Revendicare mobiliara

Sentinţă penală 419 din 24.10.2005


Prin sentinţa civilă 419/24.10.2005, instanţa a admis acţiunea în revendicare bunuri mobile a reclamantei N.A. împotriva pârâtului B.I. şi la obligat pe acesta să restituie  reclamantei bunurile proprietatea acesteia sau contravaloarea lor precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

 A reţinut instanţa că acţiunea reclamantei este admisibilă în condiţiile art.480 C.civ., iar cu mijloacele de probă administrate în cauză, reclamanta a făcut dovada în condiţiile art.1169 C.civ. atât a proprietăţii ei asupra bunurilor revendicate cât şi a aflării lor în posesia pârâtului.

 A mai reţinut instanţa, că reclamanta a fost căsătorită cu pârâtul, prin sentinţa 208/2003 Judecătoria Zimnicea dispunând definitiv şi irevocabil desfacerea căsătoriei. La începutul lunii august 2005, părţile au reluat căsătoria pentru ca numai după câteva zile să se despartă din nou.

 Recursul declarat în cauză de pârât, Tribunalul Teleorman prin D.C.134/R/10.02.2006, l-a respins ca nefundat.