Legea mai favorabila

Sentinţă penală 468 din 23.09.2014


Dosar nr.XXXX/40/2014 Art.367 alin.1 şi 2 Cod penal,

Art.48-210, art.48-211, art.213 alin.1 Cod penal

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BOTOŞANI - SECŢIA PENALĂ

Şedinţa publică din xx.xx.xxxx

Complet specializat pentru minori

PREŞEDINTE -

GREFIER –

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani reprezentat prin

PROCUROR –

SENTINŢA PENALĂ NR. XXX

La ordine pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpatul S. C.-M., trimis în judecată prin rechizitoriul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani nr.XX/D/P/2010 din xx.xx.xxxx, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art.367 alin.1 şi 2 Cod penal, complicitate la trafic de persoane prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.210 alin.1 lit.a din Cod penal, complicitate la trafic de minori prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.211 alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi proxenetism prevăzută de art.213 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin.1 şi 39 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal.

Dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din xx.xx.xxxx, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă şi când, din lipsă de timp pentru deliberare s-a amânat pronunţarea pentru data de xx.xx.xxxx, iar apoi astăzi când,

T R I B U N A L U L,

Asupra acţiunii penale de faţă;

Prin rechizitoriul din xx.xx.xxxx, dat în dosarul nr.XX/D/P/2010 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani s-a dispus trimiterea în judecată  în stare de libertate a inculpatului S. C.-M., cercetat pentru săvârşirea  infracţiunilor de sprijinire a unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1 şi 2  Cod penal, complicitate la trafic de persoane prevăzute şi pedepsite de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.210 alin.1 lit.a  din Codul penal, complicitate la trafic de minori prevăzute şi pedepsite de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.211 alin.1 şi 2 din Codul penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi proxenetism prevăzute şi pedepsite de art.213 alin.1 din Codul penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin.1 şi 39  Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal.

S-a reţinut că, în perioada 2005 – 2006, inculpatul S. C. M. a sprijinit gruparea infracţională constituită în perioada 2005 – 2008, numiţii L. G. , P.  M. , P.  C. , P.  R. , B.  C.  şi B.  N.  în scopul săvârşirii infracţiunilor de trafic de persoane, trafic de minori ori proxenetism, efectuând diverse acte de ajutor la săvârşirea de către membrii grupului infracţional organizat, a infracţiunilor pentru care a fost constituit grupul, prin supravegherea victimelor, însoţirea acestora la autorităţile statului şi efectuarea demersurilor necesare pentru obţinerea cu celeritate de către victime a paşapoartelor ori confiscarea paşapoartelor. În aceeaşi perioadă, inculpatul S. C. M. a desfăşurat şi activităţi de recrutare, cazare sau asigurare a transportului în străinătate a victimei V.  F.  în vederea exploatării sexuale a acesteia.

Astfel, în luna octombrie 2005, inculpatul S. C. M. zis “M.” a recrutat-o şi cazat-o la locuinţa sa în vederea practicării prostituţiei în Italia, în folosul său, pe victima V.  F.  din Botoşani, a suportat cheltuielile necesare pentru înfrumuseţarea acesteia şi i-a asigurat transportul în Italia prin rezervarea unui loc la autocar şi achitarea contravalorii transportului, pe parcursul deplasării victima urmând a fi însoţită de numitul P.  R.  cu care i-a făcut cunoştinţă înaintea plecării.

În cursul anului 2006, la cererea numitei P.  M.  zisă “L.”, inculpatul S. C. M. zis “M.” a însoţit la Serviciul Public Comunitar de Eliberare a Paşapoartelor Simple Botoşani victimele S. M. G. (minoră), C. L., S. M., A. V., P. F., A. A. M., a efectuat demersurilor necesare pentru obţinerea de către acestea cu celeritate a paşapoartelor, completând personal cererile de eliberare a acestor documente pentru victimele C. L., S. M. şi A. A. M., a achitat cheltuielile necesare obţinerii documentelor şi ulterior a preluat de la victime paşapoartele obţinute pe care le-a predat numitei P.  M.  ori altor membri ai grupului infracţional organizat din care aceasta făcea parte, care urmau să însoţească victimele în străinătate. În aceeaşi perioadă, împreună cu numita B.  C. , a supravegheat-o în municipiul Botoşani pe victima C. L., din momentul recrutării până în momentul asigurării transportului în Italia, pentru a o împiedica să se întoarcă la domiciliu.

Înainte de începerea cercetării judecătoreşti, instanţa i-a adus la cunoştinţă inculpatului dispoziţiile art.374 alin.4 Cod procedură penală, privind judecata în cazul recunoaşterii în totalitate a faptelor reţinute în sarcina sa, iar inculpatul, în prezenţa apărătorului ales, a arătat că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare a instanţei şi a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaşte şi le însuşeşte.

Potrivit art.375 alin.1 Cod procedură penală, instanţa a procedat la ascultarea inculpatului după care, luând şi concluziile procurorului, a admis cererea, trecând la dezbateri conform art.377 Cod procedură penală.

Examinând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală, instanţa reţine ca fiind temeinic dovedită următoarea situaţie de fapt:

Referitor la infracţiunea de sprijinire a unui  grup infracţional organizat

Numiţii L. G. , zis „V.” şi P.  M. , zisă “L.” trăiau în concubinaj de mai mult timp, împreună cu ei locuind în acea perioadă şi o parte dintre copiii lor, precum şi inculpatul S. C. M..

Începând cu anul 2005, în vederea obţinerii unor venituri ilicite, numiţii L. G.  şi P.  M. , au pus bazele unui grup infracţional organizat, având ca scop traficarea mai multor tinere din judeţele Botoşani şi Iaşi cu situaţie materială precară şi nivel redus de instruire, în scopul exploatării acestora, prin obligarea sau determinarea la practicarea prostituţiei.

Organizată ca o „afacere de  familie” la constituirea grupului, numiţii L. G.  şi P.  M. i-au cooptat pe copiii numitei P.  M. , respectiv pe numiţii P.  C. , P.  R.  şi B.  N. . În activitatea infracţională numiţii L. G.  şi P.  M.  au implicat şi alte rude ori persoane foarte apropiate familiei sau aflate în relaţii de concubinaj cu fiicele numitei P.  M. , respectiv pe inculpatul S. C. M., zis “M.”, A. C., zis „G. ” şi P. L., care au sprijinit gruparea infracţională organizată coordonată de cei sus menţionaţi.

Gruparea infracţională a fost organizata pe două paliere: un palier de comandă şi  unul de execuţie.

Palierul de comandă, constituit din cei doi lideri ai grupării – numiţii L. G.  şi P.  M. , a avut rolul de a organiza şi coordona întreaga activitate infracţională a grupării, fiind principalii beneficiari ai sumelor obţinute prin exploatarea sexuală a victimelor. 

Palierul de execuţie, format în primul rând din membrii familiei – numiţii P.  C. , P.  R.  şi B.  N. , dar şi din inculpaţii  S. C. M., zis “M.”, A. C., zis „G. ” şi P. L., au asigurat recrutarea, transportul, supravegherea, cazarea ori exploatarea sexuală a victimelor în străinătate sau alte acte de sprijinire a activităţii infracţionale în ceea ce-i priveşte pe cei trei inculpaţi.

Prin fraudă, prin promisiunea mincinoasă a oferirii unor locuri de muncă în domeniul agriculturii ori în menaj sau prin determinarea la practicarea prostituţiei, profitând de starea de minoritate ori de sărăcie a unor tinere cu un grad redus de instruire, în perioada 2005 – 2008, grupul infracţional organizat format din numiţii L. G. , P.  M. , P.  C. , P.  R. , B.  N.  şi B.  C. , cu sprijinul inculpaţilor S. C. M., zis “M.”, A. C. zis „G. ” şi  P. L. au recrutat, cazat, transportat ori exploatat sexual în Italia mai multe tinere minore şi majore, de pe raza judeţelor Botoşani şi Iaşi, respectiv victimele minore : S. M. G. ( 16 ani), S. M. ( 17 ani ), T.  (fostă H.) M.  ( 17 ani), F. M. A. ( 16 ani), H. F. M. ( 17 ani) şi G. ( fostă A.) A. M. ( 17 ani) şi victimele majore : C. L. ( 28 ani), M. M. ( 21 ani), A. V. ( 19 ani), S. C. M. ( 27 ani), M. A. A. ( 18 ani),  S. S. ( 24 ani), P. ( fostă S.) M.  B. ( 27 ani), F. C. ( 30 ani), V.  F.  ( 24 ani),  G. R. ( 21 ani), M. A. E. ( 20 ani), P. F. ( 18 ani), P. E. ( 34 ani),  D. S. I. ( 19 ani), A. A. ( 17 ani).

Inculpaţii S. C. M., zis “M.”, A. C. zis „G. ” şi P. L. cunoscută sub apelativul „R.”, persoane aflate în relaţii foarte apropiate cu numiţii L. G.  şi P.  M. , în înţelegere cu aceştia, au desfăşurat, în perioada 2005 – 2008, activităţi de recrutare, cazare sau asigurare a transportului în străinătate a unor tinere de pe raza judeţului Botoşani, printre care A. V., V.  F. , F. M. A., M. M., S. M.  B. şi altele în vederea exploatării sexuale a acestor tinere, ori diverse acte de ajutor la săvârşirea de către membrii grupului infracţional organizat a infracţiunilor de trafic de persoane ori de proxenetism prin supravegherea victimelor în ţară ori în străinătate, însoţirea acestora la autorităţile statului şi efectuarea demersurilor necesare pentru obţinerea cu celeritate de către victime a paşapoartelor ori confiscarea paşapoartelor, sprijinind astfel activitatea infracţională desfăşurată de grupul infracţional organizat format din numiţii L. G. , P.  M. , P.  C. , P.  R.  şi B.  N. , la care a aderat ulterior şi numita B.  C. .

