Concurs de infracţiuni. Aplicarea pedepsei maxime prevăzute de lege. Tratamentul sancţionator al concursului potrivit noului Cod penal.

Sentinţă penală 622 din 28.03.2014


Prin SENTINŢA PENALĂ Nr. 622 NCPP din 28 Martie 2014 s-a dispus condamnarea inculpatului X. la următoarele pedepse:

- 6 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de “tâlhărie calificată” prev. şi ped. de disp. art. 233 – 234 alin. 1 lit. a, c, d Noul Cod penal, cu aplicarea disp. 375 şi 396 alin. 10 Noul Cod procedură penală şi art. 5 Noul Cod penal;

- 6 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de “tâlhărie calificată” prev. şi ped. de disp. art. 233 – 234 alin. 1 lit. a, d, e Noul Cod penal, cu aplicarea disp. 375 şi 396 alin. 10 Noul Cod procedură penală şi art. 5 Noul Cod penal;

- 6 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de “lipsire de libertate în mod ilegal” prev. şi ped. de disp. art. 205 alin. 1 şi 3 lit. a  Noul Cod penal, cu aplicarea disp. art. 375 şi 396 alin. 10 Noul Cod procedură penală şi art. 5 Noul Cod penal.

În baza disp. art. 38 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b Noul Cod penal, instant i-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv  6 ani şi 8 luni închisoare, la care a adăugat un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse – 4 ani, 5 luni şi 10 zile, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de  11 (unsprezece) ani,  o lună şi 10 (zece) zile  închisoare.

Pentru a dispune astfel instant a reţinut următoarele:

În noaptea de 23.04.2013, în jurul orelor 219, având faţa acoperită cu o cagulă şi înarmat cu un cuţit, a pătruns în incinta staţiei SC A. amplasată în Iaşi, bd. Poitiers unde a ameninţat persoana vătămată N., lucrătorul de serviciu, şi şi-a însuşit suma de 6231,90 lei provenită din încasări.

În noaptea de 06.08.2013, în jurul orelor 130, în timp ce era transportat cu autoturismul taxi condus de către persoana vătămată L., pe str. Trei Fântâni din Iaşi, a înfăşurat un cablu telefonic de gâtul acestuia şi a strâns cu putere, iar după ce persoana vătămată a reuşit să se elibereze şi a părăsit autoturismul, i-a adresat ameninţări şi l-a deposedat de autoturism, suma de 5000 lei şi două telefoane mobile.

În ziua de 16.09.2013, în timp ce o transporta pe persoana vătămată B. cu autoturismul taxi, a exercitat acte de violenţă asupra acesteia, i-a imobilizat mâinile şi picioarele cu bandă adezivă şi a lipsit-o de libertate de la orele 750 până la orele 1735, iar pentru eliberarea persoanei vătămate a solicitat martorilor suma de 40.000 euro.

Constatând că legea penală mai favorabilă este Noul Cod penal, instanţa a aplicat inculpatului pedeapsa în limitele prevăzute în Noul Cod penal.

La stabilirea duratei pedepselor aplicate pentru fiecare din cele 3 infracţiuni, instanţa a avut în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prev. de art. 74 alin. 1 Noul Cod penal, respectiv gravitatea infracţiunilor săvârşite şi periculozitatea infractorului, evaluate în funcţie de împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvanţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale inculpatului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială a inculpatului.

În vârstă de 31 ani, inculpatul X. nu este cunoscut cu antecedente penale, este absolvent de liceu, căsătorit, are un copil în întreţinere, iar la data comiterii faptelor, desfăşura activitatea de taximetrie.

Inculpatul a avut o conduită corespunzătoare pe parcursul procesului penal, a recunoscut şi şi-a exprimat regretul pentru săvârşirea faptelor.

În ceea ce priveşte cele două infracţiuni de “tâlhărie”, inculpatul a comis faptele pe timp de noapte, înarmat cu un cuţit, după o prealabilă şi minuţioasă pregătire – studierea terenului şi procurarea mijloacelor necesare, respectiv ţinuta de schimb, cuţit, cablu telefonic – iar la una din fapte purtând şi o cagulă pentru a împiedica recunoaşterea şi prinderea sa.

Dacă la prima dintre fapte inculpatul şi-a acoperit faţa şi s-a limitat la a ameninţa persoana vătămată cu cuţitul, la cea de-a doua faptă, inculpatul a acţionat direct asupra persoanei vătămate pe care a încercat să o stranguleze şi numai prezenţa de spirit a acesteia, rezistenţa pe care a opus-o au împiedicat producerea unei urmări cu mult mai grave.

În ceea ce priveşte intenţia inculpatului, având în vedere împrejurările în care acesta a acţionat – pe timp de noapte, înarmat cu un cuţit, a condus persoana vătămată într-o zonă pe care o cunoştea ca fiind izolată, a vrut să folosească cuţitul dar nu l-a găsit atunci când a căutat în sacoşă, fără a-şi lua măsuri prin care să împiedice recunoaşterea sa – este posibil ca autorul să fi urmărit chiar suprimarea vieţii persoanei vătămate.

Inculpatul a acţionat asupra persoanei vătămate B., o tînără în vârstă de 30 de ani, o persoană “subţirică care nu avea puterea de a riposta” şi a lipsit-o de libertate de la orele 750 la orele 1735, o perioadă lungă de timp, de aprox. 9 ore şi 45 min., a exercitat acte de violenţă şi a adresat ameninţări acesteia, iar în schimbul eliberării a solicitat suma de 40.000 euro.

Faptele reţinute în sarcina inculpatului sunt de o gravitate deosebită, fiind primejduită viaţa persoanelor vătămate, iar inculpatul a acţionat cu scopul de a obţine sume de bani datorate în urma practicării jocurilor mecanice.

Este de remarcat şi perseverenţa infracţională a inculpatului care, după prima faptă săvârşită în noaptea de 22/23.04.2013, în condiţiile în care nu a fost identificat, a continuat cu faptele din noaptea de 5/6.08.2013, respectiv cu cea din data de 16.09.2013, ceea ce demonstrează că şi-a făcut din comiterea infracţiunilor un mod de dobândire a banilor necesari pentru practicarea jocurilor mecanice şi achitarea datoriilor.

Inculpatul a acţionat asupra persoanelor vătămate N. şi L. aflate în timpul programului de lucru, iar asupra persoanei vătămate B. care se deplasa spre locul de muncă cu o brutalitate deosebită şi numai întâmplarea a făcut ca urmările faptelor sale să nu fie dintre cele mai grave.

Pentru aceste considerente, instanţa i-a aplicat inculpatului pedeapsa maximă prevăzută pentru fiecare din cele 3 infracţiuni concurente, respectiv 10 ani închisoare, redusă cu o treime aşa cum impun disp. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, respectiv 6 ani şi 8 luni închisoare.

În baza disp. art. 38 alin. 1 şi 39 alin. 1 lit. b Noul Cod penal, instant i-a aplicat inculpatului pedepasa cea mai grea, respectiv 6 ani şi 8 luni închisoare, la care a adăugat o treime din totalul celorlalte două pedepse – 13 ani şi 4 luni, respectiv 4 ani, 5 luni şi 10 zile, inculpatul urmînd să execute pedeapsa de 11 ani, o lună şi 10 zile închisoare.