Furt

Sentinţă penală 690 din 14.04.2009


Dosar nr. 3272/302/2009

Sentinţa penală nr. 690

Şedinţa publică de la 21.04.2009

Ministerul Public- Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 5 este reprezentat de procuror  D A.

Pe rol, soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul U N şi pe partea civilă SC R-Z H SRL, având ca obiect infracţiunea prev. de art.208 alin.1– art.209 alin.1 lit.a, g, i C.pen.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns inculpatul, personal şi asistat de avocat B Ş,  desemnat  din oficiu, cu delegaţie la dosar, lipsind partea civilă.

Procedura legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefier, care învederează instanţei  faptul că s-a depus la dosar cererea  de constituire de parte civilă de către partea civilă SC R-ZH SRL, însoţită de facturi fiscale.

Instanţa, din oficiu, pune în discuţie regularitatea actului de sesizare, în temeiul art.300 C.proc.pen.

Reprezentatul Ministerului Public şi apărătorul inculpatului, arată că nu au de făcut  obiecţiuni sau observaţii.

Instanţa constată regularitatea actului de sesizare nr. 172/P/2009 întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 5, după care, iar în conformitate cu prevederile art. 322 C. proc. pen. se dă citire actului de sesizare al instanţei.

Instanţa procedează la audierea inculpatului, cu respectarea dispoziţiilor art.70 al.2 C.proc.pen., declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa în temeiul art.339 şi urm. C.proc.pen.,  constată terminată cercetarea judecătorească şi  acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentatul Ministerului Public, având cuvântul, solicită  condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii cu executare în regim privativ pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev.de art.208 –art.209 alin.1 lit.a, g, i C.pen., deoarece inculpatul împreună cu o altă persoană a sustras prin efracţie din sediul unei societăţi comerciale două unităţi de calculator, două monitoare LCD şi o imprimantă HPLaser Jet 1300 M, inculpatul recunoscând situaţia de fapt astfel cum a fost reţinută prin rechizitoriu, situaţie dovedită şi prin alte mijloace de probă. A solicitat de asemenea, menţinerea stării de arest, deducerea duratei prevenţiei, de la 6.03.2009 la zi, precum şi obligarea inculpatului la plata de despăgubiri către partea civilă, în cuantumul pretins de aceasta şi la plata de cheltuieli judiciare către stat.

Apărătorul inculpatului a arătat că nu se contestă situaţia de fapt, dar solicită să se aplice o pedeapsă sub minimul legal cu suspendare condiţionată, deoarece inculpatul se află la prima abatere cu caracter penal şi a recunoscut constant comiterea infracţiunii.

Inculpatul, în ultimul cuvânt, arată că îi pare foarte rău şi că nu va mai comite astfel de fapte.Arată că ar vrea să fie pus în libertate pentru a-şi putea creşte copilul minor, copil pe care nu l-a recunoscut încă. 

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr.172/P/2009, întocmit  la data de 27.03.2009 de  Parchetul  de pe lângă Judecătoria sector 5 Bucureşti şi înregistrat pe rolul acestei instanţe la aceeaşi dată, sub nr. 3272/302/2009, s-a dispus  trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, inculpatul  U N, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat, faptă prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 - 209 alin. 1 lit. a, g, i C.pen.

În fapt, s-a reţinut prin actul de sesizare că la data de 5.01.2009, în timpul nopţii, inculpatul  U N – împreună cu numiţii M F N şi M F A – a intrat prin efracţie în sediul S.C. "R-Z H" S.R.L., spărgând cu o piatră geamul dinspre stadă al acestei societăţi. Din interior  au sustras două unităţi de calculator, două monitoare LCD şi o imprimantă HP Laser Jet 1300 M, bunuri în valoare de 9.814,78 lei.

Situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu a fost probată cu următoarele mijloace de probă: plângerea reprezentantului legal al părţii vătămate; declaraţia reprezentantului legal al părţii vătămate;- comunicarea primită din partea S.C. "R-Z H"S.R.L. privind valoarea prejudiciului; copiile facturilor de achiziţionare a bunurilor sus trase;- procesul-verbal de cercetare la faţa locului;- planşa fotografică privind aspectele fixate şi urmele ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului; - raportul de constatare tehnico-ştiinţifică dactiloscopică nr. 274119 din data de 03.03.2009;  declaraţiile inculpatului U N.

În cursul cercetării judecătoreşti în baza art. 323 C.proc.pen , a fost audiat inculpatul, declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei, iar în favoarea părţii civile a fost administrată proba cu înscrisuri.

Apărarea inculpatului:

Inculpatul a recunoscut în mod constant comiterea faptei, descriind în amănunt modalitatea de premeditare şi de comitere a faptei, indicând şi participarea altor doi făptuitori, persoane ce au fost identificate de către poliţie, dar care nu au fost încă găsite.

În cursul judecăţii au fost administrate ca probe noi doar proba cu înscrisuri în favoarea ambelor părţi.

Analizând probatoriul administrat de-a lungul procesului penal, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 06.01.2009, D F, reprezentantul S.C. "R-Z H" S.R.L., a sesizat organele de cercetare penală din cadrul Secţiei 17 Poliţie cu privire la faptul că în dimineaţa aceleiaşi zile, în jurul orelor 08:30, a constatat lipsa de la punctul de lucru al firmei mai sus amintite situat în C S BCenter, din str. N I, a două unităţi de calculator, două monitoare LCD şi o imprimantă HP Laser Jet 1300 M. În aceste împrejurări, s-a efectuat o cercetare la faţa locului, constatându-se că că una dintre ferestrele de sediul secundar al societăţii a fost spartă, pe podea fiind descoperită o piatră, iar în interior obesrvându-se urme de răvăşire.

Din corelarea declaraţiilor de recunoaştere ale inculpatului cu concluziile raportului de constatare tehnico-ştiinţifică dactiloscopică întocmit în cauză, rezultă că în noaptea de 05.01.2009, inculpatul UN, alături de cofăptuitorii M F N şi M F A– cu care se înţelese în prealabil în acest sens, a mers la CS B C pentru a sustrage componente IT. Făptuitorul M F A a spart geamul cu o piatră, iar inculpatul U N împreună cu făptuitorul M F N au pătruns în sediul punctului de lucru al firmei, de unde au sustras două unităţi de calculator, două monitoare LCD şi o imprimantă HP Laser Jet 1300 M, bunuri pe care le-au cărat cu o pătură pe care aveau pregătită. De la locul faptei au fost ridicate mai multe urme digitale, două dintre acestea fiind create de degetele inculpatului U N şi făptuitorului M F N.

După ce au plecat cu bunurile sustrase, pe traseu, făptuitorii au fost întâmpinaţi de fratele numitului M F A, zis "B", şi de un alt individ rămas neidentificat (persoană ce a şi cumpărat bunurile), care venise cu un autoturism Dacia de culoare albă. În aceeaşi noapte bunurile au fost vândute pentru suma de 500 lei unei persoane rămase neidentificate, bani ce au fost împărţiţi între cei trei participanţi. Din această sumă de bani, inculpatul U N şi numiţii M F N şi M FA au primit câte 150 lei, iar cel poreclit "B" (fratele numitului M F A) a luat 50 de lei. Ulterior, fiecare a plecat spre domiciliul său. Inculpatul U N nu are cunoştinţă ce s-a întâmplat în continuare cu bunurile, din banii primiţi cumpărând alimente pentru el şi pentru familia sa.

Valoare reală a bunurilor sustrase este de 9.814,78 lei, aşa cum rezultă din adresa de prejudiciu şi din copiile facturilor anexate la dosarul cauzei de către reprezentantul părţii civile.

În ceea ce priveşte circumstanţele în care a fost comisă fapta de furt, potrivit propriilor declaraţii ale inculpatului, fapta a fost premeditată. Astfel, în jurul orelor 12:00, inculpatul U N a trecut împreună cu numitul M FN prin faţa C S B C şi a văzut prin fereastră mai multe componente de calculator în birourile firmei respective. Cei doi s-au hotărât să le fure pentru a face rost de bani, motiv pentru care s-au deplasat la domiciliul inculpatului U N, pentru a stabili ce urmau să întreprindă împreună cu numitul M F A, care a fost de acord să îi ajute.

