Încadrare juridică. Obligativitatea instanţei de a lămuri calificarea faptei. Consecinţe.

Decizie 257/A din 08.09.2005


Încadrare juridică. Obligativitatea instanţei de a lămuri calificarea faptei. Consecinţe

Fiind pusă în discuţie încadrarea juridică a faptei şi aprobate de către instanţă cererile în probaţiune în vederea lămuririi acestui aspect, revenirea nejustificată asupra acestei cereri şi nelămurirea calificării juridice impune casarea hotărârii pentru motive de nelegalitate.

Secţia penală - Decizia penală nr. 257/A/08 septembrie 2005  a Curţii de Apel Alba Iulia

Prin sentinţa penală nr. 225/27 mai 2005 a Tribunalului Hunedoara au fost condamnaţi inculpaţi KG, HA şi TC, printre altele, pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat prev. de art. 208 al. 1, 209 lit. a,g,i Cod penal.

S-a reţinut, sub acest aspect că cei trei inculpaţi, în data de 20.08.2004, în jurul orelor 6,00 dimineaţa s-au deplasat în incinta SC  Cons Min Petroşani , de unde au sustras material feros în vederea valorificării.

Împotriva hotărârii a declarat apel Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, relevând în esenţă că instanţa nu a  depus diligenţele necesare lămuririi calificării  juridice a faptei, deşi s-a solicitat schimbarea încadrării juridice în sensul înlăturării agravantei de la litera g (pe timp de noapte).

Apelul este fondat.

Deşi s-a pus în discuţie şi s-au solicitat instituţiilor de specialitate relaţii cu privire  la ora la care a răsărit soarele în data de 20.08.2004, în cauză răspunsul acestor instituţii a vizat o dată eronată, astfel încât instanţa nu a mai examinat sub acest aspect cererea inculpaţilor şi implicit a Parchetului de schimbare a încadrării juridice.

Instanţa a renunţat să mai examineze actele dosarului şi să mai solicite relaţii privind data reală a săvârşirii furtului, limitându-se la a păstra încadrarea juridică din rechizitoriu, nepronunţându-se asupra unor cereri esenţiale pentru inculpaţi.

Mai mult, instanţa nu a motivat considerentele pentru care acordă calificarea juridică faptelor săvârşite în forma reţinută, deşi se pusese în discuţie schimbarea încadrării juridice.

Reţinându-se că Tribunalul nu a lămurit pe deplin fondul cauzei, apelul va fi admis, iar hotărârea desfiinţată cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe de fond.