Fara titlu

Decizie din 19.01.2009


Încheiere privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. 6 lit. e din OUG 28/1999

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 2326/332/2008, contestatoarea SC CARL REH WINERY SRL, în contradictoriu cu intimata GARDA FINANCIARĂ MEHEDINŢI, a solicitat instanţei de judecată ca prin hotărârea ce se va pronunţa să dispună anularea procesului  verbal de contravenţie Seria G, nr.0052094 încheiat la data de 18.06.2008 emis de intimată, prin care a fost obligată la plata unei amenzi în sumă de 10.000.lei în temeiul art.10 lit.h ind.1 din OUG nr. 28/1999 republicată, respectiv,  că nu au fost respectate obligaţiile prevăzute de art. 4 alin.6 lit.e din aceeaşi ordonanţă.

Reprezentantul contestatoarei apreciază că articolele invocate sunt neconstituţionale deoarece aduc atingere gravă vieţii particulare a angajaţilor, care ar trebui să fie respectată, inclusiv în timpul orelor de lucru, a dreptului de proprietate privată asupra banilor personali, constituind o restrângere nepermisă a exerciţiului unor drepturi fundamentale.

Se arată că  legislaţia europeană, incidentă în materie, nu stipulează o astfel de obligaţie, fiind bine cunoscut că în conflict cu legea internă, reglementările internaţionale au prevalenţă.

Intimata GARDA FINANCIARĂ MEHEDINŢI a susţinut că excepţie de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât prevederile art. 4, alin.6, lit.e art.10, lit.h ind.1  şi art.11, lit. b din OUG nr. 28/1999 invocate de către contestatoare nu  contravin dispoziţiilor art.26, 44 şi 53  din  Constituţia României, întrucât prin acestea nu se dispune o restrângere a exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi nici nu se aduce atingere existenţei dreptului sau  a libertăţii.

Cercetând excepţia de neconstituţionalitate invocată, prin prisma condiţiilor de admisibilitate prev. de art. 29 alin.4 din Legea nr. 47/1992, instanţa reţine următoarele:

La data formulării cererii, dispoziţiile art.4, alin.6, lit.e, art.10, lit.h, indice 1 şi art. 11 , lit.b din OUG nr. 28/1999, invocate de către contestator sunt în vigoare, nefiind abrogate expres şi nici implicit şi sunt aplicabile speţei, care pune în discuţie legalitatea procesului verbal de contravenţie întocmit de intimată.

Instanţa mai reţine că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiei legale a fost ridicată în faţa unei instanţe judecătoreşti, vizează dispoziţii dintr-o ordonanţă în vigoare,  este invocată de către una dintre părţi în proces, că ea are legătură cu soluţionarea cauzei şi că nu a făcut anterior obiectul unei decizii a Curţii Constituţionale prin care prevederile invocate să fi fost declarate neconstituţionale.

Opinia instanţei este în sensul  caracterului neîntemeiat al excepţiei, întrucât textul contestat nu contravine nici unei din normele constituţionale invocate în susţinerea ei.

Întrucât competenţa de soluţionare a excepţiei de  neconstituţionalitate revine, potrivit art. 29 alin.(1) şi (4) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curţii Constituţionale, văzând şi prevederile art. 11 par.A lit. d din aceeaşi lege,

Domenii speta