Inculpatul Ursaru Nicolae a fost identificat şi apoi ridicat de organele de cercetare penală din cadrul Secţiei 17 Poliţie după urmele papilare Iăsate la locul faptei. Ceilalţi participanţi nu au fost încă găsiţi de organele de urmărire penală.

În drept, fapta inculpatului UN, care în cursul nopţii de 05/06.01.2009 a sustras prin efracţie, împreună cu numiţii M F N şi M F A, două unităţi de calculator, două monitoare LCD şi o imprimantă HP Laser Jet 1300 M din punctul de lucru al S.C. "R Z H" S.R.L., creând un prejudiciu în valoare totală de 9.814,78 RON, bunuri pe care ulterior le-au vândut unor persoane rămase până în prezent neidentificate cu suma de 500 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, faptă prev. de art. 208 alin. 1 - 209 alin.l lit. a, g, i C.pen.

Latura obiectivă a infracţiunii este reprezentată de luarea bunurilor mobile (componente IT) din posesia celor împuterniciţi de societate să deţină aceste bunuri, fără consiţământul acesteia, în scopul însuşirii pe nedrept.

Fapta a fost săvârşită de mai multe persoane împreună, în timpul nopţii, prin efracţie şi escaladare, unul dintre făptuitori spărgând geamul cu o piatră, intrând apoi pe fereastră în sediul societăţii şi sustrăgând  bunuri din birouri, bunuri pe care ulterior le-au şi valorificat.

Din punct de vedere subiectiv fapta a fost săvârşită cu premeditare, cu intenţie directă, inculpatul prevăzând rezultatul faptei lor şi urmărind producerea acestuia. Inculpatul a descris modul în care a plănuit şi pregătit comiterea faptei  împreună cu ceilalţi doi făptuitori.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art.72 C.pen., respectiv dispoziţiile generale ale Codului penal, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege, gradul de pericol social mediu al infracţiunii de furt calificat, de celelalte cauze  care agravează sau atenuează răspunderea penală.

În ceea ce priveşte împrejurările personale în care inculpatul aa comis infracţiunea, instanţa reţine că acesta  nu are antecedente penaleîn sensul disp. art.37 C.pen., dar a mai fost anterior sancţionat administrativ pentru furturi mărunte, este neşcolarizat, nu are un loc de muncă stabil, fiindu-i dificil astfel a se adapta normelor sociale de convieţuire. Conduita bună a inculpatului înainte de comiterea faptei deduse judecăţii  va fi calificată circumstanţă atenuantă, în temeiul art.74 alin.1 lit.a C.pen. Faptul că inculpatul a recunoscut comiterea faptei, descriind modalitatea de acţiune şi sprijinind autorităţile în identificarea celorlalţi făptuitori va fi calificat de instanţă drept circumstanţă atenuantă judiciară, în temeiul art.74 alin.1 lit.a C.pen. Ţinând cont  şi de celelalte circumstanţe ale producerii faptei (cu premeditare, în timpul nopţii, prin efracţie), dar şi de existenţa unor sancţiuni anterioare pentru fapte similare, instanţa va aplica inculpatului o pedeapsă  sub minimul legal special (de 3 ani închisoare), şi anume 2 ani şi 9 luni închisoare.

În ceea ce priveşte executarea pedepsei, instanţa apreciază că nu se impune executarea acesteia într-un loc de detenţie, scopul sancţiunii putând fi realizat şi prin suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de probaţiune, prin raportare de vârsta inculpatului (19 de ani) şi la lipsa antecedentelor penale, în temeiul art.86 ind.1 şi urm. C.pen. Pe durata termenului de încercare, inculpatul va trebui să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, la datele fixate de acest serviciu;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă;

 e) să desfăşoare o activitate lucrativă.

