Plasament de urgenţă

Sentinţă civilă 13/S din 11.01.2010


R  O M A N I A

TRIBUNALUL PENTRU MINORI SI FAMILIE BRASOV

SENTINTA CIVILA NR. 13/S

Sedinta publica din data de 11 ianuarie 2010

Cu participarea doamnei procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra cauzei civile de fata, care s-a dezbatut în fond la data de .01.2010, pentru cand partile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate prin încheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta, iar instanta, din lipsa de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea pentru data de .02.2010.

La apelul nominal facut în sedinta publica, la pronuntare, se constata lipsa partilor.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care,

T R I B U N A L U L

Constata ca  prin cererea de chemare în judecata  înregistrata la aceasta instanta sub numarul de mai sus, formulata de reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si  Protectia Copilului Brasov în contradictoriu cu paratii C.Z., mama copilului C.M., asistentul maternal profesionist E.M. si A.M., seful Complexului de Servicii „C.” componenta Casa de Tip Familial „L.”, s-a solicitat înlocuirea plasamentului în regim de urgenta la Complexul de Servicii „C.” componenta Casa de Tip Familial „L.” dispus conform dispozitiei nr. /2009 cu masura de protectie speciala a plasamentului la Complexul de Servicii „C.” componenta Casa de Tip Familial „L.”, potrivit art. 55 lit. a si 58 lit. c din Legea nr. 272/2004 si delegarea exercitarii drepturilor parintesti potrivit art. 62 alin. 4 din Legea nr. 272/2004.

În motivarea cererii se arata ca acest copiul provinde dintr-o relatie de concubinaj fara paternitatea recunoscuta, fiind parasit de mamaa în Spitalul de Copii din botosani, de unde a fost luat prin transfer sa CP M.P.. Copilul se afla cu masura de protectie de plasament la asistentul maternal profesionist E.M.. De cand se afla la asistentul maternal, copilul nu a fost vizitat de catre mama sa. Din data de .09.2009 copilul se afla în plasament în regim de urgenta la Casa de Tip Familial „L.” din Rasnov deoarece asistentul maternal profesionist a solicitat încetarea masurii de protectie a copilului C.M.. Avand în vedere ca reintegrarea copilului în familia naturala nu a fost posibila s-a propus înlocuirea masurii speciale cu masura de protectie speciala a plasamentului la Complexul de Servicii „C.”, Casa de Tip Familial „L.”.

În drept s-au invocat prevederile art. 66 alin. 2 din Legea 272/2004.

În probatiune au fost depuse la  dosar de catre reclamanta înscrisuri, iar în cursul judecatii a fost ascultat copilul C.M. în camera de consiliu.

Analizand actele  si lucrarile dosarului  instanta retine urmatoarele :

Copilul C.M. s-a nascut la data de .01.1998 în D, judetul Botosani si este fiica lui C.Z..

Pe baza dispozitiei directorului D.G.P.D.C. Brasov nr. /.09.2009 s-a instituit masura de protectie – plasament în regim de urgenta al copilului C.M. la Casa de Tip Familial „L.”, deoarece ca urmare a solicitarii asistentului maternal profesionist de încetare a masurii de protectie plasament la AMP, motivata de incapacitatea de a face fata problemelor copilului si avand în vedere ca plasamentul la asistent maternal profesionist are caracter temporar precum si imposibilitatea atingerii PIP, care vizeaza reintegrarea în familie.

Potrivit art. 66 din Legea 272/2004, în situatia plasamentului în regim de urgenta dispus de catre directia generala de asistenta sociala  si protectia copilului, aceasta este obligata sa sesizeze instanta judecatoreasca în termen de 48 de ore de la data la care a dispus aceasta masura. Instanta judecatoreasca va analiza motivele care au stat la baza masurii adoptate de catre directie si se va pronunta, dupa caz, cu privire la mentinerea plasamentului în regim de urgenta sau la înlocuirea acestuia cu masura plasamentului, instituirea tutelei ori cu privire la reintegrarea copilului în familia sa.

Copilul C.M., în prezent în varsta de aproape 12 ani, se afla la aistentul maternal profesionist din data de .11.2000. Prin sentinta civila nr. /.08.2005 a Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov, ca urmare a întrarii în vigoare a Legii nr. 272/2004 si reevaluarii situatiei acestui copil, s-a dispus instituirea masurii de protectie speciala a plasamentului copilului C.M. la asistentul maternal profesionist E.M., nefiind identificata nicio persoana din familia copilului care sa îsi exprime dorinta de a lua copilul în plasament.

