Trafic de droguri

Sentinţă penală 996 din 13.12.2011


Drept penal. Retinerea circumstantei atenuante prevazute de art. 74 al.1 lit.c Cpp in cazul aplicarii dispozitiilor art.320 ind.1 Cpp.

Prin  sentinţa penală nr.996/F/13.12.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti-Sectia I Penala, in temeiul art. 2 alin.1 şi 2 din Legea nr.143/2000, cu aplicarea art.41 alin. (2) Cod penal, art.74 lit.c) şi art.76 lit.a) Cod penal şi art.3201 alin.(7) C.p.p., a fost condamnat inculpatul R.N. la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru infracţiunea de trafic de droguri de mare risc, în formă continuată.

În temeiul art.65 din Codul penal, a fost aplicata inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a, b din Codul penal, pe o perioadă de 4 ani.

În baza art.71 din Codul penal, s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a, b din Codul penal, ca pedeapsă accesorie.

În baza art.88 Cod penal, s-a dedus din durata pedepsei pronunţate timpul reţinerii şi al arestării preventive de la data de 9.11.2011 la zi.

În temeiul art. 2 alin.1 şi 2 din Legea nr.143/2000, cu aplicarea art.41 alin. (2) Cod penal, art.74 lit.c) şi art.76 lit.a) Cod penal şi art.3201 alin.(7) C.p.p.,  a fost condamnat inculpatul R.D. la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru infracţiunea de trafic de droguri de mare risc, în formă continuată.

În temeiul art.65 din Codul penal, a fost aplicata inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a, b din Codul penal, pe o perioadă de 4 ani.

În baza art.71 din Codul penal, s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a, b din Codul penal, ca pedeapsă accesorie.

În temeiul art. 2 alin.1 şi 2 din Legea nr.143/2000, cu aplicarea art.41 alin. (2) Cod penal, art.74 lit.c) şi art.76 lit.a) Cod penal şi art.3201 alin.(7) C.p.p., a fost condamnata inculpata R.A.F. la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru infracţiunea de trafic de droguri de mare risc, în formă continuată.

În temeiul art.65 din Codul penal, a fost aplicata inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a, b din Codul penal, pe o perioadă de 4 ani.

În baza art.71 din Codul penal, s-au interzis inculpatei drepturile prevăzute de art.64 lit.a, b din Codul penal, ca pedeapsă accesorie.

În baza art.88 Cod penal, s-a dedus din durata pedepsei pronunţate timpul reţinerii şi al arestării preventive de la data de 9.11.2011 la zi.

În temeiul art. 2 alin.1 şi 2 din Legea nr.143/2000 cu aplicarea art.74 lit.c) şi art.76 lit.a) Cod penal şi art.3201 alin.(7) C.p.p., a fost condamnata inculpata R.G. la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru infracţiunea de trafic de droguri de mare risc.

În temeiul art.65 din Codul penal, a fost aplicata inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a, b din Codul penal, pe o perioadă de 4 ani.

În baza art.71 din Codul penal, s-au interzis inculpatei drepturile prevăzute de art.64 lit.a, b din Codul penal, ca pedeapsă accesorie.

În baza art.88 Cod penal,s-a dedus din durata pedepsei pronunţate timpul reţinerii şi al arestării preventive de la data de 9.11.2011 la zi.

În temeiul art.861 din Codul penal, s-a dispus, în cazul fiecăruia dintre inculpaţi, suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pe un termen de încercare de 9 ani, stabilit în condiţiile art.862 din Codul penal.

În temeiul art.863 al.1 din Codul penal, pe durata termenului de încercare fiecare condamnat trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere :

a)să se prezinte, lunar, la Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti;

b)să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea;

c)să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d)să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

În temeiul art.359 din Codul de procedură penală, au fost puse în vedere fiecăruia dintre condamnaţi dispoziţiile art.864 şi art.83 din Codul penal.

În baza art.71 alin.5 din Codul penal, a fost suspendata  executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, în cazul fiecăruia dintre inculpaţi.