Din declaraţiile victimelor S. M. G., A. V., C. L., M. M., S. M., S. C. M., V.  F. , P. M.  B., S. S., ale martorei cu identitate protejată M. M. , precum şi a martorilor L. C. C., H. V. I.  rezultă că numiţii P.  R.  şi P.  C.  şi B.  N.  - copiii inculpatei P.  M. , au realizat, de regulă, exploatarea victimelor în Italia prin supravegherea acestora şi încasarea sumelor obţinute din practicarea prostituţiei, precum şi prin confiscarea paşapoartelor de la unele victime pentru a le împiedica libertatea de mişcare. Aceştia au desfăşurat însă şi alte activităţi pentru realizarea scopului infracţional, însoţind unele victime în timpul deplasării lor din România până în ţara de destinaţie şi asigurând cazarea acestora în străinătate, victimele fiind cazate de regulă în aceeaşi cameră cu traficanţii sau în camere apropiate din aceeaşi locaţie împreună cu persoane de încredere ale traficanţilor.

Pentru reuşita acţiunilor ilicite, gruparea infracţională organizată condusă de numiţii L. G.  şi P.  M. , au căutat să recruteze în special tinere din mediul rural, cu o stare materială precară şi un nivel redus de instrucţie, o parte chiar minore, care au putut fi uşor amăgite cu privire la activităţile pe care urmau să le desfăşoare în străinătate sau determinate cu uşurinţă să practice prostituţia prin promisiunea unor câştiguri importante.

Pentru victimele minore, cum este cazul victimei T. (fostă H.) M.  ori G. (fostă A.) A. M., membrii grupării au făcut demersuri pentru obţinerea unor procuri notariale de la părinţii acestora, pentru scoaterea lor din ţară fiind delegaţi transportatorii, aspect dovedit de declaraţia dată de martorul L. C. C. - persoană care a transportat în numeroase rânduri diverse tinere în Italia la solicitarea membrilor grupării, acceptând de câteva ori la propunerea membrilor grupării să fie întocmite procuri notariale pe numele său pentru ca persoanele minore pe care urma să le transporte să poată ieşi din ţară.

În situaţia în care exista posibilitatea ca părinţii acestora să se opună plecării lor în străinătate, cum a fost cazul victimelor S. M. G. (16 ani la data racolării) sau S. M. (17 ani la data racolării), numita P.  M.  le-a convins să se căsătorească pentru a putea pleca din ţară, determinându-le să încheie căsătorii formale cu persoane din familie ori din anturajul lor, pretabile să încheie asemenea căsătorii pentru obţinerea unor sume de bani achitate de numiţii L. G.  şi P.  M.  şi reţinute ulterior victimelor din sumele câştigate de acestea în urma practicării prostituţiei.

Astfel, partea vătămată S. M. G. a fost determinată să se căsătorească cu martorul Z. P. care nu avea nici o ocupaţie şi fusese eliberat de puţin timp din Penitenciarul Botoşani la data respectivă. Acesta a acceptat să încheie căsătoria formală cu această victimă la propunerea inculpatului A. C. de la care a primit suma de 150 euro înainte de oficierea căsătoriei, ulterior mai primind încă 100 euro, bani reţinuţi, cu acest titlu, de numitul P.  R.  de la partea vătămată S. M. G..

Partea vătămată S. M. a fost căsătorită de numita P.  M.  cu fiul său, numitul P.  R. . La încheierea acestei căsătorii, numitul P.  R.  a preluat numele victimei, însă ulterior acesta nu şi-a preschimbat cartea de identitate, iar cu ocazia audierii sale nici nu şi-a amintit numele persoanei cu care s-a căsătorit, aspecte ce demonstrează cu prisosinţă caracterul formal al căsătoriei încheiate de acesta cu partea vătămată S. M., scopul urmărit de numitul P.  R.  şi de mama sa – inculpata P.  M.  fiind doar acela de a putea transporta victima în Italia în vederea exploatării sale sexuale. De altfel, cu ocazia unei percheziţii efectuate în luna XX 2009 la locuinţa numitului L. G. , cercetat pentru săvârşirea unor infracţiuni de fals în dosarul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani nr.XXX/P/2009, au fost identificate certificatul care atestă căsătoria dintre numitul P.  R.  şi partea vătămată S. M., precum şi cartea de identitate a părţii vătămate S. M., acest din urmă act fiind reţinut de către numiţii P.  M.  şi P.  R.  la domiciliul lor doar pentru a avea un control asupra victimei, nefiind justificată în alt mod existenţa actului de identitate al acestei victime în locuinţa lor având în vedere caracterul formal al căsătoriei, între partea vătămată şi inculpat neexistând relaţii de convieţuire. Aceste aspecte sunt susţinute, de altfel, şi de declaraţia părţii vătămate S. M..

Mare parte dintre victime au fost recrutate prin intermediul altor victime care au practicat prostituţia în folosul grupării, convinse de către numita P.  M. să-i aducă la domiciliul ei şi alte fete care doresc să meargă în Italia pentru a câştiga bani, însă au fost situaţii când cei doi lideri sau alţi membri ai grupului, în special numita P.  C. , au recrutat în mod nemijlocit victimele. Exemplificăm în acest sens situaţia martorei cu identitate protejată M. M. , a martorei  F. C. ,  a părţii vătămate S. C. M..

După recrutare, victimele erau cazate, de regulă, în vederea plecării în străinătate, la locuinţa numiţilor L. G.  şi P.  M. , situată în centrul vechi al municipiului Botoşani pe strada X nr.Y. Este cazul părţilor vătămate C. L., S. M. şi a martorei A. V..

O parte din victime, minore sau majore, au cunoscut faptul că urmau să practice prostituţia în Italia şi având în vedere starea de nevoie în care se aflau ori vârsta fragedă, precum şi promisiunile de îmbogăţire făcute de traficanţi, au acceptat să desfăşoare asemenea activităţi imorale şi ilicite în beneficiul grupării conduse de numiţii L. G.  şi P.  M. , primind asigurări de la aceştia că vor trebuie să achite grupării, pentru protecţia oferită şi cheltuielile avansate, doar jumătate din sumele câştigate în urma practicării prostituţiei.

Câteva dintre victime au fost induse în eroare de către membrii grupării cu privire la activităţile pe care urmau să le desfăşoare în Italia, fiind convinse că vor lucra ca menajere, ca D.satoare sau în agricultură.

 Victimele induse în eroare cu privire la adevăratul motiv al deplasării lor în străinătate erau supravegheate în permanenţă, din momentul recrutării şi până în momentul plecării lor în străinătate, de către unul din membrii grupării sau de o persoană în care cei doi lideri aveau încredere, pentru a împiedica întoarcerea lor la domiciliu, în acelaşi scop fiindu-le confiscate de către numiţii L. G.  şi P.  M.  actele de identitate. În această situaţie s-a aflat victima C. L. ce a fost amăgită de către numita P.  M.  că îi va asigura un loc licit de muncă în agricultură sau ca D.satoare la un bar, inducerea în eroare a părţii vătămate fiind menţinută şi de numita B.  C. , cunoscută de victimă sub apelativul „S.” care a susţinut acelaşi lucru, convingând-o pe partea vătămată că va lucra ca D.satoare la un bar. 

Din momentul în care a fost cazată în locuinţa numitei P.  M. , părţii vătămate C. L. i-au fost luate actele de identitate şi sub diverse pretexte  nu a mai fost lăsată să se întoarcă la domiciliu, deşi a solicitat expres acest lucru, fiind supravegheată în permanenţă până în momentul plecării de către numita B.  C.  dar şi de inculpatul S. C. M.. Participarea şi a  inculpatului S. C. M.  la supravegherea pe plan local a acestei victime rezultă din declaraţia pe  care partea vătămată C. L. a dat-o la data de xx.xx.xxxx şi  în care a arătat că l-a recunoscut în planşele fotografice prezentate, pe inculpatul S. C. M., ca fiind persoana care a însoţit-o la Serviciul Paşapoarte pentru obţinerea paşaportului şi care o supraveghea atunci când ieşea în oraş, în municipiul Botoşani, însoţită de numita B.  C. . (vol. III, filele 79-101)

Într-o situaţie asemănătoare s-a aflat şi partea vătămată minoră S. M. care a crezut că numita P.  M.  îi va asigura un loc de muncă, ca menajeră în Italia. Înainte de plecarea în Italia, partea vătămată S. M. a locuit în casa numiţilor L. G.  şi P.  M. , timp de două săptămâni, perioadă în care nu i s-a permis să iasă singură din imobil.

În aceeaşi perioadă, la locuinţa celor doi lideri a locuit şi martora A. V., care, cu promisiunea unor câştiguri, a fost determinată de către aceştia să convingă şi alte tinere din mediul rural din care provenea, să meargă în străinătate prin intermediul lor, fiind evident pentru numiţii L. G.  şi P.  M. , având în vedere nivelul scăzut de instruire şi starea materială precară a martorei, că persoanele ce puteau fi convinse de aceasta, fie erau naive, fie aveau o situaţie materială dificilă, deci puteau fi amăgite cu privire la activităţile ce urmau să le desfăşoare în Italia, ori determinate cu uşurinţă să practice prostituţia.

Unele victime au fost însă cazate şi la alţi membri ai reţelei, cum este cazul victimelor S. M. G. şi A. V., care au fost cazate în locuinţa inculpatului A. C., zis „G. ” şi a numitei B.  N.  (fiica lui P.  M. ) - concubina acestuia la acea dată, victima A. V. practicând prostituţia în mai multe perioade de timp pentru numiţii L. G.  şi P.  M. , în cursul anilor 2005 – 2007.

După cazare, numiţii L. G.  şi P.  M.  făceau demersurile necesare obţinerii în regim de urgenţă a paşapoartelor turistice pentru victime, suportând totodată cheltuielile necesare eliberării acestor documente.

Pentru obţinerea în regim de urgenţă a paşapoartelor necesare plecării victimelor în străinătate, numiţii L. G.  şi P.  M.  l-au desemnat pe inculpatul S. C. M. zis “M.” – persoană foarte apropiată familiei.

