Art. 215 Cod penal

Sentinţă penală 822 din 01.11.2007


Numar operator 3924

DOSAR NR. 2537/317/2007  art. 215 Cod penal

R O M  ÂN I A

JUDECATORIA TG-CARBUNESTI, JUDETUL GORJ

SENTINTA PENALA  NR. 822

SEDINTA PUBLICA DIN: 01.11.2007

PRESEDINTE: ...- judecator

GREFIER: ...

Ministerul Public a fost reprezentat de doamna procuror ... din cadrul Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg-Carbunesti, judetul Gorj.

 

Pe rol judecarea procesului penal privind pe inculpatul ..., trimis în judecata prin Rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg-Carbunesti nr. 796/P/2004, pentru savârsirea infractiunilor de fals în înscrisuri sub semnatura privata si înselaciune prevazute si pedepsite de art. 290 Cod penal si art. 215 alin. 1 si 3 cod penal cu aplicarea art. 33 litera a Cod penal.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns inculpatul personal si asistat din oficiu de avocat ..., lipsa fiind partile vatamate ... si ...

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, care învedereaza ca la dosar a fost depus prin serviciul Registratura al instantei, raportul de expertiza nr. 19175/18.10.2007, întocmit de Serviciul criminalistic din cadrul I P J Gorj si adresa nr. 12726/P/2002, emisa de Parchetul de pe lânga Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, împreuna cu copii de pe plângerea formulata de persoana vatamata SC COMINCO SA Bucuresti, referatul cu propunerea de neîncepere a urmaririi penale si rezolutia de neîncepere a urmaririi penale, adoptate în dosarul nr. 12726/P/2002.

Instanta, în temeiul art. 329 cod de procedura penala, pune în discutie necesitatea revenirii cu adresa catre Registrul Auto Român – Reprezentanta Gorj, în vederea comunicarii în fotocopie a facturii  nr. 220/19.10.1992.

Reprezentantul Ministerului Public lasa la aprecierea instantei solutia privind proba pusa în discutie.

Avocat ... pentru inculpat, de asemenea, lasa la aprecierea instantei administrarea probei respective.

Constatând ca administrarea probei respective, ce a fost admisa anterior, apare ca fiind inutila, întrucât la dosar, se afla un raspuns de la Registrul Auto Român, prin care se arata ca factura nr. 220/19.10.1992, nu se mai afla la aceasta unitate, instanta, în temeiul art. 329 alineat 3 Cod de procedura penala dispune ca proba respectiva sa nu mai fie administrata.

În temeiul art. 334 Cod de procedura penala instanta pune în discutie schimbarea încadrarii juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecata inculpatul, referitor la infractiunea de înselaciune, din infractiunea prevazuta de art. 215 alineat 1 si 3 Cod penal, în infractiunea prevazuta de art. 215 alineat 2 si 3 Cod penal.

Reprezentantul Ministerului Public solicita schimbarea încadrarii juridice a faptei respective, în modalitatea aratata.

Avocat ... pentru inculpat, arata ca este de acord cu schimbarea încadrarii juridice a faptei pentru care inculpatul a fost trimis în judecata.

Inculpatul ... având cuvântul, declara ca fata de noua încadrare nu solicita administrarea de probe noi sau lasarea cauzei mai la urma.

dupa care, constatând ca nu mai sunt alte probe de administrat sau cereri de formulat, instanta, în temeiul art. 339 Cod de procedura penala, declara cercetarea judecatoreasca terminata si acorda cuvântul în dezbateri.

Reprezentantul Ministerului Public solicita condamnarea inculpatului pentru savârsirea infractiunilor prevazute de art. 290 si art. 215 alineat 2 si 3 Cod penal cu aplicarea art. 33 Cod penal si obligarea inculpatului la cheltuieli judiciare catre stat.

Avocat ... pentru inculpat, solicita achitarea acestuia în baza art. 11 litera a raportat la art. 10 litera a Cod de procedura penala pentru infractiunea de înselaciune si în baza art. 11 pct. 2 litera a raportat la art. 10 litera c Cod de procedura penala pentru savârsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata, aratând ca asa cum rezulta din raportul de expertiza, aceasta ultima fapta nu a fost savârsita de inculpat, iar cu privire la infractiunea de înselaciune, aceasta nu exista.

