Distrugere achitare

Hotărâre 47 din 25.03.2009


Ministerul Public  fiind  reprezentat de procuror  din cadrul Parchetului de  pe  lângă Judecătoria  Târnăveni.

Pe  rol fiind  rejudecarea  cauzei penale  privind  pe  inculpaţii  şi , trimişi în judecată pentru săvârşirea  infracţiunilor  de  asociere în vederea  săvârşirii de  infracţiuni prev. de  art.  323 al. 1  Cod  penal,  ultraj  contra  bunelor  moravuri şi tulburarea  liniştii publice  prev. de  art.  321 al. 1  Cod  penal, tentativă la  furt  calificat  prev. de  art. 20 raportat  la  art.  208 al. 1, 209 al. 1  lit. a  Cod  penal şi distrugere  prev  de  art.  217 alin. 1  Cod  penal  cu aplicarea  art. 33 lit. a  Cod  penal.

La  apelul nominal, făcut  în şedinţa  publică,  se  prezintă pentru inculpaţii - avocat în substituire pentru avocat,  pentru inculpaţii  avocat din oficiu, pentru inculpaţii  şi , avocat din oficiu şi pentru inculpatul - avocat  în substituire pentru avocat, şi martorul  lipsă fiind inculpaţii, părţile civile, părţile responsabil civilmente, reprezentantul autorităţii tutelare, reprezentantul Serviciului de Probaţiune  de pe lângă Tribunalul Mureş şi martorul.

Procedura este  completă.

S-a  făcut  referatul cauzei, de către grefierul de şedinţă, după care :

Se constată că citaţia emisă către martorul  s-a restituit la dosar cu menţiunea :”necunoscut la adresă.”

Se constată că mandatul de aducere pentru martorul  nu s-a îndeplinit fiind întocmit proces verbal de neîndeplinire mandat  întrucât numitul  nu este cunoscut la adresă.

Reprezentanta Ministerului Public sub acest aspect arată că renunţă la audierea acestui martor si solicită ca instanţa să ia în considerare declaraţia dată de acesta în faza de urmărire penală, conform art. 327 Cod procedură penală.

Avocat depune la dosar delegaţia de substituire pentru avocat.

Avocat depune la dosar delegaţia de substituire pentru avocat.

Se procedează la audierea martorului, sub prestare de jurământ , declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.

În timpul administrării probei testimoniale cu martorul la întrebarea doamnei avocat dacă acest martor a dat o declaraţie în dosar, sub  identitate ascunsă ? ”- instanţa respinge această întrebare ca inadecvată.

Reprezentanta Ministerului Public arată că nu are alte cereri de formulat sau probe de administrat în cauză şi solicită cuvântul în dezbateri.

Avocat solicită cuvântul  în dezbateri .

Avocat  solicită cuvântul  în dezbateri.

Avocat solicită cuvântul în dezbateri .

Avocat de asemenea solicită cuvântul în dezbateri.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat în cauză instanţa constată terminată faza cercetării judecătoreşti  şi acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentanta Ministerului Public  expune starea de fapt  reţinută prin rechizitoriu, arată că faptele săvârşite de către inculpaţi întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor pentru care au fost trimişi în judecată respectiv : asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni prev. şi pedepsite de art 323 alin 1 din C.P., ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. şi pedepsite de art 321 alin 1 din C.P., tentativă la furt calificat , prev.şi ped de art 20 raportat la art 208 alin 1, 209 alin 1 lit a din C.P., distrugere , prev. şi ped. De art 217 alin 1 din C.P. cu aplicarea art 33 lit a din C.P. şi solicită condamnarea inculpaţilor la pedeapsa închisorii, cu aplicarea art. 37 Cod penal, art. 99 Cod penal pentru inculpatul minor , scăderea din pedeapsă a perioadei în care au fost arestaţi, a se avea în vedere că inculpaţii nu recunosc săvârşirea faptei şi obligarea inculpaţilor la plata despăgubirilor civile şi a cheltuililor judiciare .

Avocat în substituirea domnului avocat pentru inculpaţii şi  solicită achitarea în baza art. 11 pct.2  lit.a Cp.p.. rap. la art. 10 lit.d Cp.p., motivat de faptul că nici un martor audiat în cauză nu indică pe aceşti inculpaţi ca fiind cei care au săvârşit faptele şi totodată faţă de  lipsa dovezilor care să indice că inculpaţii mai sus menţionaţi au fost autorii faptelor pentru care au fost trimişi în judecată, cu cheltuieli în sarcina statului.

