Delapidare. lipsa in gestiune. forma continuata

Sentinţă penală 1192 din 10.06.2005


DELAPIDARE. LIPSA IN GESTIUNE. FORMA CONTINUATA

Sentinţa penală nr. 1192/10 iunie 2005

Prin rechizitoriul nr. 1668/P/2004 al Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina s-a dispus in baza art 262 pct 1 lit a c.p.p. punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata in stare de libertate a inculpatei R.L. pentru savarsirea infractiunii prev de art 215 alin 1 c.p.

In cuprinsul rechizitoriului s-a aratat ca la magazinul Tricotaje din orasul Scornicesti jud Olt unde inculpata R.L. era angajata cu contract de munca la F. Olt in functia de gestionar , la data de 30.12.2003 lucratori ai serviciului control financiar intern din cadrul F. Olt au efectuat un inventar constatandu-se o lipsa in gestiune in cuantum de 120.711.080 lei la care se adauga suma de 22.753.100 lei reprezentand valoare marfa degradata din vina gestionarei , prejudiciu care ar fi fost creat in perioada 31.07.2003-27.11.2003 despre care invinuita a declarat ca nu isi poate motiva aceasta lipsa.

S-a mai aratat in cuprinsul rechizitoriului ca in sarcina inculpatei nu poate fi retinuta si infractiunea de neglijenta in serviciu prev de art 249 c.p. pentru care s-a inceput urmarirea penala la 22.04.2004 intrucat s-a considerat ca pe tot parcursul desfasurarii activitatii infractionale aceasta a actionat cu intentie sub aspectul laturii subiective.

Pana la primul termen de judecata presedintele completului de judecata investit cu solutionarea cauzei a formulat o declaratie de abtinere la data de 30.03.2005 care a fost solutionata in conf cu disp art 98/1 alin 5 din Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr 71/9.03.2005 privind Regulamentul de Ordine Interioara al Instantelor Judecatoresti de catre Completul cu numarul imediat urmator care judeca in aceeasi materie care in temeiul art 52 c.p.p. a admis declaratia de abtinere formulata si a dispus repartizarea dosarului completului cu numarul imediat urmator respectiv completului penal nr 5 potrivit disp art 98/1 alin 6 din Hot. CSM nr 71/2005.

Pe parcursul cercetarii judecatoresti instanta a audiat inculpata care nu a recunoscut savarsirea infractiunii pentru care a fost trimisa in judecata si a precizat ca stie ca a existat o lipsa in gestiune insa aceasta nu si-a insusit din gestiunea sa nici bunuri si nici bani si intr-adevar s-a obligat sa achite lipsa in gestiune intrucat i-a fost teama pentru ca desi este gestionar de aprox 20 ani niciodata nu a avut lipsa in gestiune (f. 16 d.f.) si martorii S.M., S.M. si T.S., ale caror depozitii au fost atasate la f. 15, 33-34 d.f. si a solicitat SC F. Slatina sa inainteze instantei fisa postului inculpatei si copia contractului de munca al acesteia si de asemenea sa comunice pretentiile civile ale acesteia si sa ataseze inscrisuri doveditoare pentru acestea.

Inculpata prin aparator a depus la dosar o caracterizare eliberata de Autoritatea Tutelara din cadrul primariei orasului Scornicesti (f. 35 d.f.) iar partea civila F. Olt a comunicat cu adresa nr 455/19.04.2005 faptul ca se constituie parte civila in cauza cu suma de 143.464.180 lei ce reprezinta lipsa in gestiune marfuri in cuantum de 120.718.080 lei si marfuri degradate in valoare de 22.753.100 lei si a inaintat in xerocopie contractul de munca al inculpatei inregistrat sub nr 51772/1998 la Camera de Munca Olt, angajamentul de fidelitate al inculpatei din data de 12.08.1998 , adresa nr. 44/15.01.2002 eliberata de Cooperativa de Consum Scornicesti catre inculpata, inscrisuri atasate la f. 17-27.

La termenul din data de 20.05.2005 reprezentantul Ministerului Public a solicitat schimbarea incadrarii juridice a faptei pentru care a fost trimisa in judecata inculpata in aceeasi infractiune prev de art 215 /1 c.p. insa in forma continuata respectiv cu aplic art 41 alin 2 c.p. iar instanta a pus in discutia partilor cererea privind schimbarea incadrarii juridice si a audiat inculpata in raport de aceasta cerere, aceasta declarand ca nu solicita alte probe in aparare.

Analizind probele administrate in cauza instanta a retinut urmatoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina nr 1668/P/2004 s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatei R.L. pentru savarsirea infractiunii de delapidare aratandu-se ca in urma efectuarii inventarului s-a constatat o lipsa in gestiune in cuantum de 120.711.080 lei , prejudiciul fiind creat , conform inventarului efectuat de lucratori ai serviciului Control Financiar Intern in perioada 31.07.2003-27.11-2003, lipsa pe care aceasta nu si-ar fi putut-o motiva.

