Infractiunea de violare de domiciliu in forma calificata. Admiterea apelului si trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante. In conformitate cu dispozitiile art.484 alin.2 C.p.p. la judecarea cauzei cu inculpat minor se citeaza parintii acestui...

Decizie 1/A din 28.01.2009


R O M A N I A

TRIBUNALUL PENTRU MINORI SI FAMILIE BRASOV

DECIZIA PENALA NR 1/A

Sedinta nepublica din data de 28.01.2009

Cu participarea prim procurorului  din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov

Pe rol fiind solutionarea apelului declarat Parchetul de  pe langa Judecatoria Brasov si de reprezentantul legal S.T. pentru inculpatul C.U. impotriva sentintei penale nr. .09.2008 pronuntate de Judecatoria Brasov  in dosarul penal nr. 197/2008.

Dezbaterile in cauza penala  de fata  au fost inregistrate in conformitate  cu prevederile art. 304 Cod procedura penala.

La apelul nominal facut in sedinta nepublica se prezinta apelantul  inculpat C.U. personal si asistat de avocat din oficiu C.C.C., pentru reprezentantul legal al inculpatului I.U.I., respectiv pentru S.T., se prezinta avocat C.M., lipsa fiind  intimatii parti vatamate R.I., I.C., reprezentantul legal al inculpatului, doamna T.L. si Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Brasov.

Procedura de citare indeplinita.

S-a facut referatul cauzei dupa care:

Raportat la dispozitiile art. 485 alin.2 si art. 483 al 3 Cod procedura penala instanta declara sedinta nepublica.

Se constata depuse la dosar prin serviciul registratura din partea DGASPC Brasov raspunsul la adresa emisa la termenul de judecata anterior prin care se comunica ca inculpatul C.U. a fost reintegrat in familia naturala a mamei S.T., la adresa fiind anexate  Hotararea nr.962/24.06.2998 a Comisiei pentru Protectia Copilului Brasov, Sentinta civila nr. 361/16.09.2005 a Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov  si Sentinta civila nr.180/28.05.2008 a Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov .

Se constata executat mandatul de aducere emis pentru inculpatul minor C.U. prin prezentarea efectiva a acestuia in fata instantei  .

Se procedeaza la identificarea apelantului inculpat C.U. nascut la data de .05.1991 in C., jud. Ialomita fiul lui  acesta legitimandu-se cu CI seria BV nr. ,CNP, domiciliat in Brasov str..Totodata inculpatul invedereaza ca in prezent locuieste la in com Gostavat, jud.Olt impreuna cu mama sa S.T. si arata ca este de acord sa fie asistat de aparatorul desemnat  din oficiu .

Avocat C.M. depune la dosar imputernicire avocatiala pentru reprezentantul legal al inculpatului C.U., numita S.T. si solicita repunerea in termenul de apel  si admiterea apelului declarat de aceasta motivat de faptul ca,  desi exista o sentinta definitiva si irevocabila  prin care inculpatul minor C.U. a fost incredintat mamei S.T., in cauza la instanta de fond, a fost citata in calitate de reprezentant legal al acestuia numita T.L..

Instanta in baza art. 364 al.1 raportat la art. 362 al 2 Cod procedura penala  pune in discutia partilor repunerea in termenul de apel  cu privire la apelul declarat de numita S.S. in calitate de reprezentant legal al inculpatului C.U.

Reprezentanta Parchetului  fata de faptul ca mama inculpatului minor nu a fost introdusa in cauza si nu a fost citata la instanta de fond, solicita admiterea exceptiei si repunerea acesteia in termenul de apel.

 Avocat C.M. pentru reprezentantul legal S.T. solicita repunerea in termenul de apel a reprezentantului legal al inculpatului C.U. . 

Avocat din oficiu C C pentru inculpatul C.U. arata ca este de acord cu repunerea reprezentantului legal in termenul de apel.

Instanta in baza art. 364 alin 1 din Codul de procedura penala  raportat la art. 362 alin 2 Cod de procedura penala repune in termenul de apel pe reprezentantul legal al inculpatului minor C.U., numita S.T.,  care desi nu a fost legal citata, este reprezentanta prin avocat ales C.M. .

Partile arata ca nu mai au de formulat alte cereri in cauza .

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat instanta acorda cuvantul asupra de apelurilor declarate de Parchetul de  pe langa Judecatoria Brasov si de reprezentantul legal S.T. pentru inculpatul C.U. impotriva sentintei penale nr..09.2008 a Judecatoriei Brasov, pronuntata in dosarul nr./2008.