Rolul inculpatului S. C. M. a fost de a însoţi victimele la Serviciul Public Comunitar de Eliberare a Paşapoartelor Simple Botoşani, de a achita taxele necesare eliberării acestor acte, precum şi de a prelua paşapoartele eliberate victimelor şi de a le preda, ulterior, numitei P.  M.  sau altui membru al grupării ce însoţea victima în străinătate. Inculpatul S. C. M. nu numai că a însoţit şi supravegheat victimele în timpul demersurilor necesare obţinerii paşapoartelor, dar a şi completat personal o parte din cererile pentru eliberarea acestor documente.

 Astfel, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că inculpatul S. C. M. a completat personal cererile pentru eliberarea paşapoartelor în cazul victimelor C. L., G. (fostă A.) A. M. şi S. M.. Săvârşirea de către inculpatul S. C. M., la solicitarea numiţilor L. G.  şi P.  M. , a activităţilor descrise mai sus este dovedită de declaraţiile părţilor vătămate C. L., S. M., S. M. G., a martorei A. V. şi, nu în ultimul rând, de raportul de constatare tehnico-ştiinţifică întocmit în cauză. Astfel, în urma examinării comparative între scrisul ce formează menţiunile de completare ale cererilor pentru eliberarea unui paşaport pe numele părţilor vătămate C. L. şi S. M. şi pe numele victimei A. (actuală G.) A. M. şi probele de scris folosite ca referinţă din cererile formulate de inculpatul S. C. M. pentru eliberarea unui paşaport şi a actului de identitate, precum şi din declaraţiile tipizate pe numele aceluiaşi inculpat, ataşate acestor cereri (documente puse la dispoziţie în acest scop de către autorităţile emitente), specialişti din cadrul Serviciului Criminalistic al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani au concluzionat, prin raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. XXXXXX din xx.xx.xxxx, că scrisul de mână de pe documentele existente pe numele A. A. M., C. L. şi S. M. a fost executat de către inculpatul S. C. M.. (Vol. IV, filele 54-62)

După obţinerea de către victime a actelor necesare pentru a putea părăsi ţara, numiţii L. G.  şi P.  M. , personal sau prin intermediul celorlalţi membri ai grupării au asigurat transportul victimelor în străinătate, rezervând locuri pentru acestea şi suportând cheltuielile de transport, deplasarea în străinătate fiind efectuată în cele mai multe cazuri cu o firmă de transport în care numiţii L. G.  şi P.  M.  aveau încredere, respectiv firma aparţinând martorului L. C. C., aspect dovedit atât de declaraţia acestuia cât şi de situaţiile intrărilor/ieşirilor în/din ţară din care rezultă că cele mai multe victime au trecut frontiera de stat cu autoturismele cu numerele de înmatriculare XX XX XXXşi XX XX XXX, aparţinând fimei de transport S.C. X S.R.L. Botoşani – administrată de acest martor.

O dovadă că membrii grupului infracţional organizat le reţineau victimelor actele de identitate, pentru a avea control asupra acestora, este evidenţiat şi de faptul că o parte din victimele ce au fost identificate de autorităţile italiene şi returnate în România, nu aveau asupra lor actele de identitate, acestea revenind în România în baza unor titluri de călătorie ce se eliberează de către misiunile diplomatice cetăţenilor români depistaţi în străinătate fără documente, în vederea repatrierii lor. Aceste aspecte rezultă din situaţia intrărilor/ieşirilor în/din ţară ale victimelor, fiind de evidenţiat în acest sens situaţia victimelor V.  F.  şi F. C. .

Din declaraţiile părţilor vătămate şi a unora dintre martorii care au fost audiaţi în cauză rezultă că, în permanenţă, măcar unul dintre copiii numitei P.  M. , respectiv numiţii P.  C. , P.  R.  ori B.  N. , se aflau în Italia pentru a supraveghea victimele, iar în situaţia în care cel ce realiza supravegherea intenţiona să revină în ţară, în locul său venea un alt reprezentant al familiei pentru a continua supravegherea acestora. În situaţia în care nici unul dintre aceştia nu se afla în Italia pentru perioade relativ scurte de timp, supravegherea victimelor ce practicau prostituţia în beneficiul grupării infracţionale conduse de numiţii L. G.  şi P.  M.  era realizată numai de inculpata P. L., care la rândul său a practicat prostituţia pentru aceeaşi grupare infracţională o perioadă îndelungată de timp, devenind persoana de încredere a celor doi lideri, majoritatea victimelor caracterizând-o pe inculpata P. L. ca omul de bază al numitei P.  M. .

Pentru a avea un control asupra veniturilor obţinute de victime, numiţii L. G.  şi P.  M.  au organizat o dublă supraveghere a acestora, realizată pe de o parte, aşa cum am arătat mai sus, de persoane din familie, desemnate să exercite exploatarea sexuală a victimelor prin obligarea sau determinarea acestora la practicarea prostituţiei şi încasarea sumelor de bani, respectiv de numiţii P.  R., P.  C., B.  N.  şi B.  C. , iar pe de altă parte de inculpata P. L.. Aceasta din urmă a fost desemnată de numiţii P.  M.  şi L. G. , atât să încaseze de la victime sumele obţinute prin practicarea prostituţiei în anumite situaţii în care nici unul din copiii celor doi lideri nu se afla în Italia, cât şi să supravegheze corectitudinea victimelor cu privire la numărul de clienţi şi sumele de bani obţinute, mare parte dintre victime declarând că au auzit-o de nenumărate ori pe inculpata P. L. dându-i telefonic numitei P.  M.  detalii cu privire la activitatea victimelor şi sumele încasate de acestea.

Inculpata P. L. a avut şi rolul de a le instrui pe victime cu privire la zonele unde trebuiau să practice prostituţia, tarifele practicate pentru diferitele servicii sexuale prestate şi să le determine să respecte condiţiile impuse, respectiv obligaţia de a preda jumătate din banii obţinuţi din prostituţie în cazul unora dintre victime, sau chiar întreaga sumă câştigată, cum a fost cazul victimelor M. M., P. (fostă S.) M.  B., F. C.  şi altele.

Numiţii L. G.  şi P.  M.  au fost principalii beneficiari ai sumelor obţinute din exploatarea, prin obligarea sau determinarea la practicarea prostituţiei, a victimelor menţionate mai sus, intrând în posesia acestor sume, fie în mod direct când se deplasau în străinătate, fie le-au fost aduse de către ceilalţi  membri ai grupării în momentul în care reveneau în România sau le-au fost trimise din Italia şi Norvegia prin sistemul Western Union. Sumele obţinute de grupare prin exploatarea sexuală a victimelor au fost folosite de către numiţii L. G.  şi P.  M.  în interesul tuturor membrilor grupării, niciunul dintre aceştia nerealizând venituri din desfăşurarea unor activităţi licite.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în perioada 2005 – 2008, grupul infracţional organizat coordonat de numiţii L. G.  şi P.  M. , a obţinut, prin obligarea sau determinarea victimelor menţionate mai sus la practicarea prostituţiei, importante sume de bani, dovada obţinerii de către membrii grupării a acestor sume rezultând din declaraţiile victimelor şi din transferurile monetare identificate.

Prin sentinţa penală nr. XXX din  xx.xx.xxxx a Tribunalului Botoşani, modificată prin decizia penală nr. XXX din xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Suceava şi rămasă definitivă prin  decizia penală nr. XXXX din xx.xx.xxxx a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în temeiul art. 19 din Legea 678/2001 a fost confiscată de la  membrii grupării  suma de 104.000 euro.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul S. C. M., probatoriul administrat în cauză nu a dovedit obţinerea de către acesta în mod cert de la ceilalţi membri ai grupării infracţionale beneficii financiare, iar în declaraţia dată, acesta a recunoscut că i-a ajutat pe numiţii L. G.  şi P.  M. , dar fără a fi recompensat financiar, efectuând actele respective la cererea acestora, întrucât numita P.  M.  era concubina socrului său L. G. . În ceea ce o priveşte pe V.  F. , pe care a recrutat-o, nici din exploatarea sexuală a acesteia nu a obţinut venituri întrucât aceasta a fost depistată de autorităţile italiene după două zile de la sosirea în Italia şi a fost returnată în România.

Referitor la infracţiune de proxenetism în formă continuată

Partea vătămată V.  F.

 Din probe rezultă că, în luna XX 2005, prin intermediul unei cunoştinţe, partea vătămată V.  F.  l-a cunoscut pe inculpatul  S. C.-M., care i-a propus să meargă în Italia în vederea practicării prostituţiei.

 Acesta a cazat-o în locuinţa sa timp de 3 zile, i-a achitat diverse cheltuieli (îmbrăcăminte, înfrumuseţare) şi i-a plătit biletul de transport până în Italia. V.  F.  a stabilit cu inculpatul S. C.-M., să împartă cu acesta în jumătate sumele pe care le va câştiga din practicarea prostituţiei, după ce, mai întâi, îi va achita sumele avansate pentru transport, îmbrăcăminte şi alte cheltuieli necesare pentru înfrumuseţarea sa. De asemenea, au mai stabilit ca V.  F.  să strângă banii câştigaţi din practicarea prostituţiei şi să-i predea inculpatului S. C. M. atunci când acesta va ajunge în Italia.

Partea vătămată V.  F.  a ieşit din ţară la data de xx.xx.xxxx, prin Punctul de Trecere a Frontierei Petea, împreună cu S. S. şi T. M. . Numitul P.  R.  le-a însoţit, însă a trecut fontiera cu un alt mijloc de transport, pentru a nu fi înregistrat în evidenţele Poliţiei de Frontieră împreună cu victimele, aspect dovedit de procesele verbale de intrări ieşiri ale celor sus-menţionaţi (vol. V, filele  230-231).

A doua zi de la sosirea în Italia, după ce a racolat un client, partea vătămată V.  F.  a fost surprinsă de către carabinierii italieni,  a fost reţinută şi trimisă într-un centru pentru migranţi, iar la data de xx.xx.xxxx  a fost expulzată din Italia şi returnată  cu titlu de călătorie, prin Punctul de Trecere a Frontierei -Aeroport Otopeni. Aspectele declarate de partea vătămată V.  F.  sunt confirmate şi de martora F. C. . (vol. II, filele  23-25).

De asemenea, partea vătămată C. L. şi martora A. V. au declarat că V.  F.  a practicat prostituţia stradală în Italia în folosul grupării infracţionale conduse de numiţii L. G.  şi P.  M.  (declaraţie parte vătămată C. L. vol. III, filele 74-81, declaraţii A. V., (vol. II, filele 173-182).

Situaţia de fapt descrisă mai sus este dovedită cu următoarele mijloace de probă: declaraţia olografă V.  F. , xerocopie: vol. II  filele  1-4; declaraţia formular tipizat parte vătămată V.  F. , xerocopie: vol. II filele 5-7; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după  planşe  foto şi planşe fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoaştere efectuată de V.  F. , xerocopii: filele 8-22; declaraţia formular tipizat martor F. C. , xerocopie: vol. II filele 23-25; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după  planşe  foto şi planşe fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoaştere efectuată de F. C. , xerocopii : vol. II filele 26-52; declaraţia olografă A. V., xerocopie: vol. II filele  173-178; declaraţia formular tipizat martor A. V., xerocopie: vol. II filele 179-182; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după  planşe  foto şi planşe fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoaştere efectuată de A. V., xerocopii : vol. II filele 183-229; declaraţie olografă C. L., xerocopie: vol. III filele  74-78; declaraţia formular tipizat parte vătămată C. L., xerocopie: vol. III filele 79-81; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după planşe foto şi planşe fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoaştere efectuată de C. L., xerocopii: vol. III filele 82-101; proces verbal de interogare a bazelor de date privind Evidenţa Persoanelor-Paşapoarte : vol.V, fila 99 (verso).

Martora A. V.

La începutul anului 2006, martora A. V. a întâlnit-o pe prietena sa din copilărie, T. (fostă H.) M. , care i-a povestit că practică  prostituţia în Roma - Italia pentru nişte persoane de etnie rromă din municipiul Botoşani şi i-a propus să facă şi ea acelaşi lucru.

Întrucât A. V. a fost de acord, s-au deplasat împreună la Botoşani la locuinţa numitei  P.  M.  zisă “L.”.

Aceasta i-a propus lui A. V. să practice prostituţia în Italia sub protecţia sa, urmând să împartă cu ea  banii obţinuţi.

Întrucât A. V. nu avea paşaport, numita P.  M.  i-a solicitat inculpatului S. C. M., zis “M.”  să o ajute să obţină acest document,  acesta însoţind martora la Serviciul Public Comunitar de Eliberare a Paşapoartelor Simple Botoşani şi  efectuând demersurile necesare obţinerii paşaportului pentru ca martora să poată să traverseze frontiera de stat. Suma necesară pentru eliberarea paşaportului  a fost pusă la dispoziţia inculpatului S. C. M. de către numita P.  M. .

La data de xx.xx.xxxx martorei A. V. i-a fost eliberat un paşaport turistic, după cum rezultă din procesul verbal privind situaţia paşapoartelor victimelor ( vol.V, fila 100).

Martora A. V.  a mai declarat că în aceeaşi perioadă inculpatul S. C. M. a ajutat-o şi pe P. F. să obţină paşaportul, documentul fiind emis la data de xx.xx.xxxx.

Până la plecare, martora A. V. a  fost cazată în locuinţa inculpatului  A. C. zis „G. ” şi a concubinei acestuia de la acea dată, numita B.  N. .

Deplasarea în Italia a fost efectuată cu un microbuz aparţinând martorului  L. C. C., contravaloare transportului fiind achitată de către numita P.  M. .

Martora A. V. a ieşit din ţară la data de  xx.xx.xxxx prin Punctul de Trecere a Frontierei Salonta, cu autovehiculul având numărul de înmatriculare XX XX XXX, în acelaşi mijloc de transport călătorind partea vătămată  S. C. M. şi inculpatul A. C., zis „G. ”, care la acea dată se numea A. C. (proces verbal intrări ieşiri A. V., vol. V, filele 169-170) .

În Italia, cele două tinere au fost aşteptate de către numita B.  N.  şi inculpata P. L., care le-au cazat la un hotel unde se mai aflau şi alte tinere care practicau prostituţia pentru gruparea infracţională condusă de P.  M.  şi concubinul acesteia L. G. , printre care martora T. M. .

Inculpata P. L. era persoana de încredere a numitei P.  M.  şi le învăţa pe tinere cum să racoleze clienţi, ce tarife trebuiau să practice şi ţinea evidenţa sumelor de bani încasate.

În fiecare zi, tinerele se deplasau  la periferia Romei, pe strada Aqua Acetossa Ostiense, unde racolau clienţii. Martora A. V. a declarat că a avut zilnic minim 10 clienţi, de la care încasa sume de bani cuprinse între 30-50 euro, atunci când raporturile sexuale aveau loc în maşină şi 150-200 euro, când raporturile sexuale aveau loc la un hotel. Câştigul zilnic era de 300-700 de euro, dintre care jumătate trebuiau predaţi numitei B.  N.  ori lui P.  R. .

Tinerele exploatate sexual erau cazate câte 3-4 persoane în cameră şi plăteau pentru cazare la hotel câte 25 de euro pe zi. Martora A. V. a fost obligată să lase în  cameră paşaportul  şi nu avea voie să iasă în oraş decât însoţită de unul dintre copiii numitei P.  M. .

În luna septembrie sau octombrie 2006, în urma unei razii a carabinierilor, martora A. V. şi inculpata P. L. au fost reţinute şi internate într-un centru pentru  migranţi. La data de xx.xx.xxxx, martora A. V. a fost returnată prin Punctul de Trecere a Frontierei Băneasa, împreună cu inculpata P. L. (proces verbal intrări/ieşiri întocmit pentru inculpata  P. L., vol. V, fila 165-verso).

Martora F. M. A.  a declarat că ştia despre A. V. că practica prostituţia în Italia în folosul inculpatului A. C. zis „G. ” şi că aceasta i-a povestit despre câştigurile pe care le realizează din prostituţie, respectiv 50 euro de la fiecare client.

În acelaşi sens, partea vătămată S. M. G. a declarat că a cunoscut-o pe martora A. V. în Italia, aceasta practicând prostituţia în folosul grupării infracţionale conduse de numiţii L. G.  şi P.  M. , alături de S. C. M., T. M.  şi inculpata P. L. (declaraţie parte vătămată S. M. G., vol.III, filele 24-31).

Situaţia de fapt descrisă mai sus este dovedită cu următoarele mijloace de probă: declaraţia olografă A. V., xerocopie: vol.II filele  173-178, declaraţia formular tipizat martor A. V., xerocopie: vol.II filele 179-182, proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după  planşe  foto şi planşe fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoaştere efectuată de A. V., xerocopii : vol.II filele 183-229, proces verbal de interogare a bazelor de date  privind evidenţa intrărilor şi ieşirilor cetăţenilor români A. V. : vol. V , filele 169-170, declaraţia olografă T. M. , xerocopie: vol.II fila  53, declaraţia formular tipizat martor T. F. , xerocopie: vol.II filele 54-55; declaraţia formular tipizat martor P. M.  Brînduşa, xerocopie: vol.II filele 61-63; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după  planşe  foto şi planşe fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoaştere efectuată de P. M.  Brînduşa, xerocopii : vol.II filele 64-100; declaraţia olografă S. S., xerocopie: vol.II  filele  101-104; declaraţia formular tipizat martor S. S., xerocopie: vol.II filele 105-107; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după  planşe  foto şi planşe fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoaştere efectuată de S. S., xerocopii : vol.II filele 108-145; declaraţie olografă S. M., xerocopie: vol.III filele 141-148; declaraţie formular tipizat parte vătămată S. M., xerocopie: vol.III filele 149-152; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după  planşe  foto şi planşe fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoaştere efectuată de S. M., xerocopii : vol.III filele 153-184; declaraţii olografe S. C. M., xerocopie: vol.III filele 185-190; declaraţie formular tipizat parte vătămată S. C. M., xerocopie: vol.III filele 191-192; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după  planşe  foto şi planşe fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoaştere efectuată de S. C. M., xerocopii : vol.III filele 193-213; declaraţii olografe F. M. A., xerocopie: vol.III filele  1-4; declaraţia formular tipizat martor F. M. A., xerocopie: vol.III filele 5-6; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după  planşe  foto şi planşe fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoaştere efectuată de F. M. A., xerocopii : vol.III filele 7-23; declaraţie olografă S. M. G., xerocopie: vol.III filele  24-28; declaraţia formular tipizat parte vătămată S. M. G., xerocopie: vol.III filele 29-31; declaraţie olografă C. L., xerocopie: vol.III filele  74-78; declaraţia formular tipizat parte vătămată C. L., xerocopie: vol.III filele 79-81; proces verbal de interogare a bazelor de date privind Evidenţa Persoanelor-Paşapoarte : vol.V, fila 100, proces verbal de interogare a bazelor de date  privind evidenţa intrărilor şi ieşirilor cetăţenilor români – inculpata P. L. : vol. V , filele 162-166, proces verbal de interogare a bazelor de date  privind evidenţa intrărilor şi ieşirilor cetăţenilor români - P.  R. : vol. V , filele 178-180, situaţia transferurilor monetare: vol.V, filele 93-97.

Victima P. F. (18 ani la data ieşirii din ţară)

Din probatoriul administrat în cauză rezultă că numita P. F. a practicat prostituţia în Roma - Italia pentru gruparea infracţională condusă de numiții L. G.  şi P.  M.  începând cu luna februarie 2006 şi  până la data de xx.xx.xxxx, când a fost returnată din Italia, dar şi în cursul anului 2007, când a efectuat transferuri monetare din Italia numitei B.  N.  în România.

Cu privire la P. F., martora A. V.  a declarat că în luna ianuarie 2006 în timp ce inculpatul  S. C.-M., zis “M.” a ajutat-o  să obţină paşaportul, a observat că inculpatul s-a ocupat şi de întocmirea paşaportului pentru  numita P. F. (declaraţie martor A. V., vol. II, fila 173-178).

Într-adevăr,  la data de xx.xx.xxxx, numitei P. F.  i-a fost eliberat paşaportul turistic, după cum rezultă din procesul verbal privind situaţia paşapoartelor victimelor ( vol.V, fila 101).

Susnumita a ieşit din ţară la data de xx.xx.xxxx, prin Punctul de Trecere a Frontierei Borş cu autovehiculul având numărul de înmatriculare XX XX XXX, împreună cu S. M. G. şi martorul H. V. I., declarând că se deplasează în Italia (proces verbal intrări ieşiri întocmit pentru P. F., vol. V, filele 254-257).

 Martorul  H. V.-I., care a călătorit în Italia împreună cu  S. M.-G. şi P. F., a declarat că cele două tinere au fost trimise în Italia de către inculpatul A. C. zis „G. ”,  însă la acel moment, el nu a  cunoscut scopul călătoriei lor în Italia. Au fost aşteptaţi toţi trei de către H. F.-I. şi cazaţi la acelaşi hotel. Martorul H. V. I. a mai declarat că ulterior a a aflat că S. M.-G., P. F. şi soţia sa T. (fostă H.) M.  au practicat prostituţia stradală (declaraţie martor H. V. I., vol. II, fila 253-254).

Fiind audiată, partea vătămată S. M.-G. a declarat că în luna februarie 2006 a plecat în Italia împreună cu P. F. pentru a practica prostituţia stradală în folosul grupării infracţionale conduse de către numiții L. G.  şi P.  M. .  Contravaloarea biletului de transport pentru P. F. a fost achitată de către numita P.  M. . Cele două tinere au fost aşteptate la destinaţie de către H. F.-I. zis „N.” care le-a cazat la un hotel unde se aflau şi alte tinere ce practicau prostituţia stradală. Partea vătămată a mai declarat că atât ea cât şi P. F.  au fost supravegheate de către numitul P.  R.  şi de către numita B.  N.  (declaraţie parte vătămată S. M. G., vol. III, fila 24-31).

Tot în legătură cu numita P. F.,  martora A. V. a mai declarat că în luna iulie 2006, în timp ce se afla împreună cu aceasta şi cu alte tinere în Italia şi practicau prostituţia în folosul grupării conduse de L. G.  şi P.  M. , au fost surprinse practicând prostituţia la o razie a carabinierilor (declaraţie martor A. V. vol. II, filele 173-182).

Cu această ocazie au fost reţinute şi internate într-un centru pentru migranţi A. V., P. F., Filip F. şi inculpata P. L., iar la data de xx.xx.xxxx, A. V.  şi P. F. au fost returnate (situaţia persoanelor returnate, vol. IV, fila 45).

 Victima nu a putut fi audiată.

Situaţia de fapt descrisă mai sus este dovedită cu următoarele mijloace de probă: declaraţia olografă A. V., vol.II, filele 173-178, declaraţia formular tipizat martor A. V.: vol. II , filele  179-182, proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după  planşe  foto  şi planşe fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoaştere efectuată de către A. V. vol. II, filele 183-229, declaraţia olografă  S. M. G., vol.III, fila 24-28; declaraţia pe formular tipizat parte vătămată S. M. G. : vol.III , fila  29-31; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după planşe foto cuprinzând aspecte de la recunoaşterea după  fotografii efectuată de S. M. G. şi planşe fotografice:  vol.III , filele 32 -73, declaraţia formular tipizat H. V.-I., vol.II , fila 253-254,  proces verbal de interogare a bazelor de date  privind evidenţa intrărilor şi ieşirilor în/din ţară a numitei P. F.: vol. V, filele 254-257; proces verbal de interogare a bazelor de date privind Evidenţa Persoanelor-Paşapoarte vol.V, fila 101; situaţia persoanelor returnate din străinătate: vol. IV, fila 45.

În ce priveşte infracţiunea de complicitate la trafic de minori, în formă continuată

Parte vătămată S. M. G. (16 ani la data racolării)

Din probe rezultă că, în luna ianuarie 2006, partea vătămată S. M. G. s-a întâlnit cu martora T. (fostă H.) M. , ocazie cu care aceasta i-a spus că practică prostituţia în Italia în folosul unei familii de etnie rromă din municipiul Botoşani, că o duce foarte bine şi că are bani, prezentându-i prostituţia ca o modalitate uşoară de îmbogăţire.

 Având în vedere că avea o situaţie materială precară, din dorinţa de a scăpa de sărăcie şi de a o duce şi ea foarte bine, în discuţia purtată cu martora T. (fostă H.) M. , partea vătămată S. M. G. i-a dat de înţeles că ar vrea şi ea să meargă în Italia pentru a câştiga bani. Ulterior, partea vătămată S. M. G. s-a deplasat împreună cu martora T. (fostă H.) M.  la locuinţa numiţilor L. G.  şi P.  M. . Cu această ocazie partea vătămată S. M. G. i-a cunoscut pe numiţii L. G. , zis ,,V.” şi P.  M. , zisă ,,L.”, fiicele acestora,  P.  C.  şi B.  N. , precum şi pe inculpatul  S. C. M., zis ,,M.”.

Numita P.  M.  şi ceilalţi membri ai familiei sale, i-au propus părţii vătămate să practice prostituţia stradală în Roma - Italia şi să împartă sumele de bani încasate de la clienţi cu  membrii grupării, pentru a i se asigura protecţie.

Partea vătămată S. M. G. a fost de acord cu propunerea numitei P. M. , de la care a primit  suma de 100 de euro pentru a achita taxele aferente eliberării paşaportului  turistic şi pentru a-şi cumpăra  haine. 

La data respectivă, S. M. G. era minoră, iar numita P.  M.  i-a propus să se căsătorească formal cu o persoană aleasă de membrii grupării, pentru a putea părăsi ţara.

Astfel, inculpatul A. C., zis ,,G. ” a fost desemnat să găsească un bărbat dispus, pentru o sumă de bani, să se căsătorească cu minora. Acesta a luat legătura cu martorul Z. P., care a fost de acord cu propunerea inculpatului A. C., zis ,,G. ”, primind de la acesta suma de 150 de euro la încheierea căsătoriei, urmând ca ulterior să mai primească o diferenţă de 100 de euro, după ce victima ajungea în străinătate.

Conform extrasului din „Registrul de Căsătorie” eliberat de Serviciul Comunitar Local Evidenţa Informatizată a Persoanelor Botoşani – Starea Civilă (vol. IV, fila 50), căsătoria dintre Z. P. şi S. M. G. a fost oficiată la data de xx.xx.xxxx, ocazie cu care victima şi-a păstrat numele anterior.

La încheierea căsătoriei au participat ca martori, inculpatul A. C., zis „G. ” şi martorul H. V. I. din oraş Săveni, judeţul Botoşani, aspect ce rezultă din declaraţiile martorilor Z. P. şi H. V. I. ( vol II, filele  238-246, 253-281). 

Inculpatul S. C. M., zis “M.” a ajutat-o pe S. M. G. să obţină paşaportul în regim de urgenţă, însoţind-o la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă şi Eliberare a Paşapoartelor Simple Botoşani, plătind şi taxele aferente eliberării actului din suma de 100 de euro primită de partea vătămată de la inculpata P.  M. . Paşaportul a fost eliberat la data de xx.xx.xxxx, după cum rezultă din procesul verbal privind situaţia paşapoartelor victimelor (vol.V, fila 98-verso).

Inculpatul S. C. M. a fost cel care a ridicat paşaportul şi i l-a înmânat numitei P. M. .

Partea vătămată S. M. G. a plecat în Italia la data de xx.xx.xxxx. În Italia, partea vătămată S. M. G. şi victima P. F. au fost aşteptate de o persoană de încredere a numiţilor L. G.  şi P.  M. , care le-a cazat la un hotel din Roma, unde se aflau mai multe tinere din Botoşani.

Partea vătămată S. M. G. a declarat că a practicat prostituţia circa două luni de zile şi a predat membrilor grupării suma de aproximativ 7000 de euro, din care 1200 de euro i-a predat personal numitului L. G. .

Aspectele declarate de partea vătămată S. M. G. privind traficarea sa de către numiţii L. G.  şi P.  M. şi membrii familiei acestora, se coroborează cu declaraţiile celorlalte victime audiate în cauză. Astfel, martora F. M. A. a declarat că partea vătămată S. M. G. i-a povestit că practică prostituţia în Italia în folosul membrilor grupării infracţionale şi chiar i-a făcut cunoştinţă cu inculpatul A. C., zis „G. ”, pentru a-i intermedia plecarea în Italia. (declaraţii martor F. M. A., vol.III, filele 1-6).

Cu ocazia audierii, martorele S. S. şi A. A., au declarat că în cursul anului 2006, când au practicat prostituţia în Italia în folosul grupării infracţionale conduse de numiţii L. G.  şi P.  M. , printre tinerele care practicau prostituţia stradală sub supravegherea inculpatei P. L., se afla şi S. M. G.  (declaraţii martor S. S., vol. II, filele 101-107, declaraţii A. A., vol.II, filele 146-149).