Conform art 345 alin 2 c.p.p. instanta nu poate condamna pe inculpat decat daca s-au administrat probe din care sa rezulte ca fapta exista, constituie infractiune si „a fost savarsita de inculpata” fiind necesar ca vinovatia acesteia sa fie dovedita cu certitudine.

Este de netagaduit ca a existat o lipsa in gestiune cu prilejul inventarului efectuat in cursul urmaririi penale, aceasta nefiind contestata nici de inculpata inca din faza de urmarire penala insa pentru a se putea retine infractiunea de delapidare se impunea a se fi demonstrat cu certitudine ca aceasta se datoreaza uneia dintre cele 3 actiuni incriminate de disp art 215/1 c.p. ca elementul material al laturii obiective a infractiunii de delapidare in acelasi sens fiind exprimate in mod unanim opiniile in teoria dar si in practica judiciara.

Astfel s-a statuat ca din constatarea unor lipsuri in gestiune nu se poate trage concluzia ca gestionara a savarsit infractiunea de delapidare deoarece lipsurile in gestiune constituie un efect ce se poate datora unor cauze variate. Pentru a se ajunge la aceasta concluzie ca lipsa constatata in gestiune are drept cauza savarsirea unei delapidari este necesar ca aceasta imprejurare sa fie coroborata cu alte imprejurari din care sa rezulte neindoios ca gestionarul si-a insusit , a folosit sau a traficat bunuri sau valori din gestiunea sa.

Ori in cauza pe langa faptul ca organele de urmarire penala nu au stabilit si nu au precizat in care dintre cele 3 modalitati alternative prevazute de textul legal incriminator (insusire, folosire, traficare) sau asupra carui obiect material (bani, valori sau bunuri) ar fi actionat inculpata, nu exista nici o proba directa care sa confirme vinovatia acesteia cu privire la vreuna dintre aceste actiuni.

Niciunul dintre martorii audiati in cauza nu au declarat nimic in legatura cu o posibila actiune de insusire, folosire sau traficare  a inculpatei ci dimpotriva martorul T.S. (f. 34 d.f.) a mentionat ca o cunoaste pe inculpata de foarte multi ani , din 1979 , aceasta desfasurandu-si activitatea pana in 1992 la Cooperativa de Consum Scornicesti  ca gestionar in mod corespunzator fara a fi creat vreodata probleme, toate aspectele relatate rezumandu-se la confirmarea lipsei in gestiune care asa cum am aratat nu a fost contestata , insa cauzele acesteia pot fi diverse.

Aceasta a fost de altfel  si ratiunea pentru solutia unitara stabilita in doctrina in sensul ca simpla lipsa in gestiune fara probe certe ca aceasta se datoreaza insusirii, folosirii sau traficarii nu poate fi considerata infractiune de delapidare, tocmai pentru la legiuitorul a prevazut in mod expres si limitativ ca elementul material al laturii obiective al acestei infractiuni se realizeaza doar prin aceste modalitati alternative.

Iar dreptul procesul penal roman  consacra expres in disp art 23 alin 8 din Constitutia Romaniei, art 5/2 si 66 c.p. prezumtia de nevinovatie a inculpatului statuandu-se ca „inculpatul beneficiaza de aceasta prezumtie si nu este obligat sa-si dovedeasca nevinovatia” , aceasta fiind in deplina concordanta si cu art 10 alin 2 CEDO ce reglementeaza aceeasi prezumtie.

Nu poate fi de conceput ca pe baza unor presupuneri fara probe concludente care sa confirme vinovatia ceruta de legea penala si existenta tuturor elementelor constitutive ale infractiunii pentru care se efectueaza cercetari si deci in lipsa conditiilor prevazute expres de art 345 alin 2 c.p.p. ca o persoana sa poate fi condamnata.

Un argument in plus il constituie principiul legalitatii incriminarii precum si scopul procesului penal prev de art 1 alin 1 c.p.p. conform caruia procesul penal are ca scop si pe acela ca „nici o persoana nevinovata sa nu fie trasa la raspundere penala”.

In consecinta instanta apreciaza ca lipsa in gestiune descrisa in actul de sesizare de organele de urmarire penala analizata prin prisma tuturor probelor administrate atat in cursul urmaririi penale cat si pe parcursul cercetarii judecatoresti nu s-a dovedit ca s-ar datora vreuneia dintre cele 3 actiuni incriminate expres si limitativ ca element material de art 215/1 c.p.

Prin urmare nici latura subiectiva a acestei infractiuni – intentia – prev de art 19 pct 1 lit a si b c.p. implica stiinta si care implica vointa faptuitorului de a-si insusi , de a folosi sau trafica bani, valori sau alte bunuri aflate in gestiune sau administrarea sa nu a fost demonstrata in speta, nici vinovatia inculpatei si comiterea de catre aceasta a unei asemenea actiuni.

Fata de toate considerentele  expuse, instanta va dispune in temeiul art 11 pct 2 lit a rap la art 10 lit d c.p.p. achitarea inculpatei sub aspectul savarsirii infractiunii de delapidare prev de art 215/1 c.p. nefiind intrunite elementele constitutive  ale acestei infractiuni sub aspectul elementului material al laturii obiective si nici al laturii subiective, desi in cuprinsul rechizitoriului s-a mentionat expres ca in sarcina inculpatei nu poate fi retinuta infractiunea de neglijenta in serviciu prev de art 249 c.p. si ca aceasta pe tot parcursul desfasurarii activitatii infractionale ar fi actionat cu intentie.

