Recalcularea pensiilor militare.

Decizie 562R din 08.03.2007


1). Recalcularea pensiilor militare.

Principul neretroactivitatii legii. Dispozitiile HG nr.1294/2001 data în aplicarea Legii nr.164/2001, prin care s-au stabilit locurile de munca si activitatile desfasurate în conditiile speciale si alte conditii specifice sunt aplicabile doar cadrelor militare în activitate la data intrarii în vigoare a Legii nr.164/2001.

Decizia civila nr.562/R/8.03.2007

Constata ca prin sentinta civila nr. 4722 din data de 24.10.2006 pronuntata în dosarul nr. 25877/3/LM/2006 de catre Tribunalul Bucuresti Sectia a VIII - a Conflicte de Munca, Asigurari Sociale, Contencios Administrativ si Fiscal s-a dispus respingerea contestatiei formulata de contestatorul R.G., în contradictoriu cu Ministerul Apararii - Directia Legislatie si Asistenta Juridica.

Pentru a pronunta aceasta sentinta prima instanta a retinut ca reclamantul este pensionat în baza legislatiei anterioare adoptarii Legii nr.164/2001, iar HG 1294/2001 a fost emisa în aplicarea dispozitiilor art. 9 alin. 3 referitoare la conditiile de munca în care se desfasoara activitatea cadrele militare si ale art. 23 alin. 2 lit. c din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, ale art. 19 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si ale art. 9 din Legea 108/1999, privind înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii stabileste locurile de munca si activitatile cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii specifice pentru cadrele militare în activitate.

În aceste conditii, cererea reclamantului referitoare la recunoasterea vechimii ce i se cuvine în urma desfasurarii activitatii în conditii deosebite speciale si alte conditii specifice pentru cadrele militare din Ministerul Apararii Nationale conform HG nr. 1294/2001, nu este întemeiata câta vreme reclamantul nu era cadru militar în activitate la data intrarii în vigoare a Legii nr. 164/2001.

Împotriva acestei sentinte a formulat recurs recurentul R.G. care nu si a motivat recursul pe vreunul dintre motivele de recurs prevazute de art. 304 sau 3041 Cod procedura civila.

În motivarea în fapt a recursului acesta sustine ca a solicitat aplicarea dispozitiilor art. 2 si 4 din HG nr.1294/2001 si pentru cadrele militare în rezerva sau retragere si obligarea pârâtei la recunoasterea vechimii ce i se cuvine în urma desfasurarii activitatii în conditii deosebite, speciale si alte conditii specifice pentru cadrele militare din MApN. Recurentul sustine ca prin aplicarea HG nr. 1249/2001 numai pentru cadrele militare în activitate pentru o perioada anterioara aparitiei legii creeaza o mare discriminare între cadrele militare în rezerva si retragere în functie de data pensionarii, înainte sau dupa aparitia HG nr. 1294/2001.

Recurentul a invocat de asemenea dispozitiile art. 16 din Constitutia României potrivit carora "cetatenii sunt egali în fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari".

Recurentul a mai solicitat pe calea recursului sa fie recunoscuta vechimea în munca conform art. 2 si 4 din HG nr.1294/2001 urmând ca dupa aceea sa ceara recalcularea pensiei conform art. 79 din Legea nr. 164/2001.

La rândul sau intimatul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Fata de motivele de fapt invocate Curtea va încadra recursul pe temeiul art. 3041 Cod procedura civila.

Analizând recursul formulat în baza motivelor retinute mai sus Curtea pentru motivele ce se vor arata urmeaza sa dispuna respingerea lui ca  nefondat.

Astfel, critica sentintei instantei de fond este neconforma cu realitatea instanta retinând în mod corect starea de fapt si facând o corecta aplicare a legii la aceasta.

Recurentul a fost angajat în MApN în perioada 23.08.1955 - 05.02.1987, iar prin HG nr. 1294/2001 data în aplicarea Legii nr. 164/2001 s-au stabilit locurile de munca si activitatile desfasurate în conditii speciale si alte conditii specifice pentru cadrele militare în activitate.

Instanta de fond a stabilit în mod corect ca recurentul - reclamant este beneficiarul unei pensii militare obtinute înainte de data intrarii în vigoare  a Legii nr. 164/2001, iar la calcularea drepturilor sale de pensie nu pot fi avute în vedere conditiile de munca reglementate printr-un act normativ ulterior iesirii sale la pensie.

În cazul recurentului recalcularea pensiei militare se face potrivit dispozitiilor art. 79 alin. 1 lit. a din legea nr. 164/2001 care reglementeaza pensiile militare stabilite în baza legislatiei anterioare datei intrarii în vigoare a legii mentionata mai sus.

În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate invocata de recurent cu privire la HG nr. 1294/2001, prima instanta în mod corect a respins-o deoarece contravine prevederilor art. 29 alin. 1 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, pentru ca sunt supuse exceptiei de neconstitutionalitate doar legile, ordonantele sau dispozitii din aceste acte normative.

De asemenea, pe cale aceluiasi recurs recurentul a solicitat sa fie recunoscuta vechimea în munca conform art. 2 si 4 din HG nr. 1294/2001, ca ulterior sa poata cere recalcularea pensiei conform art. 79 din Legea nr. 164/2001.

Curtea constata ca si acest motiv este nefondat deoarece cu ocazia cererii adresata primei instante nu a formulat si un astfel de capat de cerere, iar în recurs nu se pot formula cereri noi.

Pentru aceste motive în baza art. 312 Cod procedura civila Curtea urmeaza sa respinga recursul ca nefondat.