Furtul (art.208 C.p.) art.209 c.p.

Sentinţă penală 25 din 08.03.2010


Dosar nr. /828/2010

R O M Â N I A

JUDECATORIA TOPOLOVENI

SENTINTA PENALA  Nr. 25

Sedinta publica din data de 08 Martie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE: D. N. – judecator

GREFIER: F. T.

Parchetul de pe lânga Judecatoria Topoloveni fiind reprezentat prin procuror R. C. D.

Pe rol se afla judecarea cauzei penale privind pe inculpatul C. I. G. trimis în judecata prin rechizitoriul nr. 474/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Topoloveni pentru savârsirea infractiunilor prev. si ped. de art. 86,87 din OUG 195/2002, art.208, 209 Cod penal cu aplic. disp. art.33 lit.a) Cod penal.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns inculpatul asistat de av. S. C. în baza împuternicirii avocatiale pe  care o depune la dosar.

Procedura legal îndeplinita.

S-a procedat la înregistrarea cauzei cu mijloace tehnice audio, potrivit disp. art.304 alin.1 Cod procedura penala.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Aparatorul inculpatului si reprezentantul parchetului, având pe rând cuvântul, precizeaza ca nu mai au cereri prealabile de formulat.

În temeiul disp. art.300 Cod procedura penala instanta pune în discutie regularitatea actului de sesizare si invoca, din oficiu, nulitatea absoluta a actului de sesizare - rechizitoriul nr.474/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria T., prin care s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului C. I. G., fara a se dispune  punerea în miscare a actiunii penale astfel cum prevad expres dispozitiile art.262 alin.1 pct.1 lit.a) Cod procedura penala.

Reprezentantul parchetului, având cuvântul, solicita ca instanta sa constatate  regularitatea actului de sesizare  în baza disp. art.300 Cod procedura penala, având în vedere faptul ca rechizitoriul are o dubla functionalitate fiind atât act de  sesizare a instantei  cât si act de inculpare. Având în vedere ca în rechizitoriu  nu se face mentiunea cu privire la punerea în miscare  a actiunii penale nu are nicio relevanta, întrucât în raport de  disp. art.262 pct.1 lit.a) Cod procedura penala, care prevad posibilitatea punerii în miscare, o asemenea mentiune nu este obligatorie, forma si continutul rechizitoriului sunt prevazute de disp.art.263 Cod procedura penala, sens în care arata ca rechizitoriul trebuie sa se limiteze la fapta si persoana pentru care s-a efectuat urmarirea penala. Solicita ca instanta  sa constate regularitatea actului de sesizare nefiind incidente dispozitiile prevazute de art. 197 alin. 2 Cod procedura penala, invocate din oficiu.

Aparatorul inculpatului, având cuvântul, asupra exceptiei invocate din oficiu, arata ca actul de sesizare nu este întocmit în forma prevazuta de lege, având în vedere ca nu s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale, aceasta împrejurare fiind de natura a atrage nulitatea absoluta, în contextul disp.art. 197 alin.2 Cod proc. pen., întrucât nu au fost respectate dispozitiile legale referitoare la sesizare instantei. Solicita ca în temeiul disp.art. 300 Cod proc. pen. sa se dispuna restituirea cauzei la parchet pentru refacerea actului de sesizare cu respectarea dispozitiilor legale. 

Inculpatul, având cuvântul, arata ca lasa la aprecierea instantei cu privire la cele puse în discutie din oficiu de instanta.

INSTANTA

Constata ca prin rechizitoriul nr. 474/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria T. s-a dispus trimiterea în judecata, în stare de libertate, a inculpatului C. I. G. cercetat sub aspectul savârsirii infractiunilor prev. si ped. de art. 86 alin.1, art. 87 alin.1 din OUG 195/2002, modificata si republicata si art. 208 alin.1, art. 209 alin.1 lit.g), i) Cod penal, în cond. concursului real de infractiuni, conform disp.art. 33 lit.a) Cod penal.