Situaţia de fapt descrisă mai sus este dovedită cu următoarele mijloace de probă: declaraţie olografă S. M. G.: vol.III, filele 24-28; declaraţia pe formular tipizat parte vătămată  S. M. G.: vol.III, filele 29-31; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după planşe foto cuprinzând aspecte de la recunoaşterea după  fotografii efectuată de S. M. G. şi planşe fotografice:  vol.III, filele 32-73; proces verbal de interogare a bazelor de date privind intrările/ieşirile în/din România ale persoanei vătămate S. M. G.: vol  V, filele 193-200;  declaraţie olografă M. M.:  vol. III, fila 102; declaraţii formular tipizat parte vătămată M. M.: vol.II, fila 164; declaraţie formular tipizat martor M. M.: vol. III, filele 103-106; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după planşe foto cuprinzând aspecte de la recunoaşterea după  fotografii de către numita M. M.  şi planşe fotografice: vol.III, filele 109-128; declaraţia olografă S. M.:  vol.III, filele 141-148 ; declaraţia pe formular tipizat parte vătămată S. M.: vol.III, filele  149-152; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după planşe foto cuprinzând aspecte de la recunoaşterea după  fotografii efectuată de  S. M. şi planşe fotografice:  vol.III, filele 153-184; declaraţii olografă S. C. M.:  vol.III, filele 185-190; declaraţia pe formular tipizat parte vătămată S. C. M.: vol.III, filele 191-192; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după planşe foto cuprinzând aspecte de la recunoaşterea după  fotografii efectuată de  S. C. M. şi planşe fotografice: vol.III, filele 193-213; declaraţia formular tipizat martor T. M. : vol. II, fila 53;  declaraţia olografă P. M.  B.: vol.II, filele  56-60; declaraţia formular tipizat martor P. M.  B.: vol. II, filele 61-63; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după  planşe  foto  cuprinzând aspecte de la recunoaşterea după  fotografii efectuată de  P. M.  B. şi planşe fotografice: vol. II, filele 64-100; declaraţia olografă S. S.: vol.II, fila 101-104; declaraţia formular tipizat martor S. S., vol. II – filele 105-107; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după  planşe  foto cuprinzând aspecte de la recunoaşterea după  fotografii efectuată de  S. S. şi planşe fotografice: vol. II, filele 108-145; declaraţia olografă A. A.: vol.II, fila  146-147; declaraţia formular tipizat martor A. A.: vol. II, fila 148-149; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după  planşe  foto cuprinzând aspecte de la recunoaşterea după  fotografii efectuată de  A. A. şi planşe fotografice: vol. II, filele 150-172; declaraţii olografă A. V.: vol.II, filele 173-178; declaraţia formular tipizat martor A. V., vol. II – filele 179-182; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după  planşe  foto  cuprinzând aspecte de la recunoaşterea după  fotografii efectuată de  A. V. şi planşe fotografice: vol. II, filele 183-229; declaraţii olografă F. M. A.: vol.II, filele 1-4; declaraţia formular tipizat martora F. M. A.: vol. III, filele 5-6; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după  planşe  foto cuprinzând aspecte de la recunoaşterea după  fotografii efectuată de  martora F. M. A. şi planşe fotografice: vol. III, filele 7-23; proces verbal de consemnare a declaraţiei martorei M. M. : vol. III, fila 138-140; declaraţie olografă S. G. : vol II, filele 230-231; declaraţie formular tipizat martor S. G. : vol. II, filele 232-233; declaraţie olografă S. D.-V.: vol. II, filele 234-235; declaraţie formular tipizat martor S. D.-V.: vol. II, fila 236-237; declaraţia olografă Z. P.: vol.II, filele 238-239; declaraţia formular tipizat martor Z. P.: vol. II, fila 240; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după  planşe  foto  cuprinzând aspecte de la recunoaşterea după  fotografii efectuată de Z. P. şi planşe fotografice: vol. II, filele 241-246; declaraţia formular tipizat martor H. V.-I.: vol. II, filele 253-254; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după planşe foto cuprinzând aspecte de la recunoaşterea după  fotografii efectuată de H. V.-I. şi planşe fotografice: vol.II, filele 255-281; declaraţie formular tipizat martor L. C. C.: vol.II, fila 282-284; declaraţie formular tipizat martor A. R. A.: vol. II, fila 289 - 290; proces verbal de interogare a bazelor de date privind Evidenţa Persoanelor-Paşapoarte: vol.V, fila 98-verso; proces verbal de interogare a bazelor de date privind intrările/ieşirile în/din România ale numitului P.  R. : vol  V, filele 178-180; proces verbal de interogare a bazelor de date privind intrările/ieşirile în/din România ale numitului L. G. : vol  V, filele 144-148; proces verbal de interogare a bazelor de date privind intrăriile/ieşirile în/din România ale numitei B.  N. : vol  V, filele 157-158; proces verbal de interogare a bazelor de date privind intrările/ieşirile în/din România ale numitului H. F. I.: vol  V, filele 159-161; proces verbal de interogare a bazelor de date privind intrările/ieşirile în/din România ale numitei P.  C. : vol  V, filele 153-156; extrase din Registrul de căsătorie: vol.IV, fila 50.

 Partea vătămată S. M. (17 ani la data racolării)

 Din probe rezultă că în luna iulie 2006 partea vătămată S. M. (17 ani la data racolării)  s-a întâlnit cu martora, A. V., prietena sa care, ştiind situaţia materială precară a acesteia, i-a spus că are nişte cunoştinţe în municipiul Botoşani, care ar putea să o ajute să obţină un loc de muncă în Italia şi a condus-o la domiciliul acestora, situat în centrul vechi al municipiul Botoşani.

În acel imobil, partea vătămată S. M. i-a cunoscut pe numiţii L. G. , zis ,,V.”, P.  M. , zisă ,,L.”, P.  C. , P.  R. , inculpaţii P. L. şi S. C. M., zis ,,M.”, precum şi alte persoane din anturajul acestora.

Numita P.  M.  i-a promis părţii vătămate că va lucra în Italia ca menajeră, că o va duce bine, va câştiga mulţi bani, îşi va cumpăra bijuterii din aur şi va putea trimite bani familiei.

Întrucât la acea dată partea vătămată S. M. era minoră, numita P.  M.  i-a propus să se căsătorească cu fiul ei, numitull P.  R.  pentru a putea părăsi teritoriul României, fără acordul părinţilor. Partea vătămată a fost de acord cu această căsătorie formală, care a fost oficiată la data de xx.xx.xxxx, aspect dovedit de Extrasul din Registrul de căsătorie existent în vol. I, fila 103. La încheierea căsătoriei numitul P.  R.  a preluat numele soţiei, însă ulterior acesta nu şi-a preschimbat cartea de identitate.

Ca şi în cazul altor victime, inculpatul S. C. M., zis ,,M.” a fost desemnat să se ocupe de întocmirea paşaportului părţii vătămate S. M., tot el fiind cel care a completat cererea de eliberare, aspect confirmat de Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică (vol V, filele 54-62) şi a achitat taxele aferente.

Paşaportul a fost eliberat la data de xx.xx.xxxx, după cum rezultă din procesul verbal privind situaţia paşapoartelor victimelor ( vol.V, fila 99).

La data de xx.xx.xxxx, S. M. G. a ieşit din România, prin Punctul de Trecere a Frontierei Borş, cu autovehiculul având numărul de înmatriculare XX XX XXX, fiind însoţită de inculpatul P.  R.  şi de martorul L. C. C. – şoferul autovehiculului, declarând că se deplasează în Italia (procesul verbal de interogare a bazelor de date privind intrările/ieşirile în/din România pentru S. M. , vol. V, filele 209-210).

Partea vătămată S. M. a fost cazată de către numita B.  C.  la un hotel denumit ,,C.”. În aceeaşi cameră de hotel mai erau  cazate şi alte persoane, printre care : P. G. , zis ,,Chiţ”, S. S., S. C. M.,  C. L. şi inculpata P. L..

Inculpata P. L. şi numitul P.  R.  i-au adus la cunoştinţă părţii vătămate S. M. că va trebui să practice prostituţia stradală.

Inculpata P. L. a supravegheat-o ţinând evidenţa clienţilor şi a încasat de la partea vătămată sumele obţinute pe care le trimitea în România, la anumite intervale de timp,  numiţilor L. G.  şi P.  M. .

Partea vătămată S. M. a practicat prostituţia în folosul acestei grupări timp de aproximativ patru luni de zile, perioadă în care a observat că anumite persoane care se aflau de mai mult timp acolo predau traficanţilor doar jumătate din bani, iar cele care veniseră mai recent pentru a practica prostituţia erau obligate să predea toţi banii.

Partea vătămată S. M. a declarat că, în perioada de patru luni de zile, cât a practicat prostituţia a câştigat aproximativ 15.000 de euro ce au fost încasaţi şi trimişi în România de către inculpata P. L. şi numitul P.  R. .

 Situaţia de fapt descrisă mai sus este dovedită cu următoarele mijloace de probă: declaraţie olografă S. M., xerocopie: vol. III,  filele 141-148; declaraţie formular tipizat parte vătămată S. M., xerocopie: vol. III, filele 149-152; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după  planşe  foto şi planşe fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoaştere efectuată de S. M., xerocopii : vol. III, filele 153-184; proces verbal de interogare a bazelor de date privind intrările/ieşirile în/din România ale numitei S. M.: vol.V, filele 209-210; proces verbal de interogare a bazelor de date privind intrările/ieşirile în/din România ale numitului P.  R. : vol.V, filele 178-180; proces verbal de interogare a bazelor de date privind intrările/ieşirile în/din România ale inculpatei P. L.: vol.V, filele 162-166; raport de constatare tehnico-ştiinţifică nr. XXXXXX din xx.xx.xxxx: vol. IV, filele 54-62; declaraţia pe formular tipizat parte vătămată C. L. : vol.III , filele 79-81; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după planşe foto şi planşe fotografice cuprinzând aspecte de la recunoaşterea după  fotografii efectuată de către numita C. L. : vol.III , filele 82-101; declaraţia olografă S. S.: vol.II , fila 101-104; declaraţia formular tipizat martor S. S.: vol. II , fila  105-107; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după  planşe  foto şi planşe fotografice cuprinzând aspecte de la recunoaşterea după fotografii de către numita  S. S. : vol. II , filele 108-145; declaraţia olografă A. V.: vol.II , filele 173-178; declaraţia formular tipizat martor A. V.: vol. II , filele 179-182; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după  planşe  foto  şi planşe fotografice cuprinzând aspecte de la recunoaşterea după fotografii efectuată  de către A. V. : vol. II , filele 183-229; declaraţie olografă S. M. G. : vol.III , filele 24-28; declaraţia pe formular tipizat parte vătămată  S. M. G.: vol.III , filele 29-31;  proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după planşe foto cuprinzând aspecte de la recunoaşterea după fotografii efectuată de S. M. G. şi planşe fotografice:  vol.III , filele 32 -73; declaraţie olografă M. M.: vol.III , fila 129-130; proces verbal de interogare a bazelor de date privind Evidenţa Persoanelor-Paşapoarte: vol.V, fila 99.

 G. A. M., fostă A. (17 ani la data racolării)

 Din probe rezultă că G. A. M. a practicat prostituţia în Roma - Italia în beneficiul numiţilor L. G.  şi P.  M.  în perioada septembrie – decembrie 2006, cât şi în cursul anului 2007.

