Partaj bun imobil teren. Lipsa calitatii de proprietar a reclamantului care nu a depus titlul de proprietate aupra terenului ce face obiectul cererii de partaj

Hotărâre 749 din 28.06.2007


R O M A N I A

JUDECATORIA ZARNESTI

JUDETIL BRASOV

Dosar nr. 1135/338/2006

SENTINTA CIVILA NR.749

Sedinta publica de la 28.06.2007

Completul compus din:

PRESEDINTE - MARIANA CANJAU - JUDECATOR

GREFIER  - MARIA BALAU

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza civila de fata pentru cand partile prezente au pus concluzii in sedinta publica din 14.06.2007, cele declarate fiind consemnate in incheierea pronuntata in acea zi, care face parte integranta din prezenta hotarare iar instanta pentru lipsa de timp pentru deliberare a amanat pronuntarea succesiv la data de 21.06.2007 si apoi la 28.06.2007.

La apelul nominal facut la pronuntare se constata lipsa partilor.

 Procedura legal indeplinita.

Instanta in urma deliberarii a pronuntat hotararea de mai jos.

JUDECATORIA

Constata ca, prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub numarul de mai sus, astfel cum a fost aceasta ulterior precizata (fila 36) reclamantul F.D, in contradictoriu cu paratii: Statul Roman – prin Ministerul Finantelor Publice, S.N.C.F.R., Comisia Locala Zarnesti de aplicare a Legii nr.18/1991, Comisia Judeteana Brasov de aplicare a Legii nr.18/1991, C.I si C.V a solicitat instantei de judecata ca, pe baza probelor ce se vor administra, sa pronunte o hotarare prin care sa dispuna iesirea din indiviziune in ceea ce priveste imobilul situat in orasul X si inscris in CF nr.3986 a localitatii X, la nr. top. 6555.

In expunerea de motive a cererii de chemare in judecata se arata urmatoarele:

Prin decizia civila nr. 113/2006 a Curtii de Apel Brasov s-au stabilit cotele de proprietate ale proprietarilor imobilului in litigiu, astfel: F.D – 24/32 din imobil, iar C.I si V. – o cota de 8/32.

Se solicita a se atasa dosarul nr. 675/C/1998 al Judecatoriei Zarnesti, dosar in care se afla un raport de expertiza intocmit de catre expert Mutu Elena. Arata reclamantul ca in acest raport de expertiza s-a stabilit ca suprafata de 157 mp din imobil a fost expropriata pentru constructia caii ferate Brasov – Zarnesti, aceasta suprafata fiind apoi concesionata de stat S.N.C.F.R., care  . Tot prin aceasta expertiza se stabileste ca o suprafata de 619 mp din acelasi imobil, face obiectul Legii nr.18/1991, iar suprafata de 588 mp se afla in folosinta partilor.

Pentru suprafata de teren ce a facut obiectul Legii nr.18/1991, reclamantul a formulat cerere de reconstituire in baza Legii nr. 1/2000, cerere care i-a fost validata, astfel obtinand adeverinta nr. 4056/2006, prin care i se atribuie suprafata de 0,7 ha pe anexa 28, pozitia 331, urmand sa primeasca si titlul de proprietate.

Reclamantul arata ca in acelasi dosar se afla si un raport de expertiza – constructii, prin care expertul stabileste valoarea constructiilor si propune ca acestea sa-i fie atribuite lui, pentru ca are cea mai mare cota din dreptul de proprietate asupra imobilului.

Mai solicita reclamantul a i se acorda si folosul de tras (fara a preciza catimea acestuia) pe ultimii trei ani, conform notificarii nr. 74/17.10.2006, notificare trimisa de executorul judecatoresc paratilor C.

Cererea nu a fost motivata in drept.

La dosar, reclamantul a depus inscrisurile despre care face vorbire in considerentele cererii introductive de instanta si a solicitat administrarea probei cu interogatoriul paratilor C..

Cererea a fost legal timbrata.

Parata Comisia Locala Zarnesti de aplicare a Legii nr. 18/1991 a formulat intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale, motivat de aceea ca aceasta parata nu detine nici o cota – parte din imobilul in litigiu, iar in plus, si-a indeplinit obligatiile legale, reconstituindu-i reclamantului dreptul de proprietate pentru suprafata de 619,4 mp.

Si paratii C.I si Viorica au formulat intampinare, prin care au invocat mai multe exceptii, dupa cum urmeaza:

1. exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului.