În esenta, în continutul actului de sesizare s-a retinut ca, la data de 21.05.2009, învinuitul a condus un autoturism pe drumurile publice, fara sa detina permis de conducere si cu o concentratie alcoolica peste limita prevazuta de legea penala, iar în noaptea de 15 - 16/07.2009, prin efractie si escaladare, a patruns într-o dependinta din gospodaria partii vatamate V. V., de unde a sustras bunuri în valoare de 4048, 2 lei.

La termenul de judecata din data de 08.03.2010, verificând regularitatea actului de învestire, în contextul disp.art. 300 Cod proc. pen., instanta din oficiu a invocat exceptia nulitatii absolute a actului de sesizare întocmit cu nerespectarea dispozitiilor prevazute de art. 262 alin.1 lit.a) Cod proc. pen. întrucât fata de persoana trimisa în judecata prin rechizitoriul nr. 474/P/2009 nu s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale, sub aspectul savârsirii infractiunilor sesizate.

Analizând cauza dedusa judecatii prin prisma exceptiei invocate din oficiu, instanta retine urmatoarele:

Prin rechizitoriul nr. 474/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria T. s-a dispus trimiterea în judecata, în stare de libertate, a inculpatului C. I. G., cercetat sub aspectul savârsirii infractiunilor prev. si ped. de art. 86 alin.1, art. 87 alin.1 din OUG 195/2002, modificata si republicata si art. 208 alin.1, art. 209 alin.1 lit.g) , i) Cod penal, în cond. concursului real de infractiuni, conform disp.art. 33 lit.a) Cod penal.

Din perspectiva momentelor procesuale parcurse înainte de sesizarea instantei, sunt relevante urmatoarele:

Prin rezolutia nr. 474/P/2009, fila 4, s-a dispus începerea urmaririi penale fata de învinuitul C. I. G., sub aspectul savârsirii infractiunilor prev. si ped. de art. 86 alin.1, art. 87 alin.1 din OUG 195/2002, confirmate prin rezolutia cu acelasi nr. din data de 14.07.2009, fila 5.

La data de 11.08.2009, în cauza cu nr. 672/P/2009, s-a dispus începerea urmaririi penale fata de A.N. pentru savârsirea infractiunii prev. si ped. de art. 208, 209 Cod penal, confirmata prin rezolutia procurorului din aceeasi data, fila 36.

Ulterior, prin ordonanta din data de 13.08.2009 s-a dispus conexarea celor doua dosare sub nr. 474/P/2009, apreciindu-se ca între cele doua cauze exista o strânsa legatura, iar unirea lor se impun pentru o mai buna înfaptuire a justitiei (fila 88 dosar urmarire penala).

La data de 14.08.2009 se întocmeste de organul de cercetare penala referatul cu propunere de punere în miscare a actiunii penale fata de învinuitul C. I. G., cercetat sub aspectul savârsirii infractiunilor prev. si ped. de art. 86 alin.1, art. 87 alin.1 din OUG 195/2002, modificata si republicata si art. 208 alin.1, art. 209 alin.1 lit.g) , i) Cod penal, în cond. concursului real de infractiuni, conform disp.art. 33 lit.a) Cod penal, propunere ce nu a fost însusita de procuror, filele 8 - 10 dosar urmarire penala.

Dupa finalizarea cercetarilor penale, conform disp.art. 256 Cod proc. pen., dosarul a fost înaintat procurorului cu propunerea de punere în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a învinuitului C. I.G., sub aspectul infractiunilor pentru care a fost cercetat.

La data de 21.12.2009, prin rechizitoriul nr. 474/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria T. s-a dispus trimiterea în judecata, în stare de libertate, a inculpatului C. I. G. cercetat sub aspectul savârsirii infractiunilor prev. si ped. de art. 86 alin.1, art. 87 alin.1 din OUG 195/2002, modificata si republicata si art. 208 alin.1, art. 209 alin.1 lit.g) , i) Cod penal, în cond. concursului real de infractiuni, conform disp.art. 33 lit.a) Cod penal, cu nerespectarea dispozitiilor legale  privind punerea în miscare a actiunii penale.

