Actiune in constatare

Sentinţă civilă 2884 din 05.11.2008


SENTINTA CIVILA NR. 2884

Sedinta publica din 05 noiembrie 2008

Prin cererea inregistrata la Judecatoria Tulcea la ...,reclamantii …. au solicitat instantei,in contradictoriu cu paratii ……constatarea dobandirii prin uzucapiuanea de scurta durata a dreptului de proprietate asupra terenului de …. m.p. situat în…., judetul Tulcea.

In motivare, reclamantul arata ca la …. s-a inteles cu paratele sa-i vanda terenul in discutie,a achitat pretul cerut de catre acestea si a intrat de la data mentionata in stapanirea sa,stapanire care dureaza fara intrerupere pana in prezent.

In dovedire s-au depus : certificatul de mostenitor nr…..,certificat de atestare fiscala din ...,proces verbal de vanzare si s-a cerut efectuarea unei expertize topografice.

Prin intampinarea depusa de catre parata …. se arata ca nu s-a opus incheierii contractului de vanzare cumparare in forma autentica ,insa reclamantul nu a dorit sa faca unele cheltuieli legate de aducerea notarului si totodata ca procesul verbal de vanzare nu reprezinta just titlu.

Examinand  actele si lucrarile dosarului,instanta constata ca reclamantul din prezenta cauza solicita sa se constate ca a dobandit dreptul de proprietate asupra unui teren intravilan ca efect al uzucapiunii scurte de 10 ani(paratii locuind in aceeasi raza de competenta a tribunalului ca si reclamantul),aratand,la concluziile pe fond,ca justul titlu este reprezentat de titlul pro herede(succesiunea)al paratilor.

Potrivit art. 1897 alin.1 din c.civ.,justa cauza este orice titlu translativ de proprietate,textul enumerand cu caracter exemplificative vânzarea si  schimbul.Textul are intotdeauna in vedere titlul care il vizeaza pe posesorul reclamant si care,aparent, îi transfera proprietatea,titlu care are un viciu insa si care nu permite transferul proprietatii(pentru ca daca nu ar exista acest viciu temeiul proprietatii ar fi actul respectiv ,nu uzucapiunea).Prin urmare,justul titlu nu vizeaza un act translativ de proprietate dintre un tert ,pe de o parte si parati ori autorii acestora din urma,pe de alta parte. Viciul care afecteaza actul translativ de proprietate pentru a putea fi considerat just titlu,asa cum se arata constant in literatura si doctrina,este acela ca el emana de la o alta persoana decat adevaratul proprietar.Cu alte cuvinte,posesorului uzucapant i se transfera dreptul de catre un tert care nu are calitatea de proprietar al imobilului transmis.

Dupa cum lesne se poate observa,titlul din prezenta cauza,procesul verbal de vanzare din 17.06.1995,invocat ca si just titlu in cadrul prezentei cereri nu are calitatea ceruta pentru a fi just titlu.Acestei conventii din anul 1995 nu-i lipseste calitatea de proprietari a paratilor,ci forma autentica,ceruta ad validitatem pentru a putea opera transferul.Dealtfel,conventia,dupa vointa partilor, este una de promisiune bilaterala de vanzare cumparare,adica un antecontract care nu naste decat un drept de creanta. Prin urmare,in aceasta calificare,titlului invocat îi lipseste calitatea ceruta de art. 1897 alin.1 din c.civ. de a fi un act translativ de proprietate.

Chiar daca ar fi interpretata ca si o conventie de vanzare –cumparare,actul in discutie tot nu poate fi just titlu pentru ca,conform art. 1897 alin.2 din c.civ,un titlu nul(adica afectat de o cauza de nulitate absoluta)nu poate servi de baza prescriptiei de 10 pâna la 20 de ani.Conventia in discutie este una nula absolut pentru ca, in baza art.46 din legea 18/1991(in forma in vigoare la data de 17.06.1995),instrainarile de terenuri se puteau face numai cu respectarea,ad validitatem,a formei autentice.Fiind astfel nula absolut pentru lipsa formei prescrise de lege,conventia in discutie nu poate fi just titlu.

Nefiind indeplinita conditia justului titlu,instanta apreciaza, pe de o parte,ca cercetarea celorlate conditii ale uzucapiunii scurte este inutila si,pe de alta parte,ca cererea reclamantului este nefondata,urmand a fi respinsa ca atare.

1