Despăgubiri civile-culpă comună. În situaţia în care inculpatul a săvârşit infracţiunea în stare de provocare prev. de art. 73 lit. b Cod penal, cheltuielile ocazionate de asistenţa medicală au fost cauzate din culpa comună a sa şi a părţii vătămate ...

Decizie 57 din 10.05.2006


Despăgubiri civile – culpă comună. În situaţia în care inculpatul  a săvârşit infracţiunea în stare de provocare prev. de art.73 lit. b Cod penal, cheltuielile ocazionate de asistenţa medicală au fost cauzate din culpa comună a sa şi a părţii vătămate şi inculpatul trebuie obligat la plata acestor despăgubiri proporţional cu culpa sa.

 

Prin sentinţa penală nr. 135/28.02.2005 a Judecătoriei Tg.Bujor inculpatul Codreanu Aurel a fost condamnat la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.182 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.73 lit.b Cod penal.

În baza art.14 cod pr.penală şi art.998 Cod civil a fost obligat inculpatul Codreanu Aurel să plătească  părţii  civile Casa de Asigurări de Sănătate Bârlad suma de 1.575.864 lei .

Prin decizia penală nr.525/07.10.2005 a  Tribunalului Galaţi apelul declarat de inculpatul Codreanu Aurel a fost respins.

Prin decizia penală nr.57/R/10.05.2006 a Curţii de Apel Galaţi s-a admis  recursul declarat de inculpatul Codreanu Aurel , s-au  casat în parte cele două hotărâri şi în rejudecare  s-a redus cuantumul despăgubirilor acordate Casei  de Asigurări de Sănătate Bârlad, de la suma de 1.575.864 lei (ROL) la suma de 787.932 lei (ROL);

S-a reţinut că în condiţiile în care inculpatul a săvârşit infracţiunea în stare de provocare prev. de art.73 lit.b Cod penal, cheltuielile ocazionate de asistenţa medicală au fost cauzate din culpa comună şi egală a părţilor, astfel că inculpatul suportă doar cota de 1/2 din aceste cheltuieli.