Contestatie la executare

Sentinţă civilă 2075 din 09.09.2008


SENTINTA CIVILA Nr. 2075

Sedinta publica de la 09 Septembrie 2008

Prin cererea adresata acestei instante, inregistrata la nr. ….., contestatorul …. a formulat contestatie la executarea silita pornita impotriva sa in dosarul nr…., solicitand anularea tuturor actelor de executare deoarece titlul executoriu in baza caruia s-a format dosarul de executare a fost data cu incalcarea prevederilor legale, el nefiind legal citat.

A mai solicitat contestatorul suspendarea executarii silite pana la solutionarea contestatiei la executare.

In motivarea cererii contestatorul a aratat ca in calitate de parat in dosarul nr. …al Judecatoriei Tulcea a fost in imposibilitate de a se prezenta la judecarea cauzei, nefiind legal citat si neavand cunostinta de obiectul cauzei respective, deoarece a parasit orasul … cu 4 ani in urma.

A mai aratat contestatorul ca a luat cunostinta de sentinta respectiva la data de…, odata cu somatia transmisa de executorul judecatoresc, ca reclamanta era obligata sa indice noul sau domiciliu, ca unul din principiile fundamentale ale procesului civil este acela al contradictorialitatii, incalcarea acestui principiu fiind sanctionat cu nulitatea hotararii.

Tot contestatorul a aratat ca toate actele de executare au avut la baza un titlu executoriu anulabil, emis cu incalcarea prevederilor legale.

Cu privire la cererea de suspendare contestatorul a aratat ca daca s-ar incepe executarea silita apartamentul in care locuieste ar fi singurul bun care ar putea fi executat, valoarea acestuia fiind cu mult peste valoarea creantei.

In drept contestatorul a invocat dispozitiile art. 399 si urm. c.pr.civ. si art. 403 alin. 1 c.pr.civ.

La data de 14 aprilie 2008 contestatorul a depus la dosar precizari prin care a aratat ca sentinta civila nr. ….a fost data cu incalcarea prevederilor procedurale privind dreptul la aparare si la un proces echitabil, el nefiind citat la domiciliul real, ca investirea cu formula executorie s-a realizat cu incalcarea deciziei nr. XI/20 martie 2006, ca contractul de cesiune de creanta incheiat intre …..nu indeplineste conditiile prevazute de art. 2 din Titlul VI din  lege nr. 99/1999.

A mai aratat contestatorul in precizari ca notificarile cesiunii de creanta nu au vreo data la care au fost semnate si nu fac trimitere la data semnarii contractului de cesiune, nu se specifica suma pentru care s-a incheiat contractul de cesiune ci doar codul de abonat.

Contestatorul a reiterat cererea de suspendare a executarii silite si a solicitat anularea titlului executoriu – sentinta civila nr….a Judecatoriei Tulcea.

La data de ….intimata …..a depus la dosar intampinare prin care invoca exceptia de tardivitate a introducerii contestatiei la executare motivat de faptul ca somatia si titlul executoriu i-au fost comunicate contestatorului la data de 2 noiembrie 2007comunicarea realizandu-se prin afisare la data de 12 noiembrie 2007.

Pe fondul cauzei intimata a aratat ca contestatorul a formulat cerere in anulare care a fost respinsa de Judecatoria Tulcea in dosarul nr. …., ca motivele de contestatie invocate sunt exclusiv aparari de fond impotriva titlului executoriu care potrivit art. 10 alin. 2 din OG 5/2001 nu pot fi analizate de catre instanta de executare.

Cu privire la cererea de suspendare a executarii intimata a aratat ca aceasta este lipsita de interes in conditiile in care executarea a fost amanata de executorul judecatoresc  la cererea creditorului la data de …., precum si faptul ca contestatorul nu a achitat cautiunea.

In aparare intimata a depus la dosar inscrisuri.

