Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

Decizie 197/A din 20.04.2006


Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos. Infracţiune prevăzută de art. 27 al.1  a Legii nr. 365/2002. Furt calificat.  Diferenţiere.

În realizarea laturii obiective a infracţiunii prevăzută de art.27 al.1 a Legii nr.365/2002 şi care prevede că „efectuarea uneia din operaţiunile prevăzute la art. 1 pct.10, prin utilizarea unui instrument de plată electronică, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia fără consimţământul titularului instrumentului respectiv  se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 12 ani” sunt absorbite şi elementele ce definesc latura obiectivă a infracţiunii de furt, astfel încât  cele  două infracţiunii nu pot fi reţinute  în concurs.

Secţia penală – Decizia penală nr. 197/A/2006

Prin sentinţa penală nr.21/2006 pronunţată de Tribunalul Hunedoara în dosar penal nr. 6931/2005 au fost condamnaţi inculpaţii : C.C., G.M., T.I. şi I.G. la pedepse privative de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 42 al. 1,3 din Legea nr.161/2003, cu art. 41 al.2 Cod penal ; art.24 al.1  din  Legea nr.365 cu art. 41 al.2 Cod penal ;art. 27 al.1 din Legea  nr.365/2002 cu art.41 al.2 Cod penal; art.24 al.2 din Legea nr.365/2002 cu art.41 al.2 Cod penal şi art.208 al.1, 209 lit. a ,e Cod penal cu art. 41 al.2 Cod penal.

Determinând vinovăţia în limitele infracţiunilor expuse, prima instanţă a reţinut în esenţă că aceştia, în luna mai  a anului 2005 s-au înţeles să folosească dispozitive de citire a benzii magnetice a cardurilor  şi minicamera, pe care le-au procurat anterior, în vederea obţinerii datelor necesare pentru clonarea mai multor carduri şi pentru efectuarea retragerilor de numerar.

În acest scop au utilizat un autoturism marca Cielo, pe care l-au achiziţionat împreună, anterior, stabilind să se împartă în echipe de câte 2, pentru a monta dispozitive la bancomatele din alte oraşe decât cele în care locuiau.

În realizarea acestei rezoluţii infracţionale, a reuşit să acceadă sisteme informatice de tip  ATM prin încălcarea normelor de securitate şi să retragă diferite sume de bani din ATM –uri aparţinând BCR, Reiffeiseen Bank, Bank Post, Romextera din Caracal, Tg. Jiu, Mioveni, Alexandria, Piteşti, Bucureşti şi Timişoara.

Împotriva sentinţei judecătoreşti au declarat apel în termenul legal statuat de  art.363 Cod pr. penală inculpaţii : C.C., G.M., T.I. şi I.G., aducându-i  critici pentru nelegalitate şi netemeiniciei,printre altele  şi sub aspectul încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina lor vizând în special  infracţiuni prevăzute de art.27 al.1 din Legea nr.365/2002 şi art.208,209 Cod penal.

Apelul inculpaţilor este fondat prin prisma motivului invocat.

Astfel, potrivit art. 27 al.1 din Legea  nr.365/2002, efectuarea uneia din operaţiunile prevăzute de art. 1 pct.10 prin utilizarea unei instrument de plată electronică, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestora fără consimţământul  utilizatorului instrumentului respectiv  se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 12 ani.

Articolul 1 pct.10 lit.b  din Legea nr. 365/2002 prevede că instrumentul de plată  electronică este un  instrument  care permite titularului să efectueze retrageri de numerar , precum şi încărcarea şi descărcarea unui instrument  de plată  electronică.

În speţa de faţă, inculpaţii au folosit  un instrument de plată fără consimţământul  titularului instrumentului şi au efectuat  retrageri de numerar, aceasta fiind o modalitate specifică de furt ca atare infracţiunea de furt, este  absorbită în infracţiunea prevăzută de art.27 al.1 din Legea nr. 365/2002.

Faţă de considerentele expuse, apelurile inculpaţilor vor fi admise, iar hotărârea atacată desfiinţată, dispunându-se schimbarea încadrării juridice din infracţiunile prevăzute de art. 27 al.1 din Legea nr. 365/2002 cu art. 41 al.2 Cod penal şi art. 208 al.1,209 lit. a,e Cod penal cu art.41 al.2 Cod penal, într-o singură infracţiune prevăzută de art.27 al.1 din Legea 365/2002 în condiţiile art.41 al.2 Cod penal.

Domenii speta