Contestaţie la executare penală - aplicarea legii mai favorabile – în situaţia suspendării executării pedepsei sub supraveghere privind reducerea termenului de încercare.

Sentinţă penală 91 din 20.03.2014


Contestaţie la executare penală -  aplicarea legii mai favorabile – în situaţia suspendării executării pedepsei sub supraveghere  privind reducerea termenului de încercare. Conform art.16 alin.1 din Legea de punere în aplicare a Noului Cod penal  , măsura suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicată în baza Codului penal din 1969 se menţine şi după intrarea în vigoare a Noului Cod penal , până la împlinirea termenului de încercare stabilit prin hotărârea de condamnare.

Prin cererea  înregistrată  la  această  instanţă  sub  nr.508/324/2014  contestatorul  ON  ….  a  formulat  contestaţie  la  executare  împotriva  hotărârii penale nr. 291/2009  a  Judecătoriei  Tecuci  solicitând  să se  constate  că  pedeapsa  este  executată.

 In motivarea  contestaţiei  se  arată că  prin  sentinţa  penală 291/2009 a  Judecătoriei  Tecuci pronunţată în dosarul nr.772/324/2009 a  fost  condamnat la  pedeapsa de 3 ani închisoare  cu suspendarea  executării  pedepsei  sub  supraveghere  şi în condiţiile vechiului  Cod  Penal s-a  stabilit  un termen de  încercare de  6  ani. A  început  executarea  pedepsei la  23.06.2009.

 In conformitate  cu  prevederile  NCP  termenul de încercare  nu  poate depăşi  4  ani  şi se  calculează la  data  când  hotărârea a  rămas  definitivă  şi acesta  s-a împlinit la  22 iunie  2013. In drept  şi-a  întemeiat  contestaţia  pe  disp.art.  598  al.1  lit.d  C.p.p.  raportat la  art. 92 C.p.

In dovedirea  contestaţiei a  depus  la dosar  copia  sentinţei  penale 291/ 11.06.2009  din care  rezultă  că a  fost  condamnat  pentru  săvârşirea  infracţiunii de ucidere  din  culpă  şi părăsirea  locului  accidentului la  pedeapsa  rezultantă de  3  ani închisoare  şi s-a  dispus  suspendarea  sub  supraveghere a  executării  pedepsei  pe  durata  termenului  de  încercare de  6  ani.

 A  fost  pusă în executare  hotărârea  stabilindu-se  de  Serviciul de  Probaţiune  un plan de  supraveghere.  Din  fişa de  cazier  judiciar  nu  rezultă că a  mai suferit  alte  condamnări.

Art.92 din NCP  prevede  că  durata  suspendării  executării  pedepsei  sub  supraveghere  constituie  termen de supraveghere  pentru  condamnat  şi este  cuprinsă între  2  şi  4  ani,  fără a  putea  fi însă mai  mică decât durata  pedepsei  aplicată.

 Conform art. 16  alin.1  din  Legea  de  punere  în aplicare a  NCP măsura  suspendării  sub supraveghere a  executării  pedepsei aplicată în  baza  Codului  Penal din  1969  se  menţine şi  după intrarea  în vigoare a C.p.  până la  împlinirea  termenului de încercare  stabilit  prin hotărârea  de  condamnare. Conform art.16  alin.2  pentru  determinarea  legii  mai  favorabile  cu privire  la suspendarea  sub  supraveghere a  executării  pedepsei  instanţa  va  avea  în vedere sfera  obligaţiilor  impuse  condamnatului  şi efectele suspendării cu prioritate  faţă de  durata  termenului de  încercare  sau supraveghere.

Din  expunerea  textelor  rezultă  că  măsura  suspendării  sub  supraveghere  se  menţine  până la  stabilirea  termenului de încercare  stabilit  prin hotărârea  de  condamnare ,  în situaţia de faţă  termenul de încercare  stabilit prin hotărârea  de condamnare, fiind de  6  ani , ca atare  nu s-a  împlinit. Faţă  de acestea, instanţa  urmează a respinge  contestaţia  la  executare,  ca  nefondată.