Datele prevăzute la lit. b), c) şi d) se vor comunica Seviciului de probaţiune care va supraveghea şi îndeplinirea obligaţiei prev. la lit.e. În temeiul art.359 C.proc.pen.,  instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, comiterea unei noi infracţiuni intenţionate sau încălcarea măsurilor impuse putând atrage executarea pedepsei în regim privativ de libertate.

Pentru aceste considerente, instanţa va revoca măsura preventivă, dispunând punerea de îndată în libertate a inculpatului U N de sub puterea m.a.p. nr.28/UP/2009 emis de Judecătoria sectorului 5 Bucureşti, dacă nu e arestat în altă cauză.

În temeiul art.88 alin.1 C.pen., va deduce perioada reţinerii şi arestului preventiv din durata pedepsei principale, de la 6.03.2009  la zi.

Va atrage atenţia inculpatului U N asupra consecinţelor încălcării măsurilor şi obligaţiilor impuse, precum şi asupra consecinţelor comiterii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare stabilit, ce ar putea atrage revocarea beneficului suspendării executării pedepsei închisorii.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, aplicarea acesteia inculpatului trebuie realizată atât în baza art.71 alin. 2 şi 3 C.pen. şi 64 C.pen., cât şi prin prisma Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, a Protocoalelor adiţionale şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului - în special Cauza Sabou şi Pârcălab contra României şi cauza Hirst contra Marii Britanii - care, în conformitate cu dispoziţiile art.11 alin.2 şi art.20 din Constituţia României, fac parte din dreptul intern ca urmare a ratificării acestei Convenţii de către România prin Legea nr.30/1994. Astfel, restrângerea exerciţiului drepturilor şi libertăţilor poate fi dispusă numai dacă este necesară, iar o atare măsură trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o. În consecinţă, o aplicare automată, în temeiul legii, a pedepsei accesorii a interzicerii dreptului de a vota, care nu lasă nici o marjă de apreciere judecătorului naţional în vederea analizării temeiurilor care ar determina luarea acestei măsuri, încalcă atât principiul proporţionalităţii, cât şi art. 3 din Primul Protocol adiţional, aşa cum a statuat şi instanţa supremă în urma soluţionării unui recurs în interesul legii, prin decizia  nr.74/2007.

Astfel, instanţa în baza criteriilor prevăzute de art.71 alin.3 C.pen., după ce va aprecia asupra proporţionalităţii aplicării pedepselor accesorii, va dispune doar asupra necesităţii aplicării disp. art.64 lit.a teza a II-a  şi b C.pen., referitoare la dreptul de a  fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. Prin urmare, în temeiul art.71 C.pen., instanţa reţine că natura faptei săvârşite, ansamblul circumstanţelor personale ale inculpatului duc la concluzia existenţei unei nedemnităţi în drepturilor de natură electorală prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a şi b C.pen., pe durata executării pedepsei principale.

Instanţa va dispune şi suspendarea executării acestei pedepse, pe durata aceluiaşi termen de încercare, în temeiul art.71 alin.5 C.pen.

Sub aspectul laturii civile, instanţa reţine că în cauză, partea vătămată, S.C. "R-Z H" S.R.L. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 9.814,78 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase şi nerecuperate, sumă cu care inculpatul a fost de acord.

Instanţa reţine că infracţiunea săvârşită de inculpat face parte din categoria celor de rezultat, fapta de a sustrage bunuri fiind de natură a cauza prejudicii, şi constituie un delict civil, astfel că în urma săvârşirii faptei s-a născut un raport juridic delictual, prevăzut de art. 998-999 C.civ.

Cu privire la condiţiile angajării răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, instanţa reaminteşte că, în acest scop, trebuie să fie întrunite cumulativ, pe lângă existenţa unei fapte ilicite, şi condiţiile referitoare la existenţa unui prejudiciu cert şi nerecuperat, a unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, precum şi existenţa vinovăţiei celui care a cauzat prejudiciul, constând în intenţia, neglijenţa sau imprudenţa cu care acţionat.

