Vătămare corporală

Sentinţă penală 21 din 04.02.2010


Dosar nr. 202/829/2008

R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA PENALĂ NR. 21

Şedinţa publică din data de 04.02.2010

Instanţa compusă din :

PREŞEDINTE : PANFIL SIMONA CARMEN

Cu participare :

PROCUROR  : APOSTU ADRIAN

GREFIER : OPRIŞAN DANIELA

Pe rol fiind judecarea cauzei penale, privind pe inculpaţii O.A. I., trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală prevăzută de art. 181 alin 1 Cod penal  şi T. D., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de ”lovire sau alte violenţe” prev. de art.180 alin.2  Cod penal.

Dezbaterile în fond au avut loc în faţa aceluiaşi complet în şedinţa publică din data de 21.01.2010, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

I N S T A N Ţ A

- deliberând –

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Podu Turcului din data de 05.03.2008 în dosarul nr. 38/P/2008 a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi au fost trimişi în judecată inculpaţii  O.A.I. pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală prevăzută de art. 181 alin 1 Cod penal, constând în aceea că în seara de 06.12.2007 l-a lovit pe T. D., provocându-i leziuni ce au necesitat 38 – 40 zile îngrijiri medicale şi T. D. pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art. 180 alin 2 Cod penal, constând în aceea că în seara de 06.12.2007 a lovit-o pe partea vătămată O.A. I., provocându-i leziuni ce au necesitat 7 - 8 zile îngrijiri medicale.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 202/829/11.03.2008.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi numitul T. D., în calitate de parte vătămată şi inculpat (filele 353, 354), inculpatul O. A. I. (fila 170), martorii din rechizitoriu H. E. (fila 355), C. N. (fila 392), T. V. (fila 393), T. F. (fila 394).

La termenul de judecată din data de 21.01.2010, potrivit dispoziţiilor art. 327 alin. 3 Cod procedură penală s-a dat citire depoziţiilor martorilor din rechizitoriu O. C.l (fila 22 dosar urmărire penală), O.S. (fila 24 dosar urmărire penală), S. C. (fila 26  dosar urmărire penală) şi M.D. – G. (fila 27 dosar urmărire penală).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

I. Latura penală

1.În fapt.

În data de 06.12.2007, organele de poliţie din comuna Stănişeşti, judeţul Bacău, au fost sesizate telefonic, în legătură cu faptul că pe DJ243B în dreptul locuinţei numitului Hozu Constantin, mai mulţi tineri se lovesc reciproc, fiind întocmit proces verbal de sesizare.

Din cercetările efectuate la faţa locului, la locuinţa numitei Hozu Elena a rezultat că partea vătămată T. D. prezenta traumatisme in zona craniană, motiv pentru care a fost transportata cu ambulanţa la Spitalul Polimed din comuna Podu Turcului, şi apoi la Spitalul Judeţean Bacău şi Spitalul de Urgenţă Iaşi fiind diagnosticată cu fractura mandibulară.

Din declaraţia părţii vătămate T. D., a rezultat faptul că în seara de 06.12.2007, în jurul orelor 1800 a mers spre centrul satului Stănişeşti, iar în dreptul locuinţei martorei Hozu Elena, s-a întâlnit cu inculpatul O. A. I.  şi cu fraţii acestuia O.S. şi O. C. care l-au lovit suferind leziuni ce au necesitat 38 – 40 zile îngrijiri medicale.

Din declaraţia inculpatului O.A. I. rezultă că în seara de 6.12.2007 s-au deplasat împreuna cu mama si fraţii săi în satul -, la un unchi de al lor, martorul Milea Gabriel Dănuţ, fiind hramul satului. Pe drum s-au întâlnit cu T.F., fratele inculpatului – parte vătămată T.D., cu care a avut o altercaţie, acesta din urmă anunţându-l pe telefonul mobil despre acest fapt pe fratele său T. D.. În momentul în care inculpatul O.A.I. a ajuns în dreptul locuinţei martorei Hozu Elena a fost întâmpinat de către inculpatul T. D. care l-a lovit cu o bâtă, în replică pentru a se apăra inculpatul O. A. I. a lovit-o pe partea vătămată T. D., producându-i leziuni în special în zona capului şi la rândul său a obţinut certificat medico legal cu 7-8 zile îngrijiri medicale.

În fapt, inculpatul O.A. I., împreună cu fraţii săi la data când s-au petrecut faptele erau recalcitranţi, lovindu-l fără motiv în cursul zilei pe fratele lui T. D. şi încercând să provoace scandal, aşa cum relatează martorii audiaţi şi ale căror declaraţii sunt ataşate la dosarul de urmărire penală, (fila 26 şi urm.), S. Ctin. M. şi O. C..

