Viol. Libertatea persoanei (infracţiuni privind)

Sentinţă penală 136 din 27.03.2009


Viol. Încadrare juridică

Libertatea persoanei (infracţiuni privind)

Sentinţa penală nr. 136/27 martie 2009

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani  din  22 decembrie 2008 a fost trimis în judecată inculpatul Z.E. pentru săvârşirea infracţiunilor prev.şi ped. de art. 203, art. 197 alin.2, lit. b1, art. 197 alin.2 lit. b1 şi alin.3 Cod penal, cu aplic. art. 33 lit. a, b şi art. 41 alin.2 Cod penal,  constând în aceea că în perioada anilor 1998 – 2003 prin constrângere, a întreţinut raporturi sexuale cu fiicele sale, Z.L. şi Z.R., astfel: cu partea vătămată Z.L. a întreţinut raporturi sexuale de trei ori, prima dată într-o zi din luna septembrie 1998, când partea vătămată avea 11 ani, a doua oară, după aproximativ 1 an şi a treia oară într-o zi din luna iunie 2002, Cu partea vătămată Z.R. a întreţinut raporturi sexuale de două ori: prima dată într-o zi a lunii mai 1996 iar a doua oară în luna iunie 2003.

Analizând actele şi lucrările dosarului se reţin următoarele:

Inculpatul Z.E. este tatăl părţilor vătămate Z.L. şi Z.R..  În perioada 1996 – 2003, prin constrângere, inculpatul a întreţinut raporturi sexuale cu ambele părţi vătămate, după cum urmează:

În luna septembrie 1998 inculpatul a întreţinut primul raport sexual cu partea vătămată Z.L., la acea dată în vârstă de 11 ani. Fapta s-a repetat după aproximativ un an şi în vara anului 2002. Toate cele trei raporturi sexuale au avut loc în locuinţa familiei. De fiecare dată partea vătămată s-a opus, dar inculpatul, prin folosirea forţei fizice, a constrâns-o la întreţinerea de raporturi sexuale.

Inculpatul a întreţinut două raporturi sexuale cu fiica sa Z.R., în luna mai 1996 (dată la care partea vătămată avea vârsta de 13 ani), într-o casă din câmp şi în luna iunie 2003, în locuinţa familiei. Şi de această dată inculpatul s-a folosit de forţa fizică pentru a o constrânge pe partea vătămată. În urma celui de-al doilea raport sexual partea vătămată a rămas însărcinată şi a fost nevoită să efectueze un chiuretaj uterin.

Inculpatul a recunoscut doar săvârşirea celui de-al doilea raport sexual cu partea vătămată Z.R.. În legătură cu cele arătate de partea vătămată Z.L., inculpatul le-a pus pe seama faptului că i-ar fi făcut cadou un telefon mobil unei alte fiice, D..

Situaţia de fapt descrisă mai sus este însă dovedită atât cu declaraţiile părţilor vătămate, cât şi cu declaraţiile martorilor R.E.N., P.E., B.G., A.O., Z.A., Z.C. şi Z.D.. Nici unul dintre martori nu a fost de faţă la întreţinerea raporturilor sexuale, însă cele relatate lor de părţile vătămate coincid cu susţinerile acestora din urmă. Pe de altă parte nu există nici un motiv de a pune la îndoială sinceritatea părţilor vătămate, iar trauma lor este reală, fiind dovedită atât de plecarea lor de la domiciliu, cât şi de relatările unor martori (P.E., P.M., Z.A.). Faptul că părţile vătămate au reclamat cele întâmplate după trecerea unui interval de timp nu prezintă relevanţă în cauză, date fiind relaţiile de familie cu inculpatul şi modalitatea în care acesta a săvârşit faptele, de natură să inspire temere părţilor vătămate. Însăşi soţia inculpatului, martora Z.A., a declarat că inculpatul este mai nervos din fire, iar atunci când se enervează vorbeşte urât, înjură şi ameninţă.

