Dreptul familiei. Vizitare minor. Starea de boală a unui părinte poate constitui un impediment pentru ca acesta să aibă legături personale cu copilul său

Sentinţă civilă 1521 din 11.11.2008


Reclamantul a solicitat instanţei să stabilească un program lunar pentru vizitarea fiicei sale minore.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că, în urma divorţului, minora a fost încredinţată spre creştere şi educare pârâtei.

Minora are în prezent vârsta de 15 ani, iar pârâta îi interzice să aibă legături personale cu aceasta.

Pârâta a declarat că nu i-a interzis  reclamantului să o viziteze pe minoră însă aceasta a refuzat  să aibă orice discuţie cu reclamantul pentru că a provocat de fiecare dată scandal întrucât în prezent este bolnav.

Reclamantul nu a negat starea de boală şi a depus la dosar acte medicale din care rezultă că a fost internat în Spitalul Clinic de Psihiatrie „ Prof. Dr. Alexandru Obregia” – Bucureşti.

Minora, ascultată în camera de consiliu, a declarat că nu doreşte să aibă legături personale cu tatăl său. A motivat că a fost adoptată de mică, iar tatăl său îi reproşa că el nu şi-a dorit o fată, şi-a dorit un băiat. Tatăl său este bolnav de mai mult timp, s-a purtat urât atât cu ea cât şi cu mama ei.

Potrivit art.97 C.fam. părinţii exercită drepturile părinteşti numai în interesul copiilor, iar potrivit dispoziţiilor art. 14 din legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, nu numai părintele este îndreptăţit la a avea legături personale cu copilul său ci şi copilului îi este recunoscut dreptul de a menţine legături cu ambii părinţi, cu rudele şi persoanele faţă de care a dezvoltat relaţii apropiate, atât timp cât aceste legături nu sunt contrare interesului său.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa a apreciat că în prezent nu este în interesul minorei să aibă legături personale cu tatăl său având în vedere boala psihică de  care este afectat acesta.

Astfel, din actul medical eliberat de  Spitalul Clinic de Psihiatrie „ Prof. Dr. Alexandru Obregia” – Bucureşti rezultă că reclamantul este un  pacient cunoscut  cu tulburare afectivă bipolară şi cu numeroase internări la psihiatrie, ultima dată fiind internat în perioada 12 august 2008 – 11 septembrie 2008 cu diagnosticul tulburare afectivă bipolară; episod maniacal.

Coroborând această stare de fapt  şi cu împrejurarea că minora nu a avut relaţii apropiate cu tatăl său pentru că a fost crescută numai de mamă de la vârsta  de 7 ani când părinţii s-au despărţit, aşa cum recunoaşte reclamantul prin acţiune, instanţa apreciază că stabilirea unui program de vizită lunar nu ar crea o legătură afectivă între reclamant şi minora în vârstă de 15 ani ci, dimpotrivă, ar afecta viaţa personală a minorei cu consecinţe în educarea şi pregătirea sa profesională, minora fiind nevoită să accepte un program pe care nu şi-l doreşte  aşa cum a declarat în camera de consiliu şi programul ar fi contrar intereselor sale.

Faţă de aceste considerente, instanţa a respins acţiunea ca nefondată.