Revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei cu inchisoarea. Respingerea recursului. Criterii de apreciere a conduitei culpabile a persoanei condamnate.

Decizie 17/R din 03.03.2010


R O M A N I A

TRIBUNALUL PENTRU MINORI

SI FAMILIE BRASOV

DECIZIA PENALA NR. 17/R

Sedinta publica din data de  03 martie  2010

Cu participarea prim - procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra cauzei penale de fata, care s-a dezbatut la data de .02.2010, pentru cand partile au pus concluzii in sensul celor consemnate prin incheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta, iar instanta, din lipsa de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea pentru data de .03.2010.

Dezbaterile in prezenta cauza penala au fost inregistrate in conformitate cu dispozitiile art. 304 Cod procedura penala.

La apelul nominal facut in sedinta publica, la pronuntare, se constata lipsa partilor.

Procedura  de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care,

T R I B U N A L U L,

Asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:

Constata ca prin sentinta penala nr. 10.2009 pronuntata in dosarul penal nr. Judecatoria Brasov a admis sesizarea Biroului Executari Penale din cadrul Judecatoriei Brasov si in baza art. 86/4 alin.2 Cod penal a revocat  suspendarea  conditionata a pedepsei de 1 an si 6 luni  inchisoare aplicata condamnatului M.N. prin sentinta penala  nr. 05.2007 pronuntata de Judecatoria Brasov, definitiva prin neapelare la data de 08.2007 si a dispus executarea in intregime a acestei pedepse si emiterea mandatului de executare.

In baza art. 71 Cod penal instanta a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevazute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) Cod penal  si a dispus  comunicarea catre Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Brasov a unui exemplar de pe prezenta sentinta, dupa ramanerea definitiva a acesteia.

In considerentele hotararii pronuntate prima instanta a retinut in esenta ca prin sentinta penala nr. 05.2007 pronuntata de  Judecatoria Brasov, ramasa definitiva la data de 08.2007 prin neapelare, condamnatului M.N. i s-a aplicat pedeapsa de 1 an si 6 luni  inchisoare pentru savarsirea in stare de minoritate a infractiunii de furt calificat pedeapsa a carei executare a fost suspendata conditionat  in baza  art. 81 ,110  Cod penal pe un termen de incercare de 3 ani.

Prin adresa nr..02.2009 Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Brasov a invederat instantei de fond ca persoana condamnata M.N. a fost luata in evidenta si supravegherea Serviciului la data de 05.2007,  respectiv, ca punerea in executare a sentintei penale de condamnare a inceput la in  .09.2007 cand a avut loc prima intrevedere si cand i s-a adus la cunostinta persoanei condamnate planul de supraveghere, stabilindu-se astfel un numar de 8 intrevederi pentru perioada .09.2009 – .05.2008. In continuare, in aceeasi sesizare s-a mentionat ca persoana supravegheata s-a prezentat numai la cinci din cele opt intrevederi si ca desi s-au facut numeroase demersuri  pentru contactarea persoanei condamnate acesta a parasit domiciliul fara a-si anunta familia si nu a mai fost contactat.

Prima instanta a constata astfel ca persoana supravegheata M.N. desi cunostea existenta masurilor de supraveghere instituite in sarcina sa prin sentinta penala  nr..05.2007 a Judecatoriei Brasov  nu le-a respectat cu rea credinta  intrucat nu a dat curs convocarilor ce i-au fost trimise de Serviciul de Probatiune,  nu a declarat vreo schimbare de domiciliu si nici nu a anuntat ca exista situatii care il pun in imposibilitatea de a se prezenta.

  Impotriva acestei sentinte  a declarat recurs condamnatul M.N. solicitand respingerea cererii de revocare a suspendarii sub supraveghere,  motivat de faptul ca lipsa sa de la convocarile Serviciului nu au fost determinate de reaua lui credinta ci de posibilitatea obtinerii unui loc de munca.