Astfel, sesizarea instantei s-a facut prin trimiterea în judecata a inculpatului C. I. G., desi acesta avea calitatea de învinuit, calitate pe care, în opinia instantei, o are si în continuare, întrucât nu s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale pentru infractiunile sesizate.

Art. 23 din sectiunea III a titlului I intitulat „Reguli de baza si actiunile în procesul penal” defineste pe inculpat ca acea parte a procesului penal împotriva caruia s-a pus în miscare actiunea penala, iar actiunea penala, din economia textului art. 9 Cod proc. pen., este singurul temei al tragerii la raspundere penala a persoanelor care au savârsit infractiuni.

Prin punerea în miscare a actiunii penale ia nastere raportul procesual fundamental în care subiectul activ al actiunii penale îsi exercita dreptul de a trage la raspundere penala pe învinuit, devenit inculpat, iar acesta are obligatia de a se prezenta în fata autoritatii judecatoresti spre a raspunde de învinuirea ce i de aduce. În cadrul acestui raport, autoritatea care învinuieste are obligatia de a îndeplini actele de învinuire, potrivit legii, iar inculpatul caruia i se recunoaste calitatea de parte în proces, are dreptul de a se apara împotriva învinuirii care i se aduce, ratiune pentru care i se acorda importante si eficiente drepturi procesuale.

Actiunea penala poate fi pusa în miscare daca sunt întrunite doua conditii pozitive si una negativa. Conditia negativa vizeaza inexistenta vreunuia dintre cazurile prev. de art. 10 Cod proc. pen. Conditiile pozitive constau în constatarea ca s-a savârsit o infractiune si cunoasterea persoanei care a savârsit-o. Daca prima conditie este suficienta pentru începerea procesului penal, deoarece acesta se poate desfasura si in rem, actiunea penala nu poate fi pusa în miscare decât împotriva unei persoane determinate - in personam - anume prezumtivul autor care trebuie tras la raspundere penala.

Or, în speta, desi în cauza s-a dispus începerea urmaririi penale „in rem” pentru savârsirea infractiunii de furt calificat - fila 36 - dosar urmarire penala - prin rechizitoriul emis de procuror nu s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale fata de învinuit, moment de la care ar fi luat nastere raportul procesual penal fundamental si care confera dreptul de a trage la raspundere penala pe învinuit devenit inculpat.

Alineatul 2 art. 9 Cod proc. pen. arata ca „actiunea penala se pune în miscare prin actul de inculpare prevazut de lege, deci este atribut exclusiv al procurorului cu exceptia situatiei reglementate expres de disp.art. 278 ind. 1 alin.8 lit.c) Cod proc. pen.”.

În speta, exceptia invocata vizeaza rechizitoriul deoarece în conditiile în care acesta a fost emis prin înfrângerea dispozitiilor art. 262 alin.1 pct. 1 lit. a) Cod proc. pen. s-au încalcat exigentele imperative ale normelor procesual penale referitoare la regularitatea actului de sesizare, ceea ce se integreaza cazului de nulitate absoluta prevazuta „expresis legis” de art. 197 al. 2 Cod proc. pen.

În acest sens dispozitiile art. 262 alin.1 pct. 1 lit.a) Cod proc. pen. prevad ca daca procurorul constata ca au fost respectate dispozitiile legale (...), când din materialul de urmarire penala rezulta ca fapta exista, ca a fost savârsita de învinuit si ca acesta raspunde penal, „daca actiunea penala nu a fost pusa în miscare în cursul urmaririi penale, de rechizitoriul prin care pune în miscare actiunea penala si dispune trimiterea în judecata.

Dispozitiile art. 263 - 264 Cod proc. pen. prevad mentiunile obligatorii ale rechizitoriului si cele privind actul de sesizare.

