Legea 10/2001.Înscrisuri necesare soluţionării notificării

Sentinţă civilă 228 din 20.09.2007


Legea 10/2001.Înscrisuri necesare soluţionării notificării

Prin cererea de chemare în judecată reclamantul, fost proprietar al imobilului teren şi construcţie, preluat în proprietatea statului potrivit cu decizia emisă de fostul Consiliu Popular Judeţean Giurgiu, a contestat dispoziţia de respingere a notificării emisă de primar, dispoziţie prin care s-a apreciat că reclamantul nu a anexat notificării dovada de preluare a imobilului în proprietatea statului, actul de acordare a despăgubirilor şi actele necesare evaluării.

Prin sentinţa civilă nr. 228/20.09.2007 Tribunalul Giurgiu a admis contestaţia formulată şi a dispus restituirea imobilului prin echivalent sub formă de despăgubiri.

A reţinut instanţa că reclamantul a făcut dovada că a figurat în evidenţe ca plătitor de impozit pentru imobil în perioada 1976-1985, că imobilul a fost preluat în proprietatea statului conform cu decizia de acceptare a donaţiei, actul de donaţie nefiind încheiat în formă autentică iar cu fişa de deţinere a imobilului s-a probat întinderea acestuia.

Cum potrivit art. 24 din Legea 10/2001, în absenţa unor probe contrare existenţa şi întinderea dreptului de proprietate se prezumă a fi cea recunoscută în actul prin care s-a dispus măsura preluării ori s-a pus în executare această măsură, chestiunea despăgubirilor nefiind în sarcina fostului proprietar, în absenţa dovezilor că s-ar fi acordat, şi în raport de modalitatea preluării fără titlu valabil, refuzul de acordare a măsurilor reparatorii este nelegal.