Parte responsabilă civilmente. neobligare la despăgubiri civile. consecinţe.

Decizie 57/R/MF din 05.07.2005


PARTE RESPONSABILĂ CIVILMENTE.

NEOBLIGARE LA DESPĂGUBIRI CIVILE.

CONSECINŢE.

Neobligarea părţii responsabile civilmente la plata

despăgubirilor civile în solidar cu inculpatul, are drept

consecinţă imposibilitatea obligării acesteia la plata

cheltuielilor judiciare către stat.

Soluţia contrară atrage  desfiinţarea hotărârii

pronunţate cu încălcarea dispoziţiilor art.191 alin.3

Cod procedură penală.

(decizia penală nr.57/R/MF din 5 iulie  2005) 

Prin decizia penală nr.57/R/MF din 5 iulie 2005, pronunţată de

Curtea de Apel Piteşti, s-a menţinut hotărârea instanţei de apel (Tribunalul

Argeş – decizia penală nr.22/MF din 26 mai 2005) prin care s-a înlăturat

obligarea, în solidar, a părţilor responsabile civilmente T.C. şi T.A. de la plata

cheltuielilor judiciare către stat.

S-a reţinut că minorul Trandafir Adrian Robert (condamnat

pentru săvârşirea infracţiunii de furt) pentru care părinţii -părţile responsabile

civilmente T.C. şi T.A. aveau obligaţia  răspunderii civile pentru prejudiciul

cauzat de fiul lor minor (art.1000 alin.2 din Codul civil) nu a fost obligat la

plata despăgubirilor civile, întrucât prejudiciul a fost acoperit prin restituire.

Constatându-se că au fost încălcate dispoziţiile art.191 alin.3 Cod pr.penală,

potrivit cărora „partea responsabilă civilmente, în măsura în care este

obligată, solidar cu inculpatul, la repararea pagubei, este obligată, în mod

solidar cu acesta, şi la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat”, instanţa de

recurs a validat hotărârea instanţei de apel prin care a fost înlăturată obligarea

părţii responsabile civilmente de la plata cheltuielilor judiciare către stat.