 A fost respinsa  ca neîntemeiată propunerea de arestare a inculpatului R.D.

În baza art.350 al.3 lit.b C.p.p., s-a dispus punerea de îndată în libertate a inculpaţilor R.N., R.A.F., R.G., arestaţi preventiv, dacă nu sunt reţinuţi sau arestaţi în altă cauză.

În baza art.17 alin.1 din Legea nr.143/2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, s-a dispus confiscarea cantităţilor de 3,75 grame de heroină, cafeină şi dextrometorfan; 0,90 grame de heroină, cofeină şi dextrometorfan; 0,50 grame de heroină, cofeină; 3,28 grame de heroină, cofeină; 0,22 grame de heroină, cafeină, paracetamol, glucoză şi zaharoză; 0,25 grame de heroină, cafeină, paracetamol, glucoză şi zaharoză; rămase după efectuarea analizelor de laborator, ce au făcut obiectul infracţiunilor pentru care au fost condamnaţi inculpaţii şi care au fost depuse la camera de corpuri delicte a IGPR - DCJSEO – dovezile Seria H, nr.0021469 din 12.08.2011 (f.45 - d.u.p.2); Seria H, nr.0021485 din 23.08.2011 (f.54 - d.u.p.2); Seria H, nr.0021577 din 02.09.2011 (f.73 - d.u.p.2); Seria H, nr.0021613 din 19.09.2011 (f.93 - d.u.p.2); Seria H, nr.0021634 din 27.09.2011 (f.209 - d.u.p.2); Seria H, nr.0021635 din 27.09.2011 (f.233 - d.u.p.2).

În baza art.17 alin.2 din Legea nr.143/2000, s-a dispus confiscarea, de la inculpatul R.D. a sumei de 1300 lei, de la inculpatul R.N. a sumei de 650 lei, de la inculpata R.A.F. a sumei de 650 lei, de la inculpata R.G. a sumei de 1000 lei, obţinuţi ca urmare a vânzării drogurilor martorilor cu identitate protejată din cauză.

A fost respinsa ca neîntemeiată cererea de restituire a sumei de 500 lei formulată de inculpata R.A.F, ridicată de la inculpata R.M.

În baza art.191 alin.1 si 2 C.p.p., a fost obligat fiecare inculpat la plata a câte 11.000 lei, cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a pronunţa această sentinţă, Tribunalul a reţinut că prin rechizitoriul nr.197/D/P/2010 din data de 28.11.2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism  - Structura Centrală au fost trimişi în judecată inculpaţii: R.N., pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc în formă continuată, prevăzută de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, constând în aceea că, în cursul lunilor iulie – august 2011, singur sau împreună cu R.D. şi R.A.F., a deţinut şi a oferit spre vânzare heroină, circumstanţe în care, la datele de 14.07.2011, 26.07.2011 şi 18.08.2011, a vândut şi colaboratorului cu nume de cod „COSTEA MIHAI”, cantitatea totală de 5,49 grame heroină (diacetilmorfină), potrivit rapoartelor de constatare tehnico-ştiinţifică ştiinţifică nr. 143.632 din 20.07.2011, nr. 143.699 din 28.07.2011 şi nr. 143.913 din 25.08.2011 ale Laboratorului Central de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române pentru suma totală de 1.800 lei; R.D., pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc în formă continuată, prevăzută de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000,  cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, constând în aceea că, în cursul lunilor iulie – august 2011, singur sau împreună cu R.N., a deţinut şi a oferit spre vânzare heroină, împrejurări în care, la datele de 14.07.2011 şi 18.08.2011, a vândut şi colaboratorului „COSTEA MIHAI”, cantitatea totală de 4,31 grame heroină (diacetilmorfina), conform rapoartelor de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 143.632 din 20.07.2011 şi nr. 143.914 din 25.08.2011 ale Laboratorului Central de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, pentru suma totală de 1.300 lei; R.A.F., pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc în formă continuată, prevăzută de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, constând în aceea că, în cursul lunii august 2011, singură sau împreună cu R.N., a deţinut şi a oferit spre vânzare heroină, împrejurări în care, la datele de 02.08.2011 şi 18.08.2011, a vândut colaboratorului „COSTEA MIHAI”, cantitatea totală de 1,28 grame heroină (diacetilmorfină), conform rapoartelor de constatare tehnico-ştiinţifică ştiinţifică nr. 143.764 din 03.08.2011 şi nr. 143.913 din 25.08.2011 ale Laboratorului Central de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române pentru suma de 800 lei şi R.G., pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, constând în aceea că în cursul lunii august 2011, a deţinut şi a oferit spre vânzare heroină, circumstanţe în care, la data de 11.08.2011, a vândut colaboratorului „COSTEA MIHAI”, cantitatea de 3,39  grame  heroină (diacetilmorfină), potrivit raportului de constatare tehnico-ştiinţifică ştiinţifică nr. 143.822 din 17.08.2011 al Laboratorului Central de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române pentru suma de 1.000 lei.