Avocat  pentru inculpaţii şi  de asemenea  solicită achitarea inculpaţilor a cărui apărător este, în baza art. 11 pct.2  lit.a Cp.p.. rap. la art. 10 lit.d Cp.p, cu cheltuieli în sarcina statului . 

Avocat pentru inculpaţii  şi  solicită  achitarea inculpaţilor, în baza art. 11 pct.2  lit.a Cp.p.. rap. la art. 10 lit.d Cp.p, cu cheltuieli în sarcina statului .

Avocat pentru inculpatul solicită achitarea inculpatului  în baza art. 11 pct.2  lit.a Cp.p.. rap. la art. 10 lit.d Cp.p, cu cheltuieli în sarcina statului

INSTANŢA,

Prin rechizitoriul Parchetului  Târnăveni au fost trimisi in judecată inculpaţii pentru săvârşirea infracţiunii  de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni prevăzută de art. 323 alin 1.Cod penal , ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice prevăzută de art.321 alin 1 Cod penal. şi distrugere prevăzută de art. 217 Cod penal cu aplicarea art 75 lit. c , 37 lit. b şi 33 lit. a C.P , inculpaţii pentru săvârşirea infracţiuni de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni prevăzută de art. 323 alin 1 C.p.,  ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice prevăzută de art.321 alin 1 Cod penal. şi distrugere prevăzută de art. 217 Cod  penal  cu aplicarea art. 75 lit. c şi 33 lit. a Cod penal  ,  precum şi  inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni prevăzută de art. 323 alin 1 Cod penal. , ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice prevăzută de art.321 alin 1 Cod penal şi distrugere prevăzută de art. 217 Cod penal.

S-a reţinut că inculpatii locuiesc în apropierea, acesta fiind divizat în două societăţi comerciale şi anume.În anul 2005  a încheiat un contract pentru asigurarea pazei cu  aceştia începându-şi activitatea prin amplasarea mai multor agenţi de pază în  incinta societăţii  situaţie care  nu le-a convenit cetăţenilor de etnie romă,  aceştia formându-şi un obicei din  sustragerea de fier vechi din cadrul acestei unităţi.

Pe fondul acestei stări de fapt în data de 10 iunie 2005 în jurul orelor 16,30 inculpaţii :  în baza unei înţelegeri anterioare, înarmaţi cu obiecte contondente, au pătruns în incinta cu intenţia declarată de a  alunga agenţii de pază . Se mai arată că  odată intraţi în incinta societăţii au agresat pe doi dintre paznici astfel că o parte din agenţii de  pază au reuşit să se urce în autoturismul de teren care s-a îndreptat rapid  spre poartă , acestui autoturism fiindu-i distruse geamurile şi  alte piese  componente prin aruncarea de pietre tot de către inculpaţi.

Grupul de inculpaţi a urmărit în continuare pe agentii de pază care au rămas în unitate  însă unul dintre paznici  a reuşit să  ceară martorului să anunţe poliţia telefonic ; acesta a încercat să dea telefon la poliţie însă a  fost împiedicat de unul dintre inculpaţi prin ameninţare fiind  silit să lase telefonul jos.

Parchetul Târnăveni face proba temeiniciei celor consemnate în  Rechizitoriu prin  declaraţiile martorilor  şi , prin care se arată  că  aceştia l-au auzit pe inculpatul  când s-a înţeles cu inculpatul ca în după amiaza acelei zile să intre cu inculpaţii în combinat.

În faza de urmărire penală s-au constituit părţi civile cu suma de  23.236.100 lei ROL reprezentând contravaloarea  reparaţiilor autoturismului marca ARO  şi, cu suma de 10.000.000 lei Rol  reprezentând distrugerile aduse gardului împrejmuitor si posturilor de pază.

S-a efectuat următoriul probatoriu în dosar şi anume : proces verbal de  cercetare la fata locului,  declaraţiile inculpatiilor, precum şi declaraţiile martorilor :

Prin sentinţa penală nr. 122/07 iunie 2007  Judecătoriei Târnăveni s-a dispus achitarea inculpaţilor în baza art 11 pct 2 lit a  raportat la art 10 lit c Cod procedură penală,  instanţa de fond reţinând că din probele administrate în cauză nu a reieşit în mod indubitabil  vinovăţia inculpaţilor, având în vedere şi faptul că aceştia au negat că ar fi participat la săvârşirea faptelor, la întregul  eveniment participând peste 100 de persoane neidentificate care ar fi comis în grup infracţiunile menţionate .