Inculpatul ..., având ultimul cuvânt, declara ca este nevinovat, aratând ca modificarea de pe factura nu a fost facuta de catre el, ci de contabila care a întocmit-o si de asemenea, nu l-a indus în eroare pe numitul ... , când i-a vândut sasiul de autocamion, motiv pentru care, solicita achitarea sa.

J U D E C A T O R I A

Asupra cauzei penale de fata:

 Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg-Carbunesti nr. 796/P/2004, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata, în stare de libertate, a inculpatului ..., pentru savârsirea infractiunilor prevazute si pedepsite de art. 290 Cod penal  si art. 215 alineat 1 si 3 Cod penal cu aplicarea art. 33 litera a Cod penal.

S-a retinut în esenta ca stare de fapt în actul de sesizare a instantei ca, învinuitul ... a vândut numitului ..., o autobasculanta pentru care se judecase cu numitul ... si pentru a convinge pe cumparator ca el este proprietarul autobasculantei respective, a falsificat factura cu care el cumparase o alta autobasculanta, în sensul ca a radiat seria sasiului care fusese initial dactilografiata, respectiv 71575, iar apoi a dactilografiat seria 16285, serie ce era poansonata pe sasiul autobasculantei vândute.

În acest fel, învinuitul l-a indus în eroare pe cumparator, care, în caz contrar, ar fi refuzat sa convina asupra cumpararii autobasculantei.

Starea de fapt retinuta de procuror a fost probata cu declaratiile învinuitului, plângerea si declaratia numitului ... , sentinta civila nr. 5742/1999, raport de expertiza grafologica, factura nr. 2024/12.02.1994, original si copie, modificata si nemodificata, procese verbale de prezentare a materialului de urmarire penala si declaratii de martori.

În urma probatoriului administrat, prin sentinta penala nr. 2744/14.12.2005, pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti, în dosar nr. 6029/2004, în baza art. 334 Cod de procedura penala a fost schimbata încadrarea juridica a faptelor, din infractiunile prevazute de art. 290 si art. 215 alin. 1 si 3 Cod penal cu aplicarea art. 33 litera a Cod penal, în infractiunile prevazute de art. 290 si art. 215 alineat 1 si 3 Cod penal cu aplicarea art. 37 litera b Cod penal.

În baza art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 37 litera b Cod penal a fost condamnat inculpatul ... la 5 luni închisoare, iar în baza art. 215 alineat 1 si 3 Cod penal cu aplicarea art. 37 litera b Cod penal a fost condamnat acelasi inculpat, la 1 an închisoare.

În baza art. 33-34 Cod penal au fost contopite pedepsele aplicate, în pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare si au fost interzise inculpatului exercitarea drepturilor prevazute de art. 34 Cod penal pe durata indicata de art. 71 Cod penal.

Au fost anulate actele false si a fost respinsa actiunea civila.

Împotriva acestei sentinte, a declarat apel inculpatul ..., aratând ca aceasta este netemeinica si nelegala, solicitând desfiintarea acesteia si trimiterea cauzei spre rejudecare, aratând ca la ultimul termen de judecata, a fost schimbata încadrarea juridica si nu i s-a dat posibilitatea sa-si formuleze apararea.

Prin decizia penala nr. 242 A/17.05.2006, pronuntata de Tribunalul Gorj, în dosar 453/2006, a fost respins ca nefondat apelul declarat de inculpatul ..., împotriva sentintei penale 2744/14.12.2005, pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti, în dosar 6029/2004.

Împotriva acestei decizii a formulat recurs inculpatul, criticând-o pentru netemeinicie si nelegalitate si în esenta, motivând ca nu au fost analizate cererile formulate în aparare, în sensul ca, autovehiculul înstrainat l-a dobândit prin cumparare de la ISCRONI Hunedoara, iar modificarea seriei sasiu de pe factura s-a realizat de societate.

