Penal - infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice (o.u.g nr. 195/2002)

Hotărâre 377 din 09.04.2010


Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

I. Prin rechizitoriul din data de 17.11.2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, dat în dosarul nr. 314/P/2008, înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. 12786/320/2009 la data de 18.11.2009, a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului C N [fiul lui C şi E, născut la data de 16.10.1987 în mun. Târgu Mureş, jud. Mureş, CNP , domiciliat în com. , jud. Mureş, C.I. seria MS 489119, cetăţean român, studii: 6 clase, necăsătorit, cu antecedente penale] pentru săvârşirea în concurs real a infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prevăzută şi pedepsită de art. 86 alin. 1 din O.U.G. 195/2002, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută şi pedepsită de art. 26 Cod penal, raportat la art. 288 alin. 1 Cod penal şi pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, prevăzută şi pedepsită de art. 291 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen.

II. În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că la data de 24.12.2007, în jurul orei 12.00, inculpatul a condus autoturismul marca Opel Calibra cu nr. de înmatriculare HVN-526, aflat în proprietatea sa, pe DN 15, înspre Municipiul Reghin.

Ajungând pe raza comunei Ernei, sat Dumbrăvioara, inculpatul a fost oprit în trafic de către organele de poliţie rutieră, cărora le-a prezentat un permis de conducere categoria B, cu seria M00654897S, eliberat la data de 19.08.2006. După ce au fost efectuate verificările telefonice, s-a stabilit că inculpatul nu figurează ca deţinător al vreunui permis de conducere. Cu această ocazie inculpatul a recunoscut faptele şi a declarat că a cumpărat permisul de conducere prezentat, de la o persoană pe nume „Mihai” cu suma de 500 de euro, deşi nu a urmat cursurile unei şcoli de şoferi şi nu ştie să scrie, nici să citească.

Din adresa nr. 60882/26.02.2008 a Serviciului Public Comunitar de specialitate rezultă că inculpatul nu figurează ca posesor al vreunui permis de conducere.

Din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 163024/08.02.2008, emis de IPJ Mureş – Serviciul Criminalistic rezultă că permisul de conducere prezentat de către inculpat este contrafăcut.

Situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu a fost întemeiată pe următoarele mijloace de probă: proces-verbal de constatare a săvârşirii faptei, proces-verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare, fişa de cazier judiciar a învinuitului, adresa nr. 60882/26.02.2008 a Serviciului Public Comunitar, raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 163024/08.02.2008, emis de IPJ Mureş – Serviciul Criminalistic, declaraţii învinuit, declaraţii martori.

III. În cursul cercetării judecătoreşti a fost depusă fişa de cazier actualizată a inculpatului şi s-a procedat totodată la audierea acestuia, declaraţia dată fiind consemnată în scris şi ataşată la dosar. Cu ocazia audierii sale în faţa instanţei de judecată, inculpatul a arătat că îşi menţine declaraţiile date în cursul urmăririi penale, în sensul recunoaşterii faptelor reţinute în sarcina acestuia, indicând totodată, că permisul de conducere pe care l-a prezentat poliţiştilor l-a obţinut de la un poliţist de la el din comună pe nume „Mihai”. Conform declaraţiilor inculpatului, acesta i-a dat lui „Mihai” suma de 500 de euro şi actul său de identitate, iar după 2 zile poliţistul a revenit la domiciliul inculpatului şi i-a predat permisul de conducere pe care l-a prezentat la rându-i, cu ocazia controlului efectuat în data de 24.12.2007.

Totodată, în cursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi martorii asistenţi FI şi BI, precum şi martorul RC, declaraţiile acestora fiind consemnate în scris şi ataşate la dosar.