De asemenea, nu e plauzibilă varianta inculpatului  O.A. I., care arată că l-a lovit pe partea vătămată T. D. cu o  jumătate de bâtă, pentru a se apăra, după ce iniţial a fost el lovit, iar bâta s-a rupt. Leziunile suferite de inculpatul O. A. I. nu confirmă această variantă, pentru că dacă bâta s-ar fi rupt de corpul său, leziunile ar fi fost mult mai puternice. Astfel, se confirmă varianta că bâta ar fi fost asupra inculpatului O. şi nu a lui T., variantă confirmată de declaraţia martorului T. florin, fila 394.. Este cert că între cei doi inculpaţi a fost o luptă, în urma căreia cei doi au suferit leziuni constatate prin certificatele medico-legale. De altfel, martorii audiaţi la filele 355 şi 393, au arăta că în dreptul locului unde cei doi inculpaţi s-au bătut, s-a găsit o bâtă, fără a arăta că aceasta este ruptă.

Situaţia de fapt astfel cum a fost reţinută reiese din coroborarea probelor administrate atât în cursul urmăririi penale cât şi în faza cercetării judecătoreşti.

Inculpaţii nu au recunoscut săvârşirea faptelor.

Leziunile produse prin loviturile aplicate de inculpaţi sunt constatate prin certificatele medico-legale (filele 10, 19 UP) din care rezultă că aceste leziuni au necesitat pentru vindecare un număr de 38 – 40  zile de îngrijiri medicale respectiv 7- 8 zile.

2. În drept.

Fapta inculpatului – O.A. de a lovi partea vătămată T. D. cu un corp dur în zona capului cauzându-i acesteia leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 38 - 40 zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală prevăzută de art. 181 alin 1 Cod penal.

Reţinând vinovăţia inculpatului O.A. I. în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 181 alin. 1 Cod penal, instanţa urmează a-i aplica  acestuia o pedeapsă.

Fapta inculpatului T. D. de a lovi partea vătămată O.A.I., cauzându-i acesteia leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 7 - 8 zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire şi alte violenţe prevăzută de art. 180 alin 2 Cod penal.

Reţinând vinovăţia inculpatului T.D. în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 180 alin. 2 Cod penal, instanţa urmează a-i aplica  acestuia o pedeapsă.

La individualizarea pedepselor ce vor fi aplicate inculpaţilor vor fi avute în vedere criteriile prevăzute de art. 72 C.pen., respectiv gradul de pericol social concret al faptelor săvârşite, urmările produse (instanţa reţinând că ambii şi-au aplicat lovituri unul altuia), circumstanţele în care acestea au fost comise, precum şi faptul că inculpaţii nu au realizat gravitatea faptelor comise şi consecinţele din punct de vedere legal, nu au recunoscut săvârşirea faptelor şi nu s-au prezentat în instanţă.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepselor, instanţa apreciază că scopul educativ al acestora poate fi atins şi fără executarea ei efectivă prin privare de libertate, astfel încât va face aplicarea art. 81, 82 C.pen. şi va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor pe durata unui termen de încercare.

În baza art. 359 C.p.p. va atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen.

In baza art. 71 C.pen. va interzice inculpaţilor drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a doua şi lit. b C.pen., iar în baza art. 71 alin. 5 C.pen. va dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

II.Latura civilă

Instanţa constată că partea civilă T. D.s-a constituit parte civilă (declaraţie fila 353) solicitând obligarea inculpatului O.A.I.la despăgubiri materiale, 10 000 lei şi morale, 5 000 lei. Din întreg materialul probator, instanţa reţine că fapta inculpatului O.A.I a creat prejudicii morale părţii vătămate, apreciind că suma de 1000 de lei este suficientă pentru acoperirea suferinţei fizice a acesteia. În ceea ce priveşte despăgubirile materiale, instanţa reţine faptul că a fost făcută dovada prejudiciului material şi a cuantumului acestuia în condiţiile art. 1169 Cod civil doar pentru suma de 300 de lei (depoziţia martorului Cîrlan Nicuşor – fila 392).

În baza art. 14 Cod procedură penală, art. 346 Cod procedură penală şi art. 998 – 999 Cid civil va obliga inculpatul O.A. I. la plata sumei de 300 de lei despăgubiri materiale şi 1000 de lei despăgubiri morale.

