Revocare liberare condiţionată. Contopirea pedepsei aplicate prin hotărâre cu restul rămas neexecutat şi deducerea reţinerii şi arestării preventive din pedeapsa ce urmează a fi aplicată.

Sentinţă penală 158 din 30.07.2009


În noaptea de 02/03.06.2009, inculpatul S. S. a pătruns în locuinţa părţii vătămate C. A. A., prin escaladarea gardul locuinţei prin spatele casei, după care a pătruns în locuinţă prin forţarea uşii de acces. Căutând bunuri de valoare, inculpatul a căutat prin toate încăperile casei şi în final şi-a însuşit aparatură electronică, respectiv un radio casetofon cu boxe marca Yamaha, 2 DVD player marca Veryo , un aparat video marca Panasonic, 5 casete audio şi băuturi alcoolice (bere).

O parte din aparatură a fost introdusă într-o sacoşă din rafie găsită în locuinţă, iar restul bunurilor sustrase au fost introduse în 2 cearşafuri, făcând 2 legături, după care a părăsit imobilul pe acelaşi traseu. Deoarece bunurile introduse în cearşafuri erau voluminoase, inculpatul le-a ascuns în curtea locuinţei în apropierea gardului şi pe izlazul din spatele casei, în apropierea cimitirului. Inculpatul s-a deplasat cu restul bunurilor cu o maşină de ocazie până în comuna Gârbovi,  intenţionând să ajungă la domiciliul său. În timp ce se deplasa pe jos pe raza comunei, inculpatul a fost depistat de organele de poliţie care erau însoţite de paznicii comunali şi în prezenţa acestora inculpatul a recunoscut că bunurile pe care le avea asupra sa proveneau dintr-un furt comis în aceeaşi noapte dintr-o locuinţă de pe raza comunei Manasia.

Instanţa a reţinut această situaţie de fapt pe baza declaraţiilor părţii vătămate  C. A. A, precum şi a declaraţiilor martorilor S. M. , I. V. şi P. V. a concluziilor raportului de constatare tehnico ştiinţifică, coroborate cu declaraţiile inculpatului date în timpul urmăririi penale.

Astfel, prin raportul de constatare tehnico ştiinţifică s-a concluzionat că urma digitală în litigiu, ridicată din locuinţa părţii vătămate C. A. A. situată în comuna Manasia, a fost creată de relieful papilar al degetului mare de la mâna stângă a inculpatului S.S. De asemenea, martorii I. V. şi P. V, care în noaptea de 02/03.06.2009 îndeplineau funcţia de paznici comunali pe raza localităţii Gârbovi, jud. Ialomiţa, calitate în care însoţeau patrula agenţilor de poliţie, au arătat că în acea noapte a fost depistat inculpatul, iar la controlul efectuat s-a constatat că acesta avea asupra sa o sacoşă în care se aflau un radiocasetofon şi o sticlă de bere. Cu aceeaşi ocazie, inculpatul a recunoscut că bunurile respective proveneau dintr-un furt comis în acea noapte pe raza localităţii Manasia, motiv pentru care agenţii de poliţie au sunat la Postul de Poliţie din acea localitate.

Pe de altă parte, instanţa reţine că inculpatul a recunoscut cu sinceritate săvârşirea furtului.

 In drept, fapta inculpatului S. S, constând în aceea că în noaptea de 02/03.06. 2009, a pătruns prin efracţie în locuinţa părţii vătămate C. A. A., de unde a sustras un radio casetofon cu boxe marca Yamaha, 2 DVD player marca Veryo , un aparat video marca Panasonic, 5 casete audio,şi băuturi alcoolice (bere), întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. g) şi i) C.pen.

Sub aspectul laturii subiective, atitudinea psihică a inculpatului îmbracă forma intenţiei directe, conform dispoziţiilor art. 19 alin.1 pct.1 lit. a) Cod penal, întrucât inculpatul a prevăzut rezultatul faptelor sale, respectiv producerea unui prejudiciu în patrimoniul părţilor vătămate şi a urmărit producerea acestora prin săvârşirea faptei.

Din fişa de cazier judiciar a inculpatului S. S., aflată la dosarul cauzei, rezultă că acesta este cunoscut cu antecedente penale, respectiv a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 5 ani şi 6 închisoare prin sentinţa penală nr. ……..a Judecătoriei Slobozia, împrejurare faţă de care se reţine în sarcina acestuia recidiva post condamnatorie prevăzută de art. 37 alin. 1 lit. a) C.pen. Pe de altă parte, instanţa reţine că prin sentinţa penală nr. …..a Judecătoriei Slobozia s-a dispus liberarea condiţionată a inculpatului din executarea acestei pedepse, rămânând un rest neexecutat de 816 zile.

Raportat la această situaţie de fapt reţinută, instanţa apreciază că se impune aplicarea în cauză a dispoziţiilor art. 61 alin. 1 C.pen. în sensul revocării liberării condiţionate, dat fiind faptul că inculpatul nu a înţeles să îşi schimbe comportamentul şi deprinderile, iar pedepsele aplicate anterior nu l-au determinat pe acesta să manifeste respect faţă de normele sociale de conduită şi faţă de valorile sociale apărate de legea penală. Astfel, instanţa va face aplicarea în cauză a dispoziţiilor art. 61 alin. 1 teza finală C.pen. cu ref. la art. 39 alin. 1 C.pen şi art. 34 alin. 1 lit. b) C.pen., în sensul că va contopi restul rămas neexecutat de 816 zile, respectiv 2 ani o lună şi 16 zile închisoare din pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. ……a Judecătoriei Slobozia cu pedeapsa ce urmează a fi aplicată inculpatului. 

În temeiul art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. g) şi 1) C.pen. cu aplic. art. art. 37 alin. 1 lit. a), condamnă pe inculpatul S.S., zis Gabi, , cetăţenie română, fără ocupaţie, fără studii, necăsătorit, stagiu militar satisfăcut, cu antecedente penale (recidivist), la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, faptă săvârşită în noaptea de 02/03.06.2009.

În temeiul art. 61 alin. 1 C.pen., dispune revocarea liberării condiţionate din executarea pedepsei de 6 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. …a Judecătoriei Slobozia.

În temeiul art. 61 alin. 1 teza finală C.pen. cu ref. la art. 39 alin. 1 C.pen şi art. 34 alin. 1 lit. b) C.pen., contopeşte restul rămas neexecutat de 816 zile, respectiv 2 (doi) ani o lună şi 16 (şaisprezece) zile închisoare din pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. …….a Judecătoriei Slobozia cu pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare aplicată prin prezenta, urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare. 

În baza art. 71 C.pen., interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II- a şi lit. b) C.pen.

În baza art. 350 alin. 1 C.pr.pen., menţine măsura arestării preventive a inculpatului.

În baza art. 88 C.pen., deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestării preventive de la data de 03.06.2009 la zi.

Ia act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cadrul prezentului proces.

În temeiul art. 191 alin. 1 C.pr.pen., obligă inculpatul la plata sumei de 900 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpat în faza de urmărire penală, în cuantum de 200 lei, conform delegaţiei de asistenţă judiciară obligatorie nr. 6909/03.06.2009, şi onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpat în faza de judecată, în cuantum de 200 lei, conform delegaţiei de asistenţă judiciară obligatorie nr. 6933/29.06.2009, vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei.

Domenii speta