Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 1008 din 29.04.2009


Pe rol  fiind judecarea contestatiei la executare formulata de contestatoarea SC"C. M."SRL  , împotriva intimatei SC"M. I." SRL , în contradictoriu cu tertii popriti R. B. , B. C. R. , B. T. , BRD - G. S.G., B. P. SA

Actiunea legal timbrata cu suma de  194 lei conf. chitantelor nr. 6376165/2009, nr. 6376154/2009, timbre judiciare în valoare de  0,15 lei.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a expus referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care :

Constatând ca debitoarea a solicitat judecarea cauzei în lipsa (f.48), instanta ramâne în pronuntare.

I N S T A N T A:

Deliberand asupra cauzei civile de fata constata :

Prin contestatia la executare inreg.la nr. 525/331 din 3 martie 2009 contestatoarea SC C. M. SRL, a solicitat instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa dispuna în contradictoriu cu intimata SC M. I. SRL, suspendarea executarii popririi asupra tertilor popriti pana la solutionarea contestatiei, potrivit art. 403 cod procedura civila, desfiintarea actelor de executare a popririi.

In motivarea contestatiei la executare contestatoarea a aratat ca, in baza relatiilor comerciale cu intimata-creditoare, a emis biletul la ordin din 11 septembrie 2008 pentru suma de 7.197,12 lei, cu termen de scadenta la data de 27 octombrie 2008, suma pe care nu a fost in masura sa o achite datorita dificultatilor financiare, astfel ca i-a propus acesteia sa achite ca prima transa jumatate din suma datorata, insa propunerea i-a fost respinsa, fara a ajunge la o intelegere amiabila.

In drept, a invocat disp.art. 399, 401-404 cod procedura civila.

A depus alaturat contestatiei biletul la ordin si somatia din 11 februarie 2009, precum si procesul verbal din aceeasi data, incheiat in dosarul de executare nr. 34/2009.

Fata de obiectul cauzei precizata prin cererea depusa la dosar (fila 53), instanta din oficiu a solicitat comunicarea, de indata, a copiilor certificate ale actelor de executare intocmite de B.E.J. N.E.M. in dosarul de executare nr. 34/2009 si a dispus citarea tertilor poprit R. B., B.C.R., B. T. , B.R.D. , B.P.SA .

Totodata, in sedinta publica din 18 martie 2009 (fila 47) a procedat in conformitate cu disp.art. 403 alin. 1 coroborat cu art. 723 indice 1 alin. 2 cod procedura civila, punandu-i in vedere contestatoarei ca pana la termenul de judecata ulterior sa achite cautiunea in suma de 1640 lei, astfel ca neindeplinindu-si obligatia stabilita, in sedinta publica din 1 aprilie 2009 (fila 55), instanta a respins cererea de suspendare a executarii silite.

In cauza s-a administrat proba cu înscrisuri si interogatoriul intimatei.

Examinand actele dosarului in raport de dispozitiile legale incidente si jurisprudenta pertinenta, instanta constata ca :

La data de 11 septembrie 2008 contestatoarea a emis in comuna D. biletul la ordin pentru suma de 7.197,12 lei catre intimata care a fost refuzat la plata din lipsa totala de disponibil (fila 6).

Ca urmare, intimata a initiat procedura executarii silite a biletului la ordin susmentionat, ce a format obiectul dosarului de executare nr. 34/2009 al B.E.J. N. E.M. (fila 15-22).

In cadrul dosarului executional susmentionat, executorul judecatoresc a incheiat procesul verbal din 11 februarie 2009 prin care a stabilit cuantumul cheltuielilor de executare, somatia din 11 februarie 2009 , precum si dispozitiile de poprire nr. 646, 647, 648, 649, 650/2009 (filele 23-32) catre tertii popriti, care nu au procedat la înfiintarea popririi asupra conturilor contestatoarei intrucât aceasta nu are disponibil, conform adreselor nr. 770/2009 emisa de B.R.D., nr. 953/2009 a B.P. (fila 40, 42).

Desi, biletul la ordin susmentionat nu a fost investit cu formula executorie  pentru ca acesta sa devina executoriu,  conform art. 374 indice 1 cod procedura civila coroborat cu art. 61 din Legea 58/1934 si respectiv art. 53 din Legea 59/1934 (in acest sens, stabilindu-se prin decizia nr. 4/19 ianuarie 2009 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie prin care s-a admis recursul in interesul legii), in mod nelegal executorul judecatoresc a procedat la punerea in executare a acestuia prin întocmirea actelor de executare susmentionate.

Ca urmare, fata de textele de lege susmentionate, instanta va proceda in conformitate cu disp.art. 404 alin. 1 cod procedura civila, in sensul ca va admite contestatia la executare si va dispune anularea actelor de executare aratate mai sus intocmite de B.E.J. N. E.M. in dosarul de executare nr. 34/2009.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite contestatia la executare formulata de contestatoarea-debitoare S.C. C.M. S.R.L., impotriva intimatei-debitoare S.C. M. I. S.R.L. si in contradictoriu cu intimatii-terti popriti R. B., B.C.R., B. T., , B.R.D. - G. S. G. si B.P.- S.A. si in consecinta :

Dispune anularea actelor de executare întocmite de Biroul executorului judecatoresc N. E.M., in dosarul de executare silita nr. 34/2009.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica astazi, 29 aprilie 2009.