Plangere contraventionala. Diagrama tahograf.

Sentinţă civilă 1647 din 29.05.2008


Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului

O.G. nr. 2/2001

O.G. nr. 37/2007

H.G. nr. 38/2008

Perioada de repaus zilnic este definita ca acea parte a zilei în care conducatorul auto poate dispune de timpul sau si care nu poate fi o perioada neîntrerupta mai mica de 9 ore.

Prin plângerea contraventionala formulata de petenta-contravenienta xxxxxx cu sediul în xxxxxxxxx CUI xxxxxxxx s-a solicitat anularea procesului verbal de contraventie seria xxxx nr.xxxxxx încheiat de Inspectoratul de Politie al Judetului xxxxxxxx la data de 04.03.2008.

În motivarea  plângerii petenta contravenienta a aratat ca a fost sanctionata de organul constatator în mod neîntemeiat întrucât angajatul sau a respectat perioada minima de odihna prevazuta de lege, respectiv de pâna la 2 ore întru-un interval de 24 ore.

Totodata, mai arata ca procesul verbal este anulabil si pentru ca nu contine data savârsirii contraventiei si locul comiterii presupusei contraventii.

Se sustine si faptul ca procesul-verbal este nul întrucât nu cuprinde mentiunile prevazute de dispozitiile art.16 alin.6 din OG 2/2001 respectiv cele referitoare la nr. de înregistrare a societatii în registrul Comertului si numele reprezentantului legal al societatii.

În drept si-a întemeiat plângerea pe dispozitiile OG 2/2001; OG 37/2007 si HG 38/2008.

Prin sentinta civila nr. xxxx din xxxxx pronuntata de Judecatoria xxxxxxx în dosarul nr. xxxxxx instanta a respins plângerea contraventionala formulata de petenta-contravenienta xxxxxxxx si a mentinut ca legal si temeinic procesul-verbal de constatare a contraventiei seria xxxx, nr. xxxxx din 04.03.2008 încheiat de Inspectoratul de Politie al Judetului xxxxxxxx.

Pentru a dispune astfel, instanta a retinut ca prin prin procesul verbal de contraventie seria xxx, nr. xxxxxx din 04.03.2008, încheiat de Inspectoratul de Politie al Judetului xxxxxa petenta-contravenienta a fost sanctionata cu amenda de 1500 lei pentru savârsirea contraventiei prevazute de art.8 pct.38 si art.9 alin.1 lit M din OG 37/2007, retinând ca în ziua de 04.03.2008, orele 11:00 în localitatea  xxxxxxxx pe DN 2A E60, a fost depistat autotractorul marca IVECO cu numar de înmatriculare xxxxxx tractând o semiremorca cu nr. de înmatriculare xxxxxxx nerespectând perioada minima de odihna într-un interval de pâna la 2 ore.

Procesul verbal încheiat de Inspectoratul de Politie al Judetului xxxxxxx a fost semnat de conducatorul auto de luare la cunostinta, la acel moment fara nici o mentiune referitoare la cele constatate. Totodata, a primit si dovada care contine înstiintarea de plata.

Din raportul întocmit de inspectorul xxxxxx la data de 25.03.2008, rezulta ca în ziua de 04.03.2008 a efectuat serviciul de supraveghere si control de trafic rutier pe DN 2A în localitatea xxxxxx. În jurul orei 11:00 a oprit pentru control auto IVECO cu nr. de înmatriculare xxxxxxx ce tracta semiremorca cu nr. de înmatriculare xxxxxxxx, a solicitat diagrama tahohraf corespunzatoare a sapte zile anterioare controlului pentru a verifica respectarea timpului de conducere si odihna a conducatorului auto M.GH.S.

Din verificarea facuta, diagrama tahograf corespunzatoare zilei de 03.03.2008(o zi înaintea controlului) a rezultat ca soferul a depasit perioada de condus, respectiv, ca nu a respectat perioada minima de odihna într-un interval de 24 ore.

În sedinta publica, reprezentantul  contravenientei a „citit” instantei cele continute de cele 2 diagrame tahograf. Astfel, el a aratat ca din diagrama tahograf rezulta ca soferul a respectat timpul de odihna de 8 ore din 24 ore, astfel ca s-a odihnit între orele 9:00-16:00 în ziua de 03.03.2008.

Potrivit Regulamentului (CE) nr.561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006, art.4, lit.g, perioada de repaus zilnic este definita ca aceea parte a zilei în care conducatorul auto poate dispune de timpul sau si care nu poate fi o perioada neîntrerupta mai mica de 9 ore.

Ca urmare, citind diagrama tahograf, vazând si pozitia exprimata în sedinta publica rezulta în mod indubitabil ca soferul autotractorului Iveco nu a dispus de timp liber pentru sine pe o perioada de cel putin 9 ore în mod neîntrerupt. Astfel, de la ora 9:00 pâna la ora 16:00, conducatorul auto a stat în cursa si nu  a dispus de timpul sau liber, un interval de 7 ore.

Astfel, rezulta ca nu s-a putut proba contrariul celor continute în actul constatator drept pentru care plângerea nu poate fi primita.

Hotarârea a ramas definitiva prin nerecurare.