Cat priveste aceasta exceptie, paratii arata ca, pentru a avea calitate procesuala, trebuie sa existe identitate intre persoana reclamantului si persoana care este titular al dreptului in raportul juridic dedus judecatii. Cum, terenul pentru care se solicita iesirea din indiviziune a trecut in proprietatea CAP Zarnesti, iar la cerere, reclamantului i s-a reconstituit dreptul de proprietate pe un alt amplasament, acesta nu poate prezenta un titlu valabil necesar promovarii prezentei actiuni.

In lipsa unui titlu de proprietate dobandit in temeiul legilor fondului funciar asupra terenului pentru care se solicita iesirea din indiviziune, cererea de chemare in judecata formulata de reclamant urmeaza a fi respinsa ca fiind introdusa de o persoana lipsita de calitate procesuala.

2. exceptia lipsei de interes.

Una dintre conditiile de exercitiu ale actiunii civile este si interesul judiciar. In lipsa acestuia, actiunea va fi respinsa pentru lipsa de interes.

Or, in fapt proprietatile partilor, aflate sub acelasi numar de carte funciara si topografic, au fost partajate, individualizate, inca inainte de anul 1925. prin prezenta actiune se poate solicita, eventual, doar atribuirea de numere topografice separate pentru fiecare din corpurile existente.

Conform contractului de vanzare-cumparare, antecesorii paratilor (bunicii) C. Nicolae si sotia, mereuta Ana, au cumparat in anul 1925, 10 mai, de la F. T. R. imobilul „inregistrat in cartea funduara nr.3986 sub No.topografic 6555, partea de ¼ ce i se completeaza. Pe capatul de mezanoapte a acestui imobil rupt de linia ferata este zidita casa, curte, sura si gradina in marime de 115 st.p. care este proprietatea vanzatoarei...”

E. V. F., antecesoarea reclamantului, cumpara de la numitul G. G., la data de 24 martie 1947, „proprietatea sa imobila cuprinsa in coala cartii funduare a comunei Tohanul Vechi No.3986 top 6555 in marime de 379 st.p., anume intreaga sa portiune de ¾ parte pentru suma de...” teren aflat peste calea ferata.

Din prezentarea celor doua contracte rezulta ca cele doua corpuri aflate sub acelasi numar topografic sunt total separate, individualizarea prin insasi actele de dobandire, deci iesite din indiviziune.

Cele doua corpuri (proprietati) sunt separate de calea ferata („rupte” de calea ferata), casa, curtea, sura si gradina, in intravilan, proprietatea cumparatorilor C. si aratura in marime de..., situata peste calea ferata, in extravilan, proprietatea antecesoarei reclamantului F.D.

3. exceptia prescriptiei achizitive.

De la data cumpararii imobilului, 10 mai 1925, bunicii, parintii si apoi C. au folosit in conditiile art. 1847 C.civ. casa (care a fost complet renovata si dotata cu utilitati de catre parati), sura de 16 mp, curtea si gradina in marime de 115 mp.

Exercitand o posesie de peste 80 de ani asupra imobilului situat in X, cu descrierea si datele de carte funciara aratate mai sus, continua, neintrerupta, netulburata si sub nume de proprietar, apreciaza paratii ca pot opune cu succes exceptia prescriptiei achizitive oricaror pretentii pe care reclamantul le-ar formula cu privire la prin prezenta (sau o alta) actiune. Pana la punerea in aplicare a Decretului – Lege nr. 115/1938, „toate actiunile pe care legea nu le-a declarat imprescriptibile…se vor prescrie prin 30 de ani, fara ca cel ce invoca aceasta prescriptie sa fie obligat a produce vreun titlu” – art. 1890 C.civ. codul civil austriac prevede acelasi termen de 30 de ani, iar cel maghiar de 32 de ani.

La dosar, paratii C. au depus inscrisuri, in dovedirea celor afirmate in intampinare (filele 29 – 30).

De asemenea, paratul Ministerul Finantelor Publice – prin D.G.F.P. Brasov – a formulat intampinare, prin care a aratat urmatoarele:

- desi s-a solicitat instantei, la primul termen de judecata, sa puna in vedere reclamantului sa depuna la dosarul cauzei un exemplar al actiunii pe care a inteles sa o promoveze in contradictoriu cu  Statul Roman prin M.F.P., acesta nu a fost comunicat paratului;

- pentru termenul din 08.03.2007, paratului i-a fost comunicata o precizare de actiune a reclamantului, in baza careia paratul a formulat prezenta intampinare;

- precizarea de actiune nu este motivata in drept;

- reclamantul nu a depus la dosar extras de CF din care sa rezulte care sunt proprietarii imobilului pentru care solicita iesirea din indiviziune;

- reclamantul nu a depus nici un inscris din care sa rezulte ca are calitatea de coproprietar al imobilului in litigiu.

