Popriri

Sentinţă civilă 1423 din 11.02.2010


Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. 15462/306/2009 la data de 26.11.2009 creditoarea  SC P. SRL Oradea a solicitat,  în contradictoriu  cu debitorul  P.B. I.  si tertul poprit  I. T. M. sa se dispuna obligarea tertului poprit sa consemneze suma de bani datorata de debitor creditoarei din sumele de bani datorate de tertul poprit debitorului in baza raporturilor de munca  si  sa se dispuna validarea popririi în sensul obligarii tertului poprit la plata catre creditor a sumelor de bani pe care le datoreaza acesta debitorului, în limita creantei de  95921,84  lei ,  cu cheltuieli de judecata. De asemenea s-a solicitat  amendarea  tertului poprit  conform art. 460 alin. 2 C.pr.civ.

 În motivare s-a aratat ca intre creditoare si societatea paratului s –au derulat relatii comerciale iar acesta din urma nu a achitat contravaloarea marii livrate de creditoare in suma de 89368,84 lei A mai aratat creditoarea ca a incercat recuperarea debitului prin executarea silita dar desi executorul judecatoresc a infiintat poprire pe salariul debitorului tertul poprit nu a facut nici o  retinere.

 În drept s-au invocat prevederile art. 456, 460 Cpr.civ.

S-au depus la dosar <:adresa de infiintare a popririi 84/2009 a executorului judecatoresc C.I.,dovada de comunicare a acesteia,adresa 17536/2009emisa de tertul poprit.

In cauza instanta a incuviintat proba cu inscrisuri.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Intre creditoare si societatea paratului s –au derulat relatii comerciale iar acesta din urma nu a achitat contravaloarea marii livrate de creditoare in suma de 89368,84 lei A mai aratat creditoarea ca a incercat recuperarea debitului prin executarea silita dar desi executorul judecatoresc a infiintat poprire pe salariul debitorului tertul poprit nu a facut nicio retinere 

In motivarea formulata tertul poprit a aratat ca debitorul mai este obligat si la plata unei pensii lunare de intretinere care potrivit declaratiei debitorului aceasta depaseste jumatate din salariul net iar confom art.164 din codul muncii retinerile salariale nu pot depasi jumatate din salariul net.

Prin sc 1187/1994 debitorul a fost obligat la plata unei pensii lunare de intretinere de 30000 lei  iar la dosarul cauzei acesta a depus factura fiscala 10/2009 prin care face dovada ca i-a trimis in luna septembrie 900 lei insa din aceasta nu rezulta pentru ce i-a fost trimisa suma iar daca ar reprezenta pensie lunara de intretinere nu rezulta pentru ce perioada. debitorul ar fi trebuit sa depuna astfel de facturi si pentru celelalte luni anerioare lunii septembrie pentru a dovedi ca aceasta este pensia lunara de intretinere pe care o plateste. Chiar daca ar fi dovedit ca plateste pentru fiul lui o pensie lunara de intretinere potrivit codului civil pentru un copil datoreza cel mult ¼ din venitul net lunr iar faptul ca el doreste sa –i plateasca mai mult in lipsa unei hotarari care sa consfinteasca acest fapt nu poate produce efcte fata de ceilalti terti creditori ai sai.

Avand in vedere recunoasterea tertului poprit si adresa de la ITM  instanta constata ca  debitorul este angajat al intimatului si ca tertul poprit trebuia sa se conformeze  adresei de înfiintare a popririi  în ce priveste sumele pe care le datoreaza lunar debitorului cu titlu de salariu .

 În aceste conditii, în baza art. 460 alin. 2 Cpr.civ, cu aplicarea art. 409 alin. 1 Cpr.civ., se va admite cererea de validare a popririi înfiintata asupra veniturilor salariale ale debitorului prin adresa nr. 84/2009 pâna la concurenta sumei de 95921,84 lei.

 Avand in vedere faptul ca tertul poprit a refuzat cu reacredinta sa infiinteze poprirea pe salariul debitorului in tem.art.460 al 2 CPC va fi amendat.

Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E :

Admite cererea formulata de creditoarea S.C. P. S.R.L.,  în contradictoriu cu debitorul P. B.I. si tert poprit I. T. M.

Valideaza poprirea înfiintata de executorul judecatoresc C.I. pâna la concurenta sumei de 95.921,84 lei în dosarul de executare  nr. 84/2007.

Amendeaza tertul poprit cu 200 lei.

Obliga tertul poprit sa-i plateasca creditoarei 10,3 lei cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 11.02.2010

Domenii speta