Loviri şi alte vătămări

Sentinţă penală 130 din 29.05.2012


Prin rechizitoriul nr. 943/P/2011 din 14.03.2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Strehaia au fost trimişi în judecată  inculpaţii C.T.I., pentru săvârşirea  infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev. de art 180 al. 2 c.p. asupra părţii vătămate J.V.S si  J.V.,  pentru săvârşirea  infracţiunii de vătămare corporala, prev de art 180 al. 2 c.p. asupra părţii vătămate C.T.I..

In actul de sesizare a instanţei a fost reţinută următoarea stare de fapt:

La data de 14.07.2011, învinuitul parte vătămată C.T.I., partea vătămată  J.S., precum si martorii R.S., M.V. si  M.C., se aflau pe un câmp, cu animalele la păşunat. La un moment dat si fiind îndreptăţit, minorul  i-a reproşat lui C.T.I. un gest necuviincios. Intre cei doi s-a declanşat un conflict  si C.T.I. l-a lovit pe J.V.S cu un briceag in zona gambei drepte si deget mâna dreapta. J.V.S  a suferit leziuni ce au necesitat 5-6 zile îngrijiri medicale, conform CML nr.402/18.07.2011 emis de SML Drobeta Turnu Severin. Minorul a plecat cu animalele spre casa si l-a anunţat pe tatăl său cu privire la cele întâmplate. In jurul orei 20,00, C.T.I. se întorcea cu animalele spre casa si la intrarea in sat l-a observat pe J.V.S, îndreptându-se spre el, înarmat cu un ciomag. J.V.S l-a ameninţat cu acte de violenţă si a ridicat ciomagul pentru a lovi, vizând regiunea capului. C.T.I. a ridicat  braţul stâng, în autoapărare si lovitura a fost aplicata  peste braţ. C.T.I. a suferit leziuni ce au necesitat 30-35 zile îngrijiri medicale, conform CML nr. 417/22.07.2011 emis de SML Drobeta Turnu Severin.

În termenul prevăzut de art. 15 alin. 2 Cod procedură penală, C.T.I. s-a constituit parte civila cu suma de 7.000 lei din care 1.000 lei daune materiale si 6000 lei daune morale. J.V.S s-a constituit parte civila cu suma de 10.000 lei din care 5.000 lei daune morale si 5.000 lei daune materiale.

Înainte de începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul C.T.I. a declarat ca recunoaşte in totalitate săvârşirea faptei reţinute in sarcina sa prin actul de sesizare a instanţei si a solicitat ca judecata sa se facă in baza probelor administrate in faza de urmărire penala.

Solicitarea a fost admisa de către instanţa, urmând a da eficienta juridica dispoziţiilor art. 320 indice 1 Cod procedură penală.

Prin  încheierea de şedinţa din data de 15.05.2012, a fost disjunsa acţiunea penala privind pe inculpatul J.V. si  acţiunile  civile  formulate de  părţile vătămate C.T.I. si J.V.S

Analizând cauza dedusa judecaţii prin prisma materialului probator administrat în cursul urmăririi penale, instanţa reţine ca la data de 14.07.2011 partea vătămata J.V.S a fost lovită de către inculpatul C.T.I. cu un briceag in zona gambei drepte si a degetului de la mâna dreaptă si ca aceasta a suferit leziuni ce au necesitat 5 - 6 zile îngrijiri medicale, conform certificatului medico - legal nr. 402/18.07.2011 emis de SML Drobeta Turnu Severin, în concluziile căruia se mai arată că leziunile traumatice s-au produs prin lovire cu sau de corpuri dure şi că leziunile pot data din 14 iulie 2011.

Starea de fapt astfel reţinută în rechizitoriu este dovedită cu declaraţiile martorilor M.C. (fila 27 din dosarul de urmărire penală), R. Ş. M.V. (fila 30 din dosarul de urmărire penală, certificatul medico - legal nr. 402/18.07.2011 emis de SML Drobeta Turnu Severin (fila 24), declaraţii inculpat şi parte vătămată.

În drept, fapta inculpatului C.T.I. de a lovi partea vătămata J.V.S, având drept consecinţa producerea de leziuni ce au necesitat pentru vindecare 5-6 zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violente, prevăzuta de art. 180 alin. 2 din Codul penal, potrivit căruia „Lovirea sau actele de violenţă care au pricinuit o vătămare ce necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

Sub aspectul laturii obiective, acţiunea inculpatului de a aplica lovituri părţii vătămate, in regiunea  gambei drepte si a degetului de la mâna dreaptă, realizează elementul material al infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

Urmarea imediată constă în pricinuirea unei vătămări care a necesitat pentru vindecare 5-6 zile de îngrijiri medicale, între acţiunea inculpatului şi această urmare existând legătură de cauzalitate.

