Furt calificat. Violare de domiciliu. Concurs de infractiuni

Sentinţă penală 182 din 23.06.2010


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău din data de …..2009 inculpatul GG a fost trimis în judecată pentru săvârşirea în concurs a infracţiunilor de furt calificat, şi violare de domiciliu, fapte prev. şi ped. de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.g Cod penal, art. 192 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art.37 lit. b Cod penal, reţinându – se că pe timp de noapte inculpatul a pătruns fără drept în curtea locuinţei părţii vătămate F T, ce este un loc împrejmuit, de unde a sustras suma de 2.300 lei şi 900 Euro, însuşind-o.

Partea vătămată  se constituie parte civilă în cauză cu suma de 7.150 lei şi 1.100 euro .

Inculpatul a recunoscut şi a regretat comiterea faptei .

Analizând materialul probator administrat în cauză : proces verbal de consemnare a plângerii, proces-verbal de cercetare la faţa locului, declaraţiile martorilor, declaraţiile şi cazierul inculpatului, instanţa reţine următoarea stare de fapt şi de drept :

II. Soluţionarea laturii penale .

În data de ….2009, în jurul orelor 2200-2300, inculpatul GG a venit la locuinţa părţii vătămate FT care l-a angajat să-i îngrijească oile în calitate de cioban, a pătruns în curtea împrejmuită pe uşa de la intrare care era deschisă, cu intenţia de a sustrage bunuri. Văzând autoturismul părţii vătămate staţionat în curte, a deschis uşa din partea dreaptă faţă a acestuia, care nu era asigurată şi văzând o pungă confecţionată din material plastic, după ce a căutat, a găsit un portmoneu din care a luat suma de 2.300 lei şi 900 Euro pe care şi-a însuşit-o.

Cu banii sustraşi, inculpatul s-a deplasat în loc. VD de unde a achiziţionat două telefoane mobile marca Sony Erickson cu suma de 1067,52 lei, pe care le-a predat martorei BS, iar restul banilor i-a cheltuit pentru a achiziţiona obiecte de îmbrăcăminte, mâncare, băutură, ţigări, etc.

În drept, fapta inculpatului GG, care pe timp de noapte a pătruns fără drept în curtea locuinţei părţii vătămate FT, ce este un loc împrejmuit, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de violare de domiciliu, prevăzută de art. 192 alin. 2 Cod penal.

În drept, fapta aceluiaşi inculpat, care pe timp de noapte a sustras părţii vătămate FT suma de 2.300 lei şi 900 Euro, însuşind-o, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prevăzută şi pedepsită de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. g Cod penal.

Având în vedere că cele două fapte se află în concurs real sunt aplicabile prevederile art. 33 lit. a Cod penal. Pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea de furt calificat este închisoarea de la 3 ani la 15 ani .

Referitor la caracterizarea inculpatului GG instanţa reţine că acesta are vârsta de 33 ani, nu este căsătorit, are un copil minor rezultat dintr-o relaţie de concubinaj, nu are loc de muncă, iar până la data săvârşirii faptei a prestat munci ocazionale ca cioban la diverse persoane din mai multe localităţi ale ţării. Nu are antecedente penale şi a recunoscut săvârşirea faptelor pe care le regretă. În prezent se află încarcerat în Penitenciarul Botoşani, fiind arestat în altă cauză care se află în stare de judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de tâlhărie.

Având în vedere criteriile generale de individualizare a pedepselor prevăzute de art. 72 Cod penal instanţa îi va stabili inculpatului o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat şi o pedeapsă de 3 ani pentru infracţiunea de violare de domiciliu, iar în urma contopirii pedepselor va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, pedeapsă ce se va executa cu privare de libertate .

Totodată instanţa va face şi aplicarea art. 71 C.pen. interzicând inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. pe durata executării pedepsei principale.

II. Soluţionarea laturii civile .

Prin declaraţia din 12.06.2009 (f. 9), partea vătămată FT declară că se constituie parte civilă cu suma de 7150 lei şi 1100 Euro, ce reprezintă suma de bani sustrasă de inculpat.

Din probele administrate în cauză a rezultat doar existenţa sumei de 2300 lei şi 900 Euro în patrimoniul părţii vătămate, sens în care instanţa constată îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale în sarcina inculpatului ( fapta ilicita, prejudiciu, vinovăţie şi legătură de cauzalitate ) şi se va admite în parte acţiunea civilă formulată de către partea civilă F T, iar inculpatul GG va fi obligat să plătească suma de 2.300 lei şi 900 euro cu titlu de despăgubiri materiale în favoarea acestei părţi civile .

În temeiul art. 171 (3) C.p.pen. instanţa a asigurat asistenta juridica obligatorie a inculpatei , desemnându- i un apărător din oficiu ( f. 13, 33, 45) .

Văzând şi prevederile  art. 189 şi art. 191 Cod procedură penală inculpata va fi obligată să suporte şi cheltuielile judiciare  avansate de stat pentru efectuarea actelor de procedură, administrarea şi conservarea mijloacelor materiale de probă şi retribuirea apărătorilor din oficiu, apreciate la suma de 1.300lei .

Domenii speta