Divort

Sentinţă civilă 204 din 01.02.2006


4.DIVORŢ. INSTANŢĂ COMPETENTĂ TERITORIAL. DECLINARE. 204/01.02.2006.

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Alexandria sub numărul 5217 din 8.12.2005, soţii L.M. şi L.D.M. au solicitat desfacerea căsătoriei prin acord şi reluarea numelui avut anterior căsătoriei, în cazul soţiei.

La termenul de judecată din 01.02.2006, părţile au precizat la cererea  instanţei, că ultimul domiciliu comun l-au avut în Bucureşti, Sector 6..

Instanţa a verificat din oficiu competenţa de soluţionare a cererii, în raport de dispoziţiile art. 607 Cod procedură civilă, în care se prevede că cererea de divorţ, este de competenţa judecătoriei în circumscripţia căreia se află cel din urmă domiciliu comun.

S-a reţinut că această competenţă este una exclusivă, de la care instanţa nu poate deroga, motiv pentru care a constatat că este necompetentă din punct de vedere teritorial şi prin sentinţa civilă nr. 204 din l.02.2006 şi-a declinat competenţa în favoarea Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti.