Validare ofertă reală urmată de consemnaţiune.

Sentinţă civilă 8136 /08.12.2008 din 21.09.2009


Validare oferta reala urmata de consemnatiune.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 12.11.2008 sub nr. 9097/303/2008, reclamanta SF a chemat în judecata pe pârâtul MV, solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa dispuna validarea consemnatiunii, pe numele si în beneficiul pârâtului MV, în calitate de creditor si pe cale de consecinta, reclamanta, în calitate de debitoare, sa fie eliberata de datoria mentionata în dispozitivul sentintei civile nr.9707/19.06.2007.

În motivarea cererii  reclamanta a aratat ca, asa cum rezulta din sentinta civila nr.9707/19.06.2007 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti în dosarul nr.3048/299/2006, instanta a dispus iesirea din indiviziune cu privire la imobilul situat în Bucuresti, sector 1, care a fost atribuit în indiviziune reclamantei din acest dosar si numitii NM si NI, cu obligarea acestora la plata catre pârâtul din acest dosar a sumei de 15.556 lei, cu titlu de sulta.

Prin notificarea trimisa la data de 23.09.2008 prin posta cu recomandata, reclamanta, în calitate de debitoare, l-a convocat pe pârâtul creditor la data de 30.09.2008 la sediul societatii  de avocatura „I si S” în vederea executarii sentintei civile nr. 9707/19.06.2007, respectiv plata, cu titlu de sulta a sumei de 15.556 lei. Pârâtul nu s-a prezentat, refuzând a primi plata.

Reclamanta, în temeiul art. 586, 587 si urm. C.p.c., s-a adresat BEJ Violeta Pârvan în vederea comunicarii creditorului MV, somatiei de oferta reala de plata. Reclamanta l-a somat pe pârât, pentru ca în vederea punerii în aplicare a sentintei civile nr. 9707/19.06.2007, sa se prezinte la data de 27.10.2008, ora 14 la sediul BEJ Violeta Pârvan din Bucuresti. A precizat în somatie ca, în caz de neprezentare la data, ora si locul mentionate, suma datorata de 15.556 lei va fi consemnata pe recipisa CEC pe seama si la dispozitia creditorului si ca prin depunerea recipisei la executorul judecatoresc, reclamanta, în calitate de debitoare va fi liberata de plata conf. disp. art.1114 al.2 C.p.c., iar cheltuielile ocazionate de oferta reala de plata vor ramâne în sarcina creditorului conf. disp. art.1117 C.civ. Nici de aceasta data creditorul nu s-a prezentat, acesta refuzând în continuare plata.

Prin procesul verbal de predare primire nr.849/2008, reclamanta, în calitate de debitoare, a predat executorului judecatoresc recipisa de consemnare la CEC nr.2124429/1 din 27.10.2008 a sumei de 15.556 lei, reprezentând sulta conform sentintei civile nr.9707/19.06.2007 pronuntata de Judecatoria Sector 1 Bucuresti, pe numele si la dispozitia creditorului MV. Învedereaza instantei ca suma a fost consemnata spre liberarea reclamantei debitoare, potrivit procesului verbal nr.847/27.10.2008.

Prin sentinta civila nr. 8136/08.12.2008 instanta a admis cererea reclamantei retinând urmatoarele: Prin sentinta civila nr. 9707/19.06.2007 data în dosar nr. 3048/299/2006 al Judecatoriei Sector 1 Bucuresti s-a iesirea din indiviziune cu privire la imobilul situat în Bucuresti,  sector 1, care a fost atribuit în indiviziune reclamantei din acest dosar si numitilor NM si NI, cu obligarea acestora la plata catre pârâtul din acest dosar a sumei de 15.556 lei , cu titlu de sulta. Reclamanta a procedat la convocarea pârâtului la sediul SCA „IsiS” pentru data data de 30.09.2008, pentru plata sultei de 15.556 lei stabilita prin sentinta civila anterior mentionata. Întrucât pârâtul nu a dat curs acestei invitatii, reclamanta l-a somat pe acesta (cu somatia nr. 19/20.10.2008, comunicata la 22.10.2008), în conditiile art. 586 si urm. c.p.civ., prin intermediul executorului judecatoresc sa se prezinte la sediul BEJ Vileta Pârvan la data de 27.10.2008 în vederea achitarii sultei. Din cuprinsul procesului verbal încheiat la 27.10.2008 de executorul judecatoresc rezulta ca, la data respectiva la sediul biroului nu s-a prezentat creditorul, stabilindu-se ca suma datorata cu titlu de sulta sa fie consemnata pe sema si la dispozitie pârâtului, la aceeasi data reclamanta predând executorului judecatoresc recipisa de consemnare nr. 2124429/1/27.10.2008, privind suma de 15.556 lei. La termenul din 08.12.2008 s-a prezentat în instanta pârâtul care a aratat ca a luat cunostinta de somatia adresata dupa data de 27.10.2008, s-a prezentat însa la sediul executorului judecatoresc în data de 31.10.2008, luând cunostinta de împrejurarea ca reclamanta a procedat la consemnarea pe numele sau a sultei de 15.556 lei, urmând sa ridice suma respectiva.

Potrivit art. 1114 alin. 1 Cod civil, când creditorul unei sume de bani refuza sa primeasca plata debitorul poate sa îi faca o oferta reala si, refuzând creditorul a primi, sa consemneze suma. Art. 586 c.p.civ. stipuleaza ca, daca debitorul vrea sa plateasca ceea ce datoreaza sti creditorul nu vrea sa primeasca plata, debitorul este în drept sa faca oferta reala si sa consemneze ceea ce datoreaza. Procedura ofertei de plata începe (art. 587 c.p.civ.) printr-o somatie adresata creditorului, prin intermediul executorului judecatoresc de la domiciliul creditorului, în care se va arata ziua, ora si locul când si unde suma ce face obiectul ofertei îi va fi predat. Daca la data fixata creditorul nu se prezinta la locul stabilit sau refuza sa primeasca suma oferita, se încheie un proces verbal ce va fi semnat si de creditor (daca este prezent). Ca urmare a neprezentarii sau refuzului de a primi plata, debitorul va consemna suma la CEC iar recipisa o va depune la executorul judecatoresc (art. 588 c.p.civ.) Înainte de consemnare, pentru valabilitatea acesteea este necesar sa se comunice creditorului o somatie în care sa se arate ziua ora si locul unde suma oferita va fi depusa (art. 1116 cod civil.)

În cauza reclamanta a respecta procedura anterior descrisa, somând creditorul în vederea prezentarii la sediul executorului judecatoresc pentru plata sultei, în cuprinsul aceleeasi somatii precizându-se ca, în caz de neprezentare suma se va consemna pe seama sa si recipisa se va depune la sediul executorului. Recipisa de consemnare a sultei prevazuta în titlu executoriu a fost depusa la  BEJ Vileta Pârvan la data de 27.10.2008.

Având în vedere aceste considerente, instanta a admis actiunea si a dispus validarea consemnatiunii realizata de reclamanta SF, cu recipisa CEC de consemnatiune nr. 2124429/1/27.10.2008, pe seama si la dispozitia pârâtului MV, pentru suma de 15.556 lei, stabilita drept sulta în favoarea pârâtului prin sentinta civila nr. 9707/19.06.2007 data în dosarul nr. 3048/299/2006 al Judecatoriei Sector 1 Bucuresti, luând totodata act ca nu se solicita cheltuieli de judecata. S-a precizat si ca oferta reala urmata de consemnatiune, libereaza pe debitor, tinând loc de plata daca este valabil facuta si suma consemnata în acest mod este în riscul creditorului (art. 1114 alin. 2 cod civil).

Sentinta pronuntata a devenit irevocabila prin neapelare.