Judecata a avut loc numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, în condiţiile art.3201 C.p.p., la termenul din data de 13.12.2011 inculpaţii declarând personal că recunosc în totalitate săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunosc şi şi le însuşesc, la acelaşi termen Tribunalul încuviinţând cererea lor în acest sens.

Tribunalul a aplicat fiecăruia dintre inculpaţi pentru infracţiunile reţinute în sarcina lor pedeapsa închisorii, care să corespundă scopului acesteia, definit prin art.52 din Codul penal, prin observarea criteriilor generale de individualizare prevăzute de art.72 din Codul penal.

Sub acest aspect, instanţa a reţinut pericolul social al infracţiunii, reflectat în limitele de pedeapsă stabilite de legiuitor (reduse ca urmare a aplicării dispoziţiilor art.3201 alin.7 C.p.p.), având în vedere în acest sens că faptele sunt de natură a aduce atingere sănătăţii colectivităţilor umane, cu consecinţe, uneori, ireversibile pentru viaţă şi capacităţile intelectuale ale celor cărora le sunt destinate, spre consum, drogurile, familiilor acestora şi, în general, pentru dezvoltarea fizică şi psihică.

Deşi cantitatea de droguri cu care a fost surprinşi inculpaţii nu este foarte mare, fapta acestora prezintă pericol social, întrucât aduce atingere unei valori importante ocrotite de lege. În această privinţă, nu trebuie omis specificul acestor fapte, care au fost incriminate în considerarea naturii şi periculozităţii lor de substanţe stupefiante, şi nu în considerarea cantităţii deţinute.

De asemenea, s-a avut în vedere forma continuată a infracţiunii, în cazul inculpaţilor R.N. (3 acte materiale), R.D. (2 acte materiale), R.A.F. (2 acte materiale), circumstanţele personale, rezultând din înscrisurile în circumstanţiere depuse la dosar , precum şi faptul că inculpaţii nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale.

Faţă de cele expuse, Tribunalul a ţinut cont de atitudinea de recunoaştere a inculpaţilor, în sensul că a făcut aplicarea art. 3201 alin.7 Cod procedură penală, reţinând însă şi circumstanţa atenuantă prevăzută de art.74 lit.c) Cod penal, întrucât, deşi aparent înseamnă valorificarea de două ori a uneia şi aceleiaşi împrejurări, a reţine exclusiv dispoziţiile art. 3201 alin.7 Cod procedură penală ar însemna privarea inculpaţilor de posibilitatea scăderii pedepsei la un cuantum care să permită suspendarea sub supraveghere a executării sale, deşi dispoziţiile legale menţionate au fost introduse de legiuitor in 2010 tocmai în favoarea inculpaţilor care recunosc comiterea faptelor pentru care sunt trimişi în judecată.

 Cât priveşte modalitatea de executare, în raport de criteriile anterior menţionate s-a apreciat că scopul pedepsei va putea fi atins chiar fără executarea acesteia de catre inculpati, conform art.861 din Codul penal.

(Tribunalul Bucureşti-Secţia I Penală, sentinţa penală nr.996/F/13.12.2011,

judecator Tudor Georgiana )