Analizând coroborat actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

IV. În jurul orei 12.00, în data de 24.12.2007, organele de poliţie rutieră au oprit în trafic pe DN17, în localitatea Dumbrăvioara, autoturismul marca Opel Calibra, cu nr. de înmatriculare HVN-526, condus de către inculpatul C N, iar în maşina amintită s-a mai constatat prezenţa părinţilor acestuia, R C şi R E. În prezenţa acestora şi a martorilor asistenţi, organele de poliţie au solicitat inculpatului să prezinte documentele personale, acesta prezentând paşaportul, certificatul de înmatriculare a maşinii, precum şi un permis de conducere cu seria M00654897S, eliberat de SPCRPCÎV Mureş. Având suspiciuni cu privire la autenticitatea acestui document, organele de poliţie rutieră au efectuat verificări în baza de date informatizată, rezultând faptul că inculpatul nu figura ca posesor al vreunui permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. De asemenea, a rezultat faptul că permisul de conducere cu seria respectivă a fost eliberat pe numele altei persoane, iar la data de 25.09.2007 acel document a fost pierdut şi astfel anulat.

Conform adresei nr. 60882 din data de 26.02.2008 emisă de SPCRPCÎV Mureş, rezultă că inculpatul nu figurează în evidenţele acestei instituţii ca posesor al permisului de conducere.

Din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 163024/08.02.2008, emis de IPJ Mureş – Serviciul Criminalistic rezultă că permisul de conducere prezentat de către inculpat este contrafăcut.

Cu ocazia audierilor efectuate în cauză, inculpatul a recunoscut faptul că a condus acea maşină, în data de 24.12.2007, dar a precizat că el nu ştia de împrejurarea că permisul său de conducere era fals. Totodată, acesta a indicat faptul că nu a urmat cursurile vreunei şcoli de şoferi şi nu a susţinut, nici promovat vreun examen în acest sens. El a declarat că acel permis de conducere i-a fost procurat de agentul de poliţie Cristea Mihai de la Postul de Poliţie Cristeşti, căruia i-a plătit în schimb suma de 500 de euro.

Fiind audiat în calitate de martor, tatăl inculpatului, care se afla în maşina condusă ce acesta, a confirmat faptul că inculpatul a condus autovehiculul marca Opel Calibra în data de 24.12.2007 şi a prezentat acel permis de conducere.

Totodată, martorul BI a arătat că în prezenţa sa, inculpatul a recunoscut că a condus autoturismul respectiv şi a prezentat acel permis de conducere care, conform declaraţiilor sale, era în mod vizibil fals.

 La data de 24.12.2007, data comiterii faptelor din prezentul dosar, inculpatul a făcut un denunţ împotriva poliţistului Cristea Mihai, faţă de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul comiterii infracţiunilor prev. de art. 254 şi 288 din Codul penal, apreciindu-se că fapta nu există.

Astfel, nu a fost identificată persoana care a contrafăcut permisul de conducere prezentat de inculpat organelor de poliţie la data de 24.12.2007, motiv pentru care, prin rechizitoriul întocmit în cauză s-a dispus disjungerea cauzei în vederea efectuării de cercetări penale de către IPJ Mureş – SIC pentru identificarea celor care au falsificat permisul de conducere prezentat de către inculpat la data de 24.12.2007, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 288 alin.1 C.pen. şi art. 26 rap. la art. 291 C.pen. şi art. 86 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 rep..

Cu privire la susţinerile inculpatului conform cărora acesta nu ştia că pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice e nevoie de obţinerea permisului de conducere în condiţiile participării la cursuri de specialitate şi susţinerea în final a unui examen, se impun a se face următoarele precizări:

Eroarea în dreptul penal are înţelesul comprehensiv de greşeală şi de neştiinţă. Cu alte cuvinte, prin eroare înţelegem şi credinţa eronată asupra unui fapt sau a unei reguli şi lipsa totală de cunoştinţă a acelui fapt sau reguli. În esenţă, inculpatul a susţinut că el nu avea cunoştinţă de faptul că pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice avea nevoie de a fi titularul unui permis de conducere obţinut în condiţiile prevăzute de lege şi anume, prin participarea la cursuri de specialitate şi susţinerea unui examen, atât la nivel teoretic, cât şi practic.