Aceste aspecte, cu toate că nu au fost relatate de victimă, fiind plecată în străinătate, sunt confirmate de declaraţiile părţilor vătămate şi ale martorelor audiate, precum şi de modul în care minora a ajuns în Italia, ce urmează acelaşi tipar ca şi în cazul altor victime traficate de aceeaşi grupare.

Şi în cazul acestei victime, inculpatul S. C. M.  i-a ajutat pe membrii grupării în activitatea infracţională , ocupându-se de eliberarea şi pentru această minoră a paşaportului. Ca şi în cazul numitelor C. L. şi S. M., cererea de eliberare a paşaporului turistic pentru  G. A. M. a fost completată de inculpatul S. C. M., iar actul a fost eliberat la data de xx.xx.xxxx, cu câteva zile înainte de a avea loc plecarea în străinătate, după cum rezultă din procesul verbal privind situaţia paşapoartelor victimelor ( vol.V, fila 100-verso).

Victima G. (fostă A.) A. M.  a ieşit din ţară la data de xx.xx.xxxx, prin Punctul de Trecere a Frontierei Borş, în autovehiculul având numărul de înmatriculare XX XX XXX, cu destinaţia Italia, utilizând un mijloc de transport  cu care au călătorit anterior şi alte victime (proces verbal, vol V, fila 251).

O parte dintre părţile vătămate şi martorele audiate în cauză au oferit detalii şi în legătură cu activităţile desfăşurate în Italia, de către G. A. M..

Martora A. V. a declarat că în perioada mai-octombrie 2006, a practicat prostituţia în Roma – Italia în folosul numitei P.  M.  şi a membrilor grupului infracţional condus de către aceasta, alături de mai multe tinere din com. Vlăsineşti, jud. Botoşani printre care şi  numita G. (fostă A.) Ana-M. (declaraţie martor A. V., vol. II, fila 173-182) .

Numita P. M. -Brînduşa a declarat că a practicat prostituţia stradală în perioada septembrie–octombrie 2006 în Roma–Italia, în folosul aceleaşi grupări infracţionale, alături de mai multe tinere printre care şi G. A.-M. fostă A. (declaraţie martor P. M.  Brînduşa, vol. II, fila 56-63).

Persoana care a supravegheat-o pe G. (fostă A.) A. M. a fost inculpata P. L., după cum rezultă din declaraţia martorei A. A., care a declarat că  în perioada septembrie-octombrie 2006, timp în care  a practicat prostituţia stradală în Italia, a cunoscut-o pe numita G. Ana-M., care  practica prostituţia sub supravegherea acestei inculpate (declaraţie martor A. A., vol.II, fila 146-149).

La rândul lor, părţile vătămate S. M. G. şi S. M., au declarat că în cursul toamnei anului 2006, când au practicat prostituţia în folosul grupării infracţionale conduse de către numiţii L. G.  şi P.  M. , cu cunoscut-o pe numita G. A. M., care practica prostituţia pentru gruparea condusă de aceştia şi a fost cazată la acelaşi hotel cu ele  (declaraţii parte vătămată S. M. G., vol.III, fila 29-31, proces verbal prezentare pentru recunoaştere parte vătămată S. M., vol.III, fila  153-184).

Martora M. M. a recunoscut-o pe G. Ana-M. ca fiind una dintre tinerele care au practicat prostituţia stradală în Italia alături de ea, în folosul grupării infracţionale conduse de numiţii L. G.  şi P.  M.  (proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după planşe foto cuprinzând aspecte de la recunoaşterea după  fotografii de către M. M. şi planşe fotografice, vol.III – filele 131-135);

Situaţia de fapt descrisă mai sus este dovedită cu următoarele mijloace de probă: declaraţia formular tipizat martor P. M.  B.: vol. II , fila 61-63;  proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după  planşe  foto şi planşe fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoaştere efectuată de către  P. M.  B.  : vol. II , filele 64-100; declaraţia olografă A. V.: vol.II , fila 173-178; declaraţia formular tipizat martor A. V.: vol. II , fila 179-182, proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după  planşe  foto  şi planşe fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoaştere efectuată de către A. V.: vol. II , filele 183-229; declaraţia olografă A. A.: vol.II , fila 146-147; declaraţia formular tipizat martor A. A.: vol. II , filele 148-149;  proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după  planşe  foto şi planşe fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoaştere efectuată de către A. A. : vol. II , filele 150-172; declaraţia olografă S. M. G. :  vol.III , fila 24-28; declaraţia pe formular tipizat parte vătămată S. M. G. : vol.III , fila 29-31; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după planşe foto şi planşe fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoaştere efectuată de către  S. M. G. : vol.III , filele 32-73; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după planşe foto şi planşe fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoaştere efectuată de către  S. M.: vol. III, filele 141-148; proces verbal de interogare a bazelor de date  privind evidenţa intrărilor şi ieşirilor în/din ţară a numitei G. (fostă A.) A. M.: vol. V, fila 251; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după planşe foto cuprinzând aspecte de la recunoaşterea după  fotografii de către M. M. şi planşe fotografice: vol.III , filele 131-135; proces verbal de interogare a bazelor de date privind Evidenţa Persoanelor-Paşapoarte : vol.V, fila 100-verso; raport de constatare tehnico ştiinţifică: vol. IV, filele 54-62.

Referitor la infracţiunea de complicitate la trafic de persoane, comisă de inculpatul S. C. M. în dauna părţii vătămate C. L., rezultă din probe că în luna iulie 2006, aceasta a fost căutată la domiciliu de către martora A. V. care i-a propus să meargă în Italia prin intermediul unei familii de rromi din Botoşani pentru a lucra în agricultură sau ca ospătar.

Datorită situaţiei materiale precare şi a ofertei tentante, partea vătămată C. L. a fost de acord cu propunerea făcută de A. V., care s-a arătat dispusă să o ajute cu suma de bani necesară pentru eliberarea paşaportului şi pentru acoperirea contravalorii transportului.

A. V. a condus-o  pe partea vătămată la locuinţa numiților L. G.  şi P.  M. , situată în centrul vechi al municipiului Botoşani.

Acolo a cunoscut-o pe numita P.  M.  şi pe o rudă a acesteia, respectiv pe numita  B.  C. , zisă ,,S.”. În acelaşi imobil a întâlnit-o şi pe S. M. despre care a aflat că urma să meargă şi ea în Italia.

 Partea vătămată C. L. a declarat că numita P.  M.  era cea care urma să se ocupe de „angajarea” ei, spunându-i că o va ajuta să plece în Italia, unde va lucra  în agricultură sau ca D.satoare într-un club, urmând ca sumele de bani câştigate de C. L. să fie împărţite în mod egal între inculpată şi partea vătămată.

Din acest moment până la plecarea în Italia, partea vătămată C. L. nu a mai fost lăsată să plece acasă şi a fost supravegheată tot timpul de către numita B.  C. , zisă ,,S.” şi de inculpatul S. C. M., zis ,,M.”, uneori acesta fiind însoţit şi de martora A. V.. 

Inculpatul S. C. M.  a însoţit-o pe C. L. la Serviciul Paşapoarte, i-a completat cererea de eliberare a paşaportului turistic (aspect dovedit şi de Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. XXXXXX din xx.xx.xxxx, vol.IV, filele 54-62) şi  a plătit o taxă de urgenţă  în suma de 200 lei, bani primiţi de la numita P.  M. .

Paşaportul a fost eliberat la data de xx.xx.xxxx, după cum rezultă din procesul verbal privind situaţia paşapoartelor victimelor (vol.V, fila 98), iar ulterior a fost  predat numitei B.  C. , de către inculpatul S. C. M..

La data de xx.xx.xxxx, partea vătămată C. L. a plecat în Italia împreună cu numita B.  C.  şi inculpata P. L., precum şi cu victima M. A. A., într-un microbuz având numărul de înmatriculare BT-03-HUY, condus de către martorul L. C. C., contravaloarea transportului fiind suportată de numita P.  M. .

 Ieşirea din ţară s-a făcut prin Punctul de Trecere a Frontierei Borş, partea vătămată C. L. şi persoanele care o însoţeau, declarând că se deplasează în Italia (proces verbal de interogare date intrări/ieşiri cetăţeni români întocmit pentru C. L., vol.V, fila 201-202).

În urma consultării aceleiaşi baze de date, cu privire la numita B.  C. , a rezultat că aceasta a ieşit din România la data de xx.xx.xxxx prin punctul de trecere sus-menţionat, împreună cu inculpata P. L., numitele M. A. A. şi C. L. şi a revenit în ţară la data de xx.xx.xxxx (proces verbal vol. V, filele 188-190). 

Din declaraţia părţii vătămate C. L. rezultă că în fiecare seară ea şi victima M. A. A. predau toţi banii câştigaţi din practicarea prostituţiei stradale învinuitei B.  C. , care o certa pe partea vătămată în situaţia în care nu aducea banii aşteptaţi de către aceasta.

Alături de cele două tinere, în aceeaşi perioadă au practicat prostituţia stradală şi S. M., T. (fostă H.) M. , M. M., S. S., V.  F.  şi inculpata P. L., aceasta din urmă având sarcina de a o supraveghea pe partea vătămată  C. L. pentru a nu fugi.

În luna septembrie 2006, partea vătămată C. L. a fost  arestată şi internată într-un centru pentru străini din Roma, iar la data de xx.xx.xxxx a fost returnată în România (procesul verbal de interogare a bazelor de date privind intrările/ieşirile în/din România ale părţii vătămate C. L., vol  V – filele 201 – 202).

Aspectele declarate de partea vătămată C. L. se coroborează  cu declaraţiile celorlalte victime audiate în cauză după cum urmează: martora F. M. A. a declarat că partea vătămată C. L. i-a povestit că a fost plecată în Italia începând cu luna iulie 2006 şi a practicat prostituţia în folosul unor persoane de etnie rromă din municipiul Botoşani printre care şi inculpatul A. C. zis „G. ”.