In ceea ce priveste cererea reprezentantului Ministerului Public privind schimbarea incadrarii juridice a faptei pentru care a fost trimisa in judecata inculpata din infractiunea de delapidare prev de art 215 alin 1 c.p. in aceeasi infractiune insa in forma continuata prev de art 215 /1 alin 1 c.p. cu aplic art 41 alin 2 c.p., instanta apreciaza ca nu sunt realizate cerintele prev de art 334 c.p.p. in sensul ca nu se poate considera in cursul judecatii se impunea aceasta.

Pentru a aprecia astfel instanta a avut in vedere imprejurarea ca nu exista nici o proba care sa confirme ca inculpata ar fi savarsit la intervale de timp diferite, in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale actiuni care sa prezinte fiecare in parte continutul aceleiasi infractiuni de delapidare.

Aceasta cu atat mai mult cu cat asemenea actiuni nu au fost descrise in cuprinsul rechizitoriului pentru a se putea aprecia asupra incadrarii juridice a acestora , mentionandu-se doar lipsa in gestiune fara a se arata in ce modalitate s-ar fi produs aceasta sa daca s-ar datora vreunei activitati desfasurata de inculpata.

Faptul ca intervalul de timp pentru care s-a efectuat verificarea contabila a vizat o perioada de prox 4 luni – 31.07.2003-27.11.2003 nu poate fi echivalata cu aceea a savarsirii infractiunii de delapidare in forma continuata care ar fi impus existenta unor probe concludente care sa dovedeasca mai multe actiuni savarsite de inculpata in modalitatile prevazute de textul legal incriminator ca element material al laturii obiective in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale si care sa prezinte fiecare in parte continutul infractiunii de delapidare, in cauza neexistand nici o proba care sa confirme macar o astfel de actiune si cu atat mai mult nu s-a demonstrat existenta mai multor asemenea actiuni ale inculpatei la intervale de timp din perioada vizata de control.

In ceea ce priveste latura civila a procesului penal se constata ca F. prin adresa nr 455/19.04.2005 s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 143.464.180 lei ce reprezinta lipsa gestiune marfuri  : 120.711.080 lei si marfuri degradate : 22.753.100 lei.

Avand in vedere declaratiile inculpatei date pe parcursul urmaririi penale si angajamentul de plata asumat de aceasta pentru achitarea c/v lipsei in gestiune precum si acordul acesteia in sensul achitarii acestuia manifestat si in fata instantei de judecata atat in cursul cercetarii judecatoresti cat si cu prilejul dezbaterilor respectiv in ultimul cuvant acordat acesteia conform art 341 c.p.p. si constatand totodata ca din aceasta suma inculpata  a achitat pana in prezent suma de 11.825.000 lei conform chitantelor atasate la f. 23 d.u.p. instanta va da eficienta acestei situatii precum si principiului disponibilitatii aplicabile in materie civila si deci oricare actiune civila si tinand seama de manifestarea expresa de vointa inculpatei si acordul sau pe intreg  parcursul procesului penal de a achita lipsa in gestiune , va dispune obligarea inculpatei la plata diferentei ramnase neachitate de inculpata din suma reprezentand lipsa in gestiune.

In ceea ce priveste suma de 22.753.100 lei solicitata de partea civila suma ce reprezinta c/v marfuri degradate si decolorate instanta nu va dispune obligarea inculpatei la achitarea acesteia intrucat nu exista manifestarea de vointa a acesteia in acest sens, iar materialul probator administrat in cauza nu a demonstrat ca sunt realizate cerintele pentru antrenarea raspunderii civile delictuale prev de art 998 c.civ. in sensul existentei faptei prejudiciabile comisa de inculpata si a legaturii de cauzalitate date de aceasta si acest prejudiciu.

Mai mult obiectul dedus judecatii asa cum a fost investita instanta in conf cu art 317 c.p.p. il reprezinta infractiunea de delapidare prev de art 215/1 alin 1 c.p. iar partea civila nu a afacut dovezi asa cum impun disp art 1169 c.civ. ca suma de 22.753.100 lei reprezinta c/v marfuri degradate si decolorate ar fi un prejudiciu cert suferit de aceasta ca urmare a vreunei fapte de insusire, folosire sau traficare savarsita de inculpata.

Fata de toate considerentele expuse, instanta urmeaza ca in baza art 14 si 346 alin 1 c.p.p. sa admita in parte actiunea civila promovata in procesul penal de partea civila F. Olt si obliga inculpata la plata catre aceasta a sumei de 108.886.080 lei reprezentand despagubiri civile, respectiv lipsa in gestiune ramasa neachitata pana in prezent.

In baza art 192 pct 1 lit c c.p.p. va obliga inculpata la plata sumei de 1.500.000 lei reprezentind cheltuieli judiciare avansate de stat.