Reprezentanta Parchetului arata ca prin apelul formulat de Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov s-a criticat sentinta penala .09.2008 a Judecatoriei Brasov, pronuntata in dosarul nr./2008, prin care inculpatul C.U.  a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni inchisoare pentru comiterea infractiunii de violare de domiciliu in forma continuata, in forma calificata  si la pedeapsa de 6 luni inchisoare pentru comiterea infractiunii de furt in forma continuata, in forma calificata. Sentinta atacata a fost criticata  sub aspectul neegalitatii in ceea ce priveste temeiul aplicarii pedepsei principale si al netemeiniciei sub aspectul  individualizarii judiciare a pedepsei. Totodata solicita a se dispune avand in vedere cadrul procesual existent la momentul judecatii in fond a cauzei, in sensul ca nu a fost introdus  in cauza reprezentatul legal al inculpatului minor, respectiv numita S.T., mama inculpatului desi acesta a fost integrat in familia naturala a mamei , iar inculpatul a invederat acest lucru la instanta de fond. fata de aceste aspecte solicita admitere apelului declarat de  Parchet si al apelului declarat de reprezentantul legal al inculpatului minor , numita S.T. ,avand in vedere ca aspectele invocate de acesta sunt aceleasi .

Avocat C.M. pentru reprezentantul legal al inculpatului, numita S.T. solicita admiterea apelului, desfiintarea hotararii  instantei de fond  si trimiterea cauzei spre rejudecare avand in vedere ca reprezentantul legal al inculpatului minor C.U.,  nu a fost citat la instanta de fond.

Arata ca este de acord cu admiterea apelului declarat de Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov.

 Avocat din oficiu C.C.C. pentru inculpatul C.U. solicita a se face aplicarea dispozitiilor art. 379 pct. 2 lit. b Cod procedura penala  respectiv admiterea ambelor apeluri si trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de fond .

Inculpatul C.U. avand ultimul cuvant arata ca isi insuseste concluziile aparatorului sau.

T R I B U N A L U L

Asupra apelurilor penale de fata,

Constata ca prin sentinta penala nr. .09.2008 a Judecatoriei Brasov, pronuntata in dosarul nr. /20, instanta, in temeiul art.74 lit.c, art.76 lit.d, art.109 alin.1, art.192 alin.1 si 2 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (2 acte materiale) cu aplicarea art.99 alin.3 Cod penal, l-a condamnat pe inculpatul C.U. la pedeapsa de 6 luni inchisoare pentru comiterea infractiunii de violare de domiciliu in forma continuata in forma calificata, in temeiul art.74 lit.c, art.76 lit.d, art.109 alin.1, art.208 alin.1, art.209 alin.1 lit g si i Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (2 acte materiale) cu aplicarea art.99 alin.3 Cod penal, l-a condamnat pe acelasi inculpat la pedeapsa de de 6 luni inchisoare pentru comiterea infractiunii de furt in forma continuata in forma calificata. In temeiul art.33 lit.a si art.34 lit.b Cod penal, a contopit pedepsele si a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 luni inchisoare. In temeiul art.71 alin.1 Cod penal pe durata executarii pedepsei principale, inculpatului i-au fost interzise, in cadrul pedepsei accesorii, drepturile de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice si de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat, prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a si lit.b Cod penal, dupa implinirea varstei de 18 ani. S-a luat act ca partile vatamate I.C. si R.I. nu au formulat pretentii civile intrucat au recuperat bunurile ce le fusesera sustrase. In temeiul art.191 Cod procedura penala l-a obligat pe inculpat sa achite Statului Roman suma de 300 ron cheltuieli judiciare.

Pentru a pronunta aceasta hotarare s-a retinut ca prin rechizitoriul /197/2007 al Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov a fost trimis in judecata inculpatul C.U. si ca stare de fapt s-a retinut ca inculpatul in seara de  10 2007, in jurul orei 21,00, a patruns fara drept in curtea partii vatamate R.I. din Brasov, str.Salcamilor nr.12 si a sustras o bicicleta in valoare de 235 ron, iar in noaptea de 13/14 10 2007, ora , a patruns in curtea partii vatamate I.C. din Brasov, str. nr. si a sustras o bicicleta in valoare de 550 ron.

