Infracţiunea de conducere a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere

Sentinţă penală 270 din 10.06.2014


Prin rechizitoriul nr. 323/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, a fost trimis în judecată  inculpatul GN fără antecedente penale, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, faptă prev. şi ped. de 335 alin. 1 NCP.

În esenţă, prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că, la data de 23.01.2014, inculpatul a condus auto pe str. Tazlăului din sat Zemeş, com. Zemeş, fără a poseda permis de conducere.

În faza de urmărire penală a fost administrat următorul probatoriu:

-  proces verbal de constatare a infracţiunii, declaraţii martori, declaraţii inculpat, adresă UAT Zemeş.

Inculpatul  , fiind audiat la termenul de judecată din data de 06.06.2014, arată  că  recunoaşte şi regretă fapta pentru care a fost trimis în judecată, solicitând să fie judecat în baza probelor de la urmărire penală.

Analizând actele şi lucrările dosarului din ambele faze ale procesului penal, instanţa  reţine următoarele:

La data de 23.01.2014, în jurul orelor 21:30, pe str. Tazlăului din satul Zemeş, inculpatul a fost depistat în trafic de către organele de poliţie conducând autoturismul cu nr. de înmatriculare xxxxx, fără a poseda permis de conducere.

În autoturism erau şi numiţii BL şi RVO, care au fost audiaţi ca martori.

Prin adresa UAT s-a comunicat că drumul pe care a fost depistat inculpatul conducând, este drum public.

Inculpatul a arătat că recunoaşte şi regretă fapta săvârşită.

Declaraţia acestuia se coroborează cu declaraţia martorilor susmenţionaţi.

La termenul din data de 06.06.2014, inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, solicitând să fie judecat în baza procedurii simplificate, aspect care a fost pus în discuţia părţilor şi admisă cererea.

Inculpatul nu a solicitat probe în circumstanţiere.

La data de 01.02.2014 au intrat în vigoare Noul Cod penal şi Noul Cod de  procedură penală. Art. 4 din NCP prevede că legea penală nu se aplică faptelor săvârşite sub legea veche, iar art. 5 prevede „în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă.” Odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod penal, dispoziţiile art. 86 alin. 1 din  OUG 195/2002 au fost abrogate, iar infracţiunea de conducere a unui autoturism fără a poseda permis de conducere se regăseşte în dispoziţiile art. 335 alin. 1 din Noul Cod penal.

Potrivit acestui text de lege, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Conform art. 15 NCP, infracţiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi imputabilă persoanei care a săvârşit-o, iar conform art. 16 alin. 1 din NCP, fapta constituie infracţiune numai dacă este săvârşită cu forma de vinovăţie cerută de legea penală.

În cauza de faţă, raportat la materialul probator administrat în cauză, coroborat cu declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului, instanţa constată că fapta există, constituie infracţiune, fiind săvârşită cu forma de vinovăţie prevăzută de lege.

La dozarea pedepsei ce va fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în  vedere criteriile generale de individualizare legală prevăzute de  art.74 din Noul Cod penal, respectiv gradul de pericol social concret al faptei, periculozitatea infractorului şi împrejurările concrete în care s-a comis infracţiunea. Se va avea de asemenea în  vedere şi persoana inculpatului care nu este cunoscut cu antecedente penale, fiind la prima abatere. Va face şi aplicarea dispoziţiilor art. 396 alin. 10 NCPP.

Astfel, în baza art. 335 alin. 1 Noul Cod Penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Noul Cod de procedură penală, va condamna inculpatul la pedeapsa închisorii de 8 luni.

Va interzice drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b  NCP, în condiţiile şi pe durata prev. de art. 65 alin. 3 NCP

În baza art. 83 alin. 1 NCP va dispune amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art. 84 alin. 1 NCP.

În baza art. 85 alin. 1 NCP va obliga inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice  schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Va atrage atenţia asupra prevederilor art. 88 NCP

În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală  va obliga inculpatul la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, urmând ca suma  de 200 lei reprezentând onorariu avocat din oficiu Roncea Ioan, (delegaţia nr. 643/10.04.2014) , să rămână în sarcina statului.

Domenii speta