Potrivit art. 62 C.p.p., instanţa de judecată e obligată să lămurească faptele şi împrejurările de fapt pe bază de probe, nefiind permisă folosirea cunoştinţelor personale sau zvonul public despre faptele cauzei aflate în cercetare sau judecată. Sunt totuşi fapte şi împrejurări care nu mai trebuie dovedite, fie datorită recunoaşterii existenţei lor de către lege, fie datorită evidenţei lor; în aceste cazuri există dispensă de probă.

Există dispensă de probă pentru faptele evidente şi cele noto¬rii, întrucât sunt îndeobşte cunoscute. Astfel, ţine de notorietate faptul că pentru a obţine un carnet de conducere a unor autovehicule pe drumurile publice este obligatoriu pentru cel ce doreşte acest fapt să urmeze cursuri de specialitate în acest sens, cursuri urmate de susţinerea unor examene teoretice şi practice care să dovedească aptitudinea acestuia de a participa la traficul rutier în condiţii de siguranţă, atât pentru el, cât şi pentru ceilalţi participanţi.

De altfel, inculpatul, cu ocazia audierilor efectuate în cauză a susţinut că ştia că în Spania (locul în care fusese la muncă) „oamenii făceau şcoală pentru obţinerea permisului de conducere”. Totodată, în antecedenţa penală a inculpatului se remarcă faptul că acesta a mai fost condamnat anterior pentru fapte similare, inclusiv pentru conducerea unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, prin sentinţa penală nr. 381 din 25 martie 2008 a Judecătoriei Târgu Mureş, definitivă prin neapelare la data de 9 aprilie 2008.

În atare împrejurări, pretinsa susţinere a unei erori din partea inculpatului nu poate fi acceptată ca o susţinere validă de către instanţa de judecată.

Pentru a reţine situaţia de fapt mai sus descrisă, instanţa are în vedere interpretarea coroborată a următoarelor mijloace de probă: proces-verbal de constatare a săvârşirii faptei, proces-verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare, fişa de cazier judiciar a învinuitului, adresa nr. 60882/26.02.2008 a Serviciului Public Comunitar, raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 163024/08.02.2008, întocmit de IPJ Mureş – Serviciul Criminalistic, declaraţii martori, declaraţiile inculpatului prin care acesta recunoaşte săvârşirea faptelor pentru care a fost trimis în judecată.

V. 1. În drept, fapta inculpatului, care în data de 24.12.2007, în jurul orei 12.00, a condus autoturismul marca Opel Calibra, cu nr. de înmatriculare HVN-526, pe DN 15, înspre Mun. Reghin, deşi nu poseda permis de conducere recunoscut de autorităţile române, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute şi sancţionate de art. 86 alin. 1 din O.U.G. 195/2002.

În ceea ce priveşte latura obiectivă, elementul material al infracţiunii s-a realizat prin acţiunea de conducere a autovehiculului „Opel Calibra”, fără a poseda permis de conducere valabil. Acţiunea inculpatului C N întruneşte şi celelalte condiţii prevăzute de art. 86 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 republicată, care alcătuiesc elementul material al infracţiunii, deoarece conducerea fără a poseda permis de conducere recunoscut de autorităţile române a avut loc pe drumurile publice – respectiv DN 15, localitatea Dumbrăvioara.

Urmarea imediată, constând în încălcarea relaţiilor sociale privind circulaţia pe drumurile publice s-a produs în momentul în care învinuitul a început să conducă autoturismul, fără a avea dreptul de a conduce pe drumurile publice. Raportul de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă din materialitatea faptei.

În privinţa laturii subiective, fapta învinuitului care a condus fără permis de conducere un autovehicul pe drumurile publice, este săvârşită cu intenţie directă, în sensul art. 19 alin. 1, pct. 1 C. pen., inculpatul cunoscând rezultatul faptei sale, de încălcare a relaţiilor sociale privind circulaţia pe drumurile publice şi urmărind producerea acestui rezultat; vinovăţia inculpatului este dovedită cu mijloacele de probă administrate, atât în cursul urmăririi penale, cât şi în timpul judecăţii.