Prin decizia penala nr. 1179/11.12.2006, pronuntata de Curtea de Apel Craiova, în dosar nr. 1122/P/2006, a fost admis recursul declarat de inculpatul ..., împotriva deciziei penale nr. 242 A din 17.05.2006, pronuntata de Tribunalul Gorj, în dosarul nr. 453/2006, casata decizia si trimisa cauza spre rejudecare la aceeasi instanta – Tribunalul Gorj.

S-a retinut în considerentele deciziei de casare, ca instanta de apel nu a respectat prevederile art. 371 Cod de procedura penala privind efectul devolutiv, omitând sa se pronunte asupra unor cereri esentiale formulate de inculpat – dobândirea licita a autovehiculului înstrainat si împrejurarea ca nu est autorul falsului – de natura a influenta solutia procesului.

Cu prilejul rejudecarii apelului, cauza a fost înregistrata pe rolul Tribunalului Gorj, sub numarul 1175/95/2007, iar prin decizia nr. 90 A/21.03.2007, a fost admis apelul formulat de catre apelantul inculpat ..., împotriva sentintei penale nr. 2744/14.12.2005, pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti, în dosar nr. 6029/2004, desfiintata sentinta respectiva si trimisa cauza spre rejudecare la aceeasi instanta.

În considerentele deciziei de casare, s-a retinut ca instanta de fond nu a stabilit în concret în ce conditii au fost comise cele doua infractiuni de înselaciune si fals în înscrisuri sub semnatura privata, când au fost acestea comise si care este prejudiciul cauzat.

S-a retinut, de asemenea, ca instanta de fond a pronuntat o sentinta nelegala, necitând în cauza ca parte vatamata, în cadrul infractiunii de înselaciune în conventii si pe martorul ..., persoana careia inculpatul i-a vândut autobasculanta si nestabilind persoana care detine în prezent autovehiculul respectiv, cine îl foloseste si în patrimoniul cui s-a localizat prejudiciul.

S-au dat îndrumari instantei de rejudecare sa fie citat în cauza martorul ... si sa se stabileasca cu exactitate modalitatea concreta în care s-au comis infractiunile, datele comiterii acestor infractiuni, daca ele au fost comise, care din cei citati în cauza au fost prejudiciati, ... sau ..., în ce modalitate si care este cuantumul prejudiciului.

La rejudecare, cauza a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Carbunesti, sub numarul 2537/317/2007 si au fost citati inculpatul ... si numitii ... si ..., în calitate de parti vatamate.

Fiind ascultat în sedinta publica din 20.09.2007, inculpatul a aratat ca în anul 1994 a cumparat de la SC COMINCO Bucuresti – Filiala mecanizare ISCRONI, Petrosani, o autobasculanta cu numarul de sasiu 71575, în stare de functionare si separat, o cabina si un sasiu cu numarul 16285, iar la data de 12.02.1994, unitatea respectiva a întocmit factura cu numarul 2024 seria FG 0363250, în care s-a mentionat „contravaloare ansamble autobasculanta folosita, sasiu seria 71575”.

A aratat, de asemenea, ca a folosit autobasculanta respectiva o perioada de aproximativ 6 luni, însa, în momentul în care a intentionat sa o înscrie în circulatie de la Registrul Auto i s-a spus ca acest lucru nu este posibil, motiv pentru care, a mers din nou la societatea de unde cumparase autobasculanta si a vorbit cu contabila, care i-a întocmit o alta factura pe care a mentionat „contravaloare ansamble autobasculanta casata, sasiu seria 71575, iar pe prima factura, contabila a trecut la seria sasiu 16285 peste 71575, pentru a putea sa foloseasca si celalalt sasiu pe care îl cumparase.

În ceea ce priveste infractiunea de înselaciune, inculpatul a aratat ca în primavara anului 2003, s-a înteles cu numitul ..., ca acesta sa îi dea doua anvelope si un compresor, iar el sa îi dea în schimb, sasiul cu seria 16285, pe care îl cumparase de la ISCRONI.