La rândul său partea vătămată S. M. G. a declarat că a cunoscut-o pe C. L. în Italia, aceasta fiind cazată la acelaşi hotel din Roma şi practica prostituţia în folosul grupării infracţionale conduse de numiții L. G.  şi P.  M.  (declaraţie parte vătămată S. M. G., vol.III, fila 24-31).

Partea vătămată S. M., a declarat că, în cursul anului 2006, când a fost racolată de către inculpata P.  M. , a cunoscut-o pe C. L., care a fost adusă la locuinţa acestei inculpate de către A. V.. Partea vătămată S. M. a mai declarat că, ulterior, a întâlnit-o pe C. L. în Italia, unde practica prostituţia în folosul grupării infracţionale conduse de numiții L. G.  şi P.  M. , sub supravegherea inculpatei P. L. şi numitei B.  C. , zisă „S.” (declaraţii parte vătămată S. M., vol. III, filele 141-152).

 Situaţia de fapt descrisă mai sus este dovedită cu următoarele mijloace de probă: declaraţia olografă C. L.:  vol.III, filele 74-78; declaraţia pe formular tipizat parte vătămată C. L.: vol.III, filele 79-81; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după planşe foto cuprinzând aspecte de la recunoaşterea după  fotografii de către partea vătămată C. L. şi plaşe fotografice:  vol.III, filele 82-101; proces verbal de interogare a bazelor de date privind intrările/ieşirile în/din România ale părţii vătămate C. L.: vol. V, filele 201-202; documente de returnare din Italia ale părţii vătămate C. L.: vol.III, filele 76-78; declaraţia olografă S. M.:  vol.III, filele 141-148; declaraţia pe formular tipizat parte vătămată S. M.: vol.III, filele 149-152; proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după planşe foto cuprinzând aspecte de la recunoaşterea după  fotografii de către numita S. M. şi planşe fotografice:  vol.III, filele 153-184; declaraţie olografă S. M. G. vol.III, filele 24-28; declaraţia pe formular tipizat parte vătămată  S. M. G.: vol.III , filele 29-31;  proces verbal de interogare a bazelor de date privind Evidenţa Persoanelor-Paşapoarte vol.V, fila 98; raport de constatare tehnico-ştiinţifică nr.XXXXXX din xx.xx.xxxx: vol.IV, filele 54-62; proces verbal de interogare baze de date intrări ieşiri ale învinuitei P. L.: vol. V, filele 162-166.

În cursul judecăţii, inculpatul a recunoscut faptele reţinute în sarcina sa, solicitând ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, declaraţiile sale servind la aflarea adevărului, întrucât se coroborează cu întreg materialul probator administrat în cauză.

Instanţa constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că faptele descrise mai sus există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de inculpat, întrunind elementele constitutive ale infracţiunilor de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prevăzută şi pedepsită de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, prin recalificarea infracţiunii din cea prevăzută şi pedepsită de art.367 alin.1 şi 2 Cod penal, complicitate la trafic de persoane, prevăzută şi pedepsită de art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.12 alin.1 şi 2 lit.a din Legea nr.678/2001, prin recalificarea infracţiunii din cea prevăzută şi pedepsită de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art. 210 alin.1 lit.a din Codul penal, complicitate la trafic de minori în formă continuată prevăzută şi pedepsită de art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.13 alin.1 şi 2 din Legea nr.678/2001 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, prin recalificarea infracţiunii din cea prevăzută şi pedepsită de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art.211 alin.1 şi 2 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi proxenetism în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art.329 alin.2 Cod penal din 1969 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, prin recalificarea infracţiunii din cea prevăzută şi pedepsită de art.213 alin.1 din Codul penal, cu aplicare art.35 alin.1 Cod penal, astfel încât se va pronunţa condamnarea inculpatului potrivit acestor texte de lege.

Instanţa reţine că de la data săvârşirii infracţiunilor şi până la data judecăţii a intrat în vigoare noul Cod penal şi de noul Cod de procedură penală, astfel încât urmează a se aplica legea mai favorabilă, în conformitate cu dispoziţiile art.5 alin.1 Cod penal.

În raport de toate textele de lege aplicabile în cauză, instanţa apreciază că legea veche – respectiv Codul penal din 1969 – este mai favorabilă, astfel încât la aplicarea pedepselor se vor avea în vedere aceste dispoziţii precum şi  prevederile din Legea nr.678/2001, în raport de care s-a procedat la recalificarea infracţiunilor pentru care inculpatul a fost trimis în judecată.

În cursul judecăţii, inculpatul a uzat de procedura simplificată prevăzută de art.374 alin.4 raportat la art.396 alin.10 Cod procedură penală, recunoscând în totalitate faptele reţinute prin rechizitoriu (declaraţie fila 46 dosar), iar instanţa a admis cererea, urmând a se reduce limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunile reţinute în sarcina sa, în conformitate cu dispoziţiile art.396 alin.10 Cod procedură penală. 

La individualizarea judecătorească a pedepselor, instanţa va avea în vedere dispoziţiile părţii generale a Codului penal, limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunile săvârşite de inculpat, reduse cu o treime, gradul concret de pericol social al faptelor, respectiv rolul său în cadrul grupării infracţionale, numărul de persoane vătămate şi faptul că acestea nu s-au constituit părţi civile, precum şi persoana inculpatului, care este în vârstă de 40 de ani, căsătorit, are un copil minor şi nu prezintă antecedente penale. În cursul urmăririi penale şi al judecăţii, inculpatul a avut o atitudine procesuală corectă, prezentându-se în faţa autorităţilor, dând declaraţii complete în legătură cu faptele, pe care le-a recunoscut în totalitate.

În raport de toate aceste elemente, se apreciază că sunt îndeplinite condiţiile pentru reţinerea circumstanţelor atenuante prevăzute de art.74 alin.1 lit.a şi c Cod penal din 1969 şi reducerea pedepselor sub limita minimă prevăzută de lege, conform art.76 Cod penal din 1969, redusă cu o treime, aşa cum s-a arătat.

Întrucât inculpatul a săvârşit faptele înainte de a fi fost condamnat definitiv pentru vreuna din ele, în temeiul art.33 lit.a, 34 Cod penal din 1969, se vor contopi pedepsele stabilite, aplicându-se pedeapsa principală cea mai grea, la care se va alătura pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi.

De asemenea, se apreciază că scopul pedepsei poate fi atins fără executarea în regim de detenţie, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art.81 Cod penal din 1969 pentru suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

În temeiul art.81, 82 şi art.71 alin. ultim Cod penal din 1969, se va dispune suspendarea pedepsei principale şi a pedepselor accesorii pe timp de 4 ani, care constituie termen de încercare, ce se va calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Se va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal din 1969, privind revocarea suspendării condiţionate şi executarea în întregime a pedepsei în situaţia săvârşirii din nou a unei infracţiuni intenţionate în cursul termenului de încercare.

Cu privire la latura civilă se reţine că persoanele vătămate nu s-au constituit părţi civile în cauză.

Văzând şi dispoziţiile art.274 Cod procedură penală,

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Condamnă pe inculpatul S. C.-M., fiul lui D.-N. şi F. , născut la xx.xx.xxxx în mun. Piatra Neamţ, jud. Neamţ, domiciliat în mun. Botoşani, str. X nr. Y, sc. Z, ap. T, jud. Botoşani, posesor al C.I. seria XT nr. XXXXXX, CNP XXXXXXXXXXXXX, pentru săvârşirea  infracţiunilor de:

 - „sprijinirea unui grup infracţional organizat”, prev. şi ped. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.375 rap.la art.396 alin.10 Cod procedură penală, art.74 alin.1 lit.a şi c, 76 Cod penal din 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal, prin recalificarea infracţiunii din cea prev. de art.367 alin.1 şi 2  Cod penal, la pedeapsa de 1 an închisoare;

 - „complicitate la trafic de persoane”, prev. de art.26 Cod penal din 1969 rap. la art.12 alin.1 şi 2 lit.a din Legea nr.678/2001, cu aplicarea art.375 rap.la art.396 alin.10 Cod procedură penală, art.74 alin.1 lit.a şi c, 76 Cod penal din 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal, prin recalificarea infracţiunii din cea prev.de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art. 210 alin.1 lit.a  din Codul penal, la pedeapsa de 1 an închisoare;

- „complicitate la trafic de minori”, prev.de art.26 Cod penal din 1969 rap.la art.13 alin.1 şi 2 din Legea nr.678/2001, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 cu aplicarea art.375 rap.la art.396 alin.10 Cod procedură penală, art.74 alin.1 lit.a şi c, 76 Cod penal din 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal, prin recalificarea infracţiunii din cea prev.de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.211 alin.1 şi 2 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, la pedeapsa de de 2 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal din 1969 (art. 66 lit. a şi b Cod penal);

- „proxenetism”, prev. şi ped. de art.329 alin.2 Cod penal din 1969, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.375 rap.la art.396 alin.10 Cod procedură penală, art.74 alin.1 lit.a şi c, 76 Cod penal din 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal, prin recalificarea infracţiunii din cea prev. art. 213 alin.1 din Codul penal, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, la pedeapsa de de  6 luni închisoare.

În temeiul art.33 lit.a, 34 Cod penal din 1969, cu aplic. art.5 alin.1 Cod penal, contopeşte pedepsele principale aplicate, inculpatul urmând a executa  pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal din 1969 (art. 66 lit. a şi b Cod penal).

Face aplicarea art.71 şi 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal din 1969 (art. 66 lit. a şi b Cod penal), pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.81, 82 şi art.71 alin.ultim Cod penal din 1969, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal, dispune suspendarea pedepsei principale şi a pedepselor accesorii pe timp de 4 ani, care constituie termen de încercare, ce se va calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal din 1969, privind revocarea suspendării condiţionate şi executarea în întregime a pedepsei în situaţia săvârşirii din nou a unei infracţiuni intenţionate în cursul termenului de încercare.

Constată că persoanele vătămate nu s-au constituit părţi civile în cauză.

Obligă inculpatul să plătească statului suma de 1300 lei, cheltuieli judiciare.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei.

Pronunţată în şedinţa publică din xx.xx.xxxx.

PREŞEDINTE,GREFIER,