Reclamantul a chemat in judecata Statul Roman intrucat acesta este proprietarul unei suprafete de 157 mp, care fusese anterior expropriata.

In ceea ce priveste exproprierea, paratul face precizarea ca aceasta s-a facut in conformitate cu prevederile legale in vigoare (Constitutia Romaniei) pentru cauza de utilitate publica, respectiv construirea unei cai ferate si cu o justa si prealabila despagubire, reclamantului reconstituindu-se dreptul de proprietate pe un alt amplasament.

Cu privire la solicitarea privind iesirea din indiviziune, astfel cum rezulta din intampinarea depusa de ceilalti parati, in fapt partajarea s-a facut inca de la dobandirea imobilului prin cumparare (conform contractelor de vanzare-cumparare din 10.05.1925 si respectiv 24.03.1947), cele doua corpuri fiind total separate individualizate, deci iesite din indiviziune.

Din petitele actiunii nu reiese exact ce doreste reclamantul in contradictoriu cu paratul Statul Roman reprezentat de M.F.P. In situatia in care Statul Roman este unicul proprietar al celor 157 mp, neexistand nici un alt coproprietar asupra acestui teren, Statul Roman nu poate fi chemat in judecata pentru iesirea din indiviziune.

La data de 14.04.2007, reclamantul a depus o ultima precizare de actiune la dosar ( fila 57) in care arata ca doreste ca procesul sa poarte in continuare numai in contradictoriu cu paratii C.I si C.V. Personal, in fata instantei de judecata, la termenul de judecata din 14.06.02007, reclamantul a renuntat la judecata fata de toti ceilalti parati.

In aceste conditii, renuntand la celelalte exceptii invocate prin intampinare, paratii C. au invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii, cu motivarea ca nu se poate iesi din indiviziune atat timp cat o parte din teren apartine SNCFR, care nu este inscris in cartea funciara de Zarnesti, dar este intabulat la Brasov, locul de care apartine societatea. Se mai arata ca terenul reclamantului a facut obiectul legilor fondului funciar, astfel ca pentru acest teren urmeaza a se face in continuare aplicarea acestor legi, actiunea de iesire din indiviziune formulata in contradictoriu cu paratii C., aparand ca inadmisibila.

Potrivit art.137 C.pr.civ., instanta este obligata a se pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura ori de fond care fac de prisos, in tot sau in parte, judecata in fond a pricinii, asa cum este si exceptia invocata la termenul de judecata din 14.06.2007.

Examinand actele dosarului, instanta constata ca, intr-adevar, asa cum se arata in raportul de expertiza intocmit de expert – inginer Mutu Elena in dosarul atasat, terenul in suprafata de 619,40 mp, situat dincolo de calea ferata este un teren arabil ce a fost preluat de CAP, intrand sub incidenta Legii nr. 18/1991.

Fata de aceasta imprejurare, desi potrivit art. 728 C.civ., nimeni nu poate fi silit a ramane in indiviziune (iar partile sunt inscrise in cartea funciara ca fiind coproprietare a intregului teren), cererea reclamantului de iesire din indiviziune apare ca inadmisibila, dat fiind ca acesta nu a depus la dosar titlul de proprietate pentru portiunea de teren ce intra sub incidenta legilor fondului funciar.

In considerarea motivelor mai sus aratate, instanta va admite exceptia invocata de catre parati si, in consecinta, va respinge cererea reclamantului ca fiind inadmisibila.

Avand in vedere ca paratii nu au solicitat obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata, desi acesta se afla in culpa procesuala, instanta nu va acorda aceste cheltuieli.

PENTRU ACESTE MOTIVE

 IN NUMELE LEGII

HO T A R A S T E

Ia act ca reclamantului F.D, domiciliat in X a renuntat la judecata cererii formulate in contradictoriu cu paratele S.N.C.F.R. Brasov, Comisia Judeteana de aplicare a Lg.18/1991 Brasov, Comisia locala Zarnesti de aplicare a Lg.18/1991, Statul Roman-prin Ministerului Finantelor Publice.

Respinge cererea de chemare in judecata formulata de acelasi reclamant, in contradictoriu cu paratii C.I si C.V, ambii domiciliati in X.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica de la 28.06.2007

PRESEDINTEGREFIER

MARIANA CANJAU MARIA BALAU

 

Red.MC/1.10.2007

Dact.MB/4.10.2007

9 ex.

Domenii speta