Totodata, a aratat ca în momentul în care ... a ridicat sasiul, el i-a dat si factura care fusese modificata de contabila si i-a explicat cum a fost facuta modificarea, de catre cine si în ce consta aceasta, iar ... a fost de acord sa cumpere sasiul în aceste conditii.

La rândul sau, fiind audiat în calitate de parte vatamata în cadrul infractiunii de înselaciune în conventii, numitul ... a aratat, ca într-adevar, în primavara anului 2003 s-a înteles cu ... sa îi dea doua anvelope si un compresor, în schimbul unui sasiu de autobasculanta.

A aratat, de asemenea, ca, inculpatul i-a spus în momentul predarii facturii ca modificarea de pe aceasta a fost facuta de unitatea de unde a cumparat sasiul, iar el a fost de acord sa cumpere sasiul, însa, daca modificarea ar fi fost facuta de catre inculpat, nu ar fi cumparat sasiul respectiv.

Ca, sasiul cumparat de la inculpat, l-a folosit ulterior, în sensul ca a pus pe el componentele de la un alt autovehicul si a folosit masina respectiva într-o balastiera, fara sa fie nevoit sa o înscrie în circulatie, ca o detine si în prezent si nu a suferit nici-o paguba, ca urmare a conventiei pe care a facut-o cu inculpatul si ca peste putin timp s-a edificat ca sasiul pe care l-a cumparat apartinea într-adevar inculpatului si nu lui ...

Desi a fost prezent la primul termen de judecata, ulterior, numitul ... nu s-a mai prezentat în instanta pentru a fi ascultat si pentru a se stabili calitatea procesuala a acestuia în cauza de fata.

Având în vedere îndrumarile deciziei de desfiintare si apararea inculpatului, instanta a dispus din oficiu, întocmirea unui raport de expertiza de catre Serviciul criminalistic din cadrul Inspectoratului de Politie a Judetului Gorj, prin care sa se stabileasca daca modificarea de pe factura numarul 2024 seria FG 0363250 din data de 12.02.1994 a fost facuta la aceeasi masina de scris folosita pentru redactarea initiala a facturii si pe cât posibil data la care a fost executata aceasta modificare.

De asemenea, constatând din actele dosarului ca împotriva inculpatului s-a mai formulat de catre SC COMINCO SA Bucuresti, o plângere penala referitor la falsificarea aceleiasi facturi, instanta a solicitat de la Parchetul de pe lânga Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, plângerea penala respectiva, împreuna cu solutia adoptata de procuror.

Cu prilejul rejudecarii, nici inculpatul si nici procurorul nu au mai solicitat administrarea altor probe, cu exceptia celor administrate din oficiu de catre instanta.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauza, respectiv, declaratiile inculpatului coroborate cu declaratiile partii vatamate ..., cu concluziile celor doua rapoarte de expertiza criminalistica întocmite în cauza si cu întreg materialul probator strâns în cursul urmaririi penale si administrat în primul ciclu de judecata, instanta retine urmatoarea stare de fapt.

În primavara anului 2003, între inculpatul ... si partea vatamata ... a intervenit o întelegere, în sensul ca primul sa îi dea celui de-al doilea, un sasiu de autobasculanta, în schimbul a doua anvelope si un compresor.

În momentul în care partea vatamata ... a ridicat sasiul respectiv de la inculpat, l-a întrebat pe acesta daca are si acte de provenienta pentru sasiu, iar inculpatul i-a înmânat factura numarul 2024/12.02.1994, prin care facea dovada ca sasiul cu seria 16285 a fost cumparat de la TAGCMM Bucuresti – SUT ISCRONI, factura pe care, la rubrica „seria sasiu” fusese facuta o modificare, în sensul ca a fost sters numarul 71575 si a fost dactilografiat numarul 16285.

În acelasi timp, i-a explicat partii vatamate ca modificarea respectiva a fost facuta de contabila unitatii respective, partea vatamata fiind de acord cu încheierea si executarea conventiei.