2. Fapta inculpatului C N, care în luna august 2006 a pus la dispoziţia unei persoane necunoscute de sex masculin cartea sa de identitate în vederea procurării de la aceasta din urmă a unui permis de conducere, prin care se atestă în mod nereal faptul că inculpatul are dreptul de a conduce pe drumurile publice autovehicule cu tracţiune mecanică întruneşte elementele constitutive ale complicităţii la infracţiunea de fals în înscrisuri oficiale prev. de art. 26 rap. la art. 288 alin. 1 C.pen.

Sub aspectul laturii obiective, potrivit art. 26 C. pen., pentru existenţa complicităţii trebuie să existe un ajutor dat, în orice mod, la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. În cauză, o persoană necunoscută a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi anume, infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale prevăzută de art. 288 alin. 1 C. pen., prin contrafacerea scrierii şi a subscrierii permisului de conducere categoria B cu seria nr. M00654897S eliberat la data de 19.08.2006, prin care se atestă în mod nereal faptul că inculpatul are dreptul de a conduce pe drumurile publice autovehicule cu tracţiune mecanică.

Prin punerea la dispoziţia acestei persoane necunoscute a cărţii sale de identitate în vederea contrafacerii de către aceasta din urmă a înscrisului oficial mai sus menţionat, inculpatul a înlesnit şi a ajutat la săvârşirea de către persoana necunoscută a infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale prevăzută de art. 288 alin. 1 C. pen., fiind astfel întrunite cele două cerinţe esenţiale ale complicităţii.

Între activitatea materială a inculpatului şi săvârşirea infracţiunii de către persoana necunoscută există o legătură de cauzalitate, prin ajutorul dat de către inculpat înlesnindu-se săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale de către persoana necunoscută.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă (art. 19 alin. 1 pct. 1 lit. a C. pen.), aceasta prevăzând şi urmărind ca prin actele sale să contribuie la săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale prevăzută de art. 288 alin. 1 C. pen. şi să devină, în acest mod, participant la fapta săvârşită. Vinovăţia inculpatului este dovedită cu mijloacele de probă administrate, atât în cursul urmăririi penale, cât şi în timpul judecăţii.

3. Fapta inculpatului C Nicuţor, care, fiind oprit în trafic de către organele de poliţie rutieră, conducând un autovehicul, a prezentat permisul de conducere falsificat, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de uz de fals prevăzută de art. 291 C. pen.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii de uz de fals constă în folosirea unui înscris oficial fals şi anume a permisului de conducere categoria B cu seria nr. M00654897S eliberat la data de 19.08.2006, prin care se atestă în mod nereal faptul că inculpatul are dreptul de a conduce pe drumurile publice autovehicule cu tracţiune mecanică, în vederea producerii unei consecinţe juridice şi anume, sustragerea de la răspunderea penală atrasă ca urmare a conducerii unui autovehicul pe drumurile publice fără a poseda un permis de conducere valabil.

Urmarea imediată constă în starea de pericol pentru încrederea ce se acordă înscrisurilor oficiale, raportul de cauzalitate între elementul material şi urmarea imediată rezultând din materialitatea faptelor, astfel cum au fost dovedite prin mijloacele de probă administrate în cauză. 

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă (art. 19 alin. 1 pct. 1 lit. a C. pen.), aceasta prevăzând şi urmărind crearea unei stări de pericol prin folosirea unui înscris oficial fals. Inculpatul a săvârşit fapta cu intenţie calificată, fiind întrunită la nivel subiectiv cerinţa ca acesta să fi folosit înscrisul în vederea producerii de consecinţe juridice şi anume, sustragerea de la răspunderea penală atrasă ca urmare a conducerii unui autovehicul pe drumurile publice fără a poseda un permis de conducere valabil. Vinovăţia inculpatului este dovedită cu mijloacele de probă administrate, atât în cursul urmăririi penale, cât şi în timpul judecăţii.