In cuprinsul hotararii se mentioneaza ca in cursul judecatii, desfasurata cu respectarea procedurii speciale prevazute de art.481 Cod procedura penala si urmatoarele, partile au fost legal citate si s-a prezentat doar inculpatul care a furnizat declaratie conform art.70 si 323 Cod procedura penala.

Analizand actele dosarului, instanta a retinut ca inculpatul C.U. a recunoscut comiterea infractiunilor, ca prin sentinta civila nr./ 09 2005 a Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov s-a dispus instituirea plasamentului la Fundatia Casa Copilului, Complex Educational Poiana Soarelui Brasov cu privire la minorul C.U., inculpatul din cauza. In baza probelor administrate instanta a retinut ca inculpatul se face vinovat de comiterea infractiunilor retinute in sarcina sa.

In drept, s-a apreciat ca fapta inculpatului minor C.U., in varsta de peste 16 ani, care in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale pe timp de noapte a patruns la datele de9 10 2007 in jurul orei 21,00 si in data de 13/14 10 2007 fara drept in curtile  partilor vatamate I.C. si R.I. intruneste elementele constitutive ale infractiunii de violare de domiciliu in forma continuata in forma calificata, prevazuta si pedepsita de art.192 alin.1 si 2 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (2 acte materiale) cu aplicarea art.99 alin.3 Cod penal, iar fapta aceluiasi inculpat, care in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale pe timp de noapte si prin escaladarea obstacolului, a sustras la datele de  10 2007 in jurul orei 21,00 si in data de 13/14 10 2007 doua biciclete ce apartineau partilor vatamate I.C. si R.I., pe care si le-a insusit fara drept, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de furt in forma continuata in forma calificata prevazuta si pedepsita de art.208 alin.1, art.209 alin.1 lit g si i Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal ( 2 acte materiale) cu aplicarea art.99 alin.3 Cod penal. Sub aspectul laturii subiective, astfel cum reiese din probele administrate, inculpatul a actionat cu intentie directa.

In ce priveste scopul pedepsei - preventiv si educativ - prevazut de art.52 Cod penal, instanta a constatat ca inculpatului nu i-a fost suficient un prim contact cu politia; desi a inteles ca nu ii este permis sa intre in curtea unei persoane si sa fure, la scurt timp a actionat din nou conform intentiei sale, lasand sa se inteleaga ca reprezinta un pericol cert pentru ceilalti, a actionat chiar in imprejurari mai grave ce sporesc pericolul faptelor lui : miez de noapte si escaladarea gardului. De aceea, urmeaza ca reeducarea inculpatului sa aiba loc in regim privativ de libertate, astfel in temeiul art.71 alin.1 Cod penal pe durata executarii pedepsei principale, inculpatului i se vor interzice, in cadrul pedepsei accesorii, drepturile de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice si de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat, prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a si lit.b Cod penal, dupa implinirea varstei de 18 ani (aceasta in cazul cand executarea pedepsei principale s-ar intinde ca durata in timp dupa atingerea acestei varste, stiut fiind ca inainte de 18 ani aceste drepturi nu pot fi, prin lege, exercitate).

Impotriva acestei hotarari a declarat apel Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov. Critica parchetului vizeaza netemeinicia hotararii privind individualizarea judiciara a pedepselor aplicate inculpatului C.U., solicitandu-se majorarea pedepselorsi de asemenea nelegalitatea hotararii in ceea ce priveste temeiul aplicarii pedepsei principale si anume al circumstantelor atenuante, raportat la tehnica redactarii minutei. Ulterior in concluziile orale procurorul a solicitat trimiterea cauzei spre rejudecare fata de nelegala citare a reprezentantului legal al inculpatului.

La data de .11.2008 a fost inregistrat apelul declarat de S.T., in calitate de reprezentantul legal al inculpatului minor, impotriva aceleiasi sentinte penale. Acest apel priveste faptul ca instanta de fond nu a citat legal mama inculpatului minor C.U. in calitate de parte responsabila civilmente deoarece prin sentinta civila nr. /.05.2008 a Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov s-a dispus la cererea mamei redarea exercitiului drepturilor parintesti.

La termenul de judecata din data de .01.2009, instanta, in baza art. 364 C.p.p. raportat la art. 362 alin. 2 C.p.p., a repus in termenul de apel reprezentantul legal S.T. al inculpatului minor C.U., aceasta putand declara apel pentru inculpatul minor in conditiile art. 362 alin. 2 C.p.p.

