Furt

Sentinţă penală 102 din 22.02.2012


Judecătoria Moineşti

Judecător: Măria Irina Sandu

Sentinţa penală nr.102 din 22 Februarie 2012

Prin Rechizitoriul din data de ... în dosarul nr. ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului P.C, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art.208 alin.l- art. 209 alin. 1 lit. a Cod penal.

în cuprinsul actului de sesizare al instanţei, s-a reţinut următoarea situaţie de fapt:

La data de ..., organele de poliţie au fost sesizate telefonic de către partea vătămată R.V.C. cu privire la faptul că B.R.Ş. şi P.C. i-au furat un telefon mobil. Ultimii doi au fost surprinşi de organele de poliţie în flagrant în timp ce încercau să comercializeze telefonul mobil.

Se reţine că, din cercetările efectuate, în data de ..., cele două persoane menţionate, însoţite de numita P.C. s-au deplasat la apartamentul părţii vătămate R.V.C. unde au consumat câte o cafea. Profitând de neatenţia părţii vătămate şi cu ajutorul lui B.Ş.R. care îi acoperea acţiunile, inculpatul P.C. a sustras de pe masă un telefon mobil marca LG în valoare de 200 lei aparţinând părţii vătămate pe care 1-a introdus în buzunar. B.R.Ş., P.C. şi P.C. au părăsit în scurt timp locuinţa părţii vătămate care a constatat lipsa telefonului şi a strigat după aceştia fără a reuşi să-i oprească, motiv pentru care a apelat la organele de poliţie.

Cele trei persoane s-au deplasat la un bar din oraşul Comăneşti unde au încercat să vândă telefonul mobil numitului M.B., taximetrist, fiind surprinşi de către organele de poliţie. Telefonul mobil a fost restituit părţii vătămate.

Cu privire la numitul B.R.Ş., învinuit în cauză s-a dispus o soluţie de scoatere de sub urmărire penală, aplicându-se sancţiunea cu caracter administrativ a amenzii în sumă de 500 lei iar cu privire la numita P.C. s-a dispus neînceperea urmăririi penale întrucât fapta nu a fost săvârşită de aceasta.

Fiind audiat în cursul urmăririi penale, inculpatul a recunoscut fapta comisă. Situaţia de fapt a fost reţinută pe baza următoarelor probe: proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante (f. 3-4 dosar urmărire penală), declaraţiile pârtii vătămate (f. 6-7), dovadă de predare bunuri (f. 5), declaraţii martori (f. 8-11), declaraţii inculpat (f. 20-21).

în faţa instanţei, inculpatul P.C. a solicitat soluţionarea cauzei prin parcurgerea procedurii prev.de art.3201 C.p.p., cererea acestuia fiind admisă de instanţă.

Analizând probele administrate pe parcursul urmăririi penale şi actele dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 17.05.2011, organele de poliţie, telefonic de către partea vătămată R.V.C. cu privire la faptul că B.R.Ş. şi P.C. i-au furat un telefon mobil, au surprinşi pe ultimii doi în flagrant în timp ce încercau să comercializeze telefonul mobil, aşa cum rezultă din procesul verbal încheiat (f.3-4 dosar urmărire penală).

Conform declaraţiilor inculpatului date în cursul urmăririi penale (f. 20-21), în data de ..., acesta a mers împreuna cu B.R.Ş. şi P.C. să bea o cafea la R.C.V. B.R. i-a făcut semn să fure telefonul marca LG care era pe masă, B. a ţinut spatele spre masa unde era telefonul şi inculpatul 1-a luat, 1-a băgat în buzunar şi a plecat pe scări.

Prejudiciul a fost recuperat iar partea vătămată R.C.V. a arătat că nu se mai constituie parte civilă în cauză, în cursul urmăririi penale, conform declaraţiei aflate la fila 6 dosar urmărire penală.

Instanţa reţine că, în conformitate cu dispoziţiile art.69 C.pr.pen, declaraţia inculpatului are valoare probatorie condiţionată putând servi ca mijloc de probă în măsura în care se coroborează cu alte fapte sau împrejurări ce rezultă din ansamblul materialului probator administrat în cauză.

7

Declaraţiile inculpatului se coroborează cu cele ale numitului B.R.Ş. - audiat în cauză în calitate de învinuit, ale martorilor P.C. şi M.B., precum şi cu declaraţiile părţii vătămate R.C.V. în cursul urmăririi penale (f. 8-9 d.u.p.) că, în seara zile

de ..., în jurul orei 21.30 a mers împreună cu P.C. şi B.R.Ş. la partea vătămată iar când au plecat de acolo, 1-a văzut pe P.C. că a scos un telefon mobil din buzunar, marca LG de culoare neagră şi i-a spus lui B.R. că a reuşit să-1 ia de pe masă.