În speta, instanta, analizand motivele care au stat la baza masurii adoptate prin dispozitia directorului D.G.P.D.C. Brasov nr. /08.09.2009, constata faptul ca prin  raportul cu privire la situatia copilului C.M. se propune înlocuirea plasamentului în regim de urgenta la Complexul de Servicii „C.” componenta Casa de Tip Familial „L.” cu masura de protectie speciala a plasamentului la acelasi centru deoarece asistentul maternal profesionist E.M. a cerut încetarea masurii.

Fiind audiat în camera de consiliu, la termenul de judecata din data de  decembrie 2009, copilul C.M. a aratat ca sta Casa de Tip Familial „L.” unde este frumos dar ar vrea sa mearga înapoi la asistentul maternal. Ulterior, deoarece au fost efectuate demersuri pentru a se gasi eventual o alta masura de plasament, fetita C.M. a fost ascultata din nou în camera de consiliu la termenul din data de .01.2010, ocazie cu care aceasta a aratat ca vrea sa ramana la „Casuta” Casa de Tip Familial „L.”, urmand sa tina legatura cu asistentul maternal.

Raportat la situatia care a condus la luarea masurii plasamentului în regim de urgenta a copilului C.M., instanta constata faptul ca la acest moment înlocuirea plasamentului în regim de urgenta cu masura plasamentului la un serviciu de tip rezidential ar fi o masura adecvata situatiei acestui copil. Instanta are în vedere faptul ca acest copil s-a adaptat deja conditiilor centrului de plasament si a declarat în final fiind ascultat în camera de consiliu ca îsi doreste sa ramana în centru.

Deoarece din înscrisurile de la dosar rezulta ca acest copil a fost parsit de mama sa într-un spital, acesta beneficiaza astfel în baza art. 56 lit. d din Legea nr. 272/2004 de masurile de protectie speciala si instanta apreciaza ca potrivit  dispozitiilor art. 2 din Legea 272/2004 interesul superior al copilului este de a creste  într-un mediu stabil atat  din punct de vedere material, cat si afectiv.

Fata de aceste considerente, instanta va admite cererea  de chemare în judecata, astfel cum a fost  formulata de reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov, si în consecinta în baza art. 66 alin. 2 din Legea nr. 272/2004,  va înlocui masura de protectie speciala a plasamentului în regim de urgenta la Complexul de Servicii „C.” componenta Casa de Tip Familial „L.”cu masura de protectie speciala a plasamentului la Complexul de Servicii „C.”, Casa de Tip Familial „L.”, al copilului C.M., si va dispune delegarea drepturilor si obligatiilor parintesti privitoare la persoana copilului C.M. catre seful Complexului de Servicii „C.”, Casa de Tip Familial „L.”, iar cele privitoare la bunurile copilului catre presedintele Consiliului Judetean Brasov, pana la încetarea masurii de plasament cu privire la acest copil.

În acelasi timp, va constata încetata la data de .09.2009 masura de protectie speciala a plasamentului copilului C.M. la asistentul maternal profesionist E.M., stabilita prin sentinta civila nr. /.08.2005 a Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E :

Admite cererea  de chemare în judecata, astfel cum a fost  formulata de reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov, cu sediul în Brasov str. Iuliu Maniu nr. 6 în contradictoriu cu paratii C.Z. cu domiciliul în com. Mun., str., nr. , jud. Brasov, asistentul maternal profesionist E.M. cu domiciliul în mun., str., nr. , bl. , sc. , ap. , A.M., seful Complexului de Servicii „C.” componenta Casa de Tip Familial „L.”, situat în orasul, str.  nr. , jud. Brasov si în consecinta, în baza art. 66 alin. 2 din Legea nr. 272/2004,  înlocuieste masura de protectie speciala a plasamentului în regim de urgenta la Complexul de Servicii „C.” componenta Casa de Tip Familial „L.”cu masura de protectie speciala a plasamentului la Complexul de Servicii „C.”, Casa de Tip Familial „L.”, al copilului C.M., nascut la data de .01.1998 în D., judetul Botosani, fiica lui C.Z., CNP.

Constata încetata la data de .09.2009 masura de protectie speciala a plasamentului copilului C.M. la asistentul maternal profesionist E.M., stabilita prin sentinta civila nr. /.08.2005 a Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov.

Dispune delegarea drepturilor si obligatiilor parintesti privitoare la persoana copilului C.M. catre seful Complexului de Servicii „C.”, Casa de Tip Familial „L.”, iar cele privitoare la bunurile copilului catre presedintele Consiliului Judetean Brasov, pana la încetarea masurii de plasament cu privire la acest copil.

Definitiva si executorie.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 11 ianuarie 2010.