Contestatie la executare

Sentinţă civilă 6216 din 26.10.2009


Prin contestatia la executare înregistrata sub nr.9.640/306/2008 la Judecatoria Sibiu contestatorii LN, LG au solicitat ca în contradictoriu cu intimatii NF, Biroul Executorului Judecatoresc, OCPI, sa fie obligat executorul a preciza sumele care sunt supuse executarii si dovedirea lor cu acte si chitante emise în conditiile legii pentru a justifica sumele pretins a fi executare silit atât în ce priveste creditul dobânzile legale cât si în ce priveste executia; sa se constate ca din suma datorata cu titlul de împrumut s-a achitat o parte din ea, în suma de 10.000 Euro, cu chitante descarcatoare, în mare parte recunoscute si semnate de creditor, urmând a se executa numai diferenta; sa se dispuna radierea înscrierii în C.F. a începerii executiei silite pentru suma de 38.020,50 Euro din C.F. Sibiu; sa se dispuna anularea formelor de executare pornite în aceste conditii, mai ales ca în actele de împrumut sumele sunt garante cu alte bunuri decât imobilele din C.F., pentru care abuziv s-a pornit executia, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea contestatiei s-a aratat, în esenta, ca, contestatorii au împrumutat o suma de 20.000 Euro, cu o dobânda mare, aceasta fiind inclusa în sumele aratate în actul de împrumut care se ridica la suma de 29.000 Euro, suma pe care o recunoastem si dorim a o achita. Pe parcurs, s-a aratat, ca au fost achitate diverse sume de catre contestatori, fara însa, ca acestia sa primeasca chitante descarcatoare.

De asemenea, tot în motivarea contestatiei s-a aratat ca nu se contesta executia ci sumele pretinse care sunt mult exagerate.

În drept s-au invocat dispozitiile art.399 si urm.C.p.c.

Contestatorii si-au completat contestatia, în sensul ca s-a solicitat anularea procesului-verbal de licitatie dat în dosarul executional nr. x /2008 al Biroului Executorului Judecatoresc din 9 februarie 2008, motivat de faptul ca licitatia s-a facut prin oferirea la vânzare publica a unor imobile care nu pot face obiectul vânzarii, fiind înscrisa în C.F. interdictia de înstrainare si grevare.

Potrivit art.137 C.p.c. „instanta se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor de procedura si asuma celor de fond care face de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii”.

Referitor la exceptia autoritatii de lucru judecat instanta o va admite retinând urmatoarele argumente:

Pentru existenta lucrului judecat art.1.201 C.civ. cere existenta identitatii celor trei elemente între hotarârea data si cea care urmeaza, respectiv: identitatea de obiect (eadem res), identitatea de cauza (eadem cauza) si identitate de parti (eadem conditio personarum).

Verificând petitele contestatiei din dosar 8.131/306/2008 al Judecatoriei Sibiu si dosar 9.640/306/2008 al Judecatoriei Sibiu, instanta constata ca opereaza autoritatea de lucru judecat, deoarece pentru a exista autoritate de lucru judecat nu este necesara identitatea însasi a obiectului material daca dreptul ca atare a fost confirmat printr-o hotarâre irevocabila fie ca judecata s-a purtat asupra întregului obiect material sau numai asupra unei parti din acesta conform principiului „pari est in toto et tot est in parte”.

De asemenea, prin contestatia formulata instanta constata ca se urmareste acelasi scop ca în primul proces (în dosar 8131/306/2008 al Judecatoriei Sibiu).

Asa fiind, instanta va admite exceptia invocata, facând inutila analizarea contestatiei pe fond.

Pentru  aceste motive :

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Admite exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de  intimatul NF.

Pe fondul cauzei , respinge  contestatia la executare formulata de contestatorii LN si LG, în contradictoriu cu intimatii NF si Biroul Executorului Judecatoresc si OCPI.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 26 octombrie 2009.