Examinand hotararea atacata potrivit art. 378 C.p.p., pe baza lucrarilor si materialului din dosarul cauzei, se constata ca apelurile declarate de Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov si reprezentantul legal S.T. pentru inculpatul minor sunt fondate, pentru considerentele ce vor fi prezentate in continuare:

Prima instanta a solutionat cauza la primul termen de judecata, dupa administrarea singurei probe a ascultarii inculpatului minor. La acest termen judecata s-a facut cu citarea doameni L.T., careia ii fusese delegata exercitarea drepturilor si obligatiile parintesti prin sentinta civila nr. /16.09.2005 a Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov, sentinta prin care s-a dispus instituirea plasamentului minorului C.U. la Fundatia Casa Copilului Complex Educational „Poiana Soarelui” Brasov.

Se remarca insa ca instanta de judecata nu a avut in vedere declaratia data de inculpatul minor in fata sa la termenul din .09.2008 prin care arata ca „in prezent s-a intors la mama sa care l-a luat din centru” si nici ultimul cuvant al inculpatului, prin care acesta a aratat ca „locuieste cu mama sa si ca domiciliul sau este in prezent in comuna G, judetul ”. Instanta nu a manifestat rol activ in desfasurarea procesului penal, conform art. 4 C.p.p., cu privire la persoana faptuitorului. Fata de modificarile intervenite in situatia minorului, trebuiau efectuate verificari privind situatia masurii de protectie speciala instituita anterior si reprezentantul legal al inculpatului minor.

Astfel, ca urmare a apelului declarat de reprezentantul legal S.T. in numele inculaptului, instanta de apel a facut verificari la Directia Generala de Asistenta Sociala si protectia Copilului Brasov care a comunicat faptul ca prin sentinta civila nr. /.05.2008 a Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov s-a dispus incetarea plasamentului si reintegrarea in familia naturala a mamei S.T. a minorului C.U..

Potrivit art. 484 alin. 2 C.p.p., la judecarea cauzei cu inculpat minor se citeaza in afara de parti, Serviciul de Probatiune de la domiciliul minorului, parintii acestuia sau, dupa caz, tutorele, curatorul, persoana in ingrijirea ori supravegherea careia se afla minorul, precum si alte persoane a caror prezenta este considerata necesara de catre instanta.

Se constata astfel ca judecarea inculpatului minor C.U. a avut loc in fata primei instante fara citarea reprezentantului legal S.T. conform dispozitiilor art. 484 alin. 2 C.p.p.

In fata primei instante, partile vatamate nu au formulat actiune civila, astfel ca reprezentantul legal S.T. nu are calitatea de parte responsabila civilmente in cauza. Judecarea cauzei a avut insa loc in lipsa citarii legale a reprezentantului legal S.T., reprezentant care, potrivit articolului 484 alin. 3 C.p.p., avea dreptul si indatorirea sa dea lamuriri, sa formuleze cereri si sa prezinte propuneri in privinta masurilor ce ar urma sa fie luate. De asemenea acest reprezentant legal putea declara apel pentru inculpatul minor in conditiile art. 362 alin. 2 C.p.p.

Avand in vedere aceste aspecte, raportat la dispozitiile art. 379 pct. 2 lit. b C.p.p, instanta urmeaza a admite apelurile declarate de Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov si de reprezentantul legal S.T. pentru inculpatul C.U., impotriva sentintei penale nr. .09.2008 a Judecatoriei Brasov, pronuntata in dosarul nr. /20, pe care o va desfiinta  in intregime si va trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante. In rejudecare, instanta va reface intreaga cercetare judecatoreasca in conditii de legala citare a partilor si a persoanelor aratate in cuprinsul articolului 484 C.p.p.

In baza art. 192 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat, in apel, raman in sarcina acestuia. Suma de 200 lei RON, reprezentand onorariu aparator oficiu se suporta din fondurile Ministerului Justitiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

DECIDE :

Admite apelurile declarate de Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov si de reprezentantul legal S.T. pentru inculpatul C.U., impotriva sentintei penale nr. .09.2008 a Judecatoriei Brasov, pronuntata in dosarul nr. /2008, pe care o desfiinteaza si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante.

In baza art. 192 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat in apel raman in sarcina acestuia. Suma de 200 lei RON, reprezentand onorariu aparator oficiu, se suporta din fondurile Ministerului Justitiei.

Cu recurs in 10 de la pronuntare cu inculpatul si de la comunicare pentru partile vatamate

Pronuntata in sedinta publica din 28 ianuarie 2009

1