Infracţiuni

Hotărâre 161 din 31.05.2016


Data publicare portal: 15.01.2018

Prin plângerea formulata si înregistrata pe rolul Judecatoriei …. la data de 06.04.2016 sub nr. 3046/311/2016 petenta …. a contestat solutia pronuntata de Parchetul de pe langa Judecătoria … in dosarul penal nr. …. prin ordonanta din … prin care s-a dispus clasarea cauzei pentru savarsirea infracţiunilor de uciderea animalelor cu intenţie, fără drept, şi abuz în serviciu, prev.de art. 25 al.1 din Legea nr. 205/2004 şi art. 297 al.1 C.pen.

In motivarea plingerii petentul arata ca solutia Parchetului de pe linga Judecatoria … este nelegala si netemeinica intrucat in cauza sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor deduse cercetării, exitând probe şi indicii temeinice în acest sens, probe pe care organele de urmărire penală le-au ignorat şi care ar fi trebuit avute în vedere la solutionarea cauzei.

In sustinerea plingerii au fost depuse acte din care rezulta parcurgerea procedurii prealabile prev de art 339 Cod procedura penala.

Instanta a dispus si s-a atasat dosarul de urmarire penala nr. ….

Analizind actele si lucrarile dosarului de urmarire penala instanta a stabilit urmatoarele:

La data de 29.07.2014, organele de poliţie au fost sesizate de numitul … din mun. …, jud. …, cu privire la faptul că, în perioada 04.07-29.07.2014, din adăpostul pentru câini fără stăpân …, aflat în administrarea Primăriei Mun. …, jud. …, au dispărut aproximativ 200 de câini.

Prin ordonanta nr …. din data de … Parchetul de pe langa Judecătoria …  a dispus clasarea cauzei având ca obiect savarsirea infracţiunilor de uciderea animalelor cu intenţie, fără drept, şi abuz în serviciu, prev.de art. 25 al.1 din Legea nr. 205/2004 şi art. 297 al.1 C.pen. apreciind că în cauză sunt incidente dispoz. art.16 al.1 lit.b C.p.pen., respectiv fapta nu este prevăzută de legea penală.

Impotriva ordonantei nr. … a formulat plangere petenta la Primul Procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria …, plangere ce a fost respinsa ca neintemeiata prin ordonanta nr. … din ….

Impotriva solutiilor de netrimitere in judecata a intimatei dispuse de Parchetul de pe langa Judecatoria …  petenta a formulat plangere la instanta de judecata, motivand ca organele de urmarire penala au dispus o solutie nelegala si netemeinica pentru motivele aratate mai sus.

Analizand probele administrate de organele de urmarire penala judecătorul de cameră preliminară retine ca solutia dispusa in cauza de catre organele de urmarire penala este legala si temeinica pentru urmatoarele considerente:

Astfel, judecătorul de cameră preliminară apreciază că în mod întemeiat Parchetul de pe lângă Judecătoria … a constatat că în ceea ce priveşte aspectul numărului de animale care nu au mai fost găsite în padocuri cu ocazia celei de a doua vizite a martorei … - împuternicită a …,  nu a rezultat dispariţia a cca 250 de animale - aşa cum a susţinut martora. Cu ocazia redeschiderii urmăririi penale s-a procedat la reaudierea medicului veterinar - … cu privire la numărul de animale cărora le-a prestat asistenţă medicală în cursul lunii iulie 2014 - în condiţiile în care reprezentanţii primăriei susţineau existenţa a 381 de câini iar martora … existenţa a cca. 460 de animale, martor care a declarat că nu poate aprecia vizual câte animale se aflau în adăpost în luna iulie 2014 şi a indicat verificarea din evidenţele adăpostului.

În ceea ce priveşte suspendarea activitatea adăpostului de către … prin ordonanţa nr. … - urmare descoperirii a numeroase nereguli, se reţine că aceste nereguli constatate au fost remediate ulterior fapt ce a condus ca la data de 23.10.2014 prin ordonanţa nr. …, … să dispună reluarea activităţii la adăpostul pentru câini urmare a unei notei de control din aceeaşi dată.

Din actele existente la dosar, rezultă că eutanasierea celor 43 de câini s-a făcut în conformitate cu prevederile art.5 alin. 1 din O.U. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, conform căreia, animalele bolnave incurabil, declarate ca atare în urma unui examen medical efectuat de medicul veterinar, examen la care pot asista reprezentanţi din partea organizaţiilor neguvernamentale pentru protecţia animalelor, în baza fişei de observaţie, vor putea fi eutanasiate de îndată.

Atât administratorul … cât şi medicul veterinar …, au declarat că nu au existat cazuri de uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept. Medicul veterinar … a precizat că nu poate aprecia vizual câte animale se aflau în adăpost în luna iulie 2014.

Conform documentelor existente la nivelul adăpostului …, la data de 15.07. 2014, au existat 17 câini evidenţiaţi la rubrica animale-ieşiri-moarte, menţiune ce conţine viza medicului veterinar …. Conform certificatului sanitar veterinar încheiat la data de 18.07.2014. de …, în adăpostul … din mun. …, camera frigorifică, se aflau 17 cadavre de câini, evidenţiaţi ulterior şi prin certificatul sanitar veterinar al aceleiaşi instituţii din data de 22.07.2014. Din documentul de mişcare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman, la data de 22.07.2014 … a neutralizat 17 cadavre câini. Din actele de control şi fişele de inspecţii din data de 18.07.2014, 06.08.2014 şi nota de control din data de 07.08.2014, rezultă că nu au fost constatate cazuri de ucidere cu intenţie, fără drept a animalelor. Din aceste motive s-a apreciat că nu se impune efectuarea "expertizării cadavrelor", aşa cum denunţătorul a solicitat.

Apreciind ca in cauza solutia adoptată de Parchetul de pe lângă Judecătoria …este temeinică şi legală iar din probele administrate nu rezultă date sau indicii concrete privind săvârşirea infractiunilor de ucidere a animalelor cu intenţie, fără drept, şi abuz în serviciu, prev.de art. 25 al.1 din Legea nr. 205/2004 şi art. 297 al.1 C.pen., judecătorul de cameră preliminară urmeaza sa respinga ca neintemeiata plângerea petentei … si sa mentina solutia adoptata prin ordonanta nr. … din … a Parchetului de pe langa Judecatoria …, ca fiind legala si temeinica.

Vazind si dispoz art 275 alin 2 c.p.p.