În baza art. 313 din Legea nr. 95/2006 şi art. 14 C.p.p., art. 346 C.p.p. şi art. 998 – 999 C.civ., va obliga inculpatul O. A. I. la plata sumei de 2613,80 lei, actualizată la data executării, reprezentând contravaloare servicii medicale acordate părţii vătămate, către partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, suma de 388,12 lei către Spitalul de Clinic de Urgenţă” PROF. DR. N. OBLU” Iaşi, suma de 946,1 lei către Serviciul de Ambulanţă Bacău, şi suma de 15,1 lei către Spitalul „POLIMED” Podu Turcului, jud. Bacău.

În baza art. 193 C.p.p. va obliga inculpatul O. A.I. să plătească părţii vătămate onorariu apărător ales avocat Bouroş Serafina Angela suma de 1000 de lei.

III. Cheltuieli judiciare

În baza art. 189 C.p.p. va dispune plata din fondurile MJLC către Baroul Bacău – avocat Aur Elena a sumei de 100 de lei, reprezentând onorariu avocat oficiu.

În baza art. 191 alin.1 C.p.p. va obliga inculpatul - să plătească suma de 330 de lei, cheltuieli judiciare avansate de stat, inclusiv cheltuielile stabilite în faza de urmărire penală şi onorariu avocat oficiu.

În baza art. 191 alin. 1 C.p.p. va obliga inculpatul T. D. să plătească suma de 230 de lei, cheltuieli judiciare avansate de stat, inclusiv cheltuielile stabilite în faza de urmărire penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

În baza art. 181 alin. 1 C. pen. condamnă pe inculpatul O.A.I., fiul lui - şi -, născut la data de -, în mun. Bacău, domiciliat în comuna -i, judeţul Bacău, studii 12 clase, agricultor, necăsătorit, fără antecedente penale, CNP -, la pedeapsa de 1 an  şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală.

În baza art. 71 C. pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a doua şi litera b C.pen.

În baza art. 81 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate pe durata termenului de încercare de 3 ani şi 6 luni, calculat potrivit art. 82 C. pen.

În baza art. 359 C.p.p. atrage atenţia inculpatului supra dispoziţiilor art. 83 C.pen.

În baza art. 71 alin. 5 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art. 14 C.p.p., art. 346 C.p.p. şi art. 998 – 999 C.civ., obligă inculpatul O. A. I.

la plata sumei de 300 de lei reprezentând despăgubiri materiale şi 1000 de lei reprezentând despăgubiri morale.

În baza art. 313 din Legea nr. 95/2006 şi art. 14 C.p.p., art. 346 C.p.p. şi art. 998 – 999 C.civ., obligă inculpatul O.A. I. la plata sumei de 2613,80 lei, actualizată la data executării, reprezentând contravaloare servicii medicale acordate părţii vătămate, către partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, cu sediul în Bacău, strada Spiru Haret nr. 2-4, judeţul Bacău, suma de 388,12 lei către Spitalul de Clinic de Urgenţă” PROF. DR. N. OBLU” Iaşi, str. Ateneului nr. 2, suma de 946,1 lei către Serviciul de Ambulanţă Bacău, str. Mihai Viteazu , bl.4, sc.F, ap.4 şi suma de 15,1 lei către Spitalul „POLIMED” Podu Turcului, jud. Bacău. În baza art. 193 C.p.p. obligă inculpatul să plătească părţii vătămate onorariu apărător ales avocat Bouroş Serafina Angela suma de 1000 de lei.

În baza art. 189 C.p.p. dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Bacău – avocat Aur Elena a sumei de 100 lei, reprezentând onorariu oficiu.

În baza art. 191 alin.1 C.p.p. obligă inculpatul să plătească suma de 330 de lei, cheltuieli judiciare avansate de stat, inclusiv cheltuielile stabilite în faza de urmărire penală şi onorariu avocat oficiu.

În baza art. 180 alin. 2 C. pen. condamnă pe inculpatul T. D. fiul lui - şi -, născut la data de - în comuna Podu Turcului, judeţul Bacău, domiciliat în comuna Stănişeşti judeţul Bacău, cetăţean român, studii 11 clase, agricultor, necăsătorit, fără antecedente penale, CNP -, la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

În baza art. 71 C. pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a, teza a doua, şi litera b C.pen.

În baza art. 81 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate pe durata termenului de încercare de 2 ani şi 3 luni, calculat potrivit art. 82 C. pen.

În baza art. 359 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen.

În baza art. 71 alin. 5 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art. 191 alin. 1 C.p.p. obligă inculpatul T. D. să plătească 230 de lei, cheltuieli judiciare avansate de stat, inclusiv cheltuielile stabilite în faza de urmărire penală.

Cu recurs în termen de 10 zile de comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.02.2010.

Preşedinte,  Grefier ,

Judecător Simona Panfil  Oprişan Daniela

Sentinţa penală a rămas definitivă prin nerecurare la data de 23.02.2010.