În cursul cercetării judecătoreşti s-a procedat la audierea inculpaţilor .

Prin decizia penală  nr. 44 din 07 martie 2008  Tribunalul Mureş a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târnăveni, a desfiinţat integral hotărârea apelată şi a dispus trimiterea cauzei sspre rejudecare primei instanţe, precizând că ultimul act procedural de la care procesul penal îşi va relua cursul va fi încheierea de la termenul din 27 aprilie 2006.

În considerentele  deciziei se arată că inculpatul minor nu a avut desemnat un apărător din oficiu la termenul din 07 iunie 2007 când au avut loc dezbaterile asupra fondului cauzei, astfel că potrivit art. 197 alin 2 Cod procedură penală,  inculpatul neavând asigurată asistenţa juridică obligatorie, hotărărea primei instanţe este lovită de nulitate absolută. S-a mai reţinut că instanţa nu a procedat  cel puţin la administrarea tuturor probelor, din faza de urmarire penală,  si nu a  arătat nici în ce  măsură nu consideră concludentă administrarea acelor probe testimoniale, astfel că instanţa de fond a pronunţat o hotarâre nelegală.

În rejudecare instanţa în cursul cercetării judecătoreşti a procedat la  audierea martorilor.

De asemenea , prin încheierea din 01.10.2008 , instanţa a admis cererea Ministerului Public de renunţare la audierea martorilor , datorită imposibilităţii audierii acestora, procedura de citare cu aceştia fiind viciată şi a admis cererea de  înlocuire a acestora cu alţi doi martori , drept pentru care ,  prin încheierea din 21.01.2008 , a admis cererea Ministerului Public de audiere a celor doi martori , însă audierea s-a efectuat , conform prevederilor art. 86 indice 1 alin 1şi următoarele  C.proc. pen. , privind protecţia datelor de identificare a martorului.

În acest sens ,în cauză au fost audiaţi martorii, atribuindu-li-se o altă identitate decât cea reală , depunându-se totodată şi procesul verbal privind identitatea reală  a martorilor , proces verbal ce s-a depus în păstrare la grefa instanţei, în condiţii de maximă securitate, conform art. 86 indice 1 aln 3 C. proc. pen.

De asemenea lipsind  martorul  , citat de instanţă cu mandat de aducere şi avertisment de amendă, instanţa va avea în vedere, în analiza materialului probator al cauzei, declaraţiile pe care le-a dat acesta în cursul urmăririi penale, conform art. 327 alin 3 C. proc. pen.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa  a reţinut următaoarele :

Inculpaţii locuiesc în apropierea Combinatului Chimic din Târnăveni, acesta fiind divizat în două societăţi comerciale si anume şi.

În anul 2005  a încheiat un contract pentru asigurarea pazei cu acestia începându-şi activitatea prin amplasarea mai multor agenţi de pază în  incinta societăţii  situaţie care  nu le-a convenit cetăţenilor de etnie romă,  aceştia formându-şi un obicei din sustragerea de fier vechi din cadrul acestei unităţi .

Pe fondul acestei stări de fapt în data de 10 iunie 2005 în jurul orelor 16,30, un număr  mare de persoane , printre care şi femei şi copii, înarmaţi cu obiecte contondente, au pătruns în incinta alungând agenţii de pază .

Odată intraţi în incinta societăţii, în demersul lor, au agresat pe doi dintre paznici astfel că ceilalţi agenti de  pază , de teamă pentru integritatea lor fizică ,  au fugit, reuşind  a se urca în autoturismul de teren care s-a îndreptat rapid  spre poartă, acestui autoturism fiindu-i de altfel ,distruse geamurile şi  alte piese  componente prin aruncarea de pietre şi alte obiecte dure de către mulţimea de oameni .

Situaţia de fapt mentionată anterior  rezultă din declaraţiile persoanelor audiate în cauză, declaraţii ce se coroborează între ele.