Cele trei infracţiuni realizează o pluralitate infracţională în forma concursului real, prevăzut de art. 33 lit. a C. pen.

VI. La individualizarea pedepsei instanţa urmează să ţină cont de criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 C. pen., art. 52 C. pen., respectiv gradul de pericol social al faptelor săvârşite, împrejurările concrete în care au fost săvârşite infracţiunile şi atitudinea procesuală a inculpatului.

Astfel, având în vedere poziţia sinceră a inculpatului, de recunoaştere şi regretare a faptelor, instanţa va reţine în favoarea sa circumstanţa atenuantă judiciară de la art. 74 alin. 1 lit. c din C. pen., urmând ca în baza art. 76 alin. 1 lit. d C. pen., să coboare pedeapsa sub minimul special, cel mult până la minimul general. Această circumstanţă atenuantă va fi reţinută atât în ceea ce priveşte infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art. 86 alin. 1 din O.U.G. 195/2002, cât şi în ceea ce priveşte infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art. 26 C. pen. raportat la art. 288 alin. 1 din C. pen. ,precum şi cu privire la infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art. 291 C. pen.

1. Prin urmare, în raport de toate aceste împrejurări, instanţa constată că în cazul infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prevăzută şi pedepsită de art. 86 alin. 1 din O.U.G. 195/2002, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. c şi art. 76 alin. 1 lit. d C. pen., o pedeapsă de 1 an închisoare este suficientă pentru a se îndeplini rolul represiv şi educativ al pedepsei.

2. Totodată, în cazul infracţiunii prevăzute de 26 C. pen. raportat la art. 288 alin. 1 din C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. c şi art. 76 alin. 1 lit. d C. pen., instanţa constată că o pedeapsă de 6 luni închisoare este suficientă pentru a se îndeplini rolul represiv şi educativ al pedepsei.

3. În fine, în cazul infracţiunii prevăzute de art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. c şi art. 76 alin. 1 lit. d C. pen., instanţa constată că o pedeapsă de 6 luni închisoare este suficientă pentru a se îndeplini rolul represiv şi educativ al pedepsei.

Faţă de împrejurarea conform căreia inculpatul a mai fost condamnat la o pedeapsă de 8 luni închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, prin sentinţa penală nr. 381/25.03.2008 pronunţată de Judecătoria Târgu Mureş, rămasă definitivă prin neapelare la data de 09.04.2008, în temeiul art. 447 C. pr. pen. coroborat cu art. 85 alin. 1 C. pen. instanţa va anula suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 8 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 381/25.03.2008 pronunţată de Judecătoria Târgu Mureş, rămasă definitivă prin neapelare la data de 09.04.2008, de vreme ce înainte de a fi condamnat definitiv pentru acele infracţiuni el a mai săvârşit o altă infracţiune despre care instanţa nu avea cunoştinţă.

În baza art. 449 C. pr. pen. instanţa va descontopi pedeapsa rezultantă de 8 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 381/25.03.2008 pronunţată de Judecătoria Târgu Mureş, rămasă definitivă prin neapelare la data de 09.04.2008, în pedepsele componente, pedepse pe care le va repune în individualitatea lor, după cum urmează:

- pedeapsa de 3 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prevăzută şi pedepsită de art. 86 alin. 1 din O.U.G. 195/2002, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a şi c şi a art. 76 alin. 1 lit. d Cod penal [faptă din data de 08.09.2006];

- pedeapsa de 2 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută şi pedepsită de art. 26 Cod penal, raportat la art. 288 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a şi c şi a art. 76 alin. 1 lit. e Cod penal;

- pedeapsa de 2 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, prevăzută şi pedepsită de art. 291 Cod penal, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a şi c şi a art. 76 alin. 1 lit. e Cod penal [faptă din data de 08.09.2006];