Încadrarea juridică a faptelor comise de inculpat a fost făcută de procuror prin reţinerea formei continuate de săvârşire, iar în cazul infracţiunii de viol prin reţinerea dispoz. alin. 3 al art. 197 Cod penal. Se observă însă că raporturile sexuale întreţinute prin constrângere de tată cu cele două fiice ale sale sunt separate de intervale mari de timp şi nu există vreun indiciu că inculpatul ar fi acţionat în executarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale. Prin urmare vor fi înlăturate dispoziţiile art. 41 alin. 2 Cod penal, fiecare dintre raporturile sexuale urmând a fi analizate distinct, în condiţiile concursului de infracţiuni.

În cazul părţii vătămate Z.L. se vor reţine în sarcina inculpatului trei infracţiuni de incest prev. de art. 203 Cod penal, două infracţiuni de viol prev. de art. 197 alin. 2 lit. b1, alin. 3 Cod penal (primele două fapte arătate mai sus, comise până la împlinirea de către partea vătămată a vârstei de 15 ani) şi o infracţiune de viol prev. de art. 197 alin. 2 lit. b1 Cod penal.

În cazul părţii vătămate Z.R. se vor reţine în sarcina inculpatului două infracţiuni de incest prev. de art. 203 Cod penal, o infracţiune de viol prev. de art. 197 alin. 2 lit. b1, alin. 3 Cod penal şi o infracţiune de viol prev. de art. 197 alin. 2 lit. b1 Cod penal.

La individualizarea judiciară a pedepselor instanţa va avea în vedere limitele prevăzute de lege, gradul concret extrem de ridicat de pericol social al infracţiunilor comise, evidenţiat de repetarea faptelor, vârsta părţilor vătămate şi urmările grave care se puteau produce asupra sănătăţii şi dezvoltării ulterioare a părţilor vătămate, precum şi persoana inculpatului care, deşi nu prezintă antecedente penale, a avut o conduită nesinceră şi care nu evidenţiază conştientizarea semnificaţiei faptelor săvârşite.

Faţă de aceste criterii instanţa apreciază că se justifică condamnarea inculpatului la cinci pedepse a câte 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 203 Cod penal, o pedeapsă de 13 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, b, d, e Cod penal pentru săvârşirea primei infracţiuni de viol în dauna părţii vătămate Z.L., o pedeapsă de 12 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, b, d, e Cod penal pentru săvârşirea celei de-a doua infracţiuni de viol în dauna părţii vătămate Z.L. şi 7 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, b, d, e Cod penal pentru săvârşirea celei de-a treia infracţiuni de viol în dauna aceleiaşi părţii vătămate, o pedeapsă de 10 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, b, d, e Cod penal pentru săvârşirea primei infracţiuni de viol în dauna părţii vătămate Z.R. şi o pedeapsă de 7 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, b, d, e Cod penal pentru săvârşirea celei de-a doua infracţiuni de viol în dauna aceleiaşi părţii vătămate. Pedepsele complementare prev. de art. 64 lit. d şi e au fost aplicate ţinându-se seama de specificul infracţiunilor săvârşite (întreţinerea de raporturi sexuale cu membrii ai familiei, unele în perioada minorităţii), aspecte care denotă nedemnitatea inculpatului de a exercita drepturile părinteşti sau dreptul de a fi tutore sau curator.

În temeiul art. 33 lit. a, b, 34 şi 35 Cod penal pedepsele vor fi contopite, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 13 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, b, d, e Cod penal.

Pe timpul şi în condiţiile prev. de art. 71 Cod penal se va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, b, d, e Cod penal. La stabilirea pedepsei accesorii au fost avute în vedere aceleaşi considerente arătate în cazul pedepselor complementare.

Cu privire la latura civilă se va constata că părţile vătămate nu s-au constituit părţi civile.

Văzând şi dispoziţiile art. 191 Cod procedură penală,

 

 

3