Ulterior, partea vatamata ... a construit pe sasiul respectiv, prin adaugarea unor componente de la alte autovehicule, o autobasculanta pe care a folosit-o într-o balastiera si o foloseste si în prezent, astfel încât, în urma încheierii si executarii conventiei susmentionate, nu a suferit nici-un prejudiciu.

Starea de fapt retinuta este confirmata pe deplin, atât de declaratia inculpatului, cât si de declaratia partii vatamate, declaratii ce se coroboreaza întrutotul.

În ceea ce priveste încadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul Bobeanu Petre a fost trimis în judecata, instanta constata ca procurorul a dat o încadrare gresita infractiunii de înselaciune, încadrând-o pe aceasta în dispozitiile art. 215 alineat 1 si 3 Cod penal, desi a retinut în considerentele rechizitoriului ca înselaciunea în conventii a fost savârsita prin mijloace frauduloase, respectiv, prin falsificarea facturii nr. 2024/12.02.1994.

În aceste conditii, instanta, în temeiul art. 334 Cod de procedura penala va schimba încadrarea juridica a acestei fapte din infractiunea prevazuta de art. 215 alineat 1 si 3  în infractiunea prevazut de art. 215 alineat 2 si 3 Cod penal, text de lege care sanctioneaza tocmai savârsirea infractiunii de înselaciune în conventii, prin mijloace frauduloase.

În ceea ce priveste vinovatia inculpatului, cu privire la savârsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata, instanta retine ca, din probele administrate, nu rezulta cu certitudine ca inculpatul ... este autorul modificarii facturii nr. 2024/12.02.1994, asa cum s-a retinut în actul de inculpare, nefiind rasturnata prezumtia de nevinovatie, de care inculpatul se bucura si prevazuta în art. 52 Cod de procedura penala , în care se statueaza ca orice persoana este considerata nevinovata pâna la stabilirea vinovatiei sale, printr-o hotarâre penala definitiva.

Or, prin adoptarea prezumtiei de nevinovatie, ca principiu de baza în procesul penal, distinct de celelalte drepturi care garanteaza si ele libertatea persoanei – dreptul la aparare, respectarea demnitatii umane – s-au produs o serie de restructurari ale procesului penal si a conceptiei organelor judiciare, în sensul ca, vinovatia unei persoane se stabileste în cadrul unui proces cu respectarea garantiilor procesuale, iar simpla învinuire, nu înseamna si stabilirea vinovatiei, sarcina probei revine organelor judiciare, motiv pentru care, interpretarea probelor se face în fiecare etapa a procesului penal, concluziile unui organ judiciar nefiind obligatorii si definitive pentru urmatoarea faza a procesului, iar hotarârea de condamnare trebuie sa se bazeze pe probe certe de vinovatie, iar în caz de îndoiala ce nu poate fi înlaturata prin probe, trebuie sa se pronunte o solutie de achitare.

Toate aceste cerinte sunt argumente pentru transformarea conceptiei asupra prezumtiei de nevinovatie, dintr-o simpla regula, garantia unor drepturi fundamentale, într-un drept distinct al fiecarei persoane de a fi tratata ca nevinovata pâna la stabilirea vinovatiei printr-o hotarâre penala definitiva.

Faptul ca inculpatul ... a înstrainat un sasiu de autobasculanta, partii vatamate ... , pe baza unei facturi ce prezenta o modificare la rubrica „seria sasiu”, nu conduce automat la concluzia ca modificarea respectiva a fost facuta de catre inculpat, întrucât, potrivit art. 66 alineat 1 Cod de procedura penala, inculpatul beneficiaza de prezumtia de nevinovatie si nu este obligat sa-si dovedeasca nevinovatia, el având dreptul, potrivit alineatului 2 al aceluiasi articol, în cazul când exista probe de vinovatie, sa probeze lipsa lor de temeinicie.

Pe de alta parte, potrivit art. 69 Cod de procedura penala, declaratiile inculpatului facute în cursul procesului penal, pot servi la aflarea adevarului, numai în masura în care sunt coroborate cu fapte si împrejurari ce rezulta din ansamblul probelor existente.