Astfel fiind, fapta ilicită ale inculpatului a avut ca urmare producerea de prejudicii materiale în patrimoniul părţii vătămate, legătura de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu rezultând din aceea că, fără aceasta, prejudiciul nu s-ar fi născut.

Instanţa reţine – de asemenea -  că în cauză, vinovăţia inculpatului cu privire la săvârşirea faptei a fost pe deplin stabilită, iar prejudiciul cauzat părţii vătămate nu a fost recuperat, bunurile sustrase fiind înstrăinate de către făptuitori, astfel cum reiese din declaraţiile inculpatului.

De asemenea, instanţa constată că partea civilă a dovedit existenţa şi întinderea prejudiciului material provocat prin fapta ilicită a inculpaţilor, în sumă de 9.814,78 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase (cabluri de cupru, staţia de achiziţie date ALR Innovation şi switch expunere generator),  precum şi a bunurilor distruse (două unităţi de calculator, două monitoare LCD şi o imprimantă HP Laser Jet 1300 M.

Prin urmare, în baza art. 14-16, art. 346 C.proc.pen. şi art. 998-999 şi art.1003 C.civ., având în vedere şi atitudinea procesuală a inculpatului carea a arătat că eset de acord cu despăgubirea părţii civile cu suma solicitată, instanţa va admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă, dispunând obligarea inculpatului, la plata sumei de 9.814,78 lei către  partea civilă SC R-ZH SRL, reprezentând contravaloarea prejudiciului.

În  temeiul art.191 C.proc.pen., instanţa îl va obliga pe inculpat la plata sumei de 900 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, onorariile avocaţilor din oficiu în cuantum total de 300 lei urmând a fi avansate din fondul special al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

PENTRUA CESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art.208 alin.1– art.209 alin.1 lit.a, g, i C.pen., cu aplic. art.74 alin.1 lit.a şi c şi art.76 alin.1 lit.c C.pen., condamnă pe inculpatul U N (fiul lui U F şi B A, născut la data de în municipiul Bucureşti, cetăţenia română, fără studii, fără ocupaţie, fără antecedente penale, A.P.I. seria PC nr. 404717, CNP, deţinut în P R), la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 9 (nouă) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat faţă de parte civilă SC R-Z H SRL, în data de 05/06.01.2009.

În temeiul art.71 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi b C.pen., pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.86 ind.1 şi urm. C.pen., suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale şi a pedepsei accesorii, pe durata unui termen de încercare de 4 ani şi 9 luni.

Pe durata termenului de încercare, inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, la datele fixate de acest serviciu;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă;

 e) să desfăşoare o activitate lucrativă.

Datele prevăzute la lit. b), c) şi d) se comunică Serviciului de probaţiune care va supraveghea şi îndeplinirea obligaţiei prev. la lit.e.

În temeiul art.350 C.proc.pen., revocă măsura arestului preventiv (m.a.p. nr.28/UP/2009 emis de Judecătoria sectorului 5 Bucureşti) şi dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului Ursaru Nicolae, dacă nu e arestat în altă cauză.

În temeiul art.88 alin.1 C.pen., deduce perioada reţinerii şi arestului preventiv din durata pedepsei principale, de la 6.03.2009  la zi.

Atrage atenţia inculpatului U N asupra consecinţelor încălcării măsurilor şi obligaţiilor impuse, precum şi asupra consecinţelor comiterii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare stabilit, ce ar putea atrage revocarea beneficului suspendării executării pedepsei închisorii.

În temeiul art.346 alin.1 şi art.14 C.proc.pen., admite acţiunea civilă şi îl obligă pe inculpatul U N la plata sumei de 9.814,78 lei către  partea civilă SC R-Z H SRL, cu sediul în  Bucureşti, cu titlu de despăgubiri materiale.

În  temeiul art.191 C.proc.pen., obligă inculpatul la plata sumei de 900 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, onorariile avocaţilor din oficiu în cuantum total de 300 lei urmând a fi avansate din fondul special al Ministerului Justiţiei.

Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare pentru inculpa şi partea civilă şi de la pronunţare pentru procuror.

Pronunţată în şedinţa publică de la de la 21 aprilie 2009.