod penal,- pentru inculpatul O. I. şi de art. 215 alin. 1 şi 3 cod penal şi art. 291 cod penal, - pentru inculpata M. R., texte de lege în baza cărora urmează a fi condamnaţi.

Întrucât infracţiunile săvârşite de inculpaţi se află în concurs real, în cauză se vor aplica disp. art. 33 lit. a cod penal.

De asemenea, deoarece inculpatul M. D. a săvârşit infracţiunile la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleaşi rezoluţiuni infracţionale, în cauză se vor aplica disp. art. 41 alin. 2 cod penal.

La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată inculpaţilor se vor avea în vedere disp. art. 72 cod penal, respectiv împrejurările în care au fost săvârşite infracţiunile, gradul de pericol social concret, valoarea prejudiciului şi că nu a fost recuperat.

Inculpaţii au avut o conduită bună anterior săvârşirii infracţiunilor, în sensul că nu au antecedente penale iar după săvârşirea faptelor au recunoscut săvârşirea acestora şi s-au prezentat în faţa autorităţii, motiv pentru care vor beneficia de circumstanţe atenuante, cu consecinţa reducerii cuantumului pedepsei ce le va fi aplicată, conform disp. art. 76 cod penal.

Inculpaţii vor fi condamnaţi la pedeapsa închisorii, al căruia cuantum să atingă scopul sancţionator şi preventiv-educativ

Constatând îndeplinite condiţiile prev. de art. 861 cod penal se apreciază, ţinând cont de persoana inculpatului M. D., de comportamentul sincer avut după comiterea infracţiunilor, că pronunţarea condamnării constituie un avertisment pentru acesta şi, chiar fără executare pedepsei, nu va mai săvârşi infracţiuni, astfel că se va dispune ca executarea pedepsei să se facă sub supraveghere, ce va fi efectuată de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Urmează a se stabili termenul de încercare, pe durata căruia inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:  - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vâlcea; să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea şi să comunice informaţii de natură a-i putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

Se va atrage atenţia inculpatului asupra revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni sau neexecutării obligaţiilor civile precum şi neîndeplinirii cu rea credinţă, a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori obligaţiilor stabilite de instanţă.

De asemenea, constatând îndeplinite condiţiile prev. de art. 81 cod penal, se apreciază că scopul pedepsei ce va fi aplicată inculpaţilor O. I. şi M. R., poate fi atins chiar şi fără executare, astfel încât se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei ce va fi aplicată celor doi inculpaţi.

Se va stabili termenul de încercare şi urmează a se atrage atenţia  inculpaţilor, asupra revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei, în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni.

În termen legal, partea vătămată s-a constituit parte civilă, solicitând obligarea inculpaţilor la plata sumei de 9398 lei despăgubiri civile, reprezentând c/valoarea produselor electronice şi electrocasnice ridicate şi neachitate.

Prin probatoriul administrat în cauză – proba cu înscrisuri – partea civilă a făcut dovada  prejudiciului suferit, motiv pentru care, constatând îndeplinite condiţiile art. 998 -999 cod civil privind răspunderea civilă delictuală, va fi admisă acţiunea civilă.

Întrucât adeverinţele de salariu folosite de inculpaţi la dobândirea bunurilor de la partea vătămată, au fost întocmite în fals, se va dispune anularea acestora şi repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractelor de credit.

Consecinţă a condamnării, inculpaţii vor fi obligaţi la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 215 alin. 1, 2 şi 3 cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 cod penal, art. 74 lit. a şi c şi art. 76 lit. c cod penal;

Condamnă la  2 ani şi 10 luni închisoare pe inculpatul M. D .

În baza art. 290 cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 cod penal, art. 74 lit. a şi c şi art. 76 lit. e cod penal;

Condamnă pe inculpat la  2 luni închisoare;

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b cod penal;

Contopeşte pedepsele aplicate, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea – 2 ani şi 10 luni închisoare;

În baza art. 861 cod penal;

Dispune executarea pedepsei sub supraveghere;

În baza art. 862 cod penal;

Termenul de încercare este de 5 ani;

În baza art. 863 cod penal;

Pe durata termenului de încercare, inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:

- să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vâlcea;

-  să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

- să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

În baza art. 359 cod proc. pen;

Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 864 cod penal;

În baza art. 215 alin. 1, 2 şi 3 cod penal cu aplic. art. 74 lit. a şi c şi art. 76 lit. c cod penal;

Condamnă la 1 an  şi 2 luni închisoare pe inculpatul O. I.

În baza art. 291 cod penal cu aplic. art. 74 lit. a şi c şi art. 76 lit. c cod penal;

Condamnă pe inculpat la 1 lună închisoare;

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b cod penal;

Contopeşte pedepsele aplicate, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea – 1 an şi 2 luni închisoare;

În baza art. 215 alin. 1, 2 şi 3 cod penal cu aplic. art. 74 lit. a şi c şi art. 76 lit. c cod penal;

Condamnă la 1 an şi 2 luni închisoare pe inculpata M. R.

În baza art. 291 cod penal cu aplic. art. 74 lit. a şi c şi art. 76 lit. c cod penal;

Condamnă pe inculpată la 1 lună închisoare;

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b cod penal;

Contopeşte pedepsele aplicate, inculpata urmând să execute pedeapsa cea mai grea – 1 an şi 2 luni închisoare;

În baza art. 81 cod penal;

Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicată inculpaţilor O. I. şi M. R.

În baza art. 82 alin. 1 cod penal;

Termenul de încercare pentru fiecare inculpat, este de 3 ani şi 2 luni;

În baza art. 359 cod proc. pen;

Atrage atenţia inculpaţilor asupra disp. art. 83 cod penal;

În baza art. 14 alin. 1 şi 3 lit. b, art. 15, art. 346 cod proc. pen. şi art. 998-999 cod civil;

Admite acţiunea civilă;

Obligă în solidar pe inculpaţi să plătească părţii civile  SC BRD FINANCE IFN SA Bucureşti, str. Biharia nr.66-77, clădirea Metav, sector 1, suma de 9398 lei despăgubiri civile;

În baza art. 348 cod proc. pen;

Dispune anularea adeverinţelor de salariu nr.12/7 decembrie 2005, 18/11 noiembrie 2005, 19/15 noiembrie 2005 şi 23/21noiembrie 2005, eliberate de SC Promar SRL, cu sediul în mun. Drăgăşani, str. I.C. Brătianu nr. 45 judeţul Vâlcea, înregistrată la Registrul comerţului la nr. J38/1516/92 şi repunerea părţilor în situaţia anterioară;

În baza art. 191 alin.1 cod proc. pen;

Obligă pe fiecare inculpat să plătească statului câte 300 lei cheltuieli judiciare;

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru inculpaţi şi de la comunicare pentru partea vătămată – parte civilă;

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 1 noiembrie 2007 la sediul Judecătoriei Drăgăşani, judeţul Vâlcea.

Preşedinte, Grefier,

Red/tehnored. C.C.

Ex.3/27 noiembrie 2007.

Domenii speta