De asemenea, potrivit declaraţiei martorului M.B. (f. 10-11 d.u.p.), în seara zilei de în jurul orei 22.25, se afla pe strada Republicii din Comăneşti, în zona barului M, când au venit la acesta numiţii B.R.Ş., P.C, însoţiţi de P.C, primul oferindu-i spre vânzare un telefon de culoare neagră marca LG contra sumei de 150 lei sau să îi ducă pe toţi trei la Bacău.

Din declaraţia părţii vătămate R.CV.(f. 6-7 d.u.p.) rezultă că, în seara zilei de ..., în jurul orei 21.30, au venit la acesta numiţii B.R.Ş., P.C. şi P.C. care după 15 minute au plecat agitaţi şi imediat după ce aceştia au ieşit din apartament a observat că îi lipseşte telefonul mobil marca LG pe care îl avea în apartament, precizând că valoarea prejudiciului este de 200 lei, fiind recuperat în întregime.

Inculpatul a solicitat soluţionarea cauzei prin parcurgerea procedurii prev.de art.3201 C.p.p., recunoscând săvârşirea infracţiunii în modalitatea descrisă prin rechizitoriu.

Instanţa reţine că fapta săvârşită de inculpatul P.C. îndeplineşte toate trăsăturile pentru a fi caracterizată ca infracţiune, respectiv este prevăzută de legea penală în art. 208 alin. 1 -209 alin. 1 lit. a Cod penal, este săvârşită cu vinovăţia cerută de lege - intenţia. Sub aspectul laturii obiective, instanţa reţine că elementul material al infracţiunii constă în acţiunea de luare a unui bun mobil (telefonul mobil marca LG) din posesia părţii vătămate R.C.V., fără consimţământul acesteia. Momentul consumării infracţiunii este marcat de ieşirea bunului din patrimoniul părţii vătămate şi trecerea lui în stăpânirea inculpatului. Urmarea imediată, ca element component al laturii obiective, se caracterizează prin prejudiciul cauzat părţii vătămate constând în ieşirea din patrimoniul acesteia a valorii materiale reprezentate de bunului sustras şi, corelativ, aproprierea bunului de către inculpat. Legătura de cauzalitate dintre acţiunea de sustragere şi prejudiciul cauzat părţii vătămate, rezultă din împrejurările cauzei, fiind dovedită prin probatoriul administrat.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul P.C. a săvârşit infracţiunea cu intenţie directă, în accepţiunea art. 19 alin. 1 pct. 1 lit. a Cod pen. Astfel, din declaraţia inculpatului reiese că a avut reprezentarea faptei sale, a consecinţelor păgubitoare asupra patrimoniului părţii vătămate, a prevăzut rezultatul şi a urmărit producerea lui, conştientizând, de asemenea, că a luat bunul din posesia altuia, fără consimţământul acestuia.

Conform art. 17 Cod penal, pentru tragerea la răspundere penala a inculpatei este necesar ca fapta prevăzută de legea penala şi săvârşită cu vinovăţie, sa prezinte gradul de pericol social al unei infracţiuni.

La stabilirea in concret a gradului de pericol social, in baza art. 18 Cod penal, s-au avut in vedere împrejurările săvârşirii faptei, persoana inculpatului precum si valoarea modica a prejudiciului.

Faţă de modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, urmarea produsă (prejudiciul în valoare de 200 lei fiind de altfel recuperat în totalitate) şi conduita făptuitorului care nu are antecedente penale, a recunoscut fapta atât în cursul urmăririi penale cât şi în faţa instanţei, instanţa apreciază că fapta săvârşită de inculpat, prin atingerea minimă adusă patrimoniului şi prin conţinutul ei concret nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

Reţinând incidente dispoziţiile art. 18 ' Cod penal, instanţa urmează a dispune, în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit b ' Cod proc. pen., achitarea inculpatului Popa Costel pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 - art. 209 alin. 1 lit. a Cod pen.

3

Câtă vreme fapta care face obiectul prezentei judecaţi a fost săvârşita fara a aduce o atingere grava valorilor sociale ocrotite de legea penala, instanţa retine ca fiind mai potrivita aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ, in conformitate cu art. 91 lit. c Cod penal, urmând a aplica inculpatului o amenda administrativa in cuantum de 1000 lei, conformitate cu dispoziţiile art. 18 alin. 3 rap. la art. 91 lit. c) Cod penal.

In ceea ce priveşte latura civila istanţa lua act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză, prejudiciul fiind recuperat.

în baza art. 192 pct. 1 lit. d C.pr.pen, instanţa va obliga inculpatul la plata sumei de 400 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 200 lei onorariu apărător din oficiu R.A.M., avansată din fondurile Ministerului de Justiţie.

Domenii speta