- pedeapsa de 4 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat, prevăzută şi pedepsită de art. 85 alin. 1 din O.U.G. 195/2002, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a şi a art. 76 alin. 1 lit. d Cod penal [faptă din data de 13.11.2006];

- pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, prevăzută şi pedepsită de art. 85 alin. 2 din O.U.G. 195/2002, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a şi a art. 76 alin. 1 lit. d Cod penal [faptă din data de 13.11.2006];

- pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prevăzută şi pedepsită de art. 86 alin. 1 din O.U.G. 195/2002, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a şi a art. 76 alin. 1 lit. d Cod penal [faptă din data de 13.11.2006]

Totodată, instanţa constată că infracţiunile pentru care au fost stabilite pedepsele de 3 luni închisoare, 2 luni închisoare, 2 luni închisoare, 4 luni închisoare, 6 luni închisoare, 8 luni închisoare prin sentinţa penală nr. 381/25.03.2008 pronunţată de Judecătoria Târgu Mureş, rămasă definitivă prin neapelare la data de 09.04.2008 şi pedepsele de 1 an închisoare, 6 luni închisoare şi 6 luni închisoare aplicate prin prezenta sentinţă penală, se află în concurs real de infracţiuni, prevăzut de art. 33 lit. a C. pen., motiv pentru care, în temeiul art. 36 alin. 1 şi art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal va dispune contopirea următoarelor pedepse menţionate mai sus:

- pedeapsa de 3 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 381/25.03.2008 pronunţată de Judecătoria Târgu Mureş;

- pedeapsa de 2 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 381/25.03.2008 pronunţată de Judecătoria Târgu Mureş;

- pedeapsa de 2 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 381/25.03.2008 pronunţată de Judecătoria Târgu Mureş;

- pedeapsa de 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 381/25.03.2008 pronunţată de Judecătoria Târgu Mureş;

- pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 381/25.03.2008 pronunţată de Judecătoria Târgu Mureş;

- pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 381/25.03.2008 pronunţată de Judecătoria Târgu Mureş;

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin prezenta sentinţă penală;

- pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin prezenta sentinţă penală;

- pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin prezenta sentinţă penală.

Astfel, având în vedere aspectele amintite în cele ce preced, instanţa va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare, la care va adăuga un spor de 2 luni închisoare, rezultând o pedeapsă finală de 1 an şi 2 luni închisoare, ce se va executa în regim de detenţie. Instanţa apreciază că simpla aplicare a celei mai grele pedepse nu este suficientă, dată fiind multitudinea de infracţiuni care se înscriu în antecedenţa inculpatului. Trebuie să remarcăm că inculpatul a fost condamnat de 9 ori la pedepse cu închisoarea, motiv pentru care aplicarea unui spor de 2 luni apare ca fiind potrivită pentru a asigura caracterul represiv şi educativ al pedepsei privative de libertate.

VII. În mod consecutiv aplicării faţă de inculpat a unei pedepse cu închisoarea, cu executare în penitenciar, văzând şi cuprinsul Deciziei nr. LXXIV(74)/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie – Secţiile Unite, prin care această instanţă a admis un recurs în interesul legii în materia pedepselor accesorii, în temeiul art. 71 C. pen. instanţa va interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C. pen.VIII. În temeiul art. 348 Cod procedură penală instanţa va dispune anularea permisului de conducere categoria B, seria M00654897S, emis la data de 19.08.2006 pe numele inculpatului, aflat în plicul de la fila 28 din dosarul de urmărire penală.

IX. În temeiul art. 191 alin. 1 C. pr. pen., instanţa va obliga inculpatul la plata sumei de 700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat (400 lei pentru faza de judecată şi 300 lei pentru faza de urmărire penală) din care, în temeiul art. 189 C. pr. pen., suma de 200 lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu în faza de judecată, va fi avansată din contul special al Ministerului Justiţiei, aflat la dispoziţia Tribunalului Mureş.