 Or, în cauza, nu numai ca nu exista probe care sa ateste faptul ca inculpatul a executat modificarea respectiva, dar, exista chiar probe care atesta ca modificarea respectiva a fost facuta de alta persoana.

Astfel, în concluziile raportului de expertiza criminalistica nr. 19175/18.10.2007 s-a stabilit ca modificarea de pe factura respectiva a fost realizata cu aceeasi masina de scris utilizata la completarea initiala a facturii, aspect sustinut si de catre inculpat, cu ocazia audierii sale si confirmat chiar si de martorul ... , audiat în primul ciclu procesual.

În acest fel, nu se poate retine faptul ca inculpatul ar fi facut modificarea de pe factura respectiva, cu atât mai mult, cu cât el nu avea acces la masina de scris cu care modificarea a fost facuta.

Având în vedere ca la pronuntarea unei condamnari instanta trebuie sa-si întemeieze convingerea vinovatiei inculpatului pe baza de probe sigure, certe si întrucât în cauza probele în acuzare nu au un caracter cert, lasând loc unei nesigurante în privinta vinovatiei inculpatului, se impune a se da eficienta regulii potrivit careia orice îndoiala este în favoarea inculpatului.

Întrucât nu s-a putut stabili cu certitudine cine a facut modificarea în factura în litigiu, iar dovezile administrate pentru sustinerea vinovatiei inculpatului contin o informatie îndoielnica tocmai cu privire la vinovatia faptuitorului în legatura cu fapta imputata, instanta nu-si poate forma o convingere care sa se constituie într-o certitudine si de aceea, se va concluziona, în sensul nevinovatiei acestuia, îndoiala fiind echivalenta cu o proba pozitiva de nevinovatie.

Pentru toate aceste considerente, în baza art. 11 punctul 2 litera a Cod de procedura penala raportat la art. 10 litera c Cod de procedura penala, instanta îl va achita pe inculpatul ... , sub aspectul infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata, prevazuta de art. 290 Cod penal.

În ceea ce priveste infractiunea de înselaciune în conventii prin folosire de mijloace frauduloase, pentru care inculpatul ... a fost trimis în judecata, instanta retine ca fapta inculpatului de a vinde numitului ..., un sasiu de autobasculanta pe baza unei facturi ce fusese modificata anterior, nu întruneste elementele constitutive ale acestei infractiuni, pentru urmatoarele considerente.

Infractiunea de înselaciune în conventii prevazuta de art. 215 alineat 3 Cod penal presupune inducerea sau mentinerea în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau executarii unui contract, savârsita în asa fel, încât, fara aceasta eroare, cel înselat, nu ar fi încheiat sau executat contractul în conditiile stipulate.

Mai exact, pentru existenta acestei infractiuni se cere ca, fie la încheierea conventiei, fie pe parcursul executarii, inculpatul sa fi întreprins actiuni de inducere în eroare, prin amagire sau întrebuintare de mijloace frauduloase si numai în acest fel sa fi determinat partea potrivnica sa încheie sau sa execute conventia.

Pe de alta parte, tot de esenta infractiunii de înselaciune este si faptul ca actiunea de inducere în eroare trebuie sa aiba ca rezultat pricinuirea unei pagube, adica a unui prejudiciu material, paguba ce poate fi produsa celui indus în eroare sau a altei persoane.

De altfel, aceasta conditie reprezinta chiar urmarea imediata a infractiunii de înselaciune, între aceasta si elementul material al infractiunii, care consta în actiunea frauduloasa de amagire ori inducere în eroare a victimei, trebuind sa existe legatura de cauzalitate.

Cu privire la elementul material al acestei infractiuni, în speta dedusa judecatii, instanta, retine ca, inculpatul ... nu a întreprins o actiune de inducere în eroare a partii vatamate ..., cu prilejul înstrainarii sasiului de autobasculanta cu numarul 16285, ci i-a spus acestuia ca modificarea de pe factura a fost facuta la unitatea de unde a fost cumparat sasiul, asa cum s-a stabilit chiar prin raportul de expertiza criminalistica întocmit în cauza, aspect confirmat chiar de catre partea vatamata.

