Despăgubiri. Nedovedirea faptei ilicite.

Sentinţă civilă 2128 din 23.10.2008


Prin cererea  înregistrata pe rolul Judecătoriei Paşcani sub nr. 646/866/2008 reclamantul PV a chemat in judecata pe pârâtul MG solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să se dispună obligarea acestuia la plata sumei de 2300 lei cu titlu de daune, reprezentând contravaloarea producţiei de lucernă de care a fost lipsit în ultimii doi ani.

În motivarea, în fapt a cererii, aşa cum a fost precizata ulterior şi în fata instanţei, reclamantul arată că drept urmare a conduitei paratului din ultimii doi ani a fost lipsit de producţia de lucernă de pe o suprafaţa de 14 ari teren în valoare de 500 lei şi de pe o suprafaţa de 36 ari în valoare de 1800 lei. Susţine reclamantul ca a fost pus in posesie cu suprafeţele respective de teren pe care le-a însămânţat cu lucernă iar pârâtul în mod abuziv l-a împiedicat să se folosească de producţia de lucernă din anii 2005-2008, fiind prejudiciat cu suma de 2300 lei reprezentând contravaloarea producţiei de pe cele doua suprafeţe de teren (…).

Instanţa reţine că potrivit disp. art. 998 cod civil  „Orice fapta a omului, care cauzează altuia prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeala s-a ocazionat, a-l repara.” iar potrivit art. 999 „Omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar şi de acela ce a cauzat prin neglijenţa sau prin imprudenţa sa.”  Rezulta aşadar ca pentru a fi angajată răspunderea civilă delictuală este necesar a fi întrunite mai multe elemente, respectiv fapta ilicita, prejudiciul, vinovăţia şi raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu.

În cauza de faţă reclamantul nu a făcut dovada săvârşirii faptei ilicite de către pârât şi implicit nici a vinovăţiei acestuia, (în lipsa faptei nu se poate pune problema vinovăţiei), din probele administrate nerezultând acest lucru.

Doar martorul ME a făcut o serie de afirmaţii în acest sens care nu se coroborează cu nici un mijloc de proba şi de altfel declaraţia acestui martor este lapidară si imprecisă, precizându-se de către acesta că nu ştie cine şi-a însuşit recolta de pe terenul proprietatea reclamantului şi că nu ştie care este situaţia terenului în prezent, motiv pentru care aceasta declaraţie va fi înlăturată.

În raport de cele expuse şi faţă de disp. art. 1169 c. civ, potrivit cărora cel ce face o propunere înaintea judecaţii trebuie să o dovedească, instanţa urmează a respinge cererea promovată de reclamantul PV ca fiind neîntemeiată (…).