Succesiunea textelor legale anterior mentionate evidentiaza ca atunci când actiunea penala nu a fost pusa în miscare în cursul urmaririi penale - cum este cazul în speta - procurorul da rechizitoriul prin care pune în miscare actiunea penala si dispune trimiterea în judecata.

Din aceasta reglementare rezulta cu claritate ca institutia punerii în miscare a actiunii penale este distincta si nu poate fi „suplinita” sau „subînteleasa” prin dispozitia de trimitere în judecata cuprinsa în rechizitoriu, întrucât fara punerea în miscare a actiunii penale învinuitul nu a dobândit calitatea de inculpat si implicit aceea de parte în procesul penal.

Textele procedurale sunt consecvente în a reglementa punerea în miscare a actiunii penale ca reprezentând un act expres ce se realizeaza prin formele limitativ prevazute de lege. Din acest punct de vedere punere în miscare a actiunii penale reprezinta o conditie prealabila si un element al sesizarii legale.

Prin urmare, în speta, instanta constata ca actiunea penala nu a fost pusa în miscare fata de învinuitul C. I. G. în cursul urmaririi penale si nici prin rechizitoriul emis de procuror, iar sanctiunea procesuala care poate avea incidenta asupra acestui act procedural este, conform art. 197 al. 2 Cod proc. pen., nulitatea absoluta, întrucât regularitatea continutului rechizitoriului, ca act de sesizare a instantei, se plaseaza în domeniul normei procesual penale imperative, de ordin public.

Încalcarea cerintelor legale referitoare la actul de sesizare a instantei, se integreaza cazului de nulitate absoluta prevazut „expresis legis” de art. 197 alin.2 Cod proc. pen.: „Dispozitiile relative privitoare la sesizarea instantei (...) sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute”.

În acest context, instanta va constata nulitatea absoluta a actului de sesizare - rechizitoriul nr. 474/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria T..

Conform disp. art. 300 Cod proc. pen. în cazul în care sesizarea nu este facuta potrivit legii, iar neregularitatea nu poate fi înlaturata de îndata si nici prin acordarea unui termen în acest scop, dosarul se restituie organului care a întocmit actul de sesizare, în vederea refacerii acestuia.

Fata de aceste considerente, în temeiul disp.art. 300 alin.2 Cod proc. pen., constatând ca în speta sesizarea nu este facuta potrivit legii, iar neregularitatea nu poate fi înlaturata, regasindu-se în cazurile prevazute de art. 197 alin.2 Cod proc. pen., urmeaza a dispune restituirea cauzei privind pe C. I.G., cercetat sub aspectul savârsirii infractiunilor prev. si ped. de art. 86 alin.1, art. 87 alin.1 din OUG 195/2002, modificata si republicata si art. 208 alin.1, art. 209 alin.1 lit.g) , i) Cod penal, în cond. concursului real de infractiuni, conform disp.art. 33 lit.a) Cod penal, la Parchetul de pe lânga Judecatoria T. în vederea refacerii actului de sesizare de catre procuror.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

În temeiul disp. art.197 alin.2 Cod procedura penala constata nulitatea absoluta a actului de sesizare – rechizitoriul nr.474/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria T..

În temeiul disp. art.300 alin.2 Cod procedura penala restituie cauza privind pe C. I.G., fiul lui I. si C., nascut la data de …. în comuna C.., judetul A., cu domiciliul în comuna L., sat. B., judetul A., CNP - -, cercetat sub aspectul savârsirii infractiunilor prev. si ped. de art. 86,87 din OUG 195/2002, art.208, 209 Cod penal cu aplic. disp. art.33 lit.a) Cod penal, la Parchetul de pe lânga Judecatoria T. pentru refacerea actului de sesizare de catre procuror.

Cu drept de recurs în termen de 3 zile de la pronuntare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 08.03.2010.

Presedinte,

D. N.

Grefier,

F. .T.

Red. D.N.

Dact. I.B.

Ex. 3/09.03.2010