La data de … contestatorul a formulat o cerere de suspendare a judecarii cauzei, motivat de faptul ca a formulat cerere de stramutare a cauzei la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Prin incheierea din … instanta a dispus suspendarea judecarii cauzei.

La data de ….. contestatorul a formulat cerere de repunere pe rol, aratand ca desi a solicitat judecarea in lipsa, instanta, in mod neintemeiat a dispus suspendarea judecarii.

Ca anexa la cerere de repunere pe rol contestatorul a depus din nou cererea de suspendare a judecarii cauzei, dand dovada de totala rea credinta si de faptul ca nu urmareste solutionarea cauzei ci, dimpotriva, amanarea judecarii.

La data de … contestatorul a depus din nou doua cereri prin care a solicitat suspendarea judecarii cauzei, fara a depune insa si cautiunea prevazuta de art. 403 c.pr.civ.

La data de … contestatorul a depus o noua cerere prin care solicita suspendarea judecarii cauzei pana la solutionarea unui dosar aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, iar la data de … a depus o cerere prin care se aduc acuzatii neintemeiate instantei de judecata.

Referitor la exceptia de tardivitate invocata de intimata ….. instanta retine ca prin sentinta civila nr. ….. a Judecatoriei Tulcea contestatorul ….. a fost somat sa plateasca intimatei …. in termen de 30 de zile 213,42 USD echivalent in lei la data platii, reprezentand pretul serviciilor de telefonie mobila, 6276,17 lei cu titlul de penalitati de intarziere calculate pana la data de 15 octombrie 2006, penalitatile de intarziere de 1%/zi pana la data de 27 septembrie 2003 si 0,5%/zi dupa data de 27 septembrie 2003 si 400 USD echivalent in lei la data platii, reprezentand taxa de reziliere contract. Aceasta sentinta a fost pusa in executare de catre intimata, formandu-se dosarul de executare nr. ….

La data de … executorul judecatoresc a emis somatia care a fost comunicata contestatorului la adresa indicata de acesta respectiv ….

Contestatorul invoca faptul ca el nu mai locuieste in … de aproximativ 4 ani, fara insa sa arate care este noua sa adresa.

Astfel, inclusiv in cererea de chemare in judecata dar si in cererile ulterioare acesteia contestatorul a indicat drept domiciliu al sau adresa din …, noua sa adresa de domiciliu fiind comunicata de contestator abia prin cererea din data de ….., adica la mai mult de 4 luni de la data formularii contestatiei la executare.

In aceste conditii instanta constata din nou reaua credinta a contestatorului, care, desi a invocat faptul ca si-a adresa de peste 4 ani nu a indicat aceasta noua adresa unde sa i se comunice actele procedurale.

De asemenea instanta constata ca culpa pentru neprimirea somatiei nu apartine nici executorului judecatoresc si nici intimatei ci doar contestatorului, care nu si-a anuntat creditorul despre noua sa adresa.

Astfel fiind, in opinia instantei somatia a fost corect comunicata contestatorului la adresa cunoscuta atat de creditor cat si de executorul judecatoresc.

Mai mult decat atat, contestatorul a sustinut in cererile sale ca a luat cunostinta de titlul executoriu si de celelalte acte de executare la data de …, iar contestatia la executare a fost formulata la data de …, adica dupa termenul de 15 zile de la data cand a luat cunostinta de actul de executare contestat, termen prevazut de art. 401 alin. 1 lit. c c.pr.civ.

Drept urmare instanta va admite exceptia de tardivitate invocata de intimata si va respinge contestatia la executare ca tardiv formulata.

Avand in vedere ca solutia data in contestatia la executare este definitiva de la data pronuntarii, ca suspendarea executarii poate fi dispusa doar pana la solutionarea definitiva a contestatiei la executare si ca contestatorul nu a depus cautiunea prevazuta de art. 403 c.pr.civ. instanta va respinge cererea de suspendare a executarii silite ca nefondata.