Declinare de competenta

Sentinţă civilă 2303 din 12.07.2007


Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. …din ….2007, creditorul …… a solicitat emiterea somatiei de plata împotriva debitorului …., în privinta sumei de 5,86 euro reprezentând tarif pentru utilizarea retelei de drumuri nationale (penalitati de întârziere), pe temeiul contractului încheiat între parti.

Instanta retine, asupra exceptiei de necompetenta invocate din oficiu:

Cererile privind somatia de plata se depun la instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei în prima instanta, conform art. 2 alin.1 din O.G. 5/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.

Creditoarea este autoritate publica, în sensul art. 2 alin.1 lit. b) teza finala din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Contractul de prestare a serviciilor publice încheiat cu debitorul este un contract administrativ asimilat actului administrativ, potrivit art. 2 alin.1 lit. c) teza finala din Legea 554/2004. El are ca obiect dreptul de a folosi reteaua nationala de drumuri în schimbul platii unui tarif.

Potrivit art. 8 alin.2 din Legea 554/2004, instanta de contencios administrativ este competenta sa solutioneze orice litigii legate de aplicarea si executarea contractului administrativ.

Conform art. 10 alin.1 din acelasi act normativ, competenta apartine tribunalului administrativ fiscal.

În baza art. 158 alin.3 Cod procedura civila, instanta va admite exceptia de necompetenta materiala si îsi va declina competenta la Tribunalul Salaj.

(Sentinta Civila 2303/12 iulie 2007 nepublicata)