Neexistând actiunea de inducere în eroare a victimei, este clar, ca nu exista nici elementul material al infractiunii de înselaciune în conventii.

Pe de alta parte, nici urmarea imediata a acestei infractiuni nu a fost realizata, întrucât partea vatamata ..., persoana care a cumparat sasiul de autobasculanta, nu a suferit nici-un prejudiciu material, asa cum rezulta chiar din declaratia acestuia.

Nu se poate vorbi de existenta unui prejudiciu nici în patrimoniul numitului ..., asa cum s-a retinut în actul de inculpare, un astfel de prejudiciu nefiind dovedit.

Faptul ca, desi, între inculpatul ... si numitul ... a avut loc o judecata civila, în urma careia, prin sentinta civila nr. 5472/21.12.1999, pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti, în dosar nr. 3319/1999, inculpatul a fost obligat sa-i restituie lui ... autovehiculul autospecializata basculanta cu seria sasiului 16285, la plata sumei de 81.881.768 lei ROL, reprezentând contravaloarea autobasculantei, iar în anul 2003, inculpatul a vândut lui ... un sasiu de autobasculanta cu numarul 16285, nu poate duce la concluzia ca ... a fost prejudiciat în vreun fel, întrucât acesta avea posibilitatea punerii în executare silita a sentintei respective si în situatia în care autobasculanta nu se mai gasea, putea sa intre în posesia sumei reprezentând contravaloarea acesteia.

Fata de considerentele ce preced si constatând ca în cauza nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii de înselaciune în conventii, sub aspectul elementului material si a urmarii imediate, instanta, în temeiul art. 11 punctul 2 litera a Cod de procedura penala raportat la art. 10 litera d Cod de procedura penala, îl va achita pe inculpat, sub aspectul infractiunii prevazute de art. 215 alineat 2 si 3 Cod penal.

Sub aspectul laturii civile, instanta va lua act ca partea vatamata ... nu s-a constituit parte civila în cauza, iar pe de alta parte, va respinge cererea de acordare a despagubirilor civile, formulata de numitul ..., în primul ciclu procesual, ca neîntemeiata.

Totodata, constatând ca factura seria FG 0363250 numarul 2024/12.02.1994, a fost modificata, în temeiul art. 348 Cod de procedura penala va dispune anularea acesteia.

Vazând si dispozitiile art. 192 alineat 3 Cod de procedura penala

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E :

În baza art. 334 Cod de procedura penala schimba încadrarea juridica a faptelor pentru care a fost trimis în judecata inculpatul ..., din infractiunile prevazute  si pedepsite de art. 290 Cod penal si art. 215 alineatul 1 si 3 Cod penal cu aplicarea art. 33-34 Cod penal în infractiunile prevazute de art. 290 si art. 215 alineatul 2 si 3 Cod penal cu aplicarea art. 33-34 cp.

În baza art. 11 pct. 2 litera a raportat la art. 10 litera c Cod de procedura penala achita inculpatul ..., sub aspectul savârsirii infractiunii prevazute de art. 290 Cod penal.

În baza art. 11 pct. 2 litera a raportat la art. 10 litera d Cod de procedura penala achita acelasi inculpat sub aspectul savârsirii infractiunii de înselaciune, fapta prevazuta si pedepsita de art. 215 alineatul 2 si 3 Cod penal.

Respinge cererea de acordare a despagubirilor civile formulata de numitul Cioplea Sever.

Ia act ca partea vatamata ... nu s-a constituit parte civila în cauza.

Dispune anularea facturii nr. 2024 din data de 12.02.1994 .

În baza art. 192 alin. 3 Cod de procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat, din care suma de 100 lei reprezinta onorariul avocatului din oficiu, ce va fi suportata în avans din fondurile Ministerului Justitiei, ramân în sarcina acestuia.

Cu apel.

Pronuntata în sedinta publica azi, 01.11.2007.

PRESEDINTE, GREFIER,

 

RED SD/THRED Z.M./

2 EX/21.11.2007