Cu privire la latura subiectivă, atitudinea psihică a inculpatului faţă de fapta săvârşită şi urmările acesteia îmbracă forma vinovăţiei în modalitatea intenţiei directe, aşa cum aceasta este definită în art. 19 alin. 1 pct. 1 lit. a) Cod penal, acesta prevăzând rezultatul faptei sale şi urmărind producerea lui prin săvârşirea faptei.

La individualizarea judiciara a pedepsei vor fi avute in vedere criteriile enumerate de art. 72 din Codul penal si anume: regulile generale de individualizare a sancţiunilor penale, limitele de pedeapsa stabilite de legea penala speciala (de la 3 luni la 2 ani sau amendă), faptul că infracţiunea săvârşita prezintă un grad mediu de pericol social concret, circumstanţele personale ale inculpatului (fără antecedente penale), împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penala.

De asemenea, instanţa urmează să aibă în vedere şi faptul că, ulterior săvârşirii infracţiunii, atât în cursul urmăririi penale, cât si în cursul judecaţii, inculpatul a avut un comportament sincer, recunoscând fapta si arătând ca o regreta, fiind prezent la toate chemările organelor judiciare.

Având în vedere scopul pedepsei prevăzut de art. 52 Cod penal si necesitatea asigurării prevenţiei generale si speciale, faţă de modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, instanţa apreciază că aplicarea faţă de inculpat a unei pedepse cu închisoarea orientate spre minimul special al pedepsei pentru infracţiunea săvârşita, satisface exigentele individualizării judiciare a pedepsei.

Întrucât inculpatul a solicitat aplicarea dispoziţiilor prevăzute de art. 320 indice 1 şi următoarele Cod procedură penală, instanţa reţine că inculpatul care recunoaşte săvârşirea unei infracţiuni şi solicită să fie judecat potrivit procedurii simplificate beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii, şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii (cauză legală de reducere a pedepsei).

Faţă de aceste considerente, instanţa apreciază că o pedeapsă de 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 180 alin. 2 Cod penal  este suficientă şi de natura a-l reeduca pe inculpat.

Potrivit fişei de cazier judiciar a inculpatului, acesta este cunoscut ca o persoană fără antecedente penale.

Potrivit dispoziţiilor art. 71 alin. 1 din Codul penal ``pedeapsa accesorie constă în interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64``, iar în conformitate cu aliniatul al doilea al aceluiaşi articol ``condamnarea la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau a închisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a) – c) din momentul în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă şi până la terminarea executării pedepsei (…)``.

Deşi art. 71 alin. 2 din Codul penal impune aplicarea obligatorie a pedepsei accesorii constând în interzicerea tuturor drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a) – c) din acelaşi act normativ, instanţa constată că, raportat la circumstanţele spetei, interzicerea dreptului de a alege nu răspunde nici unuia dintre dezideratele enunţate de art. 52 din Codul penal privind scopul pedepsei.

În baza art. 71 alin 2 Cod penal şi faţă de considerentele anterior expuse, instanţa va interzice inculpatului pe durata executării pedepsei principale rezultante drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal.

Apreciind că scopul educativ şi preventiv al pedepsei aplicate inculpatului poate fi atins şi fără executarea acesteia, inculpatul prezentând şanse sporite de reintegrare în societate şi constatând ca sunt îndeplinite şi celelalte condiţii impuse de art. 81 Cod penal (pedeapsa aplicată în prezenta cauza este închisoarea mai mica de 3 ani), instanţa va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante aplicate inculpatului pe o durata de  2 ani si 2 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 81 Cod penal.

Pe cale de consecinţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 71 alin. 5 Cod penal instanţa va dispune şi suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale a închisorii.

În baza art. 359 Cod procedura penala instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal, potrivit cu care  săvârşirea unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare are drept urmare revocarea suspendării condiţionate si executarea în întregime, în regim de detenţie, a pedepsei aplicate în prezenta cauza la care se va adăuga pedeapsa pentru noua infracţiune.

În baza art. 193 Cod procedură penală, inculpatul va fi obligat la plata sumei de 400 lei către partea vătămata J.V.S, reprezentând cheltuieli de judecata făcute de aceasta.

În baza art. 191 Cod procedură penală, inculpatul va fi obligat la plata sumei de 800 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

 

1