Analizand sentinta atacata pe baza actelor si lucrarilor din dosar, Tribunalul constata ca recursul formulat este nefondat pentru considerentele de fapt si de drept ce vor succede in continuare:

Prin sentinta penala nr. 05.2007 pronuntata de Judecatoria Brasov, ramasa definitiva prin neapelare la data de 20.08.2007 inculpatul M.N. a fost condamnat la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare, pentru savarsirea in stare de minoritate a infractiunii de furt calificat, pedeapsa a carei executare a fost suspendata conditionat pe durata unui termen de incercare de 3 ani. In baza art.110/1 Cod penal raportat la art. 86/1 Cod penal prin aceeasi sentinta s-a dispus ca pe durata unui termenului de incercare condamnatul M.N. sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere impuse de instanta de judecata, si anume: a) sa se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Brasov; b) sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea; c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; d) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta; e) sa urmeze un curs de invatamant; f) sa nu intre in legatura cu inculpatii M C, A.

Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Brasov a comunicat instantei in data de .02.2009 ca persoana condamnata M.N. a incalcat masurile de supraveghere prevazute de art.86/3 alin.1 lit.a si b Cod penal astfel ca in fapt nu mai poate fi realizata supravegherea condamnatului.

Din analiza actelor de la dosar Tribunalul constata, astfel cum in mod corect a retinut si prima instanta ca in perioada .09.2007 -  .05.2008 persoana supravegheata s-a prezentat cu intarziere la cinci intrevederi din cele 8 stabilite, justificand nerespectarea termenelor prin necunoasterea lunilor anului si a zilelor saptamanii. Din data de .05.2008 persoana supravegheata nu s-a mai prezentat la nici o intrevedere si, desi si-a schimbat domiciliul nu a incunostintat consilierul de caz despre aceasta modificare intervenita.

Tribunalul apreciaza conduita persoanei condamnate ca fiind exercitata cu rea credinta intrucat astfel cum in repetate randuri acesta s-a prezentat cu intarziere si dupa ultima intrevedere din data de  mai 2008 putea reveni oricand sau cel putin anunta ca este in cautarea unui loc de munca care il impiedica a respecta cu regularitate termenele fixate de Serviciu. Dimpotriva, petentul condamnat nu a anuntat nici schimbarea locuintei, respectiv mutarea sa in localitatea Prahova o perioada de cateva luni si nici revenirea sa in localitatea de domiciliu in luna decembrie 2008 iar atunci cand a aflat ca este cautat de Politie a fugit de la domiciliu.

Din analiza actelor de la dosar Tribunalul apreciaza ca lipsa persoanei condamnate la intrevederile fixate de Serviciul de Probatiune, vadeste reaua credinta a acestuia si nu gradul limitat de instructie, in contextul in care atentionat fiind de nenumarate ori de consilierul de caz alege a nu se mai prezenta nici macar cu intarziere.  Dovada in acest sens sta chiar imprejurarea ca imediat ce a aflat ca este cautat de organele de politie, respectiv de consilierul de caz din cadrul Serviciului de Probatiune, acesta nu s-a prezentat de indata la Serviciu ci, dimpotriva, a parasit domiciliul fara a comunica noua adresa unde poate fi contactat.

 Fata de cele ce preced Tribunalul, in temeiul dispozitiilor art.385/15 alin.1, pct.1 lit.b Cod procedura penala urmeaza a respinge recursul declarat de recurentul M.N.  impotriva sentintei penale nr.10.2009 pronuntata de Judecatoria Brasov pe care o va mentine ca legala si temeinica.

In baza art.192 alin.2 Cod procedura penala Tribunalul va obliga recurentul condamnat sa plateasca statului cheltuielile judiciare in suma de 150 lei, din care suma de 100 lei reprezentand onorariul aparatorului desemnat din oficiu se va plati in avans din fondurile Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, potrivit dispozitivului prezentei decizii.

 PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

 D E C I D E :

In baza art.385/15 alin.1, pct.1 lit.b Cod procedura penala respinge recursul declarat de recurentul condamnat M.N. impotriva sentintei penale nr.10.2009 pronuntata de Judecatoria Brasov in dosarul penal nr. ,  pe care o mentine.

In baza art.192 alin.2 Cod procedura penala obliga recurentul condamnat sa plateasca statului cheltuielile judiciare in suma de 150 lei, din care suma de 100 lei reprezentand onorariul aparatorului desemnat din oficiu se plateste in avans din fondurile Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.

 Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica, azi .03.2010.