În acest sens , în ceea ce priveşte săvîrşirea infracţiunii  de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni prevăzută de art. 323 alin 1 C.p., conform acestor dispoziţii legale , unul din elementele constitutive al acestei infracţiuni îl constituie faptul că „asocierea” activităţii infracţionale  presupune o reuniune , o organizare în timp a activităţii infracţionale , a mai multor persoane , unde fiecare dintre aceste persoane îşi dau un acord neechivoc, pe baza înţelegerii stabilite între aceştia ; de asemenea , în ceea ce priveşte celălalt element material al laturii obiective şi anume ” iniţierea” , aceasta presupune o comunicare a ideii de a se constituii asocierea , organizarea unor întruniri , toate acestea sub perspectiva unei durate în timp , necesare pentru pregătirea planului de acţiune . 

Analizând probele administrate în cauză şi în special martorii propuşi spre audiere de reprezentanţii Ministerului Public , se constată că existenţa unei înţelegeri anterioare între inculpaţi , prin care să-şi fi dat acordul la realizarea unui scop infracţional comun , nu se confirmă .

Astfel instanţa în baza rolului activ cu privire la stabilirea vinovăţiei inculpaţilor  a încuviinţat , prin încheierea din 01.10.2008 audierea suplimentară a doi martori , însă sub ascunderea identităţii reale, conform art. 86 indice 1 aln 1C.proc. pen. , motivaţia acestui demers procedural regăsindu-se în încheierea în cauză.

Astfel, au fost audiaţi martorii, din declaraţiile acestora  nereieşind planificarea  , organizarea sau înţelegerea anterioară a inculpaţilor , la săvârşirea faptelor antisociale .

În acest sens , martorul ( fila 195)arată că a observat cum inculpaţii  , au intrat în fabrică şi îi îndemnau pe toţi care erau afară „hai să îi fugărim pe paznici din această declaraţie instanţa deducând că la baza hotărârii de a săvârşii faptele antisociale , stă o hotărîre spontană, întâmplătoare , între aceste persoane  , astfel că aceste acţiuni nu cad sub incidenţa art. 323 C. pen.

De asemenea , această declaraţie se coroborează cu declaraţia  martorului  ( fila 124 dosar Parchet) , propus de reprezentanţii Parchetului spre acest final , ce arată ,  că în data de 10.06.2005 , l-a auzit pe cum îi îndemna pe ceilalţi cetăţeni de etnie romă , să alunge agenţii de pază , astfel că a observat în momentul imediat  următor ,cum un grup de 20 de persoane , au intrat în incinta fabricii.

Toate acestea denotă , că între inculpaţi nu a avut loc o planificare anterioară a acţiunilor lor , totul decurgând , în mod intenpestiv  , brusc , sub impulsul emoţional stârnit de entuziasmul maselor de a ataca paznicii .

Faţă de toate acestea ,raportat la susţinerea Parchetului , privind faptul că, întrega mişcare şi planificare a avut loc începând cu data de 09.06.2005( cu o zi mai devreme ) se dovedeşte a fi nefondată , în cauză nefiind administrată nici o dovadă în sensul probării asocierii în vederea săvârşirii de infracţiuni, asfel că instanţa apreciază că în cauză se impune achitarea inculpaţilor , pentru săvârşirea infracţiunii  de asociere în vederea săvîrşirii de infracţiuni prevăzută de art. 323 aln 1 C.p., în baza art. 11 pct.2  lit.a Cp.p.. rap. la art. 10 lit.d Cp.p..

În ceea ce priveşte , săvârşirea infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice prevăzută de art.321 alin 1 C.p. şi distrugere prevăzută de art. 217 C. p. , de către inculpaţi , instanţa urmează să-i achite pe aceştia în baza art. 11 pct.2  lit.a Cp.p.. rap. la art. 10 lit.c Cp.p., pentru următoarele considerente :

Într-adevăr , din ansamblul materialului probator administrat în cauză , se constată că fapta de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice , a fost săvârşită în materialitatea ei , rezultând în mod clar  scandalul public şi tulburarea liniştii publice  săvârşită de mulţimea de persoane ce au intrat în incinta, aceştia nemulţumindu-se cu tulburarea ordinii , odată intranţi în incinta societăţii , ci s-au dedat şi la agresarea verbală şi chiar fizică a paznicilor .

Însă , din acelaşi material probator , nu reiese că inculpaţii ar fi vinovaţi de săvârşirea unei asemenea fapte , martorii audiaţi în cauză neobservând sau nerecunoscând pe nici unul dintre aceştia , săvârşind faptele antisociale ,ce constituie elemental material al infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice .

Din cei 10 martori audiaţi în cauză , numai din declaraţia martorului reiese că a observat cum , inculpaţii  îndemnau mulţimea , să intre în incinta fabricii şi ulterior cum îi fugăreau pe paznici ; această probă însă  nu se coroborează cu alte probe existente în dosar astfel că, în soluţionarea cauzei se ajunge la o îndoială asupra vinovăţiei inculpaţilor, prezumţia de nevinovăţie nefiind  răsturnată, această îndoială fiind în favoarea acesatora .

Neputându-se dovedi fără echivoc vinovăţia inculpaţilor, dubiile existente se interpretează în favoarea acestora.

De asemenea, în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de distrugere , se constată că o asemenea infracţiune a fost săvârşită , prin distrugerea autoturismului “Aro” , declaraţiile martorilor audiaţi în cauză fiind în consens  , însă de asemenea , nu s-a putut face proba că inculpaţii ar fi contribuit la , distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a autoturismului ,din mulţimea de persoane ce a aruncat cu pietre în autovehicul ,neidentificându-se niciunul dintre inculpaţi.

Având în vedere cele consemnat , în baza  art 346 aln . 3 C. proc. pen , instanţa nu poate acorda despăgubiri civile .

În baza art. 192 alin 3 , cheltuielile judiciare rămîn în sarcina statului , din care suma de 100 lei pentru fiecare inculpat , reprezentînd onorariul apărătorilor din oficiu , se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Mureş .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

1.În baza art. 11 pct.2  lit.a C p. p. rap. la art. 10 lit.d Cp.p.,

Achită pe inculpaţii  pentru săvârşirea infracţiunii  de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni prevăzută de art. 323 alin 1 C.p., cu aplicarea art 75 lit. c , 37 lit. b şi 33 lit. a C. p.

În baza art. 11 pct.2  lit.a Cp.p.. rap. la art. 10 lit.c  Cp.p.,

Achită pe inculpaţii , pentru săvîrşirea infracţiunilor  ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii  publice , prevăzută de art. 321 alin 1 C. p.  şi distrugere prevăzut de art. 217 alin 1 C. p.  , cu aplicarea art 75 lit. c , 37 lit. b şi 33 lit. a C. p.

 2.În baza art. 11 pct.2  lit.a Cp.p.. rap. la art. 10 lit.d Cp.p.

Achită pe inculpaţii pentru săvârşirea infracţiuni de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni prevăzută de art. 323 alin 1 C.p., cu aplicarea art 75 lit. c şi 33 lit. a C. p. 

În baza art. 11 pct.2  lit.a Cp.p.. rap. la art. 10 lit.c Cp.p. ,

Achită pe inculpaţii  şi pentru săvârşirea infracţiuni de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii  publice , prevăzută de art. 321 alin 1 C. p.  şi distrugere prevăzut de art. 217 aln 1 C. p.  , cu aplicarea art 75 lit. c şi 33 lit. a C. p. 

 3.În baza art. 11 pct.2  lit.a Cp.p.. rap. la art. 10 lit.d Cp.p.

Achită pe inculpatul  pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni prevăzută de art. 323 alin 1 C.p. cu aplicarea art. 99 şi următoarele C. p.  şi  a art. 33 lit. a C. p.

În baza art. 11 pct.2  lit.a Cp.p.. rap. la art. 10 lit.c Cp.p.

Achită pe inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii  publice ,prevăzută de art. 321 alin 1 C. p.  şi distrugere prevăzut de art. 217 alin 1 C. p.  , cu aplicarea art. 99 şi următoarele C. p.  şi  a art. 33 lit. a C. p. 

În baza art 346 alin . 3 C. proc. pen , instanţa nu poate acorda despăgubiri civile .

În baza art. 192 alin 3 , cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului , din care suma de 100 lei pentru fiecare inculpat , reprezentând onorariul apărătorilor din oficiu ,se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Mureş.

Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la pronunţare, pentru partile prezente si Ministerul Public, respectiv de la comunicare, pentru părţile lipsă, la Judecătoria Târnăveni

Pronunţată în şedinţă